Ecumenismul în Biserica Ortodoxă Română: profanare a Bisericii si o pustiire a Ortodoxiei

Perfidia cu care se înrădăcinează zi de zi în viata noastră mentalitatea noului veac este de negrăit. Sub masca umanismului iubitor de om si nu de Hristos-Dumnezeu, ecumenismul, prin promovarea sincretismului apostatic, socialismului religios si a utopiilor sacerdotale doreste în marea lui apostazie să instaureze împărătia lui Antihrist pe acest pământ. Ispita cea mare e că vicleanul duh râvneste la a ne desprinde de Ortodoxie si a ne face lucrători pentru noul templul babilonic, pentru Împărătia de carne a Antihristului acestei lumi. Iată de ce aducem această mărturisire dreaptă a predaniilor apostolice si rânduielilor Sfintilor Părinti, spre a arăta credinciosilor de pretutindeni cum eresul ecumenist caută să surpe Una, Sfântă, Sobornicească si Apostolească Biserică a Ortodoxiei.

Înainte de a face orice judecată în cele ale credintei, se cuvine a nu trece cu vederea mărturisirile celor care mai înainte de noi au stiut să poarte „lupta cea bună” si să biruiască până la capăt: Sfintii Prooroci, Evanghelisti, Apostoli, Mărturisitori si Cuviosi din toate timpurile si toate locurile ce într-un cuget mărturisesc despre Biserica Ortodoxă drept Mireasa Domnului nostru Iisus Hristos si despre apărarea Ortodoxiei drept virtute mântuitoare.

Încredintati fiind de cele de mai sus, vom căuta, pentru o prezentare cât mai clară a ecumenismului autohton, să găsim rădăcinile prin care s-a ridicat acest vlăstar eretic pe zidurile Bisericii noastre Ortodoxe. Istoric vorbind, aderarea oficială si “legală” a BOR în CEB s-a făcut în anul 1964, dimpreună cu celelalte biserici din blocul comunist. Însă pentru a avea o radiografie clară a momentului, vom aduce în prezentare factorii esentiali ce au determinat acest pas al BR pentru ca mai apoi să putem privi obiectiv si nepărtinitor situatia actuală a ecumenismului din România.

Secolele V-XVI au însemnat pentru Ortodoxia românească vremurile de aur când mai-marii voievozi luptau deopotrivă pentru apărarea Bisericii si izbăvirea neamului crestinesc de cotropitorii mahomedani si latini, cînd dragostea de neam era totuna cu iubirea de Hristos si Biserică, pilde de viată crestinească si mărturisire ortodoxă rămase încă vii în constiinta românilor.

Însă schimbările majore asupra rânduielilor bisericesti s-au produs la jumătatea sec. XIX în urma urcării pe tron a domnitorilor emancipati, initiati în masonerie si docti în studii renascentiste, ce au adus rânduiala statală împotriva Bisericii, culminată cu prigoana din perioada 1927-1934 a preotilor si monahilor ce au refuzat noul calendar.

Deja ne aflăm în perioada expansiunii comuniste, care prin eliminarea în fortă a partidelor politice si a îngrădirii drepturilor Bisericii a reusit instaurarea unui regim de teroare socială si ateism stiintific timp de 50 de ani.

Este al doilea moment major de prigoană a Bisericii, în care temnitele s-au umplut de arhierei, preoti, călugări si mireni mărturisitori ai credintei ortodoxe. Si prin rugăciunile acestora Biserica a respirat, prin jertfa lor Biserica a supravietuit asupririlor. Însă marea masă a populatiei a primit din plin “binefacerile dictaturii” prin cursuri de ateizare sistematică, sedinte plenare de idolatrie comunistă, totul si toate supravegheate de ochiul neiertător al Securitătii.

Din păcate, strategia aleasă de oficialii bisericii în această bătălie s-a dovedit a fi un esec, datorită deschiderilor, demarate în acea perioadă, către blocurile religioase din Apus. Se crease o mentalitate de respingere a tot ce însemna comunism, orice altceva venind din directie opusă fiind automat socotit ca bun. Pe această bază s-au demarat contactele initial personale ale patriarhilor si apoi oficiale ale BO cu Vaticanul, apoi reînnoirea relatiilor cu anglicanii si restul protestantilor, CEB fiind văzut atunci ca o punte de recunoastere a valorilor ortodoxe prigonite si secularizate de regimul comunist. Deja Vestul cu toată apostazia lui însemna libertate pentru o Românie ortodoxă stăpânită de ateism institutionalizat.

Anul 1990 însemnează perioada de încetare a persecutiilor, ducînd la o destindere ce a favorizat explozia de libertăti si manifestări religioase eretice si păgâne, noul stat democratic uitând sau renegând luptătorii si martirii neamului si ai Bisericii, chiar pînă astăzi. Acest fapt arată cum duhul comunismului a lăsat sechele adânci în întelegerea si trăirea Ortodoxiei la nivel de guvern si ierarhie; singurii supravietuitori ai gândirii Sfintilor Părinti si ai mărturisirii ortodoxe sunt tocmai acei oameni ce s-au confruntat direct, în bătălia pe viată si pe moarte cu “fiara rosie” si prin puterea lui Hristos au biruit-o.

De aceea, pentru români, ecumenismul îsi are rădăcina în idealismul socialismului timpuriu, care la vremea lui a luptat pentru o nouă epocă utopică în care fericirea umanitătii ar fi fost desăvârsită cînd toate deosebirile de clasă, rasă si religie ar fi dispărut. Toată reeducarea din perioada comunistă a făcut acum posibilă celor înfierati de apostazie, dorirea acelorasi principii dar sub altă denumire. Acum ecumenismul contrabalansează comunismul si o face cu mult succes, dar pretul plătit de Biserica Română prin tolerantă si pogorăminte este enorm:

– comunismul a adus teroare si asuprire, ecumenismul vine cu libertatea si toleranta religioasă si înnoirea dogmatică;
– comunismul l-a negat pe Hristos Dumnezeu, ecumenismul strânge laolaltă toti dumnezeii lumii;
– comunismul s-a străduit a stârpi si demola Biserica, ecumenismul rezideste o nouă biserică, dintr-un mozaic de culte numite biserici;
– comunismul a fost demonic, ecumenismul este antihristic.

În România ecumenismul vine cu iluzia înnoirii si a unitătii cândva pierdute si se grefează pe mentalitătile comuniste ale principalilor sustinători, în persoana liderilor politici si unor înalte fete bisericesti, ce văd în Biserică vreun partid religios cu orientare crestinească sau un domeniu personal, mai clar, Biserica drept institutie unde gândirea antiecumenistă este primită ca păcat de neascultare adică nesupunere fată de legile partidului, abatere pedepsită prin metode de îngrădire comunistă.

Cum istoria se repetă, începutul a ceea ce a fost demarează sub o nouă formă în anul 1994, când din dispozitii oficiale bisericesti se începe propaganda ecumenistă în învătământul teologic si la nivel de mass-media pentru reeducarea maselor.

Concret, roadele ecumenismului românesc se arată prin semnarea acordului din acelasi an de la Balamand-Liban când fătis se vădesc cine sunt cei ce fac mărturisirile de apostazie de la dogmele dreptei credinte ortodoxe, ce urmăresc si cum se vor orienta pe viitor dezideratele liderilor ecumenisti. Imediat evenimentului s-a declansat infestarea premeditată a programei de învătământ teologic, docilă acum noilor planuri europene de integrare în comunismul religios, ce vizează, printre altele, reducerea locurilor si anilor de studiu, precum si eliminarea disciplinelor fundamentale si apologetice.

În cele 14 facultăti de teologie din România, din anul 1996 o nouă materie a devenit obligatorie: “ecumenismul ortodox”, care – profitând de răstălmăcirile istorice si de desfiintarea catedrelor de Apologetică, Spiritualitate si Mistică -, reasează Ortodoxia într-o nouă viziune, lepădată de “balastul” dogmatic si “învechitele” canoane, promovând în schimb halucinatiile înselatilor occidentali ce văd Biserica lui Hristos deplină numai prin aderarea Ortodoxiei la normele si rigorile apostate ale celorlalte culte.

Momeala “ecumenismul ortodox” a fost înghitită de către unii ierarhi ce nu văd prin această deschidere o profanare a Bisericii si o pustiire a Ortodoxiei, ci urmărind o glorie lumească si papistasă a Ortodoxiei administrează Biserica ca o institutie, oferind cadrul perfect pentru crearea unei noi religii universale si reînnoite după norme secularizante.

Paralel cu platformele de învătămînt teologic universitar, în ultima perioadă s-au ridicat, pe lângă principalele facultăti de teologie, asa numitele institute ecumenice, unde cu importante finantări venite din Apus se pun bazele si se creează infrastructura viitoarei biserici ortodoxo-ecumenistă, prin conferinte si cursuri interconfesionale, excursii si vizite reciproce de apropiere si recunoastere, diverse seminarii, tabere, proiecte, emisiuni radio-TV ecumeniste, al căror mesaje si manifestări erodează simtul ortodox-national si deformează constiinta ortodoxă română.

Un loc important în manifestarea ecumenismului românesc îl ocupă “Săptămâna de rugăciune ecumenică” tinută în luna ianuarie a fiecărui an, unde laolaltă se adună clerici ortodocsi cu catolici si protestanti pentru a săvîrsi rugăciuni în comun, cu texte adaptate la psihologia maselor, punându-se accentul pe hulitoarele precepte de “unire între credinte” si “unitate a bisericilor”. Acest fenomen dă de gândit constiintei bisericesti prin validitatea necanonică a acestor nesăbuite fapte, mai ales de prelungirea lor, în unele locuri, prin slujirea succesivă, pe acelasi altar, a misselor latine, greco-catolice si liturghiilor ortodoxe.

Odată cu primirea papei în România la anul 1999 s-a făcut justificată promovarea cultului marilor înselati ai catolicismului, rămăsitele neputrezite ale lui Francisc de Assisi si Anton de Padova adeverind puterea afurisaniei de către Sfintele Soboare. Cu toate acestea, cel din urmă a beneficiat de o călduroasă primire anul acesta din partea multor ierarhi ortodocsi.

Deosebind în duhul discernământului patristic faptele pomenite, putem grăi fără a gresi că dorinta de bine a omenirii este asa de pervertită, încît este si va fi impulsul călăuzitor si lucrător către întemeierea împărătiei lui Antihrist. Aici trebuie constientizat răul ce-l făptuieste ecumenismul în întreaga lume, ca viciu teologic si duh de secularizare ce se regăseste la baza fiecărui nivel social: mîntuirea omului nu mai vine din Biserică ci din grija organizatiilor sociale sau a statului prin progres si bunăstare, hrana duhovnicească a sufletului nu mai este dată de harul Bisericii ci de renasterea idolatriilor si vietuirea pătimasă, adevărul Bisericii nu-l mai întruchipează Hristos ci ecumenismul prin întocmirea noilor legi “bisericesti” ale Noului Veac Antihristic.

Dar acestea sunt doar forme de manifestare. Fundamental, ecumenismul este un duh rău ce se manifestă ca o plagă polimorfă ce se mulează pe profilul psiho-social al fiecărei comunităti, etnii sau tări pentru ca mai apoi să se manifeste ca un bun (dat) al acestora. Ecumenismul pentru ortodocsi vrea să fie biserica, scop pentru care mereu se înnoieste pe sine, îsi modifică permanent principiile si îsi adaptează obiectivele, transformîndu-se cameleonic într-un pan-ecumenism, fiind de fapt o iluzie, o adunare de idei utopice ce amăgesc ca o vrajă si atrag doar pe cei ce nu cunosc sau ignoră Ortodoxia Sfintilor Părinti. Ecumenismul vrea să pară adevărata fată, traditie si virtute a Ortodoxiei. Dacă nu vom privi ecumenismul ca o erezie, el va ajunge să fie ortodoxie. Iar monahismul are – ca si pe vremea comunismului – de ales între a se ecumeniza sau a nu mai fi deloc. Ecumenismul este virusul cu mii de fete ce străluceste ca un idol umanitătii si lucrează prin dorinta de bine antihristic din fiecare om.

Cu toate acestea, dacă ar fi ca să răspundem la întrebarea “Este România o tară ecumenistă?” răspunsul care se cuvine nu poate fi decât unul singur: “Încă nu”. În tara noastră doar structurile învătământului teologic si cele ierarhice sunt ecumenizate respectiv ecumenizante, majoritatea monahismului în frunte cu Bătrânii Ortodoxiei si poporul binecredincios fiind si luptând împotriva acestei erezii apocaliptice.

Iată de ce solutiile prezentate aici de fată sunt posibile numai prin împreună-lucrarea tuturor celor care cred că ecumenismul este pan-erezia celor de pe urmă veacuri:

1. Întărirea comuniunii în sobornicitatea Bisericii prin prezenta ierarhilor ortodocsi ai celorlalte Biserici la marile evenimente BOR, mai înainte de a ajunge un obicei prezenta papistasilor la aceste hramuri. Este bine să întelegem că abaterile si căderile din BOR sau altor BO vor fi abaterile si căderile celorlalti în cel mai scurt timp.

2. Crearea unei baze de date anti-ecumenistă, cu documentare patristică si scripturistică, accesibilă tuturor celor ce vor să studieze apologetica ortodoxă contemporană sau să combată din punct de vedere ortodox erezia ecumenistă. Pentru a facilita mediatizarea, propunem alocarea de servere care să găzduiască situri si forumuri cu informatii la zi despre pulsul anti-ecumenismului în lume.

3. Redactarea de către o Comisie Teologică Ortodoxă formată din teologi clerici si laici, a unei Epistole de înstiintare ce să arate pericolul ce-l reprezintă neo-ecumenismul, semnată de toti bine-credinciosii si trimisă tuturor patriarhiilor si episcopiilor ortodoxe din toată tara.

4. Similar, să se facă analizarea si propunerea, separat sau în amintita scrisoare, a mărturisirii de credintă ortodoxă împotriva eresului ecumenist, si înaintată tuturor Bisericilor Ortodoxe pentru a se organiza, întruni si a da un răspuns într-un viitor sinod pan-ortodox.

Toti Sfintii Părinti mărturisesc într-un glas: de la Răstignire Biserica s-a făcut jertfitoare, de la Înviere Biserica este biruitoare, si de la Cincizecime Biserica este desăvârsit-mântuitoare. Numai Biserica Ortodoxă reuneste toate aceste harisme, căci numai ea este Biserica cea Una, Sfântă, Sobornicească si Apostolească, de la Întemeietorul si Capul ei – Iisus Hristos Dumnezeu. Numai Biserica Ortodoxă a biruit veacurile neatinsă, nepătată si neîntinată, numai Biserica Ortodoxă a dăruit lumii sfinti, sfintenie si sfinte moaste, numai Biserica Ortodoxă va fi singura ce va purta război împotriva falselor biserici ce vor încerca să o uzurpe.

de Ierom. Bretanion Munteanu

17 comments

 1. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Ce faceti fratilor, v-ati grabit si nu ati cenzurat textul care va acuza si pe Dvs. , entuziasti ai "calendarului astronomilor atei ai Papei"!
  "Însă schimbările majore asupra rânduielilor bisericesti s-au produs la jumătatea sec. XIX în urma urcării pe tron a domnitorilor emancipati, initiati în masonerie si docti în studii renascentiste, ce au adus rânduiala statală împotriva Bisericii, culminată cu prigoana din perioada 1927-1934 a preotilor si monahilor ce au refuzat noul calendar".
  Nu va mustra constiinta ca si Dvs. continuati "initiati în masonerie si docti în studii renascentiste, ce au adus rânduiala statală împotriva Bisericii, culminată cu prigoana din perioada 1927-1934 a preotilor si monahilor ce au refuzat noul calendar"?

  • Traiasca Legiunea si Capitanul!

   @Amin
   Nu suntem entuziasti, se stie ca este o greseala si un pas ecumenist. Nu este insa o dogma, ci doar o randuiala bisericeasca. Cat priveste domnitorii masoni, ei sunt peste tot, fie ca sunt pe vechi sau pe nou. Pasii de revenire la randuielile vechi trebuie facuti in sens invers. Anume: lepadarea de ecumenism, dat anatema tuturor ereticilor, iesirea din CMB si abia apoi, daca nu exista pericol de alte schisme, revenirea la calendarul vechi.

 2. crestinul ortodox

  Traiasca Legiunea si Capitanul!

  rugaciune ,
  Ai mila DOAMNE si de noi/
  ca lupu paznic o’ fost pus la oi/
  si n-avem un pastor sfintit ales/
  de HARUL TAU CEL SFANT CULES/
  sa ne duca la pasune’aleas/
  unde-i iarba cea frumoas’./
  Si s-arat DOAMNE ,
  lupii din apus/
  la Rasarit , o’ ajuns/
  si vor Doamne a darama /
  ce este Sfant,Curat zidit cu mana Ta/
  cu Mana Ta DAT SI LASAT/
  acestui neam oropsit si prigonit/
  mereu de altii /
  ce si-au dorit /
  a fi stapani ai acestei natii/
  si vor Doamne a spurca /
  CE- I TAINA SFANTA si LASATA /
  de Mina Ta Data /
  la strabuniI si SFINTII Acestui Neam
  unde SFANT SANGELE TAU s-a varsat /
  in vin aratat/
  si unde SFANT TRUPUL TAU /
  s-a Jertfit /
  Si In paine s-o implinit /
  CUVANTUL TAU SFANT LASAT /
  “fericiti cei ce n-au vazut /Dar au crezut”/.
  asa am fost Doamne /
  si noi/
  cei asupriti de poveri si nevoi /
  caci boul le rabda toate /
  dar pina cand Doamne/
  caci nu mai poate /
  cand biciul raului se pune/
  si corvoada nu apune!/
  astfel ochii ne inaltam/
  si la Tine Doamne ne rugam/
  VINO DOAMNE MAI CURAND /
  sa dai cu spurcaciunea jos/
  si maturand /
  AI MILA DOAMNE SI DE NOI /
  caci lupu paznic o fost pus la oi/
  amin!

 3. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  IUBIREA
  http://www.youtube.com/watch?v=JITemQgtSno

 4. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Tot respectul ca ati pus comentariul meu!
  "nu este insa o dogma, ci o randuiala bisericeasca"
  Desigur ca stiti, sau puteti afla cu usurinta, ca au fost date cel putin trei anateme de catre Sf. Biserica impotriva celor care au adoptat calendarul "indreptat", deci e mai mult decat o randuiala bisericeasca.

 5. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Doamne, Iisuse Hristoase, ai mila de Biserica Ortodoxa Romana. Ti-ai varsat scump sangele Tau pentru ea. Nu ne lipsi pe noi de iubirea Ta. Fereste-ne pe noi si pe pastorii nostri de ispite peste puterile noastre.

  Preasfanta Nascatoare de Dumnezeu, Preasfanta Imparateasa a Rugaciunii, ajuta-ne sa ducem o viata placuta lui Dumnezeu. Ajuta-ne sa sporim in virtuti si in rugaciune si sa luptam cu pacatele si cu ispitele!

  Sfinte Ierarhii de Sfanti Ingeri, rugati-va pentru noi sa putem sa stam cu frica si sa luam aminte inainte de a asculta indemnuri ale uratorului de bine.

  Tuturor Sfantilor, rugati-va pentru sa putem birui ispitele care vin de la trup, de la lume si de la diavol. Amin.

 6. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Iara si iara revenim fratilor la aceste subiecte care pe zi ce trece ne framanta tot mai mult .Oare ierarhii B.O.R.au adormit nu vad oare ca aceste lucruri urate scarbesc ,agita si tulbura oamenii?
  -calendarul-greseala
  -ecumenismul-greseala
  -masoneria-greseala
  -.....si multe alte mizerii.....OARE NU SUNTEM SI NOI TOTI INTR-O MARE GRESEALA?
  Ne zbatem ca pestele pe uscat si rscam sa murim daca nu ne arunca cineva in Apa cea Curata si Limpede pe care Sf.Parinti au ingrijit-o pana la jertfa!!!!!
  Dar oare mai exista astazi Apa Curata si Limpede ??sau intalnim o mare mocirla plina de mizerii??
  CE E DE FACUT?

 7. crestinul ortodox

  Traiasca Legiunea si Capitanul!

  nu te supara frate , dar ADEVARUL nu este o mare greseala ! , CE ESTE DE FACUT! sa luam aminte la ce- au facut SFINTII PARINTI si mai bine CALCAM IN PICIOARE raul decat sa ne calce el pe noi aici si in iad !

 8. Vulturul legionar

  Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Ce să facem? Cât mai deasă spovedanie şi rugăciunea inimi şi El n-o să ne lase.
  Cum zicea şi Î.P.S.Serafim al Pireului: ANATEMA ECUMENISMULUI ŞI SLUGILOR SALE ANTIHRISTICE care nu vor să stea în Adevărul lui Hristos şi prin înşelăciune otrăvesc sufletele celor aflaţi în rătăcirea lor şi nu-i îndeamnă şi ei înşişi să revină la UNA SFÂNTĂ SOBORNICEASCĂ ŞI APOSTOLICĂ BISERICĂ-ORTOTOXĂ.
  Trebuie făcută misiune de mărturisire aşa cum face şi fratele Klaus Kenneth printre apuseni, noi cu mila şi ajutorul Domnului să facem măcar în România.
  Dacă vrem să fim ai lui Hristos să nu fim indiferenti faţă de semeni noştri, Hristos este Capul nostru iar noi suntem mădulare, aşa să mărturisim dând prin biserici şi pe stradă afişe antiecumeniste şi anticipuire.
  De o moarte suntem toţi datori dar pentru un botez al sângelui dacă va îngădui Bunul Dumnezeu să nu fugim, fricoşii nu au ce căuta în rai Mă iertaţi, dar nu mai este timp de dormit 24din24 de ore. Să ne ajute Bunul Dumnezeu!
  SĂ STĂM BINE SĂ STĂM CU FRICĂ SĂ LUĂM AMINTE!
  Hristos a Înviat!

 9. Basarabeanu Liliana

  Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Domnului Amin.
  Domnule, schimbarea calendarului a fost cu siguranta o mare greseala, era mai bine sa nu se fii facut! Dar nici cei de pe stil vechi nu au pastrat intru totul integritatea dogmatica.
  Cred ca stiti ca celor care se "convertesc" de la stil nou la cel vechi,li se dau alti nasi, li se face Mirungerea, li se schimba numele...Li se completeaza botezul... La fel se intampla si cu Taina Cununiei, celor deja cununati la preot pe nou, odata cu trecerea la ei,li se mai citesc rugaciuni caci zic ca daca s-au cununat pe nou, Taina nu e completa...
  Si atunci va intreb pe dumneavoastra, cine e mai eretic ca cine???
  Sa nu spuneti ca nu-i asa deoarece eu personal am participat la ambele "botezuri" a 2 dintre nepotii mei.

  • Traiasca Legiunea si Capitanul!

   @Basarabeanu Liliana
   Eu nu am discutat de stilisti, ci de calendar, caci asta ne priveste. Insa e cale lunga pana atunci. Ecumenismul incearca o dezbinare si mai mare decat schimbarea calendarului.

 10. crestinul ortodox

  Traiasca Legiunea si Capitanul!

  UNIREA FRATILOR INTR-O SINGURA CREDINTA ORTODOXA si sa ne lepadam haina dezbinarii cu care a avut grija 'lupul ', sa imbrace FRATII IN HRISTOS SI IN CREDINTA ORTODOXA ADEVARATA ,sa ne unim cei pe stil vechi cu cei pe stil nou , UNITI FIIND VOM AVEA TARIE SI PUTERE DE LA DUMNEZEU impotriva fiarei care urla turbata pe cine sa mai inghita de la apus spre rasarit !!!
  CACI HRISTOS ESTE UNUL SINGUR SI ADEVARAT CEL ORTODOX , nu pe stil nou , nu pe stil vechi !
  " ai mila DOAMNE si de noi /
  ca lupu paznic o' fost pus la oi...."
  Amin!

 11. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Ma mir ca nu ne inghite pamantul!

 12. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Auzi mai frate admin,da de cand sustine Biserica Ortodoxa existenta "raselor"?
  Ca asa vad ca a publicat dnul asta aci:
  "De aceea, pentru români, ecumenismul îsi are rădăcina în idealismul socialismului timpuriu, care la vremea lui a luptat pentru o nouă epocă utopică în care fericirea umanitătii ar fi fost desăvârsită cînd toate deosebirile de clasă, rasă si religie ar fi dispărut."
  Eu aud ca Maica Domnului zice "Iata de acum ma vor ferici toate neamurile" nu "toate rasele".
  E o singura rasa,rasa umana,fratia ta esti inselat de draci sa sustii prostii precum capitalisti excesivi din SUA ca aia zic ca sunt mai multe rase,da fiind inselati de draci,cu o gandire incorecta.
  Sunt variatii in cadrul rasei umane,da,da sunt mai pronuntate variatiile date de religie,apoi cele date de limba materna si apoi cele de educatie decat cele date de fizicul mostenit.
  Apoi sa stii fratia ta ca sunt si europeni rezistenti la frig da sunt si asiatici rezistenti la frig (siberieni,spre exemplu),asta apropos de fizic si cum sunt diferiti oameni unii de altul.Deci clasificarea facuta de unii inselati de draci din SUA precum "rasa caucaziana" si asa mai departe nu e decat o mare absurditate.Ca nu pot sa pui un rus din nordu Rusiei sa traiasca in sudu Italiei,sau un finlandez ca astia nu sunt obisnuiti cu caldura si nici un siberian nu poti sa il pui sa traiasca in sudu Italiei,ca e prea cald.
  Da nici un italian din sud Italiei nu poti sa il duci sa traiasca prin Finlanda sau nordu Rusiei ca e foarte frig.

  Apoi,unde a zis Dumnezeu Iisus Hristos de diferenta de "clasa"?
  N-a zis,ca la Dumnezeu nu conteaza clasa sociala din care ai fost.
  Adica o fi contand daca sa zic esti cu mai multi bani sa iti fie ceruta mai multa milosteniei si asa mai departe,da nu conteaza in sensul de avantaj,cum se vede prin SUA si mai nou din pacate si in Romania,ca cine are bani multi e avantajat fata de saraci.
  Pai ce faci mai frate,publici articole care fac publicitate la capitalismul excesiv sub masca crestin ortodoxiei?
  Fii si fratia mai atent,cand publici ceva.
  Nu auzi ce zice Dumnezeu Iisus Hristos si cred ca se poate aplica usor la capitalism,care are numele fix de la capital,adica de la bani?
  "13. Nici o slugă nu poate să slujească la doi stăpâni. Fiindcă sau pe unul îl va urî şi pe celălalt îl va iubi, sau de unul se va ţine şi pe celălalt îl va dispreţui. Nu puteţi să slujiţi lui Dumnezeu şi lui mamona. 14. Toate acestea le auzeau şi fariseii, care erau iubitori de argint şi-L luau în bătaie de joc. "
  Sau esti pentru Dumnezeu si pentru neamul tau sau esti pentru bani.
  Ca vezi fratia ta omul are constiinta si daca merge la scoala intretinuta de natiune,la biserica intretinuta de natiune si nu da bani sta si se gandeste:"Eu am avut atatea de la neamul meu acum sa dau si eu ceva inapoi".Si uniunea asta (iubirea asta frateasca) creste daca si drumuri facute de natiune si asa mai departe.Da daca merge la scoala particulara,pe bani lui,ce zice "sunt bani mei,ce imi pasa de neamul asta de zice ca e neamul meu,ce treaba am cu el" eu zic in majoritatea cazurilor,ca sunt si cazuri cand se trezeste constiinta nationala in cineva bogat.Pai ce facem acum,statul multi-nationala?
  Care sa sustina interesele marilor companii?
  Cei care au luptat in Romania au luptat contra ateismul oficial al regimului dinainte de 89,majoritatea si astia se pot numi mucenici crestini.
  Cei care au luptat numai impotriva faptului ca era proprietatea in comun,desi nu prea cred ca au fost vreuni,astia nu prea se pot numi mucenici crestini.
  Pentru ca vezi fratia ta in manastirile de obste crestin ortodoxe e proprietatea la comun,deci ala e comunism crestin ortodox.
  Da comunismul,adica proprietatea la comun,daca nu ai niste ingeri in trup,nu merge!
  Cum s-a vazut in Romania,ca s-a incercat comunism semi-religios,adica era tolerata religia da oficial se propovaduia ateismul.Pentru ca trebuie sa fie oameni foarte altruisti ori altruism fara Dumnezeu stiu eu daca poate sa existe?
  Ce merge bine e semi-socialismul,cum a avut Romania pe vremea monarhiei,cu sustinerea proprietati mici pentru oameni,sa fie particulara si cu multe din proprietatile mari apartinand natiunii in comun.
  Atunci aveau tarani pamant,da era limitata proprietatea la maximum 100 ha,CFRu era de stat,adica apartinea natiunii romane,transportu de energie electrica apartinea natiunii romane si asa mai departe.
  Da erau si proprietati de obste,precum era pajistea spre exemplu,pajistea apartinea satului,sau paduri de obste si asa mai departe.
  Vezi constitutia din 1923,unde se zice ca bogatiile solului si ale subsolului nu se instraineaza ci se puteau numai concesiona.
  Pai bogatia subsolului nu apartine natiunii?
  Normal ca apartine natiunii.
  De ce sa o dai pe nimic la firme straine?
  Asta nu e furt de la natiunea/poporul roman?

 13. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  @vulturul legionar ,Klaus Kenneth te-a prins de o unghie si nu-ti mai da drumul." 2000000 de km in cautarea adevărului" , este o carte falsa a protestantilor cosmetizata de editura care a lansat-o ca sa se potrivească si pe ortodoxie, nu insela și pe alții cu înșelarea ta. Vulturul ar face bine sa se informeze . Citește Cuviosul Paisie si marii initiati ai Indiei.Asta da carte .

 14. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Buna ziua!
  Eu din Vest Ucraina,Igor,ortodox crestin,monarhist,a cauta Adevarat Ortodoxie,a parasi eretic Moscovei patriarhat. Din greu a gasi in Ucraina Adevarat Ortodoxie. Pot sa va rog pentru pomenirea mortilor familia mea decedat, botezat in Ortodox Biserica in Chernivtsi(Chernautsy) regiune pina la Prim Mondial Razboi(Ioann,Dmytrij,Stepan,Olena)?
  Va rog sa primiti scuzele mele pentru prost proprietate romanesc facultatea de a vorbi.
  [email protected]

 1. Pingback: Clubul Rotary -o ramură a masoneriei- și-a făcut cuib în Biserica Ortodoxă din România! | † APOLOGETICUM: Ortodoxie, neam şi ţară

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*