Prin reînhumarea Părintelui Calciu, ce-am câştigat şi ce-am pierdut? – articol de Părintele Stavrof. Constantin Catană – Sf. Mănăstire Văratec

p catana (1)

   Iata ce putem citi in articolul Prin reînhumarea Părintelui Calciu, ce-am câştigat şi ce-am pierdut? – articol de Părintele Stavrof. Constantin Catană – Sf. Manastire Văratec de pe blogul fratelui Mircea Puscasu.

Fac precizarea ca acelasi articol a fost preluat si de maica Ecaterina Fermo pe blogul sau.

În cartea „Tipic bisericesc”, se vorbeşte despre acele soroace, despre termenele îndătinate, pentru pomenirea morţilor, în care se săvârşesc rânduielile bisericeşti, ce urmează după înmormântarea fiecărui creştin ortodox, în parte. Şi acestea sunt: la trei zile, la nouă zile, la patruzeci zile, la trei luni, la şase luni, la nouă luni, la un an, şi apoi, în fiecare an, până la şapte ani, după moarte. Iar la şapte ani, după moarte, în biserica noastră, este şi acest obicei de a se face dezgroparea celui mort, când familia aduce la mormânt cele după rânduială, pentru pomenirea respectivă. Şi nu e de mirare, că în unele mănăstiri cu tradiţie, la împlinirea celor şapte ani, osemintele se scot afară, cu multă grijă şi cu sfântă rânduială, apoi sunt aşezate în gropniţă, unde cel rânduit merge, în fiecare zi, să aprindă candela şi a le tămâia. Astfel, se înţelege că şi la Sfânta Mănăstire Petru-Vodă, unde este înmormântat marele mărturisitor şi slujitor al Bisericii noastre, Părintele Calciu, la împlinirea celor şapte ani după deces, părinţi călugări, cu evlavie, credinţă şi minte sănătoasă, potrivit tradiţiei din Biserica noastră, au făcut acest ritual, dezgropând pe părintele, fără să fi gândit că vor face tulburare şi că vor ştirbi autoritatea Bisericii, şi că au contravenit dispoziţiilor testamentare ale Părintelui Calciu, lăsate în 28 octombrie 2006, Părintelui Justin Pârvu şi obştii de la Petru-Vodă, unde a dorit să fie înmormântat.

Monahii: Teodot şi Gabriel, cât şi ceilalţi părinţi, nu au mers pe pietatea populară, rătăcind în duhul greşelii, făcând „profanare de morminte”, încât să fi fost atât de îngrijorat şi adânc tulburat fiul părintelui, Andrei Calciu, care se află în America.

Călugării cu pricina, cunoscându-i pe unii foarte bine, nu aleargă după senzaţional, atât Monahul Teodot cât şi Gabriel, ca şi ceilalţi, cu o verticalitate sănătoasă, cu echilibrul facultăţilor intelectuale şi sufleteşti, pentru relansarea adevărului potenţial, dincolo de orice scandal monden – au vrut să aşeze cu evlavie şi adâncă smerenie, înaintea celor credincioşi, adevăratul model de mare mărturisitor, care, prin neputrezire, cu voia lui Dumnezeu, să fie icoană vie, spre care să privim noi toţi că „Dumnezeu este minunat întru Sfinţii Săi”, şi ca limbile străine să teologhisească în contextul lumii contemporane că, în vremea din urmă a comunismului, mulţi dintre cei ai neamului românesc, printre care şi Părintele Calciu, s-au făcut bineplăcuţi lui Dumnezeu şi nu şi-au pierdut sufletul, şi nu s-au asfixiat cu slava lumii deşarte, căci prin dinamismul lor, parte dintre noi, am recuperat ceva dintre virtuţi.

Este adevărat că Biserica este cea care decide, prin autoritatea ierarhilor ei, declararea unor trupuri neputrezite, ca fiind sfinte moaşte. Şi dacă cei care au deshumat, nu în mod abuziv, cum se spune, ci în duhul evlaviei lor pentru Părintele Calciu, acest fapt ar trebui să fie considerat o dimensiune flexibilă, nu o debilitate mintală, ci o eficienţă a evlaviei, mai largă pentru cei suspicioşi şi euforici, cărora încă le mai este frică de o recunoaştere că, în Părintele Calciu a zemuit Ortodoxia adevărată şi mărturisită cu mare curaj şi dragoste de ţară şi neam, excluzând din viaţa sa, ca slujitor al Bisericii, dorinţa de putere, iubirea de ranguri, de onoruri, depăşind acest orizont cu dragoste de Hristos şi de Biserică. De aceea, rămâne inconfundabil, care nu şi-a făcut o imagine falsă de sine, precum foarte mulţi dintre cei care slujesc Biserica, încă îşi mai confecţionează un destin pe puterea politică.

Un lucru trebuie să ne fie clar tuturor că, Părintele Calciu, o mare figură martirică a secolului XX, care în viaţă şi-a căutat libertatea sa interioară pentru Hristos, şi nu a slujit decerebrat valori derivate, ci a slujit pentru Dumnezeu viaţa noastră sufletească a tuturor, şi nu a trăit anexat unor adeziuni de mâna a doua. Aşa că, deshumarea părintelui nu este şi nu a fost „pioasă sminteală” cum afirmă domnia sa, Răzvan Codrescu (vezi Lumea credinţei, ian. 2014, pag. 58), ci a fost o rânduială plină de pioşenie, aprinsă în candela credinţei, cu o pomenire şi o cinstire pentru neputrezirea trupului părintelui, prin care Dumnezeu a binevoit aşa. Cei doritori de mai multe detalii, cât priveşte cultul moaştelor, să mai ştie şi asta că „sfinţii pe care i-a canonizat Biserica noastră, au fost mai întâi cinstiţi de către poporul credincios iar Biserica, de fapt, confirmă recunoaşterea sfinţeniei, care vine din lucrarea Sfântului Duh în oameni”.(vezi Pr. Prof. Dr. Mircea Păcuraru, Sfinţi Daco-Români şi Români, Iaşi 1994, pag. 6). Şi noi credem şi mărturisim că evlavia populară, în chip minunat, de-a lungul veacurilor, a fixat cu certitudine sfinţenia, acolo unde Dumnezeu a binevoit să o arate, atât în timpul vieţii sau imediat după moarte.

Da, aşa este, trebuie să ne păzim a ne face idoli! Însă cei care au deshumat pe Părintele Calciu, nu l-au deshumat ca să şi-l facă idol. Nu!

Nu l-au deshumat pentru a se inventaria conflicte cu fiul Părintelui, Andrei Calciu, care s-a tulburat de imaginile colportate pe internet, ajungând până acolo, să spună că va da Mănăstirea Petru-Vodă în judecată, pentru profanare de morminte.

Domnia Sa ar trebui să ştie că, deshumarea tatălui său, nu a fost o profanare ci o stare de spirit şi de evlavie, pentru cel care a fost Părintele Gheorghe Calciu, căruia cei din Sf. Mănăstire Petru-Vodă i-au purtat de rânduială, arătând prin asta că moartea nu ne desparte de cei adormiţi, că deşi murim, suntem vii. Apoi, trupul părintelui, până la reînhumare, a fost aşezat într-o încăpere, unde candela şi lumânarea nu s-au stins, şi asemenea celor plăcuţi lui Dumnezeu, şi părintelui i s-a adus respectul şi cinstirea, cu rugăciune şi închinare, prin care nici nu i s-a adăugat şi nici nu i s-a ştirbit cu nimic, sfinţenia. Apoi, la intervenţia Înaltpreasfinţitului Mitropolit Teofan de la Iaşi, a fost reînhumat, cu neîmpuţinată nădejde şi aşteptare, că vremea îl va aşeza spre cinstire, alături de toţi acei mărturisitori, care au apărat cu jertfelnicie, credinţa ortodoxă, neamul şi ţara noastră.

Şi dacă asta se va întâmpla: Cum va rămâne cu scrisoarea testamentară din 28 octombrie 2006, adresată, în mod special, părintelui Justin Pârvu, cel întru veşnică pomenire şi obştii de la Petru-Vodă?

Peste toate acestea, să nu uităm un lucru; cu moaşte sau fără moaştele Părintelui Calciu, lumea de evlavie, lumea curată la suflet, lumea săracă în păcat, lumea care supravieţuieşte pentru salvarea sufletului, prin mijlocirea celor ce sunt aleşi de Dumnezeu, se va ruga părintelui care, coalizat cu sfinţii, să-i răspundă la rugăciunea ei, când este nefericită, când este în cauze mari sau mici de indispoziţie, şi-n probleme acute ale vieţii şi să-i aşeze cu voia lui Hristos, bucuria vindecătoare a sufletului şi să învie în viaţa de acum, adică să nu treacă pe lângă Dumnezeu, fără să-L recunoască.

De fapt, lumea ştie că toate bisericile sunt pline de har, iar Dumnezeu este pretutindeni, nu numai unde sunt moaşte (vezi Lumea credinţei, ian. 2014, pag.58). Acest lucru îl ştiu foarte bine părinţii de la Sf. Mănăstire Petru-Vodă, ştiu mai bine decât ne-am închipui noi, ei nu l-au dezgropat pe Părintele Calciu, că ar fi crezut despre biserica lor mănăstirească că nu ar avea suficient har, pentru că n-ar avea sfinte moaşte. Nu!

Ştiu foarte bine că, în Sf. Mănăstire Petru-Vodă, parte dintre călugări, sunt foarte bine pregătiţi teologic şi cu-n suport spiritual, fără carenţă. Că nu prea sunt acceptaţi printre cei vii, dar morţi duhovniceşte e o altă problemă. Sunt alţii care greşesc rău de tot, cu devieri scandaloase şi incapabili de a-şi asuma riscul, dar… (n.n. vezi comunicatul scandalos al monahului Filotheu )

E trist, foarte trist când se depun mărturii care paralizează respiraţia duhovnicească. Căci puzderia de ziarişti şi analişti, asta fac!

Cine nu ştie, dreptul de a vorbi e, fireşte, unanim recunoscut, dar important este cum vorbeşti, ce vorbeşti şi scopul în sine urmărit. Căci inteligenţa adevărată nu face zgomot, şi nici nu beşteleşte mitocăneşte.

Aşa că, uşa Bisericii trebuie să o deschidem curat şi cu nevoie de a înţelege mai bine ce se întâmplă cu ritualurile din cultul religios, şi să te laşi să fii atins din ordinea mai subtilă. Însă, când se uită regulile minimale, subminăm suficienţa îndestulării pe care Dumnezeu o pune unde vrea El, şi nu unde vrem noi, oamenii. Apoi nimeni să nu creadă că, prin deshumarea şi reînhumarea Părintelui Calciu, cerul s-ar fi risipit.

Adevărul acesta este, trecem printr-o criză spirituală, greu de stăpânit şi că rătăcim pentru o stare reconfortantă, cum citeam şi-n revista Lumea Monahilor: „Înstrăinându-ne de Dumnezeu, omul îşi caută alte drepturi, alte motivaţii, alte raţiuni (nr.70/2013, pag. 42). Cum, de altfel pentru cei cu alte motivaţii şi alte raţiuni, dezgroparea Părintelui Calciu de la Petru-Vodă, a semănat atâta nelinişte, atâta agitaţie şi nevroză, înainte de Sfintele Sărbători ale Crăciunului, cât şi după aceea.

Părintele Calciu a fost reînhumat! Aşa că, putem să ne aşezăm într-un unghi convenabil şi confortabil, că osemintele sale vor sta în adânc de mormânt, spre o mai bună linişte a fiului său, Andrei, cât şi a celor îndoielnici de darul sfinţeniei sale, până la vremea când Sfântul nostru Sinod, în spaţiul tradiţiei creştine autentic ortodoxe, va hotărâ înscrierea numelui părintelui în rândul sfinţilor, după ce se vor verifica, dacă va fi nevoie, toate semnele, şi va avea toată garanţia că osemintele sale pot fi declarate moaşte. Dar până atunci, oamenii cu adevărat credincioşi, fără să o ia razna, îl vor căuta cu rugăciunea, pe acest mare mărturisitor, fără a ţine seama de episodul întâmplat şi vor fi incendiaţi lăuntric de dragostea faţă de acest mare slujitor al Bisericii noastre, care a îmbogăţit şi înfrumuseţat Ortodoxia noastră, fără spaima de viitorul său şi de indispoziţiile cotidiene.

Orice greşeală e o carenţă dar, trebuie să redescoperim gustul onoarei pe care l-am câştigat noi slujitorii Bisericii noastre şi pe care nu trebuie să-l mai pierdem.

Monahul Teodot, cât şi Gabriel, ca şi toţi ceilalţi monahi din Mănăstirea Petru-Vodă, nu sunt o rătăcire pentru noi, ci ne ajută să recuperăm, în condiţii de libertate, reflexele normalităţii şi să nu mai trăim Ortodoxia în epidemia talentelor negative. Ei sunt o pildă de modestie, de spiritualitate şi cultivă în fiecare zi, zelul pentru credinţa adevărată, pentru Hristos şi Biserică, cu mare smerenie.

Părintele Constantin Catană | via saccsiv

18 comments

 1. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Am fost la manastire in luna decembrie. Se vorbea despre bucuria de a te inchina la racla unui sfant.

  Celor care vorbesc de profanare le dau definitia pe care am constatat ca nu o cunosc.
  DEX:
  PROFANÁRE s. 1. batjocorire, necinstire, pângărire, sacrilegiu, spurcare, violare, (înv. și pop.) prihănire. (~ unui loc considerat sfânt.) 2. v. pângărire.
  PROFANÁRE s. v. batjocorire, compromitere, dezonorare, necinstire, terfelire.

 2. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Pentru administrator- daca citesti din vietile sfintilor ai sa constati ca multi oameni cu buna credinta au ridicat biserici cu hramul unui sfant si doreau o particica din moastele acelui sfant. Cand sfantul nu a dorit acesta a impiedicat actiunea prin diverse metode.
  Asa cum crezi ca Parintele Calciu este sfant tot asa poti crede ca in situatia in care testamentul este adevarat trebuie sa indeplinesti voia Sfantului.

  • Traiasca Legiunea si Capitanul!

   Testamentul trebuie inteles in duhul smereniei Parintelui Calciu si mai mult trebuie observata prorocia pe care insusi a facut-o despre faptul ca va fi gasit neputrezit.

 3. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Romania nu se va intoarce nici o data la iudaism, indiferent de pretul platit. Pentru cei care sunt tari la cerbicie, Dumnezeu a spus in vechine si spune si in ziua de azi si va spune si in viitor ca Duhul Sfant in Sfanta Treime este unidirectional.

 4. valentin dorneanu

  Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Domnul stia de toate acestea dinainte. Cred ca toti de la Petru Voda se vor uni in Duhul Sfant. Sa ne rugam sa fie unitate in Duhul Sfant si in Bisericile de mir si in toate schiturile si manastirile! Da Doamne!

 5. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Ca tot suntem in plin scandal spiritual de identitate nationala poate sa-mi explice si mie cum ramane cu proverbul din batrini "apa trece pietrele raman"? Cu alte cuvinte noi suntem toti o apa si-un pamant doar "moastele" sunt pietre nestemate ce raman sa marturiseasca impacarea cu lumea cereasca. Doamne ajuta si mantuire.

 6. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Deşi offtopic, vă rog publicaţi:

  CU PRIVIRE LA INSULTAREA MEMORIEI CĂPITANULUI,

  Legiunea "ARHANGHELUL MIHAIL" şi publicaţia sa, "Cuvântul Legionar" ( www.zelea-codreanu.com ) fac apel la toţi acei buni români care în imensa lor bunătate au puterea de a se ruga Bunului Dumnezeu, să o facă pentru îndreptarea şi iertarea păcatelor pastorului eretic-adventist MIHAI GÂDEA care lansează, într-un stil diabolic, atacuri murdare, manipulatoare şi necinstite la adresa unora care nu se mai pot apăra.

  http://videonews.antena3.ro/video/romania/sinteza-zilei-reac-ia-lui-mihai-gadea-la-atacul-lui-ion-cristoiu.html

 7. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Pacatul impotriva Duhului Sfant nu este iertat, nici acum si nici alta data. Chiar daca pocainta e plina de lacrimi si de regret.

 8. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Va multumesc din suflet pentru tot ceea ce faceti pentru mantuirea neamului.

  • Traiasca Legiunea si Capitanul!

   @Alexandru
   Parintele S. este plecat in Rusia.

   • Traiasca Legiunea si Capitanul!

    Admin, te rog, imi poti spune si mie despre Parintele Spiridon (aici sau pe adresa de email)? Este in manastire? Cand mai poate fi gasit ptr spovedit? Multumesc si astept raspunsul tau.

 9. Plecan Alexandrina Georgeta

  Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Mare adevar!Se vede tot mai clar ca se vrea pe orice cale distrugerea crestinilor adevarati,dar cu multa rugaciune, multa nadejde si rabdare vom birui cu ajutorul MAICII DOMNULUI,SFINTILOR si alMANTUITORULUI!O sa fie din ce in ce mai greu,dar trebiue sa ne intarim mai mult duhovniceste ca altfel nu vom rezista!AMIN! DOAMNE ajuta-ne!

 10. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Din pacate campania de ponegrire a celor care au participat la deshumare are scopul de a minimaliza o realitate si de a schimba sensul discutiei de la sfintenia parintelui la lucruri de scandal.
  http://astradrom-filiala-bihor.blogspot.ro/2013/12/moastele-parintelui-calciu-dumitresa.html

 11. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Ziar Piatra Neamt 21.01.2014
  Rugam cititorii sa ne ajute la identificarea unui jurnalist nemtean
  21/01/2014 Postat in: Actualitati Piatra Neamt,Articole,Piatra Neamt - Neamt,Stiri locale,Uncategorized

  parintele-iustin

  In anul 2011, pe 20 februarie, in ziarul Adevarul, un jurnalist nemtean, presupunem noi, intr-un articol afirma ca diseminand astfel in randul nemtenilor informatia conform careia Centrul pentru Monitorizarea şi Combaterea Antisemitismului a atras atenţia Patriarhiei Române prin intermediul unui protest oficial cu privire la “promovarea de către membrii Bisericii Ortodoxe Române a ideologiei extremei drepte, în lăcaşurile de spiritualitate ortodoxă. Mai spunea ca un grup de măicuţe de la Mănăstirea Petru Vodă din Piatra Neamţ îi cânta stareţului Justin Pârvu melodii ale mişcării legionare şi Garzii de Fier etc..
  Aceste informatii au migrat din ce in ce mai mult in mediul online defaimand si aducand atingere imaginii Parintelui Iustin Parvu, un om in fata caruia nimeni nu ar fi trebui sa ridice nici macar privirea.
  Apelam pe aceasta cale la cititorii si prieteni nostri care ne pot ajuta cu informatii ce pot duce la depistarea jurnalistului nemtean care a diseminat aceste informatii pe teritoriul judetului pentru ca dorim sa intreprindem cateva actiuni reparatorii pe tema batjocoririi imaginii Parintelui Justin in mediul online.
  Parintele Justin a fost si trebuie sa ramana un simbol al crestinismului pe aceste meleaguri si un model pentru generatiile care urmeaza.

  Iosub Robert
  5 Comentarii la Rugam cititorii sa ne ajute la identificarea unui jurnalist nemtean

  MIHAIL-SORIN GAIDAU
  22/01/2014

  Împotriva părintelui-stareț de la Mânăstirea Petru-Vodă, IUSTIN PÂRVU, au existat și câteva încercări eșuate de eliminare fizică(evit să folosesc cuvântul potrivit, asasinat, pentru a nu agita spiritele). Comunitatea de vrednici călugări de la mânăstirea fondată și ridicată de părintele Iustin Pârvu cunoaște îndeaproape cine au fost făptașii, cine i-a îndrumat și cine avea interesul acestui gest nebunesc. Pentru ca întreg ”tacâmul” să fie complet, comunitatea monahală creștin-ortodoxă de la respectiva mânăstire a fost infiltrată cu mai multe categorii de informatori pentru a-i căuta părintelui Iustin Pârvu un ”nod în papură” datorită atitudinii profund românești a monahului care a păstorit pe acele meleaguri, devenind un formator de conduită creștin-ortodoxă, de mare probitate morală. În mass-media au apărut unele semnale privitoare la încercările prin care a trecut părintele Iustin, din 1990 si până în clipa decesului, de la supravegheri, ”ascultări”, interpretări, provocări, până la eșuatele tentative de asasinat prin otrăvire și atac cu armă albă! Persoane interesate, oficine transnaționale ”discrete”, anumite unelte vorbitoare de altă confesiune decât cea ortodoxă s-au străduit să murdărească și să anihileze prin linșaj mediatic o mare voce a neamului românesc. Câteva din obiectivele unor schismatici și sectanți au fost: denigrarea prin înjosire și calomnierea perversă prin intermediul unor informații atent ”prelucrate”, prin insinuări născute de mintea bolnavă a unor nemernici fără de Dumnezeu. Se știe deja că părintele Iustin a ispășit, absolut nedrept, în cei 16 ani de ocnă cruntă, cazne grele-exterminatoare în pușcăriile comuniste. Sperăm să aflăm detalii din partea celor care investighează genul acesta de denigrare, pentru a-i cunoaște mai bine pe făptuitori, dar mai ales să știm cu ce se mai ocupă ei astăzi și la ce masă festivă își consumă ceaiul de… mușețel. Mi-am permis să alăturez comentariului și o fotografie realizată de dl. ION BURCULEȚ(JOHN BURFIX), psiholog și apreciat astrolog, cunoscut telespectatorilor nemțeni pentru incitantele astrograme realizate la diferite posturi de televiziune.

  Răspunde
  Ty
  22/01/2014

  Cu siguranta Parintele Iustin a fost si este un sfant, de o desavarsire spirituala devastatoare pt dusmanii sai comunisti sau neocomunisti. Nu a facut politica niciodata, altfel ar fi ajuns si el vreun mitropolit. Daca impartasea idealuri comune cu cele ale regimului legionar cum ar fi iubirea de Dumnezeu si a bisericii ortodoxe asta nu inseamna ca era si legionar. Altfel am fi cu totii 22 milioane la fel.
  O lume ideala e o lume in care nu exista tari,state, regate, imperii, granite, armate,guverne, patrioti si patriotism. Toate astea omul le-a creat din egoism creand o lume materiala departata de Dumnezeu. O lume a banului, a discriminarii rasiale, sclaviei si a pacatului. Cu siguranta nu Dumnezeu a facut astea. Si nici Parintele Iustin care L-a slujit cu atata dragoste nu impartasea aceste lucruri. Ba dimpotriva, isi iubea aproapele ca pe sine insusi, si nu ezita sa-l ajute. Indiferent de varsta si in ciuda bolilor care i-l macinau. Si continua sa ne ajute de acolo de unde e cu aceeasi dragoste si putere. Dumnezeu sa-l odihneasca !
  Răspunde
  cititor
  22/01/2014

  Au aparut stiri pe tema asta si la tv-uri centrale cu filmare facuta in chilia parintelui. Filmul exista si pe internet iar melodia cantata de maicute, de ziua parintelui, era chiar asta.
  Răspunde
  grigore
  21/01/2014

  stirea e preluata de pe hotnews.ziarele centrale fac acest lucru fara nici macar sa anunte corespondenii locali.deci cauta la hotnews sau la Centrul pentru Monitorizarea şi Combaterea Antisemitismului si vei gasi autorul.

  ADMIN: Stiu preluarile si stiu si ce au zis oficial cei de la MCA. Acum strangem cercul sa aflam cine a raspandit aceasta informatie in Neamt si se pare ca a scris si la Adevarul acest articol.
  Orasul e mic, e o chestiune de ore sau zile sa aflam cine e cel care a considerat ca este bine sa murdareasca imaginea Parintelui Iustin.
  Răspunde
  feraru marcel
  22/01/2014

  Da, sa presupunem ca il descoperiti pe cel care a avut tupeul si nerusinarea sa scrie cateva “informari” pe la vr-un ziar central sau la MCA. Omul o fi fost obisnuit sa faca de astea pe vremuri, iar naravul i-a ramas. Ce sperati sa obtineti ? Mania habotnicilor ortodocsi ? Dezavuarea credinciosilor bigoti ? Vreo afurisenie, ceva ? Stiti ce-i strigator la cer ? Pana in ’90 nu ne lasa partidul sa vorbim despre legionari si doctrina lor iar dupa,un anume neam.Conducatorii nostri, si-au pus cenusa-n cap si vrand, nevrand le-au admis pretentia, continuand prigoana. De acum, dupa ’90, frica de prozelitism tinea capul de afis.Toti cei care avusesera o tinerete mai zbuciumata si nationalista, trebuiau anihilati. Generatiile cele noi, trebuiesc crescute in respect si subordonare fata de o anumita etnie. Cine se opune……sau gandeste altfel, e pericol social. Spuneti la urma ceva referitor la tineret. Bun gandul, dar, ati intrat duminica dimineata in biserici la slujba sa numarati cati tineri se duc ? Dar in Pub-uri sa vedeti cati pusti si pustoaice de 14-16 anisori isi irosesc zilele pana tarziu in seara, cheltuind niste bani, pe care, ca sa fiu sincer, nu le gasesc provenienta. Tinerii nostri azi, sunt tentati cu mult mai multe placeri, asa ca putini se vor gandi la preotul Iustin ca la un exe

 12. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Daca citesti acest articol din ziarul RealitateaMedia(Neamt)22.01.2014 poti constata cat de usor ti se poate pune o eticheta( ex-de legionar) pentru a se justifica urmarirea de catre SRI. ESTELEGAL?

  O femeie din municipiul Piatra-Neamţ (Magda Poeană), rezidentă în judeţul Iaşi, se află pe lista celor catalogaţi ca extremişti şi supravegheaţi de către Serviciul Român de Informaţii (SRI).

  Magda Poeană face afirmaţii deosebit de grave în mediile online, cu privire la exterminarea evreilor, promovând continuu fascismul şi negând Holocaustul. Astfel, la sfârşitul anului trecut, pe siteurile de socializare, sub pseudo-nimul „Fuhreriţa din Piatra-Neamţ“, ea a făcut următoarele postări: „Avem o soluţie pentru cei cărora le e dor de conaşul Hitler şi nu au timp să meargă în Iad. Hitler s-a reîncarnat la Piatra-Neamţ!“. Femeia postează, pe contul ei de Facebook, zeci de fotografii în care apar fostele trupe SS cu titlul „Avem nevoie de ei!“ şi „Prefer să-i văd pe ei în uniforme şi marşuri cadenţate decât manifestaţii gay, cohorte de ţigani şi africani care cerşesc sau vând droguri. Dacă evreii nu ar fi asmuţit Rusia şi SUA asupra Germaniei, Europa şi implicit România ar fi fost în avans cu civilizaţia mai mult faţă de acum“, ori „Mă doare la bască că au murit evrei în atentat. Din partea mea să rămână evrei în viaţă câţi am botezat eu!“, sau „Părerea mea este că au luptat pentru ca Europa să fie o superputere, era o armată superdisciplinată şi eficienta... Generalul Patton a recunoscut şi declarat că singurul popor decent şi civilizat din Europa sunt germanii.... Respect Waffen SS!“. Postările femeii conţin, de asemenea, foarte multe imagini cu evreii care au fost exterminaţi în lagărele naziste, atacuri ale trupelor germane şi fotografii cu execuţii, toate fiind însoţite de comentarii antisemite.

  Trebuie precizat că toate aceste acţiuni ale pietrencei, fie acestea şi doar în mediul online, îmbracă aspecte ilegale şi sunt sancţionate prin prevederile din Codul Penal: „Promovarea cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unei infracţiuni contra păcii şi omenirii sau promovarea ideologiei fasciste, rasiste ori xenofobe, prin propagandă, săvârşită prin orice mijloace, în public, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 3 ani şi inter-zicerea unor drepturi. Propaganda constă în răspândirea, în mod sistematic, sau în apologia unor idei, concepţii ori doctrine, cu intenţia de a convinge şi de a atrage noi adepţi. Negarea, contestarea, aprobarea sau justificarea, prin orice mijloace, în public, a Holocaustului, genocidului sau a crimelor contra umanităţii, ori a efectelor acestora, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 5 ani şi interzicerea unor drepturi sau cu amendă“. Aşteptăm să vedem când se vor sesiza şi anchetatorii.

  Extremişti supravegheaţi de SRI

  Cazul Magdei Poeană nu este singurul din judeţul nostru; persoanele cu atitudine extremistă similară fiind în atenţia SRI de mai multă vreme. Tocmai de aceea, în ultimii ani, ofiţerii de informaţii au documentat activitatea mai multor mişcări extremiste de dreapta, care şi-au creat nuclee în Neamţ, şi au dispus măsuri pentru anihilarea lor atunci când era pusă în pericol siguranţa naţională. Conform rapoartelor de activitate ale SRI, până în prezent, judeţul nostru a fost nominalizat ca fiind unul „de risc“ din punctul de vedere al activităţilor extremiste în mai multe cazuri. Astfel, pe linia extremismului de dreapta, SRI a constatat o intensificare a preocupărilor de reorganizare prin unificarea formaţiunilor legal constituite pe care membrii fondatori le consideră continuatoare ale Mişcării Legionare, iar în paralel, refacerea în clandestinitate a fostelor structuri ale Gărzii de Fier.

  „Dacă în anii 1992 - 1993 asemenea activităţi erau mai pregnante în Bucureşti şi judeţele Alba, Braşov, Sibiu, Cluj şi Timiş, în ultima perioadă acestea s-au extins aproape la nivelul întregii ţări; datele şi informaţiile noastre relevând acţiuni mai susţinute în judeţele Iaşi, Suceava, Neamţ, Bacău, Vrancea, Constanţa, Brăila, Dolj, Prahova, Dâmboviţa, Bihor şi Arad. (...) Încercări de constituire a unor structuri comuniste au mai avut loc şi în judeţele Argeş, Dolj, Timiş, Cluj, Mureş, Arad, Maramureş, Olt, Mehedinţi, Prahova, Bacău, Neamţ, Constanţa şi municipiul Bucureşti. Acţiunile propagandistice desfăşurate de grupările comuniste au îmbrăcat, în principal, forma publicării de articole şi difuzării de înscrisuri, în care se face apologia regimului totalitar, unele având şi caracter extremist“, se arată într-un comunicat al SRI.

  „Alţii şi-ar fi făcut singuri dreptate, suprimându-i fizic pe cei ce ni se opun“

  Informaţiile obţinute de SRI au evidenţiat faptul că, în aria extremismului de dreapta, s-au intensificat demersurile pentru realizarea unei formaţiuni politice unice, bazată pe „doctrina naţionalist-creştină“ şi, în paralel, pentru refacerea structurilor specifice fostei Mişcări Legionare. Astfel de activităţi s-au extins la nivelul întregii ţări, datele şi informaţiile obţinute de SRI relevând acţiuni mai susţinute în Alba, Braşov, Constanţa, Cluj, Dâmboviţa, Dolj, Iaşi, Galaţi, Gorj, Prahova, Neamţ, Sibiu, Suceava, Timiş, Vâlcea, Vrancea şi în municipiul Bucureşti.

  „În cadrul unor întâlniri, mai mulţi legionari din judeţul Neamţ, acuzând organele de stat că s-ar împotrivi «Mişcării», afirmă necesitatea unor acţiuni de forţă: «Alţii, în locul nostru, şi-ar fi făcut singuri dreptate, suprimându-i fizic, fără nicio remuşcare, pe cei ce ni se opun». În opinia unuia dintre aceşti extremişti, «lipsesc tinerii de altădată, gata de orice sacrificiu în numele unei idei», afirmând că, dacă ar mai fi tânăr, s-ar oferi voluntar pentru «asedierea organelor de stat - singura posibilitate de a schimba Puterea». Un alt legionar din judeţul Neamţ, referindu-se la conflictul dintre generaţii din interiorul «Mişcării», preciza: «Chiar dacă, declarativ, trebuie să renunţăm la acţiuni extremiste, asta nu înseamnă că, la momentul oportun, cei care se fac vinovaţi nu-şi vor primi pedeapsa cuvenită. Tineretul trebuie să reprezinte spada, iar noi, cu experienţa noastră, să-i îndrumăm din spate». În categoria celor consideraţi vinovaţi sunt incluşi atât cei care conduc ţara, cât şi liderii partidelor de opoziţie, care, «prin neputinţa lor, fac jocul Puterii şi trebuie să plătească, urmând a fi spulberaţi de mătura verde a celor mulţi»“, precizează SRI în rapoartele de activitate.

  Tabere de propagandă în munţi

  Ofiţerii de informaţii mai precizează că, în momentul în care s-a sesizat lipsa unor măsuri de contracarare din partea organelor statului, ideea iniţierii unor tabere de muncă şi instruire în scop propagandistic, de îndoctrinare şi de atragere a unor noi adepţi, a fost preluată şi de alte elemente legionare, astfel de acţiuni, de mai mică anvergură, desfăşurându-se şi în judeţele Dâmboviţa, Ialomiţa şi Neamţ. „Activităţile desfăşurate în «cuiburi», într-o atmosferă cazonă şi cu ritualuri specifice (depunerea jurământului, marşul în formaţie, uniformele şi drapelul), au determinat, treptat, radicalizarea poziţiei unora dintre membri. S-a conturat, astfel, o tendinţă tot mai evidentă spre manifestări de factură extremistă, rasistă şi antisemită, în unele situaţii trecându-se chiar la ameninţări urmate de acte concrete de materializare. (...) În scop preventiv, în multe situaţii concrete din judeţele Suceava, Olt, Neamţ, Dolj, Bacău şi Iaşi, au fost întreprinse măsuri specifice adecvate, iar în altele, precum sunt cele din Dâmboviţa, Sibiu şi Vâlcea, care au căpătat nuanţe extremiste, a fost sesizat Parchetul General de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie. (...) Intenţii de constituire a noi nuclee de sorginte comunistă sunt semnalate, în continuare, în judeţele Neamţ, Bacău, Arad, Dâmboviţa, Argeş, Prahova, Brăila, Galaţi, Maramureş, Sălaj şi municipiul Bucureşti“, mai atenţionează SRI.

  Precedent judiciar

  În România a fost dată o singură condamnare la închisoare pentru infracţiunea de „promovare a ideologiei fasciste, rasiste sau xenofobe“. Sentinţa a dat-o Judecătoria Buzău, în 2006, când l-a condamnat pe un tânăr la opt luni de detenţie. Individul în cauză şi-a primit pedeapsa pentru că s-a certat cu portarul unei sinagogi evreieşti care nu l-a lăsat să intre în lăcaş pentru că a observat un tatuaj „SS“ pe gâtul acestuia, apoi şi-a făcut un site antisemit prin care instiga la violenţă împotriva a doi buzoieni. „Site-ul conţinea simboluri cu caracter fascist-svastica şi îndemnuri cu caracter rasist precum şi reguli cu privire la comportamentul celor care împărtăşesc opiniile inculpatului. Textele respective susţineau supremaţia rasei ariene şi necesitatea exterminării ţiganilor, sub deviza «bloodandhonour» - «sânge şi onoare», precum şi regulile ideologiei naţional socialiste. Inculpatul folosea salutul hitlerist, însoţit de expresia «heil Hitler», susţinând necesitatea exterminării evreilor, negrilor şi ţiganilor“, se arată în sentinţa Judecătoriei Buzău.

 13. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  eu nu ma refer la aceasta femeie care pare bolnava psihic, citeste tot articolul ...................tabere de legionari in munti..... in judetul Neamt , .................................
  SRI a constatat o intensificare a preocupărilor de reorganizare prin unificarea formaţiunilor legal constituite pe care membrii fondatori le consideră continuatoare ale Mişcării Legionare, iar în paralel, refacerea în clandestinitate a fostelor structuri ale Gărzii de Fier.

 14. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  articolul din ziarul Realitatea nu este bine sa fie lasat pe site pentru a nu avea probleme, pentru a nu fi interpretat gresit.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*