MOBILIZARE, mai sunt câteva ore: Cerere de alternativă la cardul de sănătate cu cip

REFUZ_cardul-de-sanatate-cu-cipTrimiteţi în această seară (până în ora 24) documentul de mai jos (click pentru download), completându-l cu datele personale (deschideţi în Open Office, Word sau ce program de editare aveţi şi completaţi câmpurile cu date personale, salvaţi) şi trimiteţi aşa la adresele de mai jos (le luaţi cu copy şi le lipiţi cu paste în bara “To”) la următoarele adrese

Către: Casa Naţionale de Asigurări de Sănătate (C.N.A.S.),

În atenţia: Domnului Director General

Referitor la:

Propunerea de act normativ „Hotărâre de Guvern privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 900/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la cardul naţional de asigurări sociale de sănătate din titlul IX “Cardul european şi cardul naţional de asigurări sociale de sănătate” din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii”

DOMNULE DIRECTOR GENERAL,

Subsemnatul ……………………., domiciliat în ………………………………………………………………………, adresa unde solicit să mi se transmită corespondenţa, email ……………………………………………, telefon ………………………………., formulez prezenta:

CERERE de MODIFICARE a NORMELOR METODOLOGICE    

De punere în aplicare a prevederilor referitoare la cardul naţional de asigurări sociale de sănătate (Hotărârea de Guvern nr. 900/2012),

În sensul:

 1. Introducerii unei METODE ALTERNATIVE – document justificativ alternativ (ex: adeverinţa de asigurat) la cardul naţional de sănătate pentru toţi cetăţenii României care îndeplinesc condiţia de contribuabil la bugetul asigurărilor de sănătate sau care au calitatea de asigurat;
 2. Prorogării datei de începere a utilizării cardului naţional de asigurări sociale de sănătate (prevăzute în proiect ca fiind 01 februarie 2015) pentru un termen ulterior introducerii unei metode alternative la cardul national de sănătate.

Subsemnatul refuz emiterea pe numele subsemnatului şi utilizarea Cardului Naţional Electronic de Sănătate. Lipsa acordului subsemnatului de preluare pe Cardul Naţional de Sănătate a datelor cu caracter personal ce-mi aparţin.

Prezentul refuz este fundamentat pe următoarele argumente:

 • Orice contribuabil este îndreptăţit să dispună de datele sale personale – sănătatea şi dreptul la viaţa privată;

Conform art. 331 (1) şi (7) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, informaţiile minime care pot fi accesate de pe cardul naţional de asigurări sociale de sănătate sunt următoarele:

 1. a) numele, prenumele, precum şi codul numeric personal ale asiguratului;
 2. b) codul unic de identificare în sistemul de asigurări sociale de sănătate;
 3. c) numărul de identificare al cardului naţional de asigurări sociale de sănătate;

(7) În mediul de stocare al cardului naţional de asigurări sociale de sănătate, în partiţii diferite de cele în care sunt înscrise datele privind funcţionalitatea de card de sănătate, pot fi înscrise certificate digitale, aşa cum sunt definite de Legea nr. 455/2001 privind semnătura electronică, cu modificările ulterioare, în vederea utilizării în relaţia cu autorităţi publice din România, utilizarea cardului în aceste cazuri fiind reglementată prin acte normative elaborate sau iniţiate de autorităţile în cauză.

În fapt, toate aceste informaţii sunt personale, iar stocarea acestora pe un dispozitiv permite accesul la aceste date de identificare, precum şi la datele privind sănătatea, probleme de diagnostic, prognostic, tratament, investigaţii paraclinice, informaţii personale ce ţin de “viaţa privată”, ca şi “bun” în sensul Convenţiei Europene a Drepturilor Omului, dar şi în sensul art. 26 din Constituţia României. Ţinerea sub observaţie a vieţii private precum şi atingerea vieţii private prin diseminarea acestor informaţii NU se pot face decât cu acordul expres al subsemnatului. Din acest punct de vedere, stocarea acestor informaţii pe dispozitivul electronic conţinut de Cardul de Sanătate Naţional NU face obiectul acordului subsemnatului. Faptul că însăşi activarea Cardului de Sănătate presupune expres acordul titularului evidenţiază obligativitatea unei alternative, fără de care acordul nu mai există în mod real, fiind înlocuit de o impunere prin forţă. Este evident că nu există acord liber consimţit în lipsa unor alternative viabile. Ceea ce înseamnă că lipsa unei alternative la Cardul de Sănătate încalcă direct Convanţia Europeană a Drepturilor Omului şi Constituţia României.

Pe de altă parte, obligarea subsemnatului la primirea dispozitivului electronic incorporate în Cardul de sanătate reprezintă o lezare a dreptului la libertate individuală şi siguranţă a personae, garantat de art. 23 (1) din Constituţia României, întrucât

 • Dispozitivul electronic integrat în cardul electronic de sănătate conţine informaţii nevolatile şi este emiţător de unde radio care permit localizarea în spaţiu a persoanei şi, mai ales, localizarea acesteia în momentul în care acceseaza un serviciu medical decontat prin FNUASS;
 • Deţinerea asupra mea a unui dispozitiv emiţător de unde radio care admite interferenţe care pot cauza operaţiuni nedorite (orice persoană trebuie să aibă libertatea de a decide dacă doreşte sau nu să deţină asupra sa un astfel de dispozitiv).

În acest sens sunt şi deciziile pronunţate de Curtea Europeană a Drepturilor Omului în cazurile Kinnunen vs. Finlanda, Van der Velden vs. Olanda,Rotaru vs. Romania şi W. vs. Olanda, precum şi decizia CEDO în cazul S. şi Marper vs. Marea Britanie – domeniul dispozitivelor biometrice. Deşi acest utim caz se referă la colectarea amprentelor digitale şi a ADN-ului în urma arestării reclamantului şi reţinerea acestora după eliberarea sa, chiar dacă acesta a cerut ca elementele biometrice colectate să fie distruse, CEDO a reţinut că reţinerea eşantioanelor biometrice a interferat cu dreptul individului la viaţă privată şi, în consecinţa, s-a reţinut încălcarea articolului 8 al CEDO. Acest aspect a fost semnalat la nivelul Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, într-un raport intocmit pentru Comisia Juridică şi Drepturile Omului în anul 2011 de către dl. Holger HAIBACH, raportor german, care iterează multiplele drepturi şi libertăţi ce pot fi grav atinse din cauza deficienţelor sistemului electronic. Concluzia raportorului german este că “acest caz reflectă importanţa consimţământului privind elementele biometrice şi sensibilitatea acestor aspecte. Aceasta decizie este în conformitate cu reţinerile anterioare ale Curţii referitoare la informaţiile personale in înregistrările secrete ale poliţiei şi cele privind luarea, reţinerea sau determinarea eşantionelor ADN. Datele biometrice care sunt obţinute în cursul unei anchete penale se circumscriu cerinţelor privind scopul legitim dacă există o suspiciune rezonabilă impotriva unui individ, (…) dar să şi statueze scopul legitim pentru colectarea, evaluarea, procesarea unor asemenea date”.

Or, în cazul subsemnatului şi a celorlalte persoane care şi-au manifestat refuzul de a stoca datele privind viaţa şi valorile sale private, solicităm:

 1. Introducerea unei METODE ALTERNATIVE – document justificativ alternativ (ex: adeverinţa de asigurat) la cardul naţional de sănătate pentru toţi cetăţenii României care îndeplinesc condiţia de contribuabil la bugetul asigurărilor de sănătate sau care au calitatea de asigurat;
 2. Prorogarea datei de începere a utilizării cardului naţional de asigurări sociale de sănătate (prevăzute în proiect ca fiind 01 februarie 2015) pentru un termen ulterior introducerii unei metode alternative la cardul national de sănătate.

Contribuabil/ Asigurat:

Nume:                                                                           Semnătură:

Data: 09 Ianuarie 2015

DOMNULUI DIRECTOR GENERAL AL CASEI NAŢIONALE A ASIGURĂRILOR DE SĂNĂTATE

7 Comments

 1. Doamne ajuta.

  Din proprie experienta stiu ca astfel de cereri oficiale trimise pe e-mail, pentru a fi luate in considerare trebuie descarcate, completate de mana, semnate, apoi scanate si in final trimise pe e-mail. Doar asa sunt acceptate ca documente oficiale de catre institutiile statului. Sau, ca ultima varianta trimise pe posta cu scrisoare recomandata si confirmare de primire.

  Apologeticum, va rog frumos sa imi raspundeti la urmatoarele intrebari:
  1. Daca trimit astazi prin posta aceasta scrisoare mai poate fi luata in considerare?
  2. Avem vreo garantie ca trimise prin e-mail, cererile noastre sunt legal valabile?

  Va multumesc.

  1. Nu avem nicio speranta ca ei sa tina cont de cererile noastre, cum nu au tinut cont nici de cele 1 milion de semanturi. Ideea e de-a arata cat de multi sunt cei care cer alternativa.
   In acest sens, poti trimite chiar daca a expirat termenul oficial. Cred ca ar trebui sa-i bombardam zilnic cu cateva mii de mailuri.

 2. Am trimis.

  Din ce am discutat cu alte persoane, umbla zvonul ca statul nu tine cont de numarul persoanelor care au refuzat cardul, ci doar de acele persoane care la momentul refuzului au invocat in mod explicit si in scris motive de ordin religios. Lucru adevarat – dat fiind ca am auzit chiar si la Nufarul TV acest lucru. Prin urmare, in statisticile lor, numarul persoanelor care au refuzat cardul din motive religioase este extrem de mic si nu constituie motiv de modificare a legii. Acum, ei pot invoca orice motive, si oricand, ca tot ce vor ei vor face.

  Doamne ajuta.

 3. Cand s-au facut pasapoartele biometrice, au fost stranse peste un milion de semnaturi, impotriva acestei decizii, desi ei spuneau ca daca se strang 500 000 , este suficient pentru a nu mai emite aceste pasapoarte. Ati vazut ca au tinut cont de cererile noastre?? Nicidecum. Totusi nu trebuie abandonata lupta. Parintele Iustin n-ar fi renuntat niciodata la lupta. deci in numele acestui mare sfant, sa ne calauzeasca pasii spre lumina, sa luptam asa cum putem.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

7 Comments