Pr. dr. Mihai Valică: Meditație la începutul Postului mare, ocazionată de un articol al pr. Tănăsescu Eugen

parintele-prof-mihai-valicaSemnalam într-un studiu, nu demult (Hotărâre neavenită a sinodului BOR, ce contrazice flagrant Sf. Scriptură), ceea ce spunea Christos Yannaras în cartea sa Contra religiei, ed. Anastasia, București, 2012: „Dacă am avea o înțelegere corectă asupra Ortodoxiei și a Sfinților Părinți am fi mult mai luptători în apărarea a ceea ce Duhul Sfânt ne-a dat”.

Felicitări pr. jurnalist Eugen Tănăsescu pentru intervenția sa, într-un articol lămuritor (Să impozităm Biserica. Adică pe noi înşine), prin care ne sesizează faptul, că unii „[…] seculariștii egoiști […], din ură față de credincioși, […] au senzația eronată că Biserica îi fură”, adică preoții cu ierarhii în frunte și seculariștii propun impozitarea Bisericii.

Din păcate, această percepție o au chiar unii clerici, care recent au dat o hotarâre neavenită (nr. 3745 din 26 mai 2014), prin care doresc să despartă pe fiii preoților de tații, frații și rudele lor preoți, care slujesc la același Sf. Altar sau de rudele spirituale si trupești ale acestora, ca să nu fure Biserica…!

Această percepție a fost alimentată mereu de la centrele eparhiale prin acele controale făcute chiar în timpul Sf. Liturghii, de unii trimiși la propovăduirea împărăției economicului…! Scriu aceasta pentru cei responsabili cu deciziile în cauză, poate trec pe lista păcatelor, când merg la spovedit, și aceste hotărâri ne-sinodale, care au creat multe tulburări în Biserică.

Pentru a spune până la capăt adevărul, cred că pr. Tănăsescu ar fi trebuit să arate și care sunt cauzele acestei percepții seculare și cine le promovează. Acum se văd și roadele propovăduirii celor ce tratează Biserica, doar ca sursă economică pentru a susține, dragă Doamne, activitatea administrativă și filantropică, ce se dovedește mai prioritară și sacră decât liturgicul!!!

În ultima vreme, Biserica-parohie este tratată ca un club liturgic sau social, o putere economică a eparhiei și mai puțin ca o putere spirituală a lui Hristos, ci, o mare afacere sau o corporaţie, care funcţionează după regulile fiscale ale veacului, și se uită faptul că Biserica-parohie este Trupul lui Hristos, în care iubirea şi înţelegerea sunt mai mari decât banii şi reglementările cascadă venite de sus, prin care doresc să controleze totul şi să subordoneze totul, în numele unităţii şi al bunului mers eclesial, în dauna libertăţii eclesiale, reglementate canonic.

Statutul BOR este re-croit după modelul lumesc al Codului fiscal, adoptat cât mai tacit, prin asumarea răspunderii eclesiale (sic), fără o dezbatere bisericească pe măsură, asemenea unei ordonanțe de urgență din lumea politicului și folosit pe post de gheoagă duhovnicească și administrativă!

Dacă un preot este tratat într-o asemenea manieră şi credincioşii observă aceasta, mă întreb, ce fel de autoritate morală şi pastorală va mai avea preotul în faţa lor? Cum să nu fie suspicioși seculariștii părintelui Tănăsescu, când șefii Bisericii îi tratează pe preoți ca pe niște delincvenți? Mai poate un preot să fie unul de încredere sau nu, în fața credincioșilor, când el este controlat și umlit chiar în timpul Sf. Liturghii?!

Neîncrederea şi suspiciunea șefilor și stăpânilor Bisericii de azi și toate hotărârile neavenite luate împotriva preoţilor, în mod paușal, nu atrag după ei şi pe păstoriţii lor, în aceeaşi stare de vigilență și precauție pastorală?

Nu duc aceste măsuri și atitudini disproporționate pastoral, la dispariția parohiei și a pierderii încrederii în preotul duhovnic, dacă Parohia este privită, doar ca sursă economică și un posibil loc al fraudei fiscale, care, pe bună dreptate, în această optică ar trebui impozitată?

Iată doar câteva dimele si posibile consecințe ale unei gândiri administrative recente exagerate și fără un gram de tact pastoral, subtilizată pe șest, cu pretenție sinodală!

Problema este că și anumiți oameni de cultură percep Biserica, într-un mod dureros, ortodocși fiind, și că ea s-a transformat în ceva străin de Ortodoxie.

De ex: Christos Yannaras, vorbește de transformarea Bisericii „în instituție excesivă, care nu mai respectă libertatea, ci impune dictatorial, în care Sinodul nu mai este vocea poporului dreptcredincios, în care totul se impune, în mod papist, de sus în jos, adică se transformă relația vie și comunitară cu Dumnezeu, fie într-un act individualist, fie într-o instituție de tip papal, în care sistemul sinodal nu mai funcționează… fie este transformată într-o instituție birocratică, în care Duhul este înăbușit… și se vede, astfel, pericolul transformării Bisericii Ortodoxe într-o nouă Sinagogă”[2].

Întrucât, acum se caută mai întâi împărăţia economicului, care este rânduită şi impusă de cei de sus prin metode poliţieneşti, mai drastice decât la trezorerie, ca şi când orice Biserică sau Schit ar deţine o parte din Banca Naţională a României, s-a ajuns la o astfel de gândire păguboasă, suspicioasă și demolatoare pentru credința ortodoxă.

Soluția? Poate ne va lumina Bunul Dumnezeu, în acest post, închinat învierii Mântuitorului nostru Iisus Hristos, să ne întoarcem în Raiul lui Adam, din care a fost alungat, tocmai pentru gustarea din cele materiale, și să lucrăm pentru împărăția cea veșnică al lui Dumnezeu, Cel slăvit în Tatăl, Fiul și Sf. Duh, cea mai autentică relație de familie, pe baza căreia se manifestă dragostea lui Dumnezeu în lume.

Vă urez un post cu folos, spre redobândirea Raiului adamic și îndumnezeirea noastră!

Pr. Mihai VALICĂ
23 februarie 2015

[1] Vezi pe larg: Christos Yannars, Contra religiei, Ed. Anastasia, București, 2012.
[2]IDEM, ibidem.

21 comments

 1. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  https://raduiacoboaie.wordpress.com/cele-mai-frumoase-cantari-ortodoxe/

 2. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  ADĂUGIREA A DOUĂ MOTIVAȚII LA ARTICOLUL CU APELUL…

  5 – MOTIVAȚIE TEOLOGICĂ. Cuvintele lui Hristos “Lăsați copiii să vină la Mine, că a unora ca aceștia este Împărăția cerurilor” (Matei 19,14) este o poruncă pentru noi toți sau numai un îndemn? Aceste cuvinte sunt o poruncă pentru noi toți care vrem să ne mântuim, și să ne silim să avem inima smerită și nevinovată de copii. Dar Mântuitorul nu a zis ca numai a acestora este Împărația cerurilor, ci : “a unora ca aceștia”. Puteți consulta: http://mpanait.3x.ro/lasa.htm

  10. STUDIEREA RELIGIEI ÎN ȘCOLI NU ESTE ÎNDOCTRINARE RELIGIOASĂ! Așa declară răspicat ateii, dar acuzația este contrazisă de cel puțin două realități. Biserica Ortodoxă Română nu face prozelitism în societate iar prin absurd presupunând că ar fi îndoctrinare, întrebăm: de ce vin atât de puțini elevi la Sfintele Slujbe ale Bisericii? Realitatea este că tineretul s-a cam îndepărtat de Dumnezeu în ultimii ani datorită mass-mediei. Iar acum îi îndepărtăm cu totul de Dumnezeu, ca să adoptăm modelul occidental într-o țară ortodoxă?…

 3. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  ADĂUGIREA A ÎNCĂ TREI MOTIVAȚII LA ARTICOLUL CU APELUL…

  5 – MOTIVAȚIE TEOLOGICĂ. Cuvintele lui Hristos “Lăsați copiii să vină la Mine, că a unora ca aceștia este Împărăția cerurilor” (Matei 19,14) este o poruncă pentru noi toți sau numai un îndemn? Aceste cuvinte sunt o poruncă pentru noi toți care vrem să ne mântuim, și să ne silim să avem inima smerită și nevinovată de copii. Dar Mântuitorul nu a zis ca numai a acestora este Împărația cerurilor, ci : “a unora ca aceștia”. Puteți consulta: http://mpanait.3x.ro/lasa.htm

  10. STUDIEREA RELIGIEI ÎN ȘCOLI NU ESTE ÎNDOCTRINARE RELIGIOASĂ! Așa declară răspicat ateii, dar acuzația este contrazisă de cel puțin două realități. Biserica Ortodoxă Română nu face prozelitism în societate iar prin absurd presupunând că ar fi îndoctrinare, întrebăm: de ce vin atât de puțini elevi la Sfintele Slujbe ale Bisericii? Realitatea este că tineretul s-a cam îndepărtat de Dumnezeu în ultimii ani datorită mass-mediei. Iar acum îi îndepărtăm cu totul de Dumnezeu, ca să adoptăm modelul occidental într-o țară ortodoxă?…

  11. SITUAȚIA OREI DE RELIGIE ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ. În Uniunea Europeană se predă elevilor Religia: ,,Situaţia orei de religie în ţările membre UE (este strâns legată de relaţia Biserică-Stat). Trei modele: FRANCEZ (al separaţiei radicale); ENGLEZ (al identificării totale; regina este, deodată, şefa Statului şi a Bisericii); GERMAN (al cooperării distincte; operează şi cooperarea și separarea); în majoritatea statelor membre UE ora de religie este respectată; desigur, situaţia practică diferă (vezi Pr. C. Dragnea, Slujirea preotului în şcoală, Teză de doctorat, BFT – 2007). În Grecia, bunăoară, instruirea în religia ortodoxă este obligatorie. Educaţia religioasă face parte din programa şcolară la toate clasele şi face obiectul unui examen de absolvire. Până în anul 1988 era obligatorie predarea exclusivă a religiei ortodoxe în şcoli, ulterior fiind acceptate ore de religie şi pentru alte confesiuni. Există în prezent demersuri de relativizare a locului de cvasi-monopol al ortodoxiei în societatea greacă, prin sentinţele date de instanţele europene, care încearcă armonizarea drepturilor individului cu cele ale colectivităţii.” Sursa: http://www.scribd.com/doc/135648437/Pr-Prof-Vasile-Gordon-Ora-de-Religie

 4. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  https://raduiacoboaie.wordpress.com/sfintii-inchisorilor-comuniste/

 5. radu iacoboaie

  Traiasca Legiunea si Capitanul!

  https://raduiacoboaie.wordpress.com/2015/03/02/unde-este-biserica-luptatoare-din-romania-doar-in-suceava-cetatea-de-scaun-a-domnitorului-stefan-ce

 6. radu iacoboaie

  Traiasca Legiunea si Capitanul!

  FOARTE IMPORTANT!

  https://raduiacoboaie.wordpress.com/2015/03/02/modelul-declaratiei-prin-care-respingem-cardul-electronic-de-sanatate-si-dosarul-electronic-de-sanatate/

 7. radu iacoboaie

  Traiasca Legiunea si Capitanul!

  https://raduiacoboaie.wordpress.com/2015/03/02/un-mare-marturisitor-al-ortodoxiei-parintele-amfilohie-branza/

 8. radu iacoboaie

  Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Σώσον ο Θεός τον Λαόν σου....Κύριε Ελέησον σε πλ'α

  https://www.youtube.com/watch?v=iWoqFHSVgwo

  1. Acatist de mulțumire ”Slavă lui Dumnezeu pentru toate”, Marian Moise

  <https://www.youtube.com/watch?v=hhZSzemWQyw

  2. Iartă-mă Doamne! O cântare impresionantă...

  <https://www.youtube.com/watch?v=KBb4D_5GT90

  3. Doamne strigat-am către Tine! Imn ORTODOX bizantin SUPERB

  <https://www.youtube.com/watch?v=v2WkS-x-8gU

  4. Mănăstirea Diaconești - cântări ortodoxe - colaj

  <https://www.youtube.com/watch?v=8BKjGe6X2CE

  5. Bine ești cuvântat Doamne, învață-ne pe noi îndreptările Tale

  <https://www.youtube.com/watch?v=Nvos1wQNGmQ

  6. ”Cu noi este Dumnezeu” - Bogdan Marin și Cristian Preda

  <https://www.youtube.com/watch?v=l2smYm3f-K0

  7. DOAMNE AL PUTERILOR

  <https://www.youtube.com/watch?v=woE9wuqn6Ls

  8. Mântuiește Doamne poporul Tău - Tropar

  <https://www.youtube.com/watch?v=qycN_6z8LHg

  9. Mărturisiţi-vă Domnului – Stil tradiţional aghioritic

  <https://www.youtube.com/watch?v=04mUeXSkTY0

  10. Psalmul 50

  <https://www.youtube.com/watch?v=Eug1do8K9-M

  11. Sfinte Dumnezeule - Marian Moise

  <https://www.youtube.com/watch?v=wJN9xZ3tnKA

  12. MARIAN MOISE - FERICIRILE

  <https://www.youtube.com/watch?v=iyjSfOMQZak

  13. Iubi-Te-voi Doamne

  <https://www.youtube.com/watch?v=LA4rTz5Qx6M

  14. Pentru Tine, Doamne

  <https://www.youtube.com/watch?v=m-JxIs_2qXE

  15. Cuvine-se cu adevărat

  <https://www.youtube.com/watch?v=rWFkiMVulsk

  16. Paraclisul Maicii Domnului (INTEGRAL) - Schitul Lacu, Muntele ATHOS

  <https://www.youtube.com/watch?v=S-cb1A92g44

  17. O, Măicuță sfântă

  <https://www.youtube.com/watch?v=Lo036GqyGPM

  18. Pe tine te fericim - Corul Byzantion

  <https://www.youtube.com/watch?v=rCkWM9sv1_8

  19. FERICIRILE: Cântec ORTODOX bizantin psaltic SUPERB!

  <https://www.youtube.com/watch?v=Ol6k0b0TW54

  20. GRECIA: Cântare bizantină ORTODOXĂ. Absolut superb! Ελλάδα ορθόδοξος

  <https://www.youtube.com/watch?v=G0HpGQGC-7k
  21. Σώσον ο Θεός τον Λαόν σου....Κύριε Ελέησον σε πλ'α

  <https://www.youtube.com/watch?v=iWoqFHSVgwo
  22. Kyrie eleison-Κυριε ελεησον

  <https://www.youtube.com/watch?v=BJHnsedl_1w
  23. Ἅγιος ὁ Θεός - O Trisagios Ymnos - The Thrice Holy Hymn (Mount Athos Version) Pl. 1st

  <https://www.youtube.com/watch?v=-BpBgU-gUMA&list=PLFDFE230B13F211F3
  DOAMNE IISUSE HRISTOASE, FIUL LUI DUMNEZEU, MILUIEȘTE-MĂ PE MINE PĂCĂTOSUL!

  PREA SFÂNTĂ NĂSCĂTOARE DE DUMNEZEU, OCROTITOAREA NEAMULUI ROMÂNESC, MILUIEȘTE-NE ȘI NE APĂRĂ SUB SFÂNT ACOPERĂMÂNTUL TĂU!

  SFINȚILOR MUCENICI ȘI MĂRTURISITORI RUGAȚI-VĂ PENTRU NOI!

 9. radu iacoboaie

  Traiasca Legiunea si Capitanul!

  https://raduiacoboaie.wordpress.com/2015/03/03/o-alta-initiativa-laudabila-tot-din-judetul-suceava-un-concurs-pentru-elevi-pentru-importanta-orei-de-religie/

 10. radu iacoboaie

  Traiasca Legiunea si Capitanul!

  PRIMELE IMAGINI VIDEO DE LA MARȘUL DE LA SUCEAVA ÎN DUMINICA ORTODOXIEI...

  https://raduiacoboaie.wordpress.com/2015/03/03/frati-romani-romania-se-trezeste-romanii-se-mobilizeaza-luptam-pana-la-capat-pentru-mentinerea-religiei-in-scoli/

 11. radu iacoboaie

  Traiasca Legiunea si Capitanul!

  AU TRECUT FĂȚIȘ LA ATAC ÎMPOTRIVA NOASTRĂ:

  https://raduiacoboaie.wordpress.com/2015/03/04/atac-virulent-in-media-on-line-din-cluj-napoca-impotriva-orei-de-religie/

  https://raduiacoboaie.wordpress.com/2015/03/04/iata-un-articol-abominabil-si-denigrator-la-adresa-ortodoxului-nationalist-mihai-eminescu-si-provocator-fata-de-poporul-roman/

 12. radu iacoboaie

  Traiasca Legiunea si Capitanul!

  https://raduiacoboaie.wordpress.com/2015/03/05/atacurile-impotriva-orei-de-religie-continua-in-forta-pe-site-ul-adevarul-ro-si-nu-numai/

 13. radu iacoboaie

  Traiasca Legiunea si Capitanul!

  AVÂND ÎN VEDERE IMPORTANȚA SUBIECTULUI STUDIERII RELIGIEI ÎN ȘCOLILE ROMÂNEȘTI, DE CE TELEVIZIUNEA ȘI MASS-MEDIA CENTRALĂ NU ORGANIZEAZĂ MĂCAR DEZBATERI PRO ȘI CONTRA?
  REALITATEA TV ÎȘI PROPUSESE CU DOUĂ SERI ÎN URMĂ, DAR A RENUNȚAT PENTRU DEZVĂLUIRI DIN DOSARELE MICROSOFT ȘI EADS...

  • Traiasca Legiunea si Capitanul!

   a fost aseara (4 martie o dezbatere ce a tinut pana la ora 1).. slabuta, dar au fost expuse niste idei interesante.

 14. radu iacoboaie

  Traiasca Legiunea si Capitanul!

  https://raduiacoboaie.wordpress.com/2015/03/05/in-sfarsit-o-prima-dezbatere-publica-pe-tema-studierii-religiei-in-scoli-la-realitatea-tv/

 15. radu iacoboaie

  Traiasca Legiunea si Capitanul!

  DUPĂ ULTIMELE ARTICOLE DE PE BLOG, CONSTAT CĂ SUNT MONITORIZAT PUTERNIC DE SITE-UL ADEVĂRUL.RO ȘI DE… UNIUNEA EUROPEANĂ!
  ACOLO UNDE ÎMI APAR VIZUALIZĂRILE RAPORTATE DIN FIECARE ȚARĂ, APARE ȘI UN CHENAR CENUȘIU ÎN DREPTUL CĂRUIA SCRIE UNIUNEA EUROPEANĂ!…

 16. radu iacoboaie

  Traiasca Legiunea si Capitanul!

  DOUĂ COMENTARII IMPORTANTE PE TEMA STUDIULUI RELIGIEI ÎN ȘCOALĂ:

  1. Eusebiu, 04 Mar 20:13 (comentariu pe site-ul realitatea.net la art. Cine nu vrea Religia materie obligatorie în școli? )

  Studiul unei religii nu se confundă cu practicarea ei. Predarea unei religii în școală, indiferent de forma sa confesională nu este același lucru cu învățământul confesional. Studierea propriei religii în școală nu este discriminare de niciun fel. Disciplina religie are în componenta sa și capitole de istorie a religiilor, de prezentare a tradițiilor românești religioase, precum și prezentarea celorlalte mari confesiuni de la noi din țară.
  Cei ce militează împotriva studiului religiei se dovedesc intoleranți în ateismul lor. Partidul Comunist din România învăța că religia e o chestiune ridicolă și trebuie manifestată doar acasă. Comunismul nu a murit, s-a deghizat sub masca liber-cugetătorilor ca Remus Cernea și Prof. Moise și alții care acum fac aceeași lucrare.

  Sub masca libertății îngrădesc dreptul câștigat la revoluție de a vorbi liber despre Dumnezeu și de a studia o religie sau confesiune în școală. Primul liber-cugetător al țării este mândru de voi! Restul românilor vă atrag atenția că e rușinos ceea ce faceți.

  2. nae, 02 Mar 07:56

  Statul trebuie să ţină cont de voinţa majorităţii, şi nu să execute ordinele unor O.N.G.-uri, care plâng cu lacrimi de crocodil de mila copiilor nostri, care ar fi îndoctrinaţi prin ora de religie, şi în fond nu urmăresc decât pervertirea lor prin introducerea orelor de educaţie sexuală, fără ca noi părinţii să îi putem retrage.

  Dacă noi părinţii nu spunem nu acestor ONG, de fapt organizaţii ale aşa ziselor ,,minorităţi sexuale”, o să ajungem ca în Germania, unde părinţii care nu-şi lasă copiii la orele de educaţie sexuală sunt privaţi de libertate. Şcoala trebuie să educe, nu să pervertească. De aceea trebuie să spunem - Da religiei în şcoli. Nu educaţiei sexuale!

  Rog respectuos pe domnii Cernea şi Moise, şi toate ONG-urile a căror portavoce sunt cei doi să ne lase copiii în pace.

  Citește mai mult pe REALITATEA.NET: http://www.realitatea.net/cine-nu-vrea-religia-materie-obligatorie-in-coli-la-jocuri-de-putere-ora-22-00_1642875.html#ixzz3Tap0wclD
  Follow us: @realitatea on Twitter

 17. radu iacoboaie

  Traiasca Legiunea si Capitanul!

  OFF TOPIC IMPORTANT

  https://raduiacoboaie.wordpress.com/2015/03/06/6-martie-2015-marcheaza-inceputul-dictaturii-uniunii-europene-in-romania-radu-iacoboaie-6-martie-2015/

 18. radu iacoboaie

  Traiasca Legiunea si Capitanul!

  OFF TOPIC FOARTE IMPORTANT:

  https://raduiacoboaie.wordpress.com/2015/03/06/trebuie-sa-spunem-adevarul-pana-la-capat-reinhumarea-sfintelor-moaste-ale-parintelui-gheorghe-calciu-a-fost-dictata-de-masonerie/

 19. radu iacoboaie

  Traiasca Legiunea si Capitanul!

  https://raduiacoboaie.wordpress.com/2015/03/06/domnule-fost-ministru-al-educatiei-mircea-miclea-de-ce-sunteti-impotriva-studiului-religiei-in-scolile-din-romania/

 20. radu iacoboaie

  Traiasca Legiunea si Capitanul!

  https://raduiacoboaie.wordpress.com/2015/03/08/catedrala-mantuirii-neamului-nu-este-altceva-decat-proiectul-unui-templu-masonic-nu-arhitectura-bizantina-ortodoxa-ci-ecumenista-masonica-2/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*