SUPER – MEMORANDUMUL: NOUA SUPER-RELIGIE MASONICĂ MONDIALĂ şi BISERICA în perioada 2016-2020

download_PDF12345678

SUPER – MEMORANDUMUL

NOUA SUPER-RELIGIE MASONICĂ MONDIALĂ
ŞI BISERICA ÎN PERIOADA 2016 – 2020

Între 25 şi 29 iunie 2014, la Strasbourg a fost semnat un super-memorandum, privitor la Colaborarea politică, administrativă şi religioasă dintre Uniunea Europeană, pe de o parte, şi Guvernul Greciei, Biserica de la „Istanbul” (Constantinopol), Bisericile Ortodoxe, “biserica” Romano-Catolică, Guvernul Rusiei şi Guvernul Republicii Cipru, pe de altă parte.

SUPER-MEMORANDUMUL în discuţie urmează să intre în vigoare pe data de 1 mai 2016 şi să fie aplicat până la data de 16 august 2020.

Documentul a fost publict de site-ul ’’APOCALIPSIS’’, la data de 14 august 2014, în limba engleză, fiind ulterior tradus în limba greacă de administratorii site-ului respectiv. Deosebit de relevant, înscrisul a rămas postat pe site doar pentru câteva zile pentru ca, cu puţin înainte de 5 sept. 2014, data la care a fost votat de către Parlamentul Greciei cunoscutul proiect de lege antirasism (vezi M.O. nr. 191 din 10 sept 2014) să fie retras şi, bineînţeles, nu a mai fost postat din nou nici în ziua de azi… După cum vor constata toţi cei care vor studia acest SUPER-MEMORANDUM, cele prevăzute în acesta urmează să intre în vigoare în perioada 2016 – 2020, depăşind orice fantezie. Mai mult chiar, pe perioada cât SUPER-MEMORANDUMUL a fost postat pe respectivul site, doar un singur ziarist, spre onoarea sa, mai precis Isaias Konstantinidis, într-un articol al său publicat în gazeta elenă “TIMPUL LIBER”, a amintit în fugă despre semnarea unui supermemorandum zilele acestea de către Uniunea Europeană“, dar nimic mai mult.

Noi, însă, am apucat şi am descărcat de pe site-ul amintit („APOKALIPSIS”) memorandumul în cauză. Astfel, avem azi posibilitatea de a-l da publicităţii, spre informarea dvs. şi de a vă aduce la cunoştinţă care este adevărata faţă a Guvernului Mondial, care este Noua Stare de Fapte şi ce ni se pregăteşte referitor la noua BISERICĂ ŞI RELIGIE MONDIALĂ, aşa cm ne este făcută cunoscută în ultima perioadă sub denumirea prescurtată de M.R.A., adică MUDANA RELIGIO ADUNATA = NOUA RELIGIE PLANETARĂ.

Referitor la MUDANA RELIGIO ADUNATA am fost avertizaţi, în nenumărate rânduri, de neobositul arhimandrit Haralambos Vasilopoulos care, în volumele publicate, scrie despre panerezia ecumenismului. Cum era de aşteptat, un alt colaborator” al său, renumitul luptător pentru apărarea Ortodoxiei, dr. Nikolaos Seikin-Giermak a publicat, de asemenea, foarte multe informaţii legate de MUDANA RELIGIO ADUNATA. Mai mult chiar, acesta din urmă, în afara faptului că a fost unul dintre întâi stătătorii luptei împotriva dictaturii militare impuse Greciei, la vremea potrivită, de americani, a fost şi un luptător şi oponent înverşunat al cunoscutului şi încă activ astăzi AX AL MORŢII, mai precis al MASONERIEI, al SIONISMULUI şi al VATICANULUI. În ceea ce-l priveşte pe dr. Nik. Seikin-Giermak care, în cei peste 50 de ani de activitate în rezistenţă, antifascistă, antimasonică, antisionistă, antipapală şi antiecumenistă a sa atât în Grecia, cât şi în străinătate, au vorbit şi continuă să facă referire mulţi oameni de presă mai mult sau mai puţin cunoscuţi, privitor la faptul că acest colaborator” al părintelui Haralambos Vasilopoulos a demascat, pe durata activităţii sale diversificate, majoritatea dintre aceste PROIECTE – PROGRAME implementate atât în Grecia, cât şi în întreaga Comunitate Europeană, dar şi în fost Iugoslavie (referitor la dezmembrarea acesteia), în Libia, în Turcia şi mai ales în S.U.A. Dintre cele mai importante contribuţii ale acestuia, amintim articolele scrise împotriva religiei SAMBALA şi a legăturii existente între aceasta şi viitoarea MUDANA RELIGIO ADUNATA, precum şi referitor la “AXUL MORŢII” şi bineînţeles la activitatea subversivă şi la TRĂDARE din partea multora dintre clericii de rang înalt ai Bisericii Ortodoxe Elene şi nu numai (în special a ortodocşilor din S.U.A.).

Atât neobositul luptător arhim. Haralambos Vasilopoulos, cât şi colaboratorii” săi de la acea vreme, dintre aceştia cel mai de seamă fiind dr. Nik. Seiki-Giermak, au atras atenţia asupra faptului că “…peste doar câţiva ani, GRECIA VA DEVENI DOAR O AMINTIRE PLĂCUTĂ, având în vedere că, pur şi simplu, nu va mai exista …’’. Într-adevăr, dacă e să luăm în considerare toate memorandumurile impuse până astăzi Greciei de băncile sioniste din întreaga lume şi mai ales de Loja Masonică Internaţională, cu binecuvântarea VATICANULUI, vom observa că punctul culminant este atins în documentul semnat la Strasbourg, între 25-29 iunie 2014, şi intitulat SUPER-MEMORANDUM. Documentul în discuţie urmează a fi pus în aplicare în perioada 2016 – 2020 şi puţini îşi închipuie, probabil, că acesta a fost semnat şi de „greci”, mai precis de aşa-zişi „greci-ortodocşi“, ce ocupă ranguri înalte în societatea elenă. Astfel, visele de secole ale tuturor forţelor antihriste, care de ani buni luptă, cu turbare, împotriva Greciei şi a Bisericii Ortodoxe, par a deveni, curând, realitate, mai precis odată cu implementarea acestui SUPER-MEMORANDUM.

Din păcate, însă, după cum vom constata în continuare, majoritatea dintre cei mai de seamă colaboratori ai tuturor acestor forţe întunecate, respectiv susţinători ai masoneriei, ai sionismului, ai Vaticanului, ai Uniunii Europene, ai organismelor internaţionale etc., şi repetăm expresia „din păcate“, sunt chiar unii dintre conducătorii noştri politici şi spirituali. Este vorba despre patriarhi, episcopi, arhiepiscopi, mitropoliţi, egumeni, profesori universitari ş.a., care, toţi la un loc, „lucrează”, de ani buni de zile, uzitând de diferite metode, sub oblăduirea unor centre ale globalizării şi ecumenismului, precum Consiliul Mondial al Bisericilor, Bousan, Boze, ESSEX, patriarhii, Sfânta Mănăstire „Kikkou”, Kolympari (Creta) sau chiar pe teritoriul Sfântului Munte Athos.

În linii mari, SUPER-MEMORANDUMUL la care facem referire constituie o dovadă incontestabilă a faptului că, la ora la care scriem aceste rânduri a fost deja convenită, „în secret“, organizarea a diferite forumuri intercreştine, interreligioase, politice, militare şi în special cele asupra cărora s-a căzut de acord cu ocazia celei de-a X-a Conferinţe a Consiliului Mondial al Bisericilor desfăşurate la Bousan, Coreea de Sud, la sfârşitul anului 2012 şi începutul lui 2013. Astfel, printre „acţiunile“ care mai urmează a fi puse în practică, amintim:

a. Intrarea la guvernare, în Grecia, a lui Alexis Tsipras, adică a unsului cluburilor sioniste şi masone mondiale, preferatul organismelor şi al cluburilor economico-militare internaţionale (vezi ABROSSETTI, Bilderberg, O.N.U., N.A.T.O., U.E., S.U.A. etc.) precum, după cât se pare, chiar şi al SFÂNTULUI MUNTE ATHOS! (amintim că există, în acest sens, acorduri încheiate între Alexis Tsipras, Sfântul Munte şi, bineînţeles, arhiepiscopul Ieronim. OBSERVAŢIE: Aceste acorduri urmează a fi date publicităţii, între cei pomeniţi mai sus existând, de asemenea, şi înţelegerea ca, la momentul potrivit, Sfântul Munte Athos şi arhiepiscopul Ieronim să procedeze la o „dezminţire“, totul pentru a linişti … clerul de rang inferior şi poporul).

b. Întrunirea Marelui Sinod Panortodox, undeva la mijlocul anului 2016, chiar în zi de Cincizecime, la Sfânta Mănăstire „Sfânta Irina“ de la Constantinopol. Hotărârile ce urmează a fi luate la acest sinod au fost deja incluse în SUPER-MEMORANDUMUL al cărui text îl redăm în continuare.

c. Vizita, programată a avea loc la data de 30 noiembrie 2014, a papei Francisc la Patriarhia Ecumenică, ocazie cu care se va săvârşi Sfânta Liturghie comună, la care vor lua parte diferiţi clerici ortododocşi, în frunte cu Patriarhul Ecumenic Bartolomeu etc. Cum este de aşteptat, înainte de aceasta se va proceda la UNIREA ORTODOCŞILOR CU ROMANO-CATOLICII.

Toate acordurile încheiate în cadrul Consiliului Mondial al Bisericilor şi semnate la Bousan, Coreea de Sud, în număr de peste 60, au fost deja incluse în diferite articole ale SUPER-MEMORANDUMULUI la care facem referire.

OBSERVAŢIE: După câte se pare, acest lucru se pare că i-ar fi „neliniştit“ pe unii dintre factorii de răspundere însărcinaţi de către Biserică cu organizarea Marelui Sinod Panortodox din 2016, aceştia fiind de părere că cele cuprinse în prezentul document ar fi trebuit făcute cunoscute publicului larg (popor şi clerici laolaltă) mai târziu şi nu la momentul respectiv, adică în vara anului 2014, şi că informaţiile scurse în mod cu totul ilegal ar fi provocat deja o aşa-zisă „nelinişte“ în popor, încă din vara anului 2014!!!

Din păcate, atât la Sfântul Munte Athos, cât şi în cadrul Bisericii Ortodoxe, nu sunt deloc puţini la număr cei ce îşi fac griji privitor la cele ce ni se pregătesc, respectiv referitor la faptul că Patriarhia Ecumenică şi Patriarhul Bartolomeu personal, dar şi alţii … au programat deja crearea şi impunerea unei noi “biserici”, mondiale, timpul rămas până la implementarea celor hotărâte fiind unul foarte scurt.

În SUPER-MEMORANDUMUL la care facem referire, capitolul privitor la BISERICĂ, alcătuit din 15 articole, prevede, la Articolul 10, paragraf 10d, următoarele: „Referitor la anularea avatonului la SFÂNTUL MUNTE ATHOS, urmează a fi pusă în practică începând cu data de 1 iunie 2017“.

SUPER-MEMORANDUMUL care, aşa după cum am precizat, a fost deja redactat la Strasbourg, la data de 25 – 29 iunie 2014, sub titlul: MEMORANDUM: European Union, the Greek Government and Greek Church, Istanbul Church out of Instanbul, Christines Orthodox Churches, Catholic Churches, Russian Government and Cyprus Government, adică, în traducere liberă, MEMORANDUM încheiat între Uniunea Europeană, Guvernul Greciei, Biserica Greciei, Biserica din Istanbul, cea dinafară de Istanbul, Bisericile Creştin-Ortodoxe şi Catolice, Guvernul Rusiei şi Guvernul Republicii Cipru, a fost semnat de:
a. Preşedintele Consiliului European,
HERMAN VAN ROMPUY, mandatat până la data de 31 octombrie 2014
b. Reprezentantul Guvernului Greciei, ANDREAS LOVERDOS, ministru al Educaţiei
c. Reprezentantul Bisericii Greciei, P.S. Gavriil Papanikolaou, Episcop de Diavleia
d. Reprezentantul Bisericii Constantinopolului, cea de dinafara Constantinopolului, Î.P.S. Teoclit, Mitropolit de Iconiu, Asia Mică
e. Reprezentantul Patriarhiilor Slave şi al Guvernului Rusiei, IPS Ilarion Arhiepiscop de Volokolamsk, Rusia
f. Reprezentantul SFÂNTULUI MUNTE ATHOS, egumen Efrem
g. Reprezentanţii Bisericii şi Guvernului Ciprului, Î.P.S. Neofytos de Morfou şi P.S. Varnava de Trimythoyntos
h. Reprezentanţii Bisericii Antiohiei, P.S. Ilie de Tripolis
i. Reprezentanţii Bisericii Alexandriei, P.S. Vasile de Tripolis
j. Reprezentantul Bisericii Ierusalimului, P.S. Timotei de Vostron.

INTRODUCERE

Semnat la Strasbourg, în perioada 20-25 iunie 2014,
SUPER-MEMORANDUMUL urmează a fi implementat în perioada 1 mai 2016 – 16 august 2020. Noi, semnatarii acestuia, ne luăm angajamentul ca, în numele celor vizaţi, pe durata aplicării Memorandumului să implementăm toate reformele prevăzute în acesta. Durata de implementare a Memorandumului poate fi prelungită. De asemenea, Memorandumul poate fi pus în practică mai devreme de data oficială convenită pentru implementarea sa.

Prevederi MEMORANDUM referitoare la Fondurile de asigurări
şi pensii din Grecia, Cipru şi Uniunea Europeană

TOTAL ARTICOLE: 11

Articolul 1: Comasarea tuturor Caselor de Asigurări şi Pensii din Grecia şi înfiinţarea a două noi Case până la data de 18.09. 2019, după cum urmează:

   1. Casa de Ajutor Social, Reciproc şi Sănătate,

   2. Casa de Asigurări agricultori şi muncitorime

    Articolul 2: Pensii unitare, în cuatum de 560 euro, acordate prin cele două Case de Asigurări şi Pensii, până la data de 30.09.2017, respectiv în cuantum de 365 euro până la data de 30.09.2020.
    Articolul 3: Dotarea tuturor asiguraţilor cu card electronic cu credit valabil timp de 365 de zile, care poate fi înnoit doar de Casele de Asigurări pentru încă 365 de zile în mod repetat. Cardul urmează a fi înlocuit în data de 01.12.2017.
    Articolul 4: Program al instituţiilor de stat în toate duminicile de peste an, cu program de la orele 12:00 până la orele 20:00, mai puţin în luna august. Reforma urmează a fi implementată începând cu data de 01.01.2017.
    Articolul 5: Drept zi liberă pentru toate Casele de Asiguraţi şi Sănătate se stabileşte ziua de sâmbătă, pe tot parcursul anului.
    Articolul 6: Pensionarii cu vârsta de 69 de ani vor fi examinaţi de medici specialişti în spaţii special amenajate în cadrul unităţilor medicale.
    Articolul 7: Începând cu data de 01.09.2017, vârsta de pensionare se stabileşte la 69 de ani
    Articolul 8: Începând cu data de 01.09.2020, vârsta de pensionare se stabileşte la 70 de ani
    Articolul 9: Începând cu data de 01.09.2022, vârsta de pensionare se stabileşte la 71 de ani
    Articolul 10: Începând cu data de 15.06.2016, se elimină cărţile de muncă şi carnetele de sănătate, pentru toţi asiguraţii Caselor de Asigurări.
    Articolul 11: Până la data de 16.09.2016 se prevede unificarea tuturor Caselor de Asigurări şi Pensii.

Prevederi ale SUPER-MEMORANDUMUL referitoare la Învăţământ

TOTAL ARTICOLE: 12
Articolul 1
: ÎNVĂŢĂMÂNT MULTICULTURAL în toate instituţiile de învăţământ din ţară, începând cu data de 11.09.2016
Articolul 2: Începând cu data de 11.09.2017 se anulează toate sărbătorile religioase şi naţionale, la toate instituţiile de învăţământ
Articolul 3: Începând cu data de 11.11.2016, se desfiinţează educaţia religioasă a elevilor
Articolul 4: Începând cu data de 11.11.2016, se vor organiza vizite obligatorii la sinagogă şi moschee pentru toţi elevii de ciclul primar şi, treptat, şi pentru toţi elevii de ciclul gimnazial şi liceal
Articolul 5: Începând cu data de 11.10.2016, la ciclul gimnazial se introduce lecţia de educaţie sexuală, iar începând cu data de 11.09.2016 se furnizează gratuit prezervative tuturor elevilor de ciclu primar.
Articolul 6: Se renunţă la predarea lecţiei de Istorie a Greciei şi la acumularea de cunoştinţe referitoare la Revoluţia Greacă şi se inaugurează cursul de Renaştere Europeană, având în prim plan Revoluţia Franceză şi Italiană a lui Garibaldi de la 1843. Această reformă urmează a fi pusă în practică începând cu data de 11.12.2018
Articolul 7: Începând cu data de 11.12.2017, lecţia de educaţie religioasă va prevedea şi o parte practică pentru toate nivelele de învăţământ.
Articolul 8: Începând cu data de 16.10.2016, se desfiinţează toate sărbătorile naţionale şi paradele.
Articolul 9: Începând cu data de 17.10.2016, pentru toate ciclurile de învăţământ se vor dedica sărbători dedicate mediului înconjurător
Articolul 10: Începând cu data de 16.10.2016 se desfiinţează toate facultăţile de Teologie. Acestea vor fi transformate în Departamente de Filozofie. De asemenea, începând cu data de 11.09.2016 se renunţă la lecţia de religie la toate ciclurile de învăţământ şi începând cu data de 12.09.2016 se introduce lecţia de morală religioasă.
Articolul 11: Începând cu data de 01.01.2017 se va trece la concedierea de profesori din toate ciclurile şi categoriile de învăţământ şi se procedează la introducerea internetului.
Articolul 12:
12.a. Începând cu data de 19.09.2016 se introduc diapozitive pentru susţinerea lecţiei de educaţie sexuală.
12.b. Începând cu data de 20.09.2017 se introduc legitimaţii electronice pentru elevi.
12.c. Se va proceda la instalarea de detectoare de metale în toate instituţiile de învăţământ, indiferent de nivel. Accesul elevilor, al studenţilor şi al profesorilor va fi permis numai în baza unui card de acces.
12.d. Începând cu data de 17.09.2017 se vor organiza excursii cu elevii şi studenţii în locaţii în care este promovată emanciparea sexuală.
12.e. Începând cu data de 16.09.2016 se va începe procedura de emancipare sexuală a elevilor.

Prevederi ale SUPER-MEMORANDUMULUI referitoare la Biserica
TOTAL ARTICOLE: 15

Articolul 1: Special.
1a. Reforma slujbelor bisericesti, mai ales în ceea ce priveste orele la care vor fi săvârșite. Astfel, in perioada de iarna Sfanta Liturghie va fi savarsita in fiecare dimineata de duminca incepand cu ora 10:00 si pana la orele 11:30, iar in perioada de vara in fiecare duminică dupa-amiaza incepand cu ora 19:30 si pana la ora 21:00. Reforma va fi pusa in aplicare incepand cu data de 17.10.2017.
1b. Incepand cu data de 26.10.2017 vor fi demontate toate catapetesmele din biserici.
1c. Incepand cu data de 01.03.2017, se vor introduce icoane renascentiste, inlocuindu-se astfel arta bizantina.
1d. Incepand cu data de 01.03.2017, in cult se vor folosi si instrumente muzicale.
Articolul 2:
2a. Incepand cu data de 15.08.2017 se renunta la obilgativitatea reverendei pentru preoti in afara sfintelor lacase.
2b. Incepand cu data de 01.05.201(nu apare), clericii vor fi obligati sa renunte la barba si par lung.
Articolul 3: Incepand cu data de 14.08.2018 se vor interzice privegherile din biserici si manastiri.
Articolul 4: Incepand cu data de 15.08.2016 nu vor mai fi sarbatoriti sfintii antisemiti.
Articolul 5: Incepand cu data de 15.09.2016 toti clericii, indifferent de rang, vor proceda la predici antirasiale.
Articolul 6: Incepand cu data de 16.09.2016 se vor elimina imnurile anti-Semite din intreaga Biserica crestina.
Articolul 7:
7a. Incepand cu data de 16.09.2016, in toate bisericile crestin-ortodoxe se va renunta la Utrenie.
7b. Incepand cu data de 19.09.2017 in toate bisericile crestine se vor introduce noi slujbe.
7c. Incepand cu data de 20.09.2016 se va celebra o sarbatoare dedicate mediului inconjurator, in fiecare an la data de 5 iunie, precum si o sarbatoare dedicata pamantului, in data de 14 aprilie.
7d. Incepand cu data de 01.07.2016 se va introduce o sarbatoare dedicata holocaustului evreiesc, cu o slujba speciala in toate bisericile crestine. Sarbatoarea va fi tinuta de trei ori pe an, mai precis in datele de 27 ianuarie, 21 aprilie si in Duminca lui Toma.
7e. Incepand cu data de 15.07.2017 vor fi desfiintate toate sarbatorile nationale.
Articolul 8
8a. Reformarea tuturor sarbatorilor tinute de Bisericile crestine (nu se specifica la ce data).
8b. Inaugurarea de noi sarbatori in cadrul Bisericilor crestine.
8c. Incepand cu data de 17.04.2017 in toate Bisericile crestine se va desfiinta avatonul.
8d. Începând cu data de 01.05.2017, Organizaţia Naţiunilor Unite va prelua controlul Bisericii Creştine Unite
8e. Începând cu data de 01.05.2017, Ierusalimul va deveni capitală spirituală.
8f. Începând cu data de 01.05.2017 se desfiinţează Patriarhiile Ierusalimului, Alexandriei, Antiohiei şi cele Slave, mai puţin Patriarhia Moscovei.
8g. Începând cu data de 01.05.2016, vor mai funcţiona doar trei patriarhii ale Bisericii Creştine Unite, respectiv Patriarhia Rusiei, Patriarhia Romei şi Patriarhia Constantinopolului.
8h. Începând cu data de 17.07.2017 toate seminariile teologice vor fi transformate în şcoli de religie.
Articolul 9:
9.a. Facultatea de Teologie de la Chalki va fi redeschisă la data de 17.07.2017
9.b. Biserica Greciei se angajează, din fonduri proprii, precum şi din fonduri europene, să întreţină lăcaşuri de închinăciune ale musulmanilor.
9.c. De asemenea, începând cu data de 01.09.2016, Biserica Greciei se angajează să permită funcţionarea de lăcaşuri de închinăciune ale budiştilor şi, în general, ale oricărui cult.
9.d. Începând cu data de 20.09.2016, se vor organiza cursuri pentru toţi credincioşii, în cadrul tuturor centrelor religioase de pe lângă toate Bisericile creştine, indiferent de convingerile religioase ale cursanţilor.

Articolul 10:
10.a. Începând cu data de 20.05.2017 se vor introduce noi slujbe inter-religioase, cu acompaniament de instrumente muzicale şi în cadrul tuturor Bisericilor creştine
10.b. Începând cu data de 20.10.2017 se introduc, în toate Bisericile creştine, instrumentele muzicale şi se vor organiza concerte nu doar cu caracter religios chiar în interiorul bisericilor.
10.c. Începând cu data de 01.05.2017 se vor organiza concerte antirasiste în incinta şi în afara lăcaşurilor de închinăciune, asemănătoare celor organizate în mod regulat de Bisericile creştine.
10.d. Începând cu data de 01.06.2017 se desfiinţează avatonul la Sfântul Munte Athos.
10.e. Începând cu data de 01.09.2017 toate Bisericile creştine vor accepta unirile federale şi multinaţionale.
10.f. Începând cu data de 01.09.2018, O.N.U. preia rolul de Guvern Mondial şi de moderator în uniril internaţionale.

Articolul 11:
11.a. Începând cu data de 15.08.2017, conducător al Bisericii creştine devine Vaticanul.
11.b. Începând cu data de 20.11.2017 şi până la data de 18.08.2018, la Sfântul Munte Athos vor fi instalaţi monahi din toate tagmele romano-catolice (papistaşi), precum şi practicanţi ai cultelor păgâne.
11.c. Începând cu data de 01.04.2018, la Sfântul Munte Athos se vor pune în funcţiune telegondole şi alte sisteme inovatoare şi se vor aduce statui aparţinând religiilor păgâne. Sfântul Munte Athos va fi transformat în parc ecologic de tip bizantin, în unitate statală independentă, în centru de promovare a unei noi orientări creştine, în centru păgân şi bizantin de venerare şi îndrumare, în centru de promovare a unei noi orientări şi muzici bisericeşti.

Articolul 12:
Începând cu anul 2016, toate bisericile creştine se vor adapta noii realităţi a Erei celei Noi.

Articolul 13:
13.a. Începând cu data de 17.07.2017, sediul Patriarhiei Ecumenice se mută în Insula Patmos, Grecia, în Sfântul Munte Athos sau în insula Samothraki, şi se vor înfiinţa treu centre ale acesteia.
13.b. Începând cu data de 01.11.2017, în cadrul Bisericilor creştine vor fi numiţi în funcţii de conducere persoane ce au împlinit vârsta de 28 de ani.

Articolul 14:
14.a. În diferite insule din Grecia, dar şi în Cipru şi la Sfântul Munte Athos se vor organiza simpozioane pe teme de ecologie, precum şi conferinţe pe tema unirii internaţionale.
14.b. Începând cu data de 15.08.2017, toate Bisericile creştine vor accepta desfiinţarea statelor naţionale şi înfiinţarea de unităţi statale multinaţionale, multicentrice, multiculturale şi multireligioase, precum şi înfiinţarea de unităţi statale cu caracter religios, de tipul Patriarhiei Ecumenice.
14.c. Începând cu data de 16.10.2014, în cadrul Bisericii Creştine Ortodoxe se vor desfiinţa stranele şi cântăreţii şi se vor introduce coruri.
Articolul 15:
15.a. Acordurile menţionate mai sus vor fi validate de un Sinod Ecumenic al Bisericilor Creştin-Ortodoxe, ale cărui lucrări vor avea loc în perioada 19.06.2016 – 09.07.2016. Acordurile de mai sus au fost deja ratificate de:
– Preşedintele Consiliului Europei,
HERMAN VAN ROMPUY, mandatat până la 31 octombrie 2014,
– Reprezentantul Guvernului Greciei, ANDREAS LOVERDOS, ministru al Educaţiei,
– Reprezentantul Patriarhiei Ecumenice, Î.P.S. Teoclit, Mitropolit de Iconiu,
– Reprezentantul SFÂNTULUI MUNTE ATHOS, egumen Efrem,
– Guvernul şi Biserica Ciprului, prin P.S. Varnava, Episcop de Trimythoyntos, şi Î.P.S. Neofythos, Mitropolit de Morfou,
– Patriarhia Ierusalimului, prin Î.P.S. Timotei, Mitropolit de Vostron.
– Patriarhia Alexandriei, prin Arhiepiscop Vasile de Tripolis,
– Patriarhia Antiohiei, prin Arhiepiscop Ilie de Tripolis,
– de toate Bisericile Ortodoxe Slave şi Biserica Rusiei, prin Preafericitul Ilarion, Arhiepiscop de Volokolamsk,
– de Vatican, prin cardinalul Walter Kasper.
15.b. Cu acordul Patriarhiei Ierusalimului, cele patru dogme creştine vor trece sub administrarea a patru autorităţi, respectiv O.N.U., UNESCO, Biserica Rusiei şi Vatican (începând cu data de 01.05.2017)
15.c. Articol lămuritor: Bunurile mobile şi imobile ale entităţilor amintite vor trece în administrarea comună a Bisericilor creştin-ortodoxe, împreună cu organismele statale şi suprastatale amintite mai sus.

Prevederi ale SUPER-MEMORANDUMULUI
referitoare la spitale şi sistemul de sănătate

TOTAL ARTICOLE: 8

Articolul 1: Spitalele vor face distincţie între vârstnici şi tineri. Începând cu 08.09.2017. vârstnicii vor fi examinaţi în spaţii special amenajate.
Articolul 2: Dreptul la internare în spitale îl vor avea doar posesorii de card de asigurat. Începând cu data de 08.09.2017, accesul neasiguraţilor în spitale va fi interzis.
Articolul 3:
3a. Începând cu data de 01.08.2017, se va limita numărul spitalelor.
3b. Începând cu data de 16.09.2017, se vor amenaja, în cadrul spitalelor, spaţii speciale de detenţie.
3c. Începând cu data de 17.07.2018 se vor înfiinţa centre experimentale în cadrul spitalelor.
Articolul 4: Începând cu data de 17.06.2017, toate serviciile social vor identifica electronic cetăţenii. Excepţie constituie prim-ajutorul acordat în cadrul spitalelor.
Articolul 5: Începând cu data de 17.08.2017, se interzic specializările multiple.
Articolul 6: Începând cu data de 17.08.2017, se va proceda la comasarea spitalelor şi la înfiinţarea de unităţi spitaliceşti multifuncţionale.
Articolul 7:
7a. Începând cu data de 17.08.2017, se vor introduce carduri de sănătate obligatorii pentru toţi cetăţenii şi cadrele medicale.
7.b. Începând cu data de 19.09.2017 vor fi desfiinţate toate centrele de prim-ajutor şi protecţie socială.

Prevederi ale SUPER-MEMORANDUMULUI referitoare la reforma administrativă

Articolul 1: Începând cu data de 16.06.2017, toţi cetăţenii Comunităţi Europene şi ai Federaţiei Ruse vor fi identificaţi electronic, iar prevederile prezentului articol vor fi acceptate de toate bisericile creştine.
Articolul 2:
2a. Începând cu data de 17.10.2017 se va proceda la desfiinţarea statelor naţionale şi la înfiinţarea de state federale, unele cu caracter zonal şi capitală proprie.
2b. Începând cu data de 14.08.2017 se va proceda la înfiinţarea unui stat dualist în insula Cipru.
2c. Începând cu data de 19.10.2017, O.N.U. va prelua conducerea tuturor religiilor de pe planetă.
2d. Începând cu data de 14.08.2018, pe întreaga planetă se va proceda la înfiinţarea de centre religioase sub patronajul Consiliului Mondial al Bisericilor. Astfel de centre vor funcţiona în localitatea Ammochostos, Cipru, începând cu data de 14.08.2018 şi două asemănătoare la Constantinopol, mai precis la Biserica „Sfântul Fanurie‘‘ şi la Biserica „Sfânta Sofia‘‘.
Articolul 3: Începând cu data de 19.11.2016, se va acorda statut legal tuturor emigranţilor sosiţi în statele Uniunii Europene, necondiţionat.
Articolul 4:
4a. Începând cu data de 16.08.2016, vor intra în vigoare drepturile homosexualilor. Aceştia vor putea face parade în mod regulat şi liber, pe toate drumurile oraşelor Comunităţii Europene.
4b. Începând cu data de 16.05.2016, se va proceda la legalizarea căsătoriilor între homosexuali, a căsătoriilor între persoane de acelaşi sex şi a înfierii de copii de către cuplurile homosexuale.
4c. Începând cu data de 18.05.2016, se va proceda la liberalizarea relaţiilor sexuale între persoane ajuns la vârsta majoratului (19 ani) şi persoanele majore.
4d. Începând cu data de 18.11.2016, se va proceda la liberalizarea transmisiunilor televizate şi în presă ale programelor sexuale şi se va permite circulaţia liberă a cât mai multe reviste pornografice, în toate ciclurile de învăţământ.
4e. Începând cu data de 19.12.2016, se vor putea înfiinţa case de toleranţă în apropierea unităţilor de învăţământ de toate gradele, în întreaga Comunitate Europeană, precum şi în interiorul cazarmelor militare.
4f. Începând cu data de 22.12.2017, se vor preda, la toate nivelele, lecţii de sex plătit, nu doar de către cadre didactice, ci chiar de către angajate ale caselor de toleranţă.

Articolul 5: Începând cu data de 22.12.2017, se va permite pornografia infantilă pe internet, pentru copii cu vârste mai mari de 14 ani.
Articolul 6:
6a. Începând cu data de 10.12.2016, se va proceda la desfiinţarea statelor naţionale şi la instituirea unui guvern mondial.
6b. Începând cu data de 20.09.2016, se va proceda la legalizarea homosexualităţii în cadrul instituţiilor de învăţământ. În acest sens, în toate unităţile de învăţământ se vor preda lecţii referitoare la homosexualitate.
Articolul 7:
7a. Începând cu data de 21.09.2017, se va proceda la legalizarea noilor culte, respectiv se va inaugura Noua Eră.
7b. Începând cu data de 01.03.2017 se va proceda la desfiinţarea drapelului elen şi a tuturor drapelelor europene, precum şi a tuturor sărbătorilor religioase în Europa.
7c. Începând cu data de 21.03.2017 se vor introduce sărbători dedicate mediului înconjurător.
7d. Începând cu data de 20.04.2017, vor fi coborâte drapelele greceşti şi bizantine arborate la intrarea în instituţiile publice, de învăţământ şi în biserici.
7e. Începând cu data de 17.03.2018 se va proceda la înfiinţarea, pe teritoriul Uniunii Europene şi Sfântului Munte Athos, de mânăstiri mixte de monahi şi monahii de toate dogmele şi religiile.
Articolul 8:
8a. Începând cu data de 15.05.2016, vor fi promovate cât mai multe proiecte de legi împotriva discriminării rasiale, care vor fi votate de toate parlamentele europene.
8b. Începând cu data de 21.10.2017, se vor încuviinţa convenţiile de convieţuire şi în ceea ce-i priveşte pe homosexuali şi la abrogarea caracterului obligatoriu al căsătoriei religioase şi civile în întreaga Uniune Europeană.
8c. Începând cu data de 01.05.2016, se va proceda la legalizarea crematoriilor (incinerarea morţilor).
8d. Începând cu data de 20.05.2016 se vor interzice, în întreaga Uniune Europeană, înmormântările religioase şi se va introduce treptat obligativitatea incinerării morţilor.
8e. Începând cu data de 22.05.2016, Biserica va fi de acord cu incinerarea morţilor, referitor la persoanele care doresc slujbă de înmormântare.
8f. Începând cu data de 23.05.2016 se vor renunţa, în toate ţările Uniunii Europene, la jurământul pe Sfânta Biblie şi la cel religios pentru oamenii politici, prefecţi, primari, studenţi etc.
8g. Începând cu data de 24.05.2016 nu vor mai fi permise slujbe de sfinţire în Parlament, instituţii de învăţământ şi publice, la fel ca în întreaga Uniune Europeană.

Articolul 9:
9a. Începând cu data de 25.05.2016, în întreaga Uniune Europeană se va renunţa la depunerea jurământului de către parlamentari.
9b. Începând cu data de 11.09.2016, slujbele de sfinţire vor fi interzise în toate unităţile de învăţământ.
9c. Începând cu data de 12.09.2016, se va renunţa la botezul obligatoriu al copiilor mici şi se va introduce procedura de stabilire a prenumelui nou-născutului direct la oficiile de Stare Civilă.
9d. În toate instituţiile de învăţământ universitar şi de interes public, precum şi în cadrul tuturor ministerelor din ţările membre ale Uniunii Europene, se va proceda la crearea de arhive electronice. În acest sens, vor fi montate sisteme de amprentare şi recunoaştere iris, astfel încât accesul tuturor cetăţenilor, elevi, cadre didactive, studenţi şi oameni politici să se facă în instituţiile amintite doar în acest fel. Reforma urmează a fi pusă în aplicare începând cu data de 29.10.2017.

Articolul 10:
10a. Conform modelelor oferite de NATO, începând cu data de 30.01.2017 se va proceda la înfiinţarea de armate multinaţionale şi la renunţarea la armatele naţionale. În paralel, stagiul militar nu va mai fi satisfăcut în statele membre ale Uniunii Europene unde mai este încă obligatoriu.
10b. Începând cu data de 30.03.2017 se va introduce semnătura electronică obligatorie pentru toţi cetăţenii, în relaţiile cu statul multinaţional al Uniunii Europene.

Articolul 11:
11a. Începând cu data de 1 mai 2016, noi, semnatarii prezentului SUPER-MEMORANDUM, ne angajăm să implementăm reformele de mai sus, în paralel cu un Memorandum intern referitor la înţelegerea şi colaborarea religioasă în cadrul Uniunii Europene (începând cu data de 01.05.2016) şi un alt Memorandum intern referitor la colaborarea cu Uniunea Europeană (începând cu data de 01.05.2016). Implementarea reformelor prevăzute în prezentul MEMORANDUM pot fi amânate doar câteva luni, mai precis 9 (nouă). În cazul în care implementarea acestor reforme va întârzia mai mult de 9 luni, statul naţional care se face vinovat de aceasta se obligă la plata unei amenzi în cuantum de 20.000 de euro, plus penalităţ în cuantum dublu, în cazul în care amenda nu este achitată la timp. De asemenea, această amendă va fi plătită şi de fiecare din ministerele fostului stat naţional, respectiv Ministerul Învăţământului, Ministerul Sănătăţii, Ministerul Apărării, dar şi de toate Bisericile creştine.
11b. Implementarea reformelor de mai sus se poate face chiar şi un an mai devreme de data stabilită prin Memorandum. În acest caz, bisericile şi fostele autorităţi statale vor beneficia de un „bonus“ în cuantum de 500.000 de euro din partea Autorităţii Europene pentru Reforme.
11c. Noi, semnatarii prezentului înscris, ne obligăm să restaurăm regalitatea democratică, în special în Grecia, până la finele anului 2016. În ceea ce priveşte Grecia, ne angajăm, de asemenea, până la finele anului 2016, să reînviem vechile religii păgâne recunoscute de fostul stat.
11d. Autoritatea Europeană pentru Reforme va funcţiona începând cu data de 01.05.2016.
11e. Începând cu data de 01.05.2016, se prevede înfiinţarea Biroului European pentru Reforme, cu un capital iniţial de 800.000.000 de euro.
11f. Începând cu data de 13.07.2017 se înfiinţează Uniunea Mediteraneanu Regională, din care vor face parte toate ţările din bazinul Mării Mediterane. Biroul European de Coordonare al uniunii va avea sediul în Sfântul Munte Athos şi va funcţiona începând cu data de 17.12.2017.
11g. Începând cu data de 21.01.2016 un Birou pentru Reforme de Mediu va funcţiona în Dubrovnik, Croaţia.
11h. Începând cu data de 22.01.2016, se va înfiinţa un Birou de reforme New-Age în Barcelona.
11i. Începând cu data de 23.11.2016, se va proceda la înfiinţarea unui nou Birou European pentru Reforme Religioase, coordonat de un Centru Religios de la Vatican, în urma semnării acordurilor aferente cu Uniunea Mediteraneană, O.N.U., Consiliul Mondial al Religiilor. Sediul acestui birou, care va funcţiona începând cu data de 24.11.2016, va fi la Paris.

Semnatarii acordurilor de mai sus sunt:
Preşedintele Consiliului European, HERMAN VAN ROMPUY,
– Reprezentantul Guvernului Greciei, ANDREAS LOVERDOS, ministru al Educaţiei,
Reprezentantul Bisericii Greciei, P.S. Gavriil Papanikolaou, Episcop de Diavleia,
Reprezentantul Patriarhiei Ecumenice, Î.P.S. Teoclit, Mitropolit de Iconiu,
Reprezentantul SFÂNTULUI MUNTE ATHOS, egumen Efrem,
Reprezentanţii Bisericii şi Guvernului Ciprului, P.S. Varnavam Episcop de Trimythonytos şi Î.P.S. Neotytos, Mitropolit de Morfou,
Reprezentantul Bisericii Ierusalimului, Î.P.S. Timotei, Mitropolit de Vostron,
Reprezentantul Bisericii Alexandriei, Preafericitul Ilie, Arhiepiscop de Tripolis,
Reprezentantul Bisericilor Ortodoxe Slave şi al Federaţiei Rusiei, Preafericitul Ilarion, Arhiepiscop de Volokolamsk, Rusia,
Reprezentantul Vaticanului, cardinalul Walter Kasper,
Reprezentantul Vaticanului, cardinalul Angelo Scola, cardinal al Milanului,
Reprezentantul Consiliului Mondial al Bisericilor, Andre Varkan,
Reprezentantul Bisericii Albaniei, Î.P.S. Policarp, Mitropolit de Artgyrokastros.
Reprezentantul Bisericii Antiohiei, P.S. Ilie de Tripolis,

Subsemnaţii ne angajăm în implementarea tuturor acestor reforme începând cu data de 1 mai 2016 şi cel târziu până la data de 16 august 2020, astfel încât, începând cu data de 1 mai 2016, să survină schimbarea şi să sărbătorim intrarea în Noua Eră.
Subsemnaţii ne angajăm să schimbăm Sfântul Munte Athos, Grecia şi să înfiinţăm pe cuprinsul acestuia mânăstiri ale tuturor religiilor, dogmelor şi tagmelor monahale de la Vatican.

Subsemnaţii ne angajăm la acestea şi în numele celor ce ne vor urma la conducere, în sensul implementării reformelor stabilite de comun acord.

De asemenea, ne rugăm unuia şi singurului Dumnezeu, precum şi omului, ca acesta să se arate (reveleze) în lume și să rezolve toate problemele planetei.

A. Declaraţie complementară: Prezentul înscris constituie SUPER-MEMORANDUM local şi priveşte Grecia, Republica Cipru, Rusia şi Uniunea Europeană, precum şi SUPER-MEMORANDUM ce priveşte Bisericile Constantinopolului, Greciei, Ierusalimului, Alexandriei, Antiohiei, Patriarhiilor Slave, Rusieişi Sfântului Munte Athos. Bisericile amintite au semnat deja SUPER-MEMORANDUMUL cu celelalte Biserici creştine din Uniunea Europeană.
B. Declaraţie complementară: Bisericile Creştin-Ortodoxe obligă şi statele aparţinătoare să implementeze reformele convenite.
C. Declaraţie complementară: Se anexează un MEMORANDUM special privind Cooperarea Bisericească şi Statală cu Uniunea Europeană. Noi, semnatarii MEMORANDUMURILOR de mai sus ne angajăm, în cel mai scurt timp posibil, să implementăm reformele stabilite începând cu data de 1 mai 2016.
D. Declaraţie complementară: Procedăm la metamorfozarea statelor şi a entităţilor bisericeşti autocefale, drept pentru care ne bucurăm, având în vedere că urmează să schimbăm întreaga structură bisericească şi statală. Inaugurăm de acum Noua Eră şi, începând cu data de 01.05.2016, vom inaugura şi Noua Stare de Fapte.
E. Declaraţie complementară: Ne asumăm răspunderea referitor la reforma administrativă şi bisericească şi referitor la reînfiinţarea Bisericii celei Una. De asemenea, ne asumăm răspunderea referitor la înfiinţarea Forţelor Armate şi Miliţieneşti Multinaţionale, în vederea menţinerii ordinii şi a siguranţei pe drumurile, în pieţele publice şi în toate oraşele din ţările membre ale Uniunii Europene. La fel vom proceda şi referitor la apărarea tuturor Bisericilor, de către forţele amintite mai sus.
F. Declaraţie complementară: Noi, conducătorii religioşi şi politici, semnatari ai prezentului înscris, ne luăm angajamentul de a colabora strâns şi intens cu Poliţia Mondială (I.P.T.F.), aşa cum aceasta a fost înfiinţată la data de 21.09.2001 şi îşi are sediul provizoriu în Washington, precum şi cu Forţele Federale Americane pentru Gestionarea Situaţiilor Speciale (F.E.M.A.) cu sediul în Washington şi Baltimore, aşa cum acestea au fost înfiinţate la data de 17.11.1984. În colaborare cu Armata Europeană, înfiinţată la Constantinopol la data de 26.10.2001 şi având sediul provizoriu în localitatea Mons, Belgia, şi cu celelalte autorităţi militare europene şi locale, forţele amintite mai sus vor asigura ordinea şi siguranţa în toate fostele state naţionale ale Uniunii Europene şi în toate Bisericile creştine, precum şi pentru toate dogmele şi religiile de pe teritoriul Uniunii Europene.

De asemenea, ne asumăm răspunderea de a proceda la monitorizarea tuturor cetăţenilor, în vederea asigurării siguranţei, lucru care se va realiza prin montarea de camere de supraveghere de ultimă generaţie în toate instituţiile europene, în toate oraşele Uniunii Europene, în mănăstiri, biserici şi instituţii publice. De asemenea, ne asumăm răspunderea referitor la înfiinţarea Poliţiei Religioase.
Implementarea reformelor de mai sus va începe la data de 02.05.2016.
Noi, semnatarii prezentului înscris, ne angajăm, începând cu data de 1 iunie 2016, să asigurăm siguranţa şi ordinea publică.
Urmează semnăturile (în anexă, lista semnatarilor SUPER-MEMORANDUMULUI încheiat între 25 şi 29 iunie 2014).
Responsabil privitor la publicarea şi expedierea SUPER-MEMORANDUMULUI, Kereth Tanais.

P.S. COMENTARIU: Înscrisul tradus mai are ataşate alte 40 de articole ale LEGII SUPREME aferente care, de asemenea, a fost votată şi de reprezentanţii Bisericii Ortodoxe, constituindu-se astfel în cel mai periculos înscris emis vreodată de aceste centre internaţionale. Ne rezervăm dreptul de a o publica…

 

traducere dupa originalul din greacă

ΦΡΙΚΗ Ισοπεδωση Των ΠΑΝΤΩΝ

Momerandum – Υπερμνημονιο Στην Παιδεία

sursa: Apokalypsisnow

69 comments

 1. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Doamne, ajută.

  Documentul PDF cu varianta în limba greacă:

  agiostokos-kappadokia.gr

  comentat și/sau citit în limba greacă pe youtube la adresele:
  https://www.youtube.com/watch?v=ef_DdXExITwa
  https://www.youtube.com/watch?v=oyuQM0gQtNI

  Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu miluiește-mă pe mine păcătosul.

 2. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Presupunere: poate de ce zicea Pr. Iustin ca peste un an va incepe urgia...

  • Traiasca Legiunea si Capitanul!

   Pai frate aduti aminte ca a venit. Cauta si vezi ce s-a intimplat in UCRAINA masacru de la ODESSA similar cu incendiul de la COLECTIV.

 3. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  chiar Domnul Iisus a spus, toate vor trece insa vorbele mele se vor implini, deci iata ca zilele sunt numarate, in ceea ce ai priveste pe rusi {ca sar de la una la alta], se pare actualul patriarh al rusiei nu a invatat nimic din trecut, pt ca inhaitarea cu eretici a adus la caderea constantinopolului si cumva sa asistam in perioada 2016-2020 la aparitia ,,minunatului''?, caci ma pune pe ganduri pe mine personal aceasta perioada

 4. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Daca popoarele ortodoxe vor lasa sa se intample asemenea sacrilegiu, fara lupta, atunci isi vor merita supranumele de "cretinii istoriei". Asta ar insemna ca aceste popoare sa renunte la "viata intru Hristos" cladita de 2000 de ani pe dreapta credinta ortodoxa, pe jertfa si sangele inaintasilor, pe traditiile de secole, in favoarea "vietii intru Satana" bazata pe exact ceea ce prevede acest super-dracesc SUPER-MEMORANDUMUL.Pana la urma, de noi, oamenii de rand va depinde, daca vom accepta sau nu, aceste blasfemii.

 5. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Acum se aleg caprele de oi ! Ar trebui sa verificam mai intai veridicitatea documentului ! Ce-ar fi daca l-ati trimite spre verificare parintelui mitropolit Serafim de Pireu sau unui preot roman din Grecia care nu s-a plecat lui Baal ?

  • Traiasca Legiunea si Capitanul!

   Sunt prea putini care L mai venerează pe adevăratul Dumnezeu ! Prea putini...

 6. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Si noi CEI de rand,pacatosii,ce vom face? Avem nevoie de povatuitori....preotul de aici ,dintr-o localitate de langa Milano ,sigur nu va spune ceva...a facut déjà o slujba cu catolicii ,IAR dupa ne spune sa nu mergem la ei sa ne "impartasim"... Odata cineva a luat vorba despre CIP IAR el a incheiat imediat subiectul....sigur nu va indruma turma spre calea cea buna....IAR de cateva luni a inceput sa inverseze slujba si nu am inteles prea bine de ce,poate ma lamureste cineva,predica care o spunea la sfarsitul slujbei acum o spune cumva PE la mijloc....stiti cumva o explicatie pt mine ,pacatoasa?

  • Traiasca Legiunea si Capitanul!

   Gabri,
   probabil parintele de care vorbesti va spune predica imediat dupa citirea sfintei evanghelii, asa cum se facea in trecut, cand la slujba participau si catehumenii (sau cei chemati la botez), care puteau participa la slujba doar pana in acest moment. Dupa ascultarea sfintei evanghelii si a predicii, ei (catehumenii) erau miruiti, li se dadea anafura si trebuiau sa paraseasca biserica pentru ca imediat dupa aceasta incepea liturghia credinciosilor (adica a celor botezati). Cu citirea sfintei evanghelii si predica se incheie prima parte a sfintei liturghii care se mai cheama si litughia catehumenilor.
   Gabri, daca ai timp, asculta aici:

   https://www.youtube.com/watch?v=ivh144XKNFw

   Iti garantez ca vei gasi tot ce ai nevoie.

  • Traiasca Legiunea si Capitanul!

   RUGATI-VA DIN TOT SUFLETUL SI CUGETUL --DOMNUL VEDE SI AUDE E SINGURA CALE DE SALVARE---------- FORMATI GRUOURI DE RUGACIUNE SI PRIVEGHERE CU TOATA PUTEREA

   • Lucia Georgeta Bajan

    Traiasca Legiunea si Capitanul!

    Adevarat,Liia... Numai grupuri de rugaciune si priveghere cu toata puterea...Asa este : Domnul vede si aude...Asa este singura cale de salvare...

 7. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Admin, mulțumesc tare mult pentru document. Doamne, ajută!

 8. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Este groaznic ceea ce scrie in aceste doua super memorandumuri si nu neg ca sunt teorii ale conspiratie neaparat, insa as vrea sa stiu de unde aveti aceasta informatii, o data ce se specifica ca sunt tinute in secret si cat de siguri sunteti ca acei clerici ortodocsi chiar au semnat aceste documente? De ce predomina clerici in special ortodocsi ca si semnatari si nu apar semnaturi si ale altor reprezentanti si din alte domenii gen sanatate, asigurari , invatamant, cultura. Sa inteleg ca numai Biserica are ceva de spus in aceste memorandumuri? Inainte de a publica ceva sunteti bine documentati, pentru ca daca luam de bune aceste informatii si nu sunt adevarate mai si pacatuim judecand clerici trecuti ca semnatari. Unul din semnatari este si pr Efrem egumenul Sf Munte Athos, va intreb este vorba de pr Efrem de la Vatoped? Daca despre staretul de la Vatoped este vorba, atunci nu stiu ce sa mai cred pentru ca am auzit ca este cu viata sfanta, iar daca a semnat acest lucru ori a luat-o pe aratura , cazand in inselare, ori altcineva in mod mincinos a atribuit aceste semnaturi atat lui cat si celorlalti clerici ortodocsi. Va rog sa-mi raspundeti.

  • Traiasca Legiunea si Capitanul!

   Pardon am vrut sa spun ca nu neg ca sunt adevarate aceste directive specificate in memorandum si care in unele parti incep sa fie realizate.

  • Traiasca Legiunea si Capitanul!

   Au semnat ... au recunoscut ..dar au spus ca nu au stiut ce semneaza ..........mai sunt si prosti ..ori fac pe prostii

  • Traiasca Legiunea si Capitanul!

   Ai face bine sa citesti si sa crezi Noul Testament

 9. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Ideea este ca lumea asta este destul de plina de minciunsi si inselatorii si de aceea macar noi cei ce facem misiune in spatiul virtual pentru apararea Ortodoxiei sa ne documentam foarte bine inainte de a publica ceva pe net. Pentru ca un zvon aruncat daca nu e si adevarat poate aduce mai degraba prejudicii in sufletele oamenilor decat luminare. Este cat se poate de grav faptul ca niste clerici ortodocsi au semnat as spune in majoritate aceste super memorandumuri, de aceea sincer nu-mi vine sa cred, mai ales daca este vorba de pr Efrem. Pe net circula tot felul de informatii si daca nu sunt reale, daca pacatuim judecand? Va intreb inca o data, cat de sigure sunt aceste memorandumuri? Nu se vede nicio stampila, semnatura normala, de aceea cum as putea sa pun baza in ceea ce ati publicat.

 10. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Doamne ajuta!

  Informatiile din acest memorandum sunt ingrozitoare. De aceea, nu pot sa nu ma intreb: este sursa informatiilor sigura? Stiti daca site-ul de pe care s-a preluat materialul (apocalisis) este de incredere?

  Inainte de a face public acest material, cred ca trebuie sa sa fim siguri ca este adevarat.

  • Traiasca Legiunea si Capitanul!

   Dar oare nu vedeți sub ochii voștri că deja se întâmplă multe scrise în acele documente? Ce mai vreți alte dovezi, probe, când Dumnezeu ne pune în gardă și noi tot ne mirăm și întrebăm. Timpul va dovedi și restul celor scrise.

   • Traiasca Legiunea si Capitanul!

    Aveti dreptate ca multe dintre cele scrise se intimpla.
    Dar multe dintre cele scrise in memorandum sunt noi, ca sa spun asa si sunt...de apocalipsa.
    De aceea, mie personal imi este frica sa il difuzez la cunoscutii mei pina nu sunt sigura ca acest document este real. Mi-e frica sa nu ii smintesc, sa nu ii arunc in deznadejde, care este pacat impotriva Duhului Sfint. Nu vreau sa ma incarc cu pacatul smintirii altor oameni.
    Daca am fi siguri ca materialul exista cu adevarat, l-as trimite imediat pt a incerca sa trezesc oamenii din somnolenta, dar asa...prefer sa astept sa verific veridicitatea sursei.

   • Traiasca Legiunea si Capitanul!

    Si nu sunt de principiu sa stam, sa asteptam sa vedem ce se va intimpla.
    Ar fi bine sa ne rugam mai mult....Macar atit putem face!

    • Traiasca Legiunea si Capitanul!

     Daca este adevarat inseamna ca avem o mare sansa pentru martiraj. Trebuie sa ne bucuram mai mult decat sa ne ingrijoram. Hristos nu se lasa batjocorit.

   • Traiasca Legiunea si Capitanul!

    Si eu observ ca se intampla multe dintre aceste lucruri si nu neg ca se vor petrece si celelalte mai grave, pentru ca pan- erezia Ecumenismului la asa lucruri grave si anticrestine va duce mai devreme sau mai tarziu. Eu ma gandesc la altceva si anume, daca intr-adevar acei reprezentanti ai clerului ortodox chiar au semnat acest memorandum.Ma gandesc ca daca cineva a facut acest memorandum ca sa discrediteze intr-un mod subtil membri ai clerului ortodox si a Bisericii in general? Poate fi si un adevar dureros ca ierarhi si egumeni sa cada intr-o asemenea ratacire, dar ma gandesc ca daca este un document oficial, de ce nu are o stampila a institutiei care l-a adoptat, semnatura olografa a celui ce a formulat memorandumul precum si a celor ce s-au declarat de acord cu acest lucru?

  • Traiasca Legiunea si Capitanul!

   Este totul adevărat. Oare nu trăim zilele după urmă precum ne a avertizat Domnul Isus?
   Oare am uitat că e scris : " ce e rău va fi văzut ca bine" ! Lumea din păcate va îmbrățișa Noua Ordine Mondiala, căci nu toți suntem din Dumnezeu !
   E scris .

 11. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Am mai facut cateva corecturi. Va rog sa descarcati din nou documentul inainte de a-l distribui/ printa.

 12. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Sa nu se inteleaga ca sunt Gica contra, insa pentru ca mi s-a parut ciudat ca la semnatari era trecut pr Efrem ca si egumen al Sf Munte Athos, am intrebat prin mail un var de-al meu care este calugar in Athos si cu care mai comunic in mediul virtual, daca exista vreun egumen al Sf Munte Athos cu numele Efrem sau este vorba de pr Efrem , staretul de la Vatoped, i-am trimis si linkul acesta si parintele mi-a raspuns ca nu este nici un egumen al sfantului munte Athos si mai ales cu numele de Efrem. Singurul egumen din Athos cu acest nume este doar pr Efrem staretul de la Vatoped si ca este egumen doar al manastiriii Vatoped nu si al intregului Sf Munte si in plus mi-a spus ca in nici un caz parintele Efrem n-ar fi semnat asa ceva. Deci din start in acest memorandum este strecurata o minciuna grosolana, pentru ca respectivul ce l-a compus in necunostiinta de cauza, inventeaza functii in Sfantul Munte si le atribuie unor persoane in mod eronat. Parintele mi-a spus ca o sa se intereseze si de site-ul ala grecesc " Apocalisis" cat este de sigur dpv al informatiilor, dar deja cu acest memorandum are o bila neagra. Si eu am cautat pe net episcopii trecuti ca semnatari si nu am gasit decat pe unul al Rusiei, care era reprezentant al Bisericii Ortodxe Ruse la institutiile UE. Tot parintele meu din Athos a spus ca nu neaga ca se vor petrece acele lucruri ce vor avea repercusiuni grave asupra Bisericii , din pacate, dar considera totusi ca acest super-memorandum este un fals.

  V-am spus ca un sfat, cu intentii bune, ca inainte de a posta ceva sa va documentati bine sau macar sa specificati ca informatia nu este 100% sigura, pentru ca exista riscul ca daca un cititor sa constate ceva fals in vreun articol, sa-si piarda increderea si in alte articole care chiar sunt reale. Deja eu duc munca de lamurire cu o prietena de-a mea care citeste de pe acest blog pentru ca i-am spus si ei ce mi-a zis pr G din Athos si acum se intreaba daca mai poate crede in vreun articol de pe acest blog. Doamne ajuta!

  • Traiasca Legiunea si Capitanul!

   multumim Irina.. probabil ca cine a reprodus acest memorandum a strecurat si 1% de neadevar (cu toate ca am retineri si fata de staretul Efrem), tocmai ca sa ne dea noua de lucru si sa ignoram restul... cum a zis si parintele tau din Athos, trebuie vazut ca sunt multe care s-au intamplat deja si altele care se intrevad... nu suntem detinatorii adevarului absolut, dar nici nu am cautat nod in papura, ci am preluat memorandumul ca atare fara a interveni in el... acum fiecare sa judece dupa propria parere si perceptie.. timpul va demonstra daca e fals sau nu.. noi doar am prezentat o informatie, care are o sursa si acea sursa este razpunzatoare daca a introdus si minciuni intentionat... insa tine cont doar ca staretul Efrem este pro-cip si a fost impotriva curentului generat de Parintele Justin.

   • Traiasca Legiunea si Capitanul!

    Asa este, oricum se vor intampla aceste lucruri si in mod sigur vor fi, din pacate si ierarhi, egumeni, preoti, calugari si mireni care vor accepta aceste directive. Insa cu certitudine vor fi din categoriie enuntate destui care vor ramane cu Hristos pana la capat, chiar daca va fi nevoie ca Biserica sa se mute in pustie. Sa ne rugam pentru ierarhii nostri si pentru noi ca Dumnezeu sa ne tina tari.

 13. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Doamne ajuta dragilor, cu tot respectul, am citit ceea ce a postat Irina si ma bucur ca a deschis acest subiect. Va scriu din California, San Francisco. Eu l-am facut public la toti prietenii din lume, pe e-mail, romani, greci, rusi, arabi ortodoxi. Daca informatia este un fals, "se va taia craca de incredere" vis-a-vis de acest web-site! Eu merg cu copilul la Sf Ioan Maximovici, la scoala. Pana acum cei de acolo, de la episcopie, nu au primit nimic, nici un ordin, sa se intrevada vreo schimbare.
  Sa se "strecoare" o greseala ca numele muntelui Athos si numele pr Efrem in articol, nu este o greseala marunta!...
  Sa ne rugam Domnului, Maicii Domnului, sfintilor, sa ne lumineze
  Dar daca acest articol este un fals... imi pare rau admin...

  • Traiasca Legiunea si Capitanul!

   mai putin conteaza increderea in acest site, cat punerea in garda din timp a oamenilor vis-a-vis de napasta care ne paste... sunt sigur 100% ca Parintele Justin ar fi dat crezare celor scrise in Memorandum, pentru ca nu s-ar fi impiedicat de date sau nume... (unele poate puse anume spre dezbinarea noastra, drept dovada ca mai mult despre asta se vorbeste)... dar cum zice si Mantuitorul Hristos "Făţarnicilor, faţa cerului ştiţi s-o judecaţi, dar semnele vremilor nu puteţi!" Sa nu ne fie si noua adresate aceste cuvinte. Iar cat suntem pe pamant sa nu credeti de vreo persoana ca nu ar putea sa ajunga sa tradeze precum se zice de staretul Efrem. Logic ar fi sa ne rugam pentru el, sa nu fi facut asa ceva sau daca tot a facut sa se intoarca cu pocainta. Dar ce poti crede despre un asemenea om care a facut studii asupra cipurilor chiar in manastirea Vatopedu ca sa spuna oamenilor ca acestea nu contin 666 in ele? Si prin asta a determinat stareti si monahi din Athos sa-si ia pasapoarte biometrice. Credeti ca asta inseamna 666? Vor face ei totul la vedere? Eu cred altceva, si anume ce ne-au avertizat marii duhovnici romani, anume ca sunt vlicleni si vor introduce in ascuns acest numar. Asta o zice si p Elpidie! Dar cand au ajuns popii sa critice pe sfinti precum Parintele Paisie Aghioritul, ca ar fi fost influentat de protestanti, precum si Sfantul Parinte Justin Parvu la fel influentat de Katherine Albrecht, desi Parintele Justin vorbise de cipuri si coduri de bare cand era aceasta doamna la gradinita, e clar ca din mandrie si parere de sine punem sub semnul intrebarii si cele mai evidente lucrari ale vrajmasului. Ca de, vrem noi sa ne amagim si sa dormim in continuare pe noi, ca din cauza asta au castigat slugile satanei teren si acum au ajuns sa controleze tot. Ca am iubit noi pace, cand Hristos de fapt a venit sa aduca razboi!

   • Traiasca Legiunea si Capitanul!

    Draga admin, cu tot respectul intru Domnul. Sminteala este pe toate caile. La noi aici, in californa suntem inconjurati de budisti, indieni, atei, protestanti, etc. Dar cea mai dura sminteala este in biserica ortodoxa, caci nu ne trebuiesc 2 masterate sa vedem viclenia, goana dupa bani, etc!...
    dar sa avem incredere in Domnul, in Sfanta Lui Maica si toti Sfintii ca nu ne vor lasa atata timp cat stam strans-neclintiti pe calea cea dreapta! Si sa termin intr-o nota optimista: weekend-ul acesta aici in Bay Area, CA a venit icoana Maicii Domnului din Hawaii, din care curge mir in continuu si-a fost cea mai frumoasa rugaciune in toate limbile pamantului: rusa, greaca, engleza, romana, etc... asa ca Domnul ne va arata calea! 🙂 Amin!

    • Daniela Plavosin

     Traiasca Legiunea si Capitanul!

     "Bucura-te ceea ce esti plina de Har, Marie, Domnul este cu tine!" Amin! Ce mult ma bucur si eu sa citesc aceste randuri, despre cea mai indragita Icoana a Maicii Domnului, Portarita, cea din Hawaii! Si eu, nevrednica si mult pacatoasa, am avut marea cinste sa pot sa o vad si sa o ating si sa o sarut... In momentele de mare deznadejde din viata mea! Si m-a intarit, si m-a vindecat.... Mare binecuvantare pentru voi ca ati avut-o in mijlocul vostru! Multa dreptate ai, AnaCamelia, Domnul ne-a aratat calea: vazand Icoana Maicii Domnului Izvoratoare de Mir, sa fim credinciosi, nu necredinciosi...

   • Traiasca Legiunea si Capitanul!

    Asa este, Admin si eu cred ca asa stau lucrurile. Mai departe trebuie sa intensificam rugaciunea si sa ne intarim credinta si nadejdea si dragostea pentru ca altfel nu vom putea rezista dupa cum a spus si marele nostru parinte Iustin Parvu.

 14. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Eu am gasit alte informatii legate de "noua religie". Ei o numesc "new age". Este ingrijorator...
  https://www.lucistrust.org/world_goodwill/key_concepts/the_new_world_religion1

 15. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  o simpla cautare pe google a titlului de pe sursa publicata de dvs
  "ΣΟΚ ! ΔΙΑΒΑΣΤΕ, ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΕΝΑΡΙΟ ΤΡΟΜΟΥ ! Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΟΥ ΣΚΟΤΟΥΣ"

  imi produce inca 1000 de rezultate cu exact acelasi text, copiat si postat pe situri facute in wordpress , la duzina , care nu necesita mari cunostinte informatice si pot fi create de orice anonim .

 16. Apa trece, pietrele raman

  Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Privitor la Grecia, prevederile memorandumului se implinesc intocmai. In sanatate, se poate decide cine moare si cine traieste, exista preoti cu har care sufera prigoniri pentru credinta, iar in invatamant se pregatesc cadre didactice pentru invatamantul multicultural.

  ,,EXCLUSIV: Apel de urgenta - Grecia este atacata de musulmani. Icoane arse in foc, clopote indepartate...

  În Grecia, migranții folosesc icoanele din bisericile ortodoxe, pentru a se incalzi și manifesta impotriva clopotelor.

  Mitropolitul Ambrozie de Kalavria a lansat un apel de urgență, în legătură cu situația care exista in prezent in Grecia, informeaza in exclusivitate Agentia de stiri Lăcaşuri Ortodoxe®. Apelul sau nu este unul unic, Agentia de stiri Lacasuri ortodoxe avertizand asupra altor manifestari asemanatoare, ale altor arhierei care tratau aceeasi tema, de pe o aceeasi pozitie categorica (vezi ARHIVA Lăcaşuri Ortodoxe®). Agentia de stiri Lăcaşuri Ortodoxe® va prezinta mai jos, in exclusivitate, traducerea cuvintelor pe care Mitropolitul Ambrozie le-a folosit in cadrul acestui apel disperat:

  "Cu fiecare zi ce trece, devine tot mai evident că 'imigranțiI', 'refugiatii' ilegali sunt cuceritori ai Greciei!
  La rândul său, sistemul politic îi adoptă, ii protejeaza și le ofera condiții favorabile! Nimeni nu-si face griji pentru nimic!

  Un ministru din partidul de guvernământ SYRIZA a declarat chiar, cu o zi înainte, in prostia lui, pur și simplu: 'cu ajutorul imigrantilor, se rezolva problema demografica a Greciei!!!'.

  După cum se poate vedea, Guvernul ii protejează pe invadatorii țării noastre! Între timp, invadatorii imigranți au demarat deja activitatea lor distructivă! Ei indeparteaza icoanele de pe pereții lacasurilor si altarelor, și le ard in focuri de tabără, pentru a se incalzi!....

  Mitropolitului Serafim din Pireu i s-a cerut sa renunte la crucea ortodoxa (vezi ARHIVA Lăcaşuri Ortodoxe®)!

  Imigrantii musulmani ilegali din localitatea Kavala au indepartat de pe zidurile unei scoli Icoana Maicii Domnului si au solicitat sa nu mai fie trase clopotele bisericii!...

  Ieri, în districtul Evkarpii al Salonicului au aparut manifeste in limba greaca, cu textul: 'Grecii trebuie sa creada in cuvintele profetului Mahomed, ca sa fie salvati. Războiul a ajuns in tara voastra. Sângele de păgân va curge in râuri. Semnătură: Razboinicii lui Allah'.

  La televiziunea de stat din Grecia, a fost prezentat un comunicat de presă... în limba arabă!

  Treziti-va! Ridicați-vă din letargie! Uitati-va ce se întâmplă în jurul vostru! Grecia este pe moarte!
  Noi murim încet: moartea Ortodoxiei noastre și a identitatii grecesti! Vreti sa renunțati, fără sa luptati? Gândiți-vă la asta!".
  Sursa:
  http://lonews.ro/politici/22287-exclusiv-apel-de-urgenta-grecia-este-atacata-de-musulmani-icoane-arse-in-foc-clopote-indepartate.html"

 17. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Iertati-ma dar de ce ati postat abia acum daca l-ati descarcat in 2014?

  • Traiasca Legiunea si Capitanul!

   cei care l-au postat in limba greaca l-au postat in 2014... noi am pus traducerea textului lor...

 18. valentindortodox

  Traiasca Legiunea si Capitanul!

  mă uit la site-ul lor - masoniria - şi văd că e făcut public chiar şi contactul deci nu e organizaţie secretă
  http://mlnr.ro/index.php/contact

 19. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Ce surse Sigure va mai trebue dragi mei nu vedeti unde se indreapta lumea binele numit rau si rau bine. Nu mult timp in urma puteai vorbi de Dumnezeu in facultatile Americane liber si in onoare dar acum dupatta un mic avertisment. Esti legat.

 20. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  o singura limba o singura religie o singura lege,toti avem acelasi sange..si gata cu razboaiele impotriva religiilor

 21. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  A fost nevoie de aproape doi ani ca s apara pe internet,acumen cind total se propaga cu viteza luminii in jurul lumii.
  Nu vi se pare curios acest lucru.

  • Traiasca Legiunea si Capitanul!

   Ben Hur, intotdeauna ies la iveala astfel de "stiri" sau de decizii cand deja este prea tarziu pentru a se mai face ceva. Oare de ce?! Tocmai ca sa se evite discutiile in presa si sa nu se mai poata face nimic cand ar sosi ceasul sa se puna in aplicare.
   Revenind la subiect, doar atat pot spune: vine Domnul! E mai aproape ca oricand.
   Conform Sfintelor Scripturi si tendintelor unor capi religiosi, era de asteptat la un material de genul pentru a sprijini ecumenismul, o religie unica pentru tot omul, in care TREBUIE sa creada, TREBUIE sa i se supuna si TREBUIE sa o accepte impreuna cu toti adeptii acestui nou curent. As fi vrut sa fie un simplu curent... As fi vrut sa stiu ca doar o grupare izolata e implicata. Dar cand sunt atatia semnatari si, pe langa ei, cati lingai si sustinatori (eretici si atei, blasfemitori si devotati raului), stiu deja ca este doar inceputul spre a globaliza viata spirituala.
   Intentia: pierderea identitatii spirituale, adoptarea unei identitati universale, care nu te mai defineste ca persoana originala, unica, ci doar inca o persoana din multime. Identitatea nationala ne-am pierdut-o deja odata cu intrarea in UE, acceptand toate, sau aproape toate, directivele ei. De la avorturi pana la LGBT, de la vanzarea fabricilor, padurilor si a altor bunuri nationale, pana la vanzarea sufletului efectiv nu mai era decat un pas. Ma si mir ca le-a trebuit atata timp pentru asta. Era de asteptat. Va fi pretutindeni. Este ceasul aproape cand Anticrist trebuie sa fie facut public.
   Nu stiu voi cat si cum credeti, cat cititi si studiati (acasa, personal) Scriptura, dar eu stiu ca Domnul Isus a promis ca va veni sa ne ia la El, sa ne rapeasca pe noi, credinciosii Lui. Abia astept momentul ala.
   Voi?!... Sunteti pregatiti sa va intalniti cu Mantuitorul vostru personal? V-ati curatit, v-ati cait de pacate (fapte, vorbe, ganduri, atitudini)?
   Doamne, ai mila de noi si ajuta-ne sa fim gata cand vei veni sa ne iei la Tine sus in Ceruri. Amin!

 22. Kalos Gherontos

  Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Parerea mea este ca informatia ca ar exista un memorandum semnat de o buna parte din Ortodoxie, nu este menită decat sa slabanogeasca si sufletele celor care se străduiesc sa-l urmeze pe Hristos in sensul ca, in mediul celor credinciosi oamenii vor deveni sceptici in ceea ce priveste păstorii lor (duhovnici, ierarhi, etc), vor incerca sa interpreteze pana la a exagera unele lucruri auzite sau propovaduite de păstori, dându-le un sens gresit. In mediul necrediniosilor acest memorandum nu este altceva decât un lucru pentru care ei sa poata spune: Vezi ma ca una propovaduiesc si alta fac si ca nu ii intereseaza decat bani...
  Din punctul meu de vedere fratilor razboiul impotriva Ortodoxiei se duce mult in plan psihologic, dusmanii Ei încercând sa dezbine, dar noua nu rămâne decât sa ne rugam, pentru ca numai prin rugăciune putem deosebi si duhurile lumii (informatiilor)

 23. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Toata lumea ar trebui sa cunoasca cine se afla in spatele a tot ceea ce se intampla si ce urmareste de fapt:
  - Jewish involvement in the promotion of 'hate speech' laws, multiculturalism, mass immigration, denationalization, subversion of traditional values, and related items.
  http://balder.org/imbri

  - Practical Idealism. The Racist and Supremacist Roots of the Ideology behind the European Union
  http://balder.org/couen

  - The Barcelona Declaration. Euro Mediterranean - EU's dirty secret.
  http://balder.org/euromed-en

  - Race: John R. Baker
  http://www.amazon.com/dp/149121564X/

  - Rasă şi realitate
  http://der-stuermer.com/romanian/Rasa%20si%20realitate%20David%20Duke.pdf

  - The Intelligence Problem [Race and IQ]
  https://www.youtube.com/watch?v=fiHlNbXt2fI

  - Rădăcinile naziste ale „Bruxelles UE”
  Ceea ce aţi vrut dintotdeauna să ştiţi despre Bruxelles UE dar nimeni n-a îndrăznit să vă spună
  http://www.relay-of-life.org/ro/index.html

  - LGBTTTT AGENDA: Debasing American Society and Corrupting The Planetary Civilization
  http://stateofthenation2012.com/?p=37135

  - Repressive Tolerance, by Herbert Marcuse (1965)
  http://www.marcuse.org/herbert/pubs/60spubs/65repressivetolerance.htm

  - Cultural Marxism: The Corruption of America
  http://www.thedailybell.com/editorials/nelson-hultberg-cultural-marxism-the-corruption-of-america/

  - What is Cultural Marxism?
  http://destoryculturalmarxism.blogspot.ro/2013/01/what-is-cultural-marxism.html

 24. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Pentru oamenii cu neuroni functionali:
  - The Jewish Mind Prison
  http://bit.ly/1QXlW5B

  - The Destruction of Freedom and Creativity
  http://bit.ly/1TPp5sG

  - Free Will
  http://bit.ly/23EKlUG

  - Excellence
  http://bit.ly/1XjhYvx

  - Choice
  http://bit.ly/27aIpba

  Apropo... daca inca nu v-ati prins cum stau lucrurlie:
  EVREILOR NU LE PLAC EUROPENII, LIBERTATEA, DEMOCRATIA AUTENTICA, GANDIREA CRITICA SI MUNCA.
  EVREILOR LE PLAC EVREII, CONDUCEREA SI SUPUNEAREA CELORLATI, AVUTIA SI EGALITATEA REALA DOAR PENTRU EVREI, MUNCA, RELIGIA, COMUNISMUL SI COLHOZUL PENTRU "SUPUSI", RELAXAREA SI TRAIUL BUN NUMAI PENTRU "POPORUL ALES" NU SI PENTRU "GOYM".

 25. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  De asemenea, ne rugăm unuia şi singurului Dumnezeu, precum şi omului, ca acesta să se arate (reveleze) în lume și să rezolve toate problemele planetei.
  Imi poate spune cineva la ce face referire aceste cuvinte?

 26. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Traiasca Romania Mare, Crestina si Ortodoxa ! Traiasca Legiunea Sf. Arhangheli si Capitanul ! Traiasca Regele Mihai de Romania ! Traiasca memoria Sfintilor Inchisorilor, a Marturisitorilor si a Eroilor acestui neam !

  Sf. Parinte IOAN LARION de la Manastirea SIHASTRIA RARAULUI ne roaga, se roaga pentru noi, toti sa ne spovedim si sa fim impartasiti SAPTAMANAL. NUMAI ASA vom putea tine si duce Ortodoxia, Credinta stramoseasca mai departe.
  Dumnezeu Iisus Hristos, Mantuitorul lumii, Fiul lui Dumnezeu-Tatal si PreaSfanta Nascatoare de Dumnezeu, Fecioara Maria sa ne ajute sa fim si sa ramanem credinciosi PreaSfintei TREIMI ! Amin.

 27. Marnix Coelmont

  Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Doamne ajuta!

  Il n'existe pas la possiblité sur ce site de contacter l'un des éditeurs responsables???

  J'aimerais voir le document en anglais, ou que vous postiez carrément le document en anglais.

  Multumesc Mult.

 28. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Fratilor voi vazurati clipul care incepe cand intri pe canalul https://www.youtube.com/channel/UCNN-EJP6deVse9tvJ7Da5GA de unde e filmul SCHIMBARI SOCANTE - UN PACT DIABOLIC https://www.youtube.com/watch?v=m82UAZfNAQc&app=desktop? Uitati-va cu atentie la imaginile care apar https://www.youtube.com/watch?v=jKPFeD2_sxQ si vedeti ciorba multi"crestina" si vedeti imaginile eretice ale "mantuitorului" picior peste picior amestecate cu icoane bizantine. Miroase urat treaba asta.

 29. behaitul oilor si Glasul Pastorului

  Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Ratificarea acestui Memorandum ar putea fi unul dintre motivele nespecificate pentru care conducatorii Uk au hotarat iesirea din UE ? Cine stie ?

 1. Pingback: SUPER MEMORANDUMUL / MUDANA RELIGIO ADUNATA = NOUA RELIGIE PLANETARA / Un calendar de masuri urgente pentru perioada 2016 – 2020 / INGROZITOR dar NU SURPRINZATOR | Saccsiv - Weblog

 2. Pingback: Super-Memorandumul:Noua super religie…. – Cetatea de scapare.

 3. Pingback: Articolul 2: Pensii unitare, în cuatum de 560 euro, acordate prin cele două Case de Asigurări şi Pensii, până la data de 30.09.2017, respectiv în cuantum de 365 euro până la data de 30.09.2020. Articolul 3: Dotarea tuturor asiguraţilor cu card e

 4. Pingback: De la 1 mai 2016 ni se pregătește ceva MONSTRUOS. Lumea nu va ma fi la fel. Presa TACE ! SUPER – MEMORANDUMUL: NOUA SUPER-RELIGIE MASONICĂ MONDIALĂ şi BISERICA în perioada 2016-2020

 5. Pingback: SUPER – MEMORANDUMUL: NOUA SUPER-RELIGIE MASONICĂ MONDIALĂ şi BISERICA în perioada 2016-2020 – Aparam Ortodoxia

 6. Pingback: Uneltirile tov.ilor de la puterile suprastatale: asa-numitul SUPER-MEMORANDUM – Acta Diurna

 7. Pingback: INCREDIBIL: Planul de DESFIINȚARE al Muntelui Athos. Document ținut SECRET, ce cuprinde planurile OCULTEI până în 2020 | PresaLiberă

 8. Pingback: SUPER – MEMORANDUMUL: Noua super-religie masonica mondiala şi biserica în perioada 2016-2020 | ortodoxiadreaptacredinta

 9. Pingback: Religia mondiala nu-ntarzie sa apara | behaitul oilor si Glasul Pastorului

 10. Pingback: Ni se pregătește ceva MONSTRUOS. Lumea nu va ma fi la fel. Presa TACE ! SUPER – MEMORANDUMUL: NOUA SUPER-RELIGIE MASONICĂ MONDIALĂ şi BISERICA în perioada 2016-2020

 11. Pingback: Ni se pregătește ceva MONSTRUOS. Lumea nu va ma fi la fel. Presa TACE !

 12. Pingback: CAT MAI E? Expert ONU: Libertatea religioasă trebuie restrânsă dacă se opune homosexualității / Prim-ministrul Suediei: vom obliga preoții să cunune homosexualii | Saccsiv - Weblog

 13. Pingback: Super – memorandumul: noua super-religie masonică mondială şi biserica în perioada 2016-2020 | DISCERNE

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*