Progres în tehnologia RFID: de la Creșterea Gigantică a Internetului Lucrurilor (IoT) și a Internetului Obiectelor (IoO)

[youtube=https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=KIMYZE2Ma6I]

Internetul Lucrurilor este un concept prin care orice element se poate conecta la Internet pentru a prelua informații pentru a spori valoarea sa intrinsecă. Domeniul de aplicare al Internetului Lucrurilor (IoT) este prin urmare foarte larg. Acesta include dispozitivele de comunicare și M2M, dar are scopul de a merge dincolo de M2M prin care sa permita oricarui obiect a se conecta și folosi de Internet (Internet de obiecte – IoO), chiar dacă acesta nu conține electronica necesara pentru a se conecta direct la Internet; se conecteaza la internet prin utilizarea unui dispozitivintermediar.

Conform acestei definiții, 15 miliarde de lucruri (mașini, dispozitive conectate și obiecte) au fost conectate la Internet în 2012, de la 4 miliarde în 2010. Potrivit lui Samuel Ropert, liderul de proiect al acestui raport ”În 2020, vor fi 80 de miliarde din care IoO va reprezenta 85% dintotalul IO, situat înainte de dispozitivele comunicante cu 11%, și M2M cu doar 4%.” În ceea ce privește creșterea, IoO încă conduce, cu o creștere anuală de 41% între 2010 și 2020, urmată de dispozitivele comunicante cu 22% CAGR și M2M cu 16% CAGR.

Internetul Lucrurilor include multiple parti eterogene. Subliniind ca M2M și IoO ruleaza pe diferite hardware și tehnologii de comunicatii. În timp ce RFID si codurile de bare 2D sunt folosite pentru a interacționa cu obiecte în conceptul IoO, M2M se va baza pe mai multe tehnologii de rețea diferite, care permite aparatului să comunice și să transmită datele pe care le-a generat (sau are menirea de a primi, în funcție de cerere și mașină). În timp ce tehnologia celulară este adesea folosita pentru implementările in M2M, noile tehnologii de comunicare (mai bine proiectate pentru aplicațiile tradiționale de contorizare M2M) au intrat pe piață în ultimii ani și ar putea acționa ca schimbători de joc în viitorul apropiat (SigFox, Neul, etc). Cu toate acestea, implementarea unui internet al obiectelor deschis necesită un nou tip de arhitectură cu tehnologii ale numelor si adreselor scalabile (ONS) și noi instrumente durabile pentru a accesa datele, deoarece Internetul obiectelor este conceput pentru a naviga vaste baze de date (M2M și IoO).

M2M și IoO sunt conduse de piețe verticale și, prin urmare, vor fi afectate de medii verticale, dar nivelurile de adopție variază între diferite industrii verticale. Maturitatea de afaceri, de asemenea, variază considerabil de la o industrie la alta. Într-adevăr, atât aplicațiile M2M cit și IoO se bazează pe obiective de economisire pentru utilizatori, astfel încât timpul ROI este critic.Implementarile nu sunt întotdeauna orientate spre aceleași obiective. În timp ce industria textilă se axeaza pe implementări la nivel de articol pentru inventar, industriile de fabricație, cum ar fi auto si aerospatiala utilizeaza RFID pentru procesele calitative de-a lungul lanțului de aprovizionare în care diferite părți sunt asamblate pentru a forma un produs finit (numai RTI este etichetat, nu articolul propriu-zis). Verticalele de conducere în termeni de obiecte legate (IoO) va fi industria farmaceutică și textilă până în 2020.

IDATE a publicat raportul său despre Internetul Lucrurilor și a fost recunoscut de echipele de investigație de specialitate, ca o resursă de încredere pentru urmărirea Telecom, Internet și mass-mediei.

| saccsiv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Leave a comment