Petiții către instituțiile statului cu privire la noile acte de identitate ale românilor – 23 de O.N.G-uri semnatare

protest anticip 14 martie 2013_04

INIȚIATOR – ASOCIAȚIA PENTRU LIBERTATEA ROMÂNILOR

Descarca petițiile aici :
download_fisier2014-05-31 PETITII (format DOC)
2014-05-27 PETITIE CNCD (format DOC)

Petiții către instituțiile statului cu privire la noile acte de identitate ale românilor :

Asociaţia Pentru Libertatea Românilor,
Bacău, Str. Decebal, nr.6, sc.A, ap.11, cod 600283

https://asociatialibertatearomanilor.ro/

Tel. 0744.590.721,e-mail: [email protected]

CĂTRE

GUVERNUL ROMÂNIEI,
MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE,
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE,
MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE, MINISTERUL FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE ,
MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE ,
MINISTERUL DE JUSTIȚIE,
MINISTERUL SĂNĂTĂȚII,
CONSILIUL LEGISLATIV,

DEPARTAMENTUL PENTRU  RELAŢIA  CU PARLAMENTUL,
AVOCATUL POPORULUI,
DIRECŢIA  DE EVIDENŢĂ A PERSOANEI A JUDETULUI…..

      Asociaţia Pentru Libertatea Românilor, împreună cu asociaţiile cosemnatare menţionate mai jos, în temeiul OUG nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, aprobată prin Legea nr. 233/2002:

Luând în considerare faptul că un număr însemnat de persoane de cetăţenie română ale căror interese le reprezentăm, nu sunt de acord să solicite  eliberarea actelor de identitate  în formatul stabilit prin Legea nr. 235/2013 privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 82/2012 pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind evidenţa persoanelor, actele de identitate ale cetăţenilor români, precum şi actele de rezidenţă ale cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European rezidenţi în România si Legea nr. 95/2006privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificărilea şi completările ulterioare,

Luând în considerare faptul că dispozitivul electronic integrat în actele de identitate în format nou conţine informaţii nevolatile şi este emiţător de unde radio care permit localizarea în spaţiu a persoanei şi, mai ales, localizarea acesteia în momentul în care acceseaza un serviciu medical decontat prin FNUASS, şi luând în considerare faptul că orice persoană trebuie să aibă libertatea de a decide dacă doreşte sau nu să deţină asupra sa un dispozitiv emiţător de unde radio care admite interferenţe care pot cauza operaţiuni nedorite,

Luând în considerare faptul că aceste măsuri reprezintă, în fapt, ţinerea sub observaţie a vieţii private precum şi atingerea vieţii private prin diseminarea datelor de identificare, precum şi a datelor de sănătate, probleme de diagnostic, prognostic, tratament, investigaţii paraclinice,

Luând în considerare faptul că orice persoană are dreptul la nume, domiciliu, reşedinţă, precum şi la o stare civilă, dobândite în condiţiile legii,[1]

Luând în considerare faptul că nimeni nu poate fi îngrădit în capacitatea de folosinţă sau lipsit, în tot sau în parte, de capacitatea de exerciţiu, decât în cazurile şi condiţiile expres prevăzute de lege şi că nimeni nu poate renunţa, în tot sau în parte, la capacitatea de folosinţă sau la capacitatea de exerciţiu,[2]

Luând în considerare faptul că rasa, culoarea, naţionalitatea, originea etnică, limba, religia, vârsta, sexul sau orientarea sexuală, opinia, convingerile personale, apartenenţa politică, sindicală, la o categorie socială ori la o categorie defavorizată, averea, originea socială, gradul de cultură, precum şi orice altă situaţie similară nu au nicio influenţă asupra capacităţii civile,[3]

1. Vă solicităm să identificaţi din contextul legislaţiei actuale o soluţie administrativă concretă şi fundamentată juridic prin care să asiguraţi deplina exercitare a drepturilor civile patrimoniale şi nepatrimoniale, precum şi a drepturilor constituţionale şi electorale persoanelor  care nu vor deţine un act de identitate valabil din punct de vedere legal.

2. Vă solicităm să ne comunicaţi dacă statutul juridic al persoanelor care nu vor solicita eliberarea actelor de identitate în formatul prevăzut de Legile nr. 235/2013 si 95/2006 va fi identic cu cel al persoanelor care vor utiliza noile acte de identitate sau, în caz contrar, să ne comunicaţi o situaţie completă a drepturilor şi libertăţilor constituţionale, inclusiv civile şi electorale care vor fi restrânse din acest motiv, precum şi modalitatea în care aceste restrângeri vor opera, cu indicarea temeiurilor de drept incidente.

3. Vă solicităm, totodată, în cazul în care o soluţie administrativă bazată pe actuala legislaţie nu poate fi intrevăzută, să faceţi uz de dreptul de iniţiativă legislativă pentru a reglementa situaţia acestor persoane.

În concluzie, obiectul prezentei petiţii îl constituie în principal pretenţia de a fi informaţi cu privire la statutul legal pe care îl vor avea în toate domeniile vieţii lor sociale, publice şi private persoanele care vor refuza actul de identitate cu mediu de stocare electronic integrat.

Cu deosebită considerație,

Asociaţia Pentru Libertatea Românilor
prin Președinte Profesor
Nicolae Livadă

 

Asociaţii cosemnatare

1.       Asociaţia Naţionala a Cadrelor Militare în Rezervă şi Retragere – Filiala Vrancea „Ştefan cel Mare”, prin preşedinte Chirica Aurelian
2.       Asociaţia Bucovina Profunda, prin preşedinte doctor Mircea Puşcaş
3.       Alianţa Familiilor din România, prin preşedinte Bogdan Mateciuc
4.       Asociatia “PRO-VITA pentru Născuţi şi Nenăscuţi”, Filiala Bucureşti, prin preşedinte Bogdan Stanciu
5.       Asociaţia Prietenii Sf. Efrem cel Nou , prin preşedinte – preot doctor Ciprian-Ioan Staicu
6.       Asociaţia ProTinereţe Alba Iulia, prin preşedinte Florin Croitoru.
7.       Fundaţia „Sfinţii Martiri Brâncoveni” – Constanţa, prin preşedinte Marcel Bouroş
8.       Asociaţia Predania, prin preşedinte Gurgu Ionuţ
9.      Asociaţia „Ortodoxia Tinerilor” prin preşedinte Claudiu Balan
10.    Fundaţia Creştină „Părintele Arsenie Boca”, prin reprezentant Cristian Filip
11.    Fundaţia Sfinţii Închisorilor, prin preşedinte Ioan  Şuţă
12.    Asociaţia Meşterilor Populari din Moldova – Iaşi, prin preşedinte Marcel Lutic
13.    Asociaţia Basarabii prin vice-preşedinte Mihail-Răzvan Vastea
14.    Asociaţia Civic Media, prin preşedinte fondator Victor Roncea
15.    Asociaţia Medicală Concordia 2006, prin preşedinte dr. Cristian Păsălău
16.    Asociaţia Creştin Ortodoxă Mama Olga, prin preşedinte Ciprian Arsene
17.    Fundaţia Sfinţii Martirii Brâncoveni Suceava, prin vicepreşedinte inginer Constantin Barariu
18.    Asociaţia ProVita Bucovina prin preşedinte avocat Marcel Balaţchi
19.    Mişcarea Naţională de Rezistenţă – filiala Mehedinţi, prin preşedinte magistrat Alexandru Moleanu
20.    Asociaţia Tradiţia Românească, prin reprezentant Elena Alexa
21.    Asociaţia Tinerilor Ortodocşi „Orthograffiti”, prin membru fondator Laurenţiu Dumitru
22.    Asociaţia „În Munţii Neamţului”,  prin preşedinte Neculai Luca


[1] art. 59 cod civil
[2]
art.29 cod civil
[3]
art. 30 cod civil

Petitie catre CNCD ( CONSILIUL NAŢIONAL DE COMBATERE A DISCRIMINĂRII)

Asociaţia Pentru Libertatea Românilor,
Bacău, Str. Decebal, nr.6, sc.A, ap.11, cod 600283

https://asociatialibertatearomanilor.ro/

Tel. 0744.590.721
E-mail: [email protected]

CĂTRE CONSILIUL NAŢIONAL DE COMBATERE A DISCRIMINĂRII

Piata Valter Maracineanu nr 1-3, sector 1, 010155 Bucuresti
Telefon: +4 021 312.65.78 ; +4 021 312.65.79
Fax:       +4 021 312.65.85
Email:     support @ cncd.org.ro

Asociaţia Pentru Libertatea Românilor, împreună cu asociaţiile cosemnatare menţionate mai jos, în temeiul art. 19 alin. 2 şi art. 18 alin. 2 din OUG nr. 137/2000 privind prevenirea şi sanctionarea tuturor formelor de discriminare actualizată,

Luând în considerare faptul că un număr însemnat de persoane de cetăţenie română şi cu domiciliul în România ale căror interese le reprezentăm nu sunt de acord să solicite eliberarea actelor de identitate în formatul stabilit prin Legea nr. 235/2013 privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 82/2012 pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind evidenţa persoanelor, actele de identitate ale cetăţenilor români, precum şi actele de rezidenţă ale cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European rezidenţi în România si Legea nr. 95/2006privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

Luând în considerare faptul că dispozitivul electronic integrat în actele de identitate în format nou conţine informaţii nevolatile şi este emiţător de unde radio care permit localizarea geografică a persoanei şi, mai ales, localizarea acesteia în momentul în care accesează un serviciu medical decontat prin FNUASS, şi luând în considerare faptul că  orice persoană trebuie să aibă libertatea de a decide dacă doreşte sau nu să deţină asupra sa un dispozitiv emiţător de unde radio care admite interferenţe care pot cauza operaţiuni nedorite,

Luând în considerare faptul că aceste măsuri reprezintă, în fapt, ţinerea sub observaţie a vieţii private precum şi atingerea vieţii private prin diseminarea datelor de identificare, precum şi a datelor de sănătate, probleme de diagnostic, prognostic, tratament, investigaţii paraclinice,

Luând în considerare faptul că orice persoană are dreptul la nume, domiciliu, reşedinţă, precum şi la o stare civilă, dobandite în condiţiile legii, [1]

Luând în considerare faptul că nimeni nu poate fi îngrădit în capacitatea de folosinţă sau lipsit, în tot sau în parte, de capacitatea de exerciţiu, decât în cazurile şi condiţiile expres prevăzute de lege şi că nimeni nu poate renunţa, în tot sau în parte, la capacitatea de folosinţă sau la capacitatea de exerciţiu, [2]

Luând în considerare faptul că rasa, culoarea, naţionalitatea, originea etnică, limba, religia, vârsta, sexul sau orientarea sexuală, opinia, convingerile personale, apartenenţa politică, sindicală, la o categorie socială ori la o categorie defavorizată, averea, originea socială, gradul de cultură, precum şi orice altă situaţie similară nu au nicio influenţă asupra capacităţii civile,[3]

1. Vă solicităm să apreciaţi dacă va exista o diferenţă de tratament din partea statului, autorităţilor şi instituţiilor publice, persoanelor publice sau private între persoanele care nu vor solicita eliberarea actelor de identitate în formatul prevăzut de Legile nr. 235/2013, respectiv Legea nr. 95/2006  şi  persoanele care vor utiliza noile acte de identitate.

2. Vă solicităm, totodată, să ne comunicaţi dacă consideraţi oportună elaborarea unei politici publice care să garanteze deplina exercitare a drepturilor constituţionale, inclusiv civile şi electorale de către persoanele aflate în această situaţie.

Cu deosebită considerație,
Asociaţia Pentru Libertatea Românilor
prin Președinte Profesor
Nicolae Livadă

Asociaţii cosemnatare

1.       Asociaţia Naţionala a Cadrelor Militare în Rezervă şi Retragere – Filiala Vrancea „Ştefan cel Mare”, prin preşedinte Chirica Aurelian
2.       Asociaţia Bucovina Profunda, prin preşedinte doctor Mircea Puşcaş
3.       Alianţa Familiilor din România, prin preşedinte Bogdan Mateciuc
4.       Asociatia “PRO-VITA pentru Născuţi şi Nenăscuţi”, Filiala Bucureşti, prin preşedinte Bogdan Stanciu
5.       Asociaţia Prietenii Sf. Efrem cel Nou , prin preşedinte – preot doctor Ciprian-Ioan Staicu
6.       Asociaţia ProTinereţe Alba Iulia, prin preşedinte Florin Croitoru.
7.       Fundaţia „Sfinţii Martiri Brâncoveni” – Constanţa, prin preşedinte Marcel Bouroş
8.       Asociaţia Predania, prin preşedinte Gurgu Ionuţ
9.      Asociaţia „Ortodoxia Tinerilor” prin preşedinte Claudiu Balan
10.    Fundaţia Creştină „Părintele Arsenie Boca”, prin reprezentant Cristian Filip
11.    Fundaţia Sfinţii Închisorilor, prin preşedinte Ioan  Şuţă
12.    Asociaţia Meşterilor Populari din Moldova – Iaşi, prin preşedinte Marcel Lutic
13.    Asociaţia Basarabii prin vice-preşedinte Mihail-Răzvan Vastea
14.    Asociaţia Civic Media, prin preşedinte fondator Victor Roncea
15.    Asociaţia Medicală Concordia 2006, prin preşedinte dr. Cristian Păsălău
16.    Asociaţia Creştin Ortodoxă Mama Olga, prin preşedinte Ciprian Arsene
17.    Fundaţia Sfinţii Martirii Brâncoveni Suceava, prin vicepreşedinte inginer Constantin Barariu
18.    Asociaţia ProVita Bucovina prin preşedinte avocat Marcel Balaţchi
19.    Mişcarea Naţională de Rezistenţă – filiala Mehedinţi, prin preşedinte magistrat Alexandru Moleanu
20.    Asociaţia Tradiţia Românească, prin reprezentant Elena Alexa
21.    Asociaţia Tinerilor Ortodocşi „Orthograffiti”, prin membru fondator Laurenţiu Dumitru
22.    Asociaţia „În Munţii Neamţului”,  prin preşedinte Neculai Luca


[1]art. 59 cod civil
[2]
art.29 cod civil
[3]
art. 30 cod civil

 

11 comments

 1. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  ...iar eu sunt convins ca lupii tratati cu 'deosebita consideratie' din 'institutiile statului' vor rade cu lacrimi si se vor sterge la fund cu behaitul 'oilor' exprimat prin 'petitii', naivii de ei.. inca nu si-au dat seama cine e 'la butoane' in Romania. iertare de limbajul mai contondent..

  • Traiasca Legiunea si Capitanul!

   Nu limbajul dvs e problema, ci dispretul pentru fratii crestini care au o alta atitudine decat credeti dvs ca e corect. Cam atat despre unitate...Meee

 2. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  observati cu cata viclenie au introdus aceasta lege a sanatatii?
  se stia doar de dosarul electronic nu si de celelalte reguli.
  Asa vor face cu toate.
  Observam ca Dumnezeu ingaduie asa ceva pentru slaba noastra credinta.
  Daca nu ne intoarcem cu adevarat la Dumnezeu nu avem nici o sansa sa scapam de aceste acte si de tot ce ni se mai pregateste.\
  este grav ce ni se intampla.
  Foarte multi din cei care sunt contra acestor acte le vor lua, fereasca Dumnezeu de intunecarea mintii, multi semneaza contra, dar nu au puterea sa renunte si fizic la aceste acte de privare a libertatii.

 3. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Sunt ispite mari in familii unde doar unul din soti este contra sistemului si asta datorita lipsei credintei si a faptului ca inainte de casatorie nu au fost consultati duhovnicii in privinta acelor persoane.

  • Valentin Dorneanu

   Traiasca Legiunea si Capitanul!

   într-o casă vor fi unu împotriva la doi și 2 împotriva la 3.
   De mult ni s-a spus, chiar de către sfinți și mai ales de către Hristos că va fi așa.
   Mie-mi spun că se poate să fie bun un consult... o părere avizată, poate un tratament ar ajuta... Dar rămân cu vorba și se întâmplă numai când pomenesc de părintele Iustin.
   În rest sunt un om normal și în ochii lor.
   Deci aș fi un om normal, chiar un "băiet de nota 10", numai să nu vin cu "păreri de astea care ar putea să nu fie văzute bine de societatea asta modernă"

 4. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Murdara e lumea murdar sunt si eu nu mai e nimic curat ; pustiu e sufletul ..... Pustietatea cuprinde sufletul cel ratacitor. Doar plansul a ramas izvorul de apa lina.

  http://www.youtube.com/watch?v=pzx2mV5SHBU#t=672

  • Traiasca Legiunea si Capitanul!

   Dinu, multam frumos pentru video. Este minunat. Doamne ajuta!

 5. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Felicitari tuturor acelor oameni care au gandit petitiile, care au semnat si care le-au trimis celor de la putere. Sunt recunoscator pentru aceasta actiune. Daca am avea toti o astfel de atitudine, nu ar putea nimeni sa ne inrobeasca cu cipurile lor . Dumnezeu sa ne ajute !

 6. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Buna initiativa. Dar un protest impotriva buletinelor cu cip si impotriva cardului de sanatate cu cip cand se organizeaza ? Oare nu ar fi bine ca aceste ONG-uri sa organizeze un protest impotriva actelor cu cip ?

 7. Valentin Dorneanu

  Traiasca Legiunea si Capitanul!

  n-avem preoți și nu mai suntem tot poporul pe acest drum, foarte puțini știu lucrurile astea cu deplină conștiință ferindu-se de rău. deja mi se pare greu să convingi pe cineva chiar și din familia ta, dacă acesta a trecut de vârsta adolescenței, doar tinerii mai pot înțelege mai ușor pentru că sunt încă în căutarea drumului lor.

 8. Valentin Dorneanu

  Traiasca Legiunea si Capitanul!

  http://www.petitieonline.com/petiie_impotriva_cardului_naional_de_sntate_cu_cip

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*