Parintele Justin Parvu: Sa nu con­fun­dam strate­gia cu depunerea armelor

P. Justin

(Inter­viu real­izat de mon­ahia Fotini, 7 octombrie, 2009, extras din nr. 8 al revis­tei ATITUDINI)

Par­inte, cum sfa­tu­iti poporul sa pro­cedeze cu privire la aceste vac­cin­uri crim­i­nale care se vor impune cu forta, asupra copi­ilor nos­tri si asupra mamelor insar­ci­nate, si poate pe viitor asupra tuturor?

– Dragii mei, e greu sa dai un raspuns unui popor intreg, pen­tru ca nu avem decat solu­tii dureroase, pen­tru ca aceasta este real­i­tatea in care traim, foarte, foarte dureroasa. Am spus de la inceputul anu­lui ca tre­buie sa ne pre­ga­tim pen­tru mar­ti­raj si mai mult de atat nici nu as mai fi avut de grait, dar oamenii sunt neputin­ciosi cu duhul si cu mintea ca sa inte­leaga. Nu e usor sa traiesti in ziua de azi. Dar daca Dom­nul asa a binevoit ca noi sa suferim aceste vre­muri, apoi tre­buie sa ne supunem si sa primim cu bucurie toate cele ce vin asupra noas­tra, ca din mana lui Dum­nezeu, si nu a vra­j­ma­su­lui. E mai greu acum, pen­tru ca ne-am invatat cu comod­i­tatea, cu tele­vi­zorul si cu toate mof­turile si lib­er­tatile; ei bine, dragii mei, abia acum se vede efec­tul dau­na­tor al aces­tor lib­er­tati – ne-au slabit put­er­ile sufle­tu­lui. Mintea este ingreuiata, trupul slabit si datorita ali­men­tatiei otravite cu care ne hranesc mai marii nos­tri, si nu sun­tem obis­nu­iti sa pur­tam niciun fel de razboi, nici duhovnicesc, nici tru­pesc. De aceea, va rog sa nu mai cau­tati solu­tii. Solu­tii omen­esti nu sunt, dragii mei! Solu­tia este moartea pen­tru Hris­tos. Tata pe fiu si mama pe fiica va da la moarte. Iata ca asis­tam la implinirea aces­tei proorocii. Daca mama va lasa copilul sa fie vac­ci­nat, este ca si cum l-ar da la moarte. Am spus de mai multe ori sa luam mod­elul lui Bran­cov­eanu, care cu marime de suflet privea muceni­cia fiu­lui sau cel mic, Matei. Invatati copiii sa tra­iasca in legea crestineasca, aceste obi­ceiuri sa le deprinda mai cu seama; nu mai e nevoie de nicio alta sti­inta, de nicio scoala; prin orice mijloace copiii nos­tri sunt otrav­iti nu numai cu aceste vac­cin­uri, ci cu atatea infor­matii min­ci­noase la adresa cre­atiei lui Dum­nezeu, cu cal­cu­la­torul si cu tot soiul de filme, care ofera copilu­lui o edu­catie antihris­tica. Daca nu aveti unde sa va retrageti din soci­etatea aceasta potrivnica lui Dum­nezeu, stati fiecare la locurile dum­neav­oas­tra si mar­tur­isiti pe Hris­tos, opunandu-va tuturor masurilor vic­lene de exter­minare a omu­lui. Pen­tru ca asta tan­jeste vra­j­ma­sul sa faca, sa dis­truga fap­tura lui Dum­nezeu. Invidia lui cea mai mare, aceasta este – crearea OMULUI: De ce il iubeste Dum­nezeu atat de mult pe om? Toc­mai de aceea ar tre­bui sa prin­dem put­ere si curaj, pen­tru ca daca sun­tem asa de tare lup­tati si impresurati din toate par­tile de atatea prime­jdii si nevoi, inseamna ca si invidia vra­j­ma­su­lui se mareste datorita dragostei lui Dum­nezeu sporite fata de noi, chipul si ase­m­anarea Sa. Dar iata cat de mult ne iubeste Dum­nezeu ca inca mai rabda toate pacatele si faradelegile noas­tre. Numai dracul nu intelege mila si iertarea lui Dum­nezeu, ca daca ar fi inteles-o, cred ca s-ar fi pocait si el.

De aceea va zic – aveti incredere ca Dom­nul va va da put­ere sa mar­tur­isiti pen­tru El. Traim intr-o lume anarhica, intreaga clasa polit­ica este vra­j­masa a lui Hris­tos si slu­ji­toare raului, de aceea numai sim­pla noas­tra vie­tuire, fara sa abdicam de la prin­cipi­ile noas­tre cres­tine, este o mar­tur­isire si o muceni­cie de zi cu zi.

Asadar: Nu prim­iti acest vac­cin si nimic ce aduc nou put­er­ile politice de azi. Evreii con­duc lumea si amer­i­canii lucreaza pen­tru ei si cred ca au ajuns sa o stapaneasca deoarece nu mai au nicio sfi­ala; totul este la vedere si sunt con­sti­enti ca nu mai au niciun adver­sar de temut si lupta pen­tru exter­minarea pop­u­latiei, ca cei putini care vor ramane sa se inchine lor. Acum ei stu­di­aza si fac tri­erea iar modul prin care vor dis­tinge oamenii intre ei sunt cipurile. Ai sau nu ai cip? Caci in fond cipul ce este? O arma impotriva omu­lui. Iar noi nu mai avem arme; tinere­tul nos­tru este obosit, incat chiar sa vrea sa se ridice din vraja in care traieste, nu mai are put­ere. Sin­gurele noas­tre arme sunt numai cele duhovnicesti: rugaci­unea, smere­nia, dragostea, dar si mar­tur­isirea. Nu se poate dragoste fara mar­tur­isire. Dragostea este jert­fi­toare, iar noi daca ne temem sa mar­tur­isim ade­varul, ce jertfa mai avem? Sau daca nu ne pasa de aproapele nos­tru care este in nesti­inta si noi nu il infor­mam si il lasam sa cada prada aces­tui sis­tem, ce dragoste mai avem? Cei care se mai lupta astazi sa trezeasca pe fratele lor, care nu au ramas nepasatori fata de viitorul unei natii si al unei Bis­erici, aceia sunt fii ai dragostei lui Dum­nezeu, care isi pun viata pen­tru fratii lor.

De aceea, mamelor, educati-va crestineste copiii si nu ii lasati necon­tro­lati! Nu ii lasati sa isi faca men­drele lor, nu ii lasati prada edu­catiei aces­tei soci­etati, pen­tru ca le-ati asig­u­rat si moartea sufleteasca, dar iata ca si pe cea tru­peasca! Mai degraba iesiti din mijlocul aces­tei soci­etati si va cresteti copiii in dragoste si sim­pli­tate. Sara­cia si greu­tatile va vor intari mai mult si mintea, si sufle­tul, si trupul. Nu vedeti ca prin atatea lib­er­tati si drep­turi ale copilu­lui, ei ajung sa aiba drep­tul de a ti-l ucide, drep­tul de a dis­truge o natie?

Sf. Apos­tol Pavel spune sa ne supunem stapanir­ilor si mai mar­ilor nos­tri? In ce masura ne mai putem supune in ast­fel de conditii?

– Tot Sfan­tul Pavel spune sa ascul­tam de Dum­nezeu mai mult decat de oameni. Nu mai avem de cine asculta, dragii mei, decat numai de Dum­nezeu. Diavolul s-a intru­pat in acest sis­tem politic si se lupta cu noi prin ei, mai aprig ca nicio­data. Iti ofera mai intai toate pricinile paca­tuirii: car­ci­umi si alcool, dez­mat si imag­ini cat mai des­franate, amuza­ment si lib­er­tati de tot soiul. Asa se alege un con­d­u­ca­tor: prin harul lui Dum­nezeu si vointa natiu­nii, nu? Dar aces­tia ce har de la Dum­nezeu sa aiba? Aces­tia sunt lupi rapi­tori, nu mai este o stapanire aleasa, este o stapanire antihris­tica, potrivnica lui Hris­tos. Daca se impotriveste lui Hris­tos, glasul acelei stapaniri nu va mai fi unul de ascul­tat. Ce stapanire este aceasta care ne da paine otravita sa man­cam? Care ne ucid copiii? Nu vedeti ca au inceput cu copiii, cu sufletele aces­tea nevi­no­vate? De ce? Pen­tru ca ii ucide nevi­no­va­tia copi­ilor. Cu mar­ti­ra­jul copi­ilor a inceput Bis­er­ica lui Hris­tos, cu mar­ti­ra­jul prun­cilor, iata ca incepe si prigoana aces­tui veac de pe urma. Dar socotesc ca jertfa nevi­no­vata a aces­tor copii nu va fi nelu­cra­toare, ci ea va da put­ere ale­silor Bis­ericii lui Hris­tos. Si cred ca va fi o incu­nunare a cres­tin­is­mu­lui prin jertfa copi­ilor nevi­no­vati. Este foarte per­icu­los acum pacatul nesti­in­tei; toti vedem peri­colul in care ne gasim si sun­tem obligati sa ne infor­mam si avem dato­ria de a informa si pe ceilalti frati ai nos­tri mai sim­pli si nea­ju­torati. Nimeni nu va putea spune ca nu a stiut ca vac­cinul acesta este uci­gas… iar pen­tru cei care nu au stiut cu ade­varat, pen­tru aces­tia Bis­er­ica, prin preotii si slu­ji­torii ei, este respon­s­abila si va raspunde pen­tru sufletele lor. Omul vine sa se formeze in Bis­er­ica si ce for­mare ii dam noi, daca propo­vaduim aceeasi invatatura cu a stat­u­lui antihris­tic? Bis­er­ica nu ramane straina fata de toata con­junc­tura aceasta polit­ica si sociala si este datoare sa se implice atat in soci­etate cat si in polit­ica, atata timp cat legile politice impied­ica porunca lui Dum­nezeu. Preo­tul, la hiro­tonie, jura ca se va supune lui Dum­nezeu si porun­cilor Lui, dar si stapanirii statale. Pai cui juram noi? Presed­in­tilor si par­la­men­tar­ilor care legal­izeaza pros­ti­tu­tia si actele cu cip? Pai rolul preo­tu­lui este numai sa cunune si sa inmor­man­teze? Nu. El este sarea paman­tu­lui si lumina oame­nilor. Ce lumina mai aduce, daca el se supune legilor intunecate ale aces­tui veac? Iar daca tace, inseamna ca refuza sa aduca lumina oame­nilor. Nu ei sunt urmasii apos­to­lilor, carora Man­tu­itorul le-a poruncit: „Mer­geti in toata lumea si propo­vaduiti Evanghe­lia la toata faptura”(Mc. 16:15)? Nu le-a poruncit sa taca. Daca s-ar ridica o elita de preoti si de calu­gari, care intr-adevar sa se anga­jeze in slu­jba Ade­varu­lui, atunci s-ar mai schimba sit­u­a­tia. Iar prin aceasta schim­bare eu nu inte­leg imbunatatirea con­di­ti­ilor de viata si nici macar a car­ac­teru­lui celor ce ne con­duc, ci inte­leg o schim­bare in sufletele cred­in­ciosilor, o intarire a cred­in­tei care ne va da forta sa mar­tur­isim impre­una, ne va da uni­tatea si dragostea jert­firii. Impor­tant este sa ne opunem tuturor antihris­tilor si sa murim demn; sa nu avem o poz­i­tie de lasitate. Iar poporul cum sa se mobi­lizeze, cum sa aiba tarie duhovniceasca, daca nu are lideri?

Poate ca preotii aces­tia se tem sa nu fie inlat­u­rati din pos­turile lor si ast­fel sa nu mai poata cate­hiza cred­in­ciosii pe care ii mai avea.

– Repre­salii au fost din­tot­deauna si vor fi. Noi nu tre­buie sa cal­cu­lam cat timp de cate­heza avem la dis­poz­i­tie. Poate sa fie si o sap­ta­mana, dar sa imi fac dato­ria cu toata jert­fel­ni­cia fata de Evanghe­lia lui Hris­tos si nea­mul meu. Au fost 12 Apos­toli si pana si acolo a intrat diviz­iunea, tradarea. Si ce cate­hizare este aceea daca taci? Pe mine nu tre­buie sa ma ingri­joreze fap­tul ca ma va schimba si va trim­ite alt preot in locul meu, cu mult mai slab si care sa core­spunda baremu­lui. Daca patimim ceva pen­tru Hris­tos, mai mult folos vom aduce natiei. Jertfa naste viata. Nu este sufi­cient sa mar­turis­esti un ade­var numai celui de sub epi­trahilul tau, ci tre­buie sa il propo­vaduiesti in auzul tuturor, avem dato­ria sa scoatem ade­varul la lumina. Te mai poti retrage din strate­gie, dar cat dureaza aceasta strate­gie, mai? Sufera poporul asta de atata strate­gie si nu mai facem nimic. Sa nu con­fun­dam strate­gia cu depunerea armelor. Doar nu sun­tem facuti numai pen­tru zile bune; un razboi cine il mai sus­tine? Si cine sunt lup­ta­torii? Nu noi cei din lumea aceasta de aici? De ce i se zice Bis­er­ica lup­ta­toare? Lup­ta­toare inseamna zi de zi sa sustii un atac impotriva put­er­ilor intuner­icu­lui. O asceza retrasa in indi­vid­u­al­i­tatea ei nu mai este un ade­var mar­tur­isit in plen­i­tudinea lui. Foarte fru­mos citeam la Evdoki­mov mai devreme: „Bis­er­ica nu tre­buie sa isi asume tre­burile con­crete ale cetatii, dar con­sti­inta crestina este chemata sa actioneze din plin pana si in chestiu­nile cele mai tehnice. Polit­ica, econo­mia, dez­voltarea sunt sfer­ele comune in care cred­in­ciosii si necred­in­ciosii se intal­nesc. Si ce imensa sarcina aceea de a desavarsi lumea prin sobor­nic­i­tatea cal­i­ta­tiva  a tutur­ora, de a insamanta in cul­tura lumina Taboru­lui. Un om al luminii poarta o lumina care straluceste peste intreaga lume. Marii duhovnici spun ca orice asceza lip­sita de dragoste si care nu este un „sacra­ment al fra­ter­ni­tatii” este desarta.  Vorbind despre euharistie, Sf. Ioan Gura de Aur spune: Aici este odaia inalta in care au sezut ucenicii; de aici au ple­cat spre Muntele Maslin­ilor. Sa ple­cam si noi in cautarea mainilor de saraci, caci ele sunt pen­tru noi Muntele Maslin­ilor. Intr-adevar, mul­ti­mea saracilor este aseme­nea unui codru de maslin sadit in casa lui Dum­nezeu. De acolo curge uleiul de care vom avea nevoie spre a ne infatisa, pre­cum fecioarele cele intelepte pur­tand lampile pline inain­tea Mire­lui[1].

Prob­lema noas­tra cea mai mare acum este ca ne aflam intr-o bezna a igno­ran­tei si soco­tim pacatul nesti­in­tei un mare priv­i­legiu. Gen­er­a­tia aceasta a ajuns la apogeul nihilis­mu­lui. „Si ce daca fac lucrul acesta? A! Nu-i nimic!” Iei cipul – „Ei, n-are nim­ica!”; slu­jesti cu catolicii: „Ei, n-are nim­ica” si tot asa… toate nu au nimic. Nihilis­mul a nascut acest lib­erti­naj si aceasta stare te indrep­tat­este pe tine cumva sa faci orice, ce vrei, sa amesteci lumina cu intuner­icul, sa mergi si cu Dum­nezeu si cu mamona. In acest caz noi nu mai sun­tem ucenici al lui Hristos.


[1] Paul Evdoki­mov, Iubirea neb­una a lui Dum­nezeu, p.23.

sursa: Atitudini.com

16 Comments

 1. a inceput vaccinarea in Quebec(canada).Sunt zvonuri ca o sa devina obligatorie.Conform legii de aici, DACA E OBLIGATORIE VEI FI DUS CU FORTAI INTR-UN LOC SPECIAL pentru a fi vaccinat. Doamne ajuta-ma!

 2. Ii multumesc Parintelui pentru ca mi-a schimbat viata.Ii multumesc pentru acest cuvant care arata cat de profund,de transant si curajos este Parintele Iustin . Dumnezeu sa ni-l tina pentru a ne indruma si imbarbata!
  Doamne ajuta!

 3. branici gabriel,
  n-o sa te duca nimeni cu forta niciunde; am lucrat in domeniu, si sunt si informata; se vor distribui dozele de vaccin in dispensarele de familie, si se va vaccina (dar nimeni nu te va tine cu forta, dar poate sa ti se dea o amenda daca nu mergi, si eu te sfatuiesc sa nu mergi, daca vei fi chemat ca nu vei pati mai nimic ! Stiu ce zic !) o anumita categorie de varsta la copii, si varstnicii peste 65 de ani. Deocamdata nefacand parte din niciuna din categorii, nu vei fi vaccinat.

 4. Gabriel si eu sunt tot in Qc/ Montreal.
  Iti inteleg temerile, mai ales dupa ce Obama a declarat stare de urgenta,pe motiv ca elimina birocratia, stim cu totii ca, Canada priveste in ograda vecina. Au nevoie sa semnam formularul de consimtamant ca sa ne faca vaccinul, deocamdata, dar nu-l pot face fara semnatura noastra.
  Nu-ti pierde nadejdea, din ce in ce mai multi oameni nu mai vor sa accepte vaccinul, tocmai de asta campania s-a devansat, initial era planificata ptr decembrie, apoi s-a devansat ptr 2 nov si de azi a inceput, tocmai ptr ca nr celor care zic da scade. Eu iau asta ca pe un semn ca Dumnezeu nu ne va lasa.
  Important este sa ne rugam ca Dumnezeu sa ne deschida ochii, mintea si inima, nu numai noua ci tuturor, ptr ca cu cat vom fi mai multi care zicem nu cu atat sunt mai multe sanse sa scapam de vaccin. Acum sunt 51% care zic nu, Dumnezeu sa ne ajute sa fim mai multi, in fond nu ne pot obliga sa-l facem nici chiar daca ramanem 30 sa zicem.
  La fel de important este sa nu dejnadajduim si sa avem incredere ca Dumnezeu nu ne da nimic peste puterile noastre de dus. Doamne ajuta!

 5. In sfirsit un micut pas inainte.O elita de preoti si calugari.Buna idee.Mai departe ?Si pentru numele lui Dumnezeu …mai repede.Cei care sint ierarhii cu adevarat ce se impotrivesc duhului veacului sint nevoiti mai intii sa suporte prigoana abjecta a propriilor sefi ierarhici.Trebuie sa plece din subordinea celor ce ii invata sa indure uriciunile acestei babilonii.Pina la a capata cununa prin mucenicie trebuie sa isi infringa frica de ierarhii rataciti de turma.TREBUIE SA PARASEASCA ceea ce ii indeparteaza de Hristos.Lupii pastori nu se vor da goniiti.Dimpotriva ei vor goni pe cei care ii demasca.Si ei ,lupii pastori,vor face metanii evlavioase la fiece pirt al politicienilor vor si cadelnita orice locanta cu felinar rosu si vor fi prezenti la taierea panglicilor la orice cofetarie cu droguri usoare.Si se vor indigna competent la orice impotrivire a unor biete oi ce vad ca pastorii lor de mult urla la luna.

 6. Parintele Iustin este un model pt. noi. Sa ne rugam sa ni-l tina Dumnezeu multi ani ca sa ne incurajeze in lupta cu lupii rapitori. Doamne miluieste-ne !

 7. La multi ani parintelui Justin Parvu.Sa-i de-a bunul Dumnezeu sanatate ca sa mai ramana printre noi.Avem nevoie de acest prieten a lui Dumnezeu ca sa ne conduca pe calea ce-a drepta.Slava lui Dumnezeu ca ne-a daruit noua romanilor un asa om ca Justin Parvu.

 8. Petitie publica prin InterNet: Megaproiect National repetat (16 martie 2008, 26 octombrie 2009)

  In numele Tatalui si al Fiului
  si al Sfantului Duh, Amin.
  Slava Tie, Dumnezeul nostru,
  slava Tie !

  Cu evlavie, cu frica lui DUMNEZEU, iubind pe DUMNEZEU si ROMANIA
  eu militez pentru tiparirea, sfintirea si distribuirea (comercializarea) de:
  – SFINTE ICOANE cu Sfintele Manastiri din Romania,
  – SFINTE ICOANE cu Sfintele Biserici Manastiresti din Romania,
  – SFINTE ICOANE cu Sfintele Biserici Parohiale din Romania si altele.

  In data de 26 octombrie 2009 dau ca exemple:
  .1) SFINTE ICOANE cu Sfanta Catedrala Patriarhala din Bucuresti, interior si exterior,
  .2) SFINTE ICOANE cu Sfintele moaste ale Sfantului Cuvios Dimitrie cel Nou din Basarabi,
  Ocrotitorul Bucurestilor.

  Dedic acest Megaproiect National:
  – tuturor romanilor care zac in boli,
  – tuturor onorabililor crestini ortodocsi romani,
  – Familiei mele,
  – Mamei mele Olga TODIROAE – nevazatoare, imobilizata la pat si
  careia i s-au agravat bolile din data de 23 octombrie 2009.

  DOAMNE IISUSE HRISTOASE ajuta acest Megaproiect National !
  ‘Toate-s cu Sfanta Cruce’ cum m-a invatat Mama mea acum
  in varsta de 89 de ani si 10 luni.

  Va multumesc cu anticipatie pentru buna intelegere a acestui Megaproiect National.
  Ma rog si Sfantului Dimitrie cel Nou, facatorul de minuni sa ne apere pe NOI4 de boli,
  de nedreptati si de vrajmasii turnatoriDGIPI_CIA …

  Data : 26 octombrie 2009

  ~~~
  EXP.: Tzucky Ioan TODIROAE
  (INITIATOR MEGAPROIECT NATIONAL),

  STRADA PRINCIPALA, NR. 48,
  SATUL si COMUNA TIMISESTI,
  JUDETUL NEAMT,
  COD POSTAL 617470.
  ~~~

 9. Va multumim pentru cuvintele pline de duh si pentru ca ne aratati inca o data adevarul! Rugati-va sa implinim cuvantul pe care ni l-ati adresat cu mult curaj! Sarut-mana!

 10. Multumim Bunului Dumnezeu pentru ca ne invata calea cea dreapta si ne ocroteste atat de mult, desi noi suntem atat de pacatosi.
  Multumim Parintelui Justin, care ne indruma spre a ne intari in credinta si a nu ne abate de la calea cea dreapta.
  Doamne, te rugam sa ne ierti pentru ca suntem niste pacatosi.
  Te rugam, sa ne miluiesti Doamne.
  DOAMNE AJUTA.

 11. Multumim Bunului Dumnezeu, si Maicii Domnului ca n-ea dat un asa mare Duhovnic, Parintele Justin Parvu ( M-rea Petru Voda ).
  Tine-l Doamne Sanatos si andelungat in zile, pentru folosul neamului Romanesc pus la grele ancercari.
  DOAMNE AJUTA.

 12. Eu personal nu inteleg care este isteria legata de vaccinuri…
  Sunteti impotriva acestui vaccin (pt AH1N1) sau a vaccinurilor in general?
  Atunci ce parere aveti de vaccinul contra poliomelitei? NU ar trebui facut ca acum 100 de ani? Ar trebui sa avem copii schilozi? sau acceptam ca medicina evolueaza si ca vaccinurile au rolul lor?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

16 Comments