Ierom. Grigorie cu obştea Mănăstirii Lacul Frumos: De ce am întrerupt pomenirea chiriarhului?

staretul-Grigorie-man.-Lacul-Frumos-1

[starlist][/starlist]Poate mulți nu au înţeles întru totul decizia noastră de a înceta pomenirea ierarhului. Cu ceva vreme înainte (câteva luni înaintea întrunirii “sinodului” din Creta) noi am cercetat documentele prevăzute a fi discutate şi ratificate la acest “sinod’ şi implicaţiile pe care acesta le generează. Astfel, ne-am pus în temă şi cu unele comentarii ale unor ierarhi şi teologi care s-au exprimat cu privire la „sinod” (Pr. Prof. Theodoros Zisis, Prof. Dimitrios Tselenghidis profesor al Universităţii Aristoteliene din Tesalonic, Mitropolitul Ieremia al Gortinei, Mitropolitul Serafim al Pireului, Mitropolitul Athanasie de Limassol, Mitropolitul Ierotheos Vlachos). În Grecia în Sala „Melina Mercuri” a Stadionului „Pace şi Prietenie” din Pireu în ziua de 23 martie 2016 chiar a avut loc o dezbatere deschisă asupra “sinodului”din Creta. De asemenea am avut cunoștința de părinţi din muntele Athos care s-au exprimat prin mai multe epistole în privinţa acestui „sinod”, epistole adresate Sf. Chinotite, către toți arhiereii şi pliroma Bisericii Sobornicești[1] Toate acestea le-am comparat cu scrierile Sfinților Părinţi, le-am pus în lumina evenimentelor istorice ale Bisericii Universale referitoare la situații similare (Sf. Maxim Mărturisitorul, Sf. Marcu Evghenicul, Sf. Fotie Patriarhul Constantinopolului, Sf. Teodor Studitul, Sf. Grigorie Palama, etc.). De asemenea am consultat învăţăturile unor sfinţi contemporani (Sf. Iustin Popovici, Sf. Paisie Aghioritul, Sf. Ioan Iacob Hozevitul, Sf. Nichita Remesianul, Sf. Ierarh Nectarie de Eghina, Sf. Ierarh Ghennadios Scholarius, Sf. Ilarion Troitski, Sf. Anatolie de la Optina, etc.).

Am consultat învăţăturile unor duhovnici contemporani ai lumii (Arhiep. Averchie de Jordanville, Pr. Prof. Dumitru Staniloae, Arhim. Iustin Pârvu, Arhim. Arsenie Papacioc,  Arhim. Filothei Zervakos, Arhim. Haralambos Vasilopoulos, Arhim. Serafim Alexiev, Mitr. Augustin de Florina, etc.).

Putem spune că ne-am făcut o părere obiectivă, de ansamblu, asupra „sinodului” –când iei decizia de a întrerupe pomenirea ierarhului trebuie să fii foarte bine documentat. De asemenea, am înmulțit rugăciunea, rugând pe Dumnezeu să ne lumineze mintea şi să ne ajute să luăm hotărârea dreaptă conform Sfintelor Canoane ale Bisericii. Am lecturat cărţi întregi („Singur Ortodoxia” – Arhim. Arsenie Papacioc, „Străjerii Ortodoxiei” – Arhim. Vasilios Papadakis, „Ecumenismul fără mască” – Arhim. Haralambos Vasilopoulos, „Împotriva falsei uniri bisericești” –  Dr. Alexandros Kalomiros, „Biserica Ortodoxa şi Ecumenismul”  – Sf. Iustin Popovici, „Marea Apostazie” – Arhiep. Averchie Tausev, etc.), am citit sute de pagini, am consultat Pidalionul, cu toată râvna am citit cât de mult am putut (şi încă citim) despre dreapta credință, despre Sfinții Părinţi, etc.

Am cunoscut faptul istoric (precedentele istorice) din multele Athos în care multe mănăstiri, chilii şi părinţi aghioriţi au întrerupt pomenirea patriarhilor ecumenici care au făcut compromisuri dogmatice cu eterodocșii – compromisuri mai puțin grave decât cele din prezent.

În zilele noastre timp de 3 ani (1970-1973) aproape jumătate din mănăstirile din Sf. Munte, toate schiturile şi cele mai multe chilii, prin acordul şi îndemnul Sf. Paisie Aghioritul, alături de Mitr. Augustin de Florina, Mitr. Pavlos de Paramythia şi Ambrozie de Eleftheropoli, au întrerupt pomenirea patriarhului Atenagora ce a ridicat anatemele urmând o poziție filo-papistă.

În continuare facem referire la canonul 15 de la Sinodul I-II Constantinopol (861), referitor la întreruperea pomenirii ierarhului. Poate fi întreruptă pomenirea unui ierarh în următoarele cazuri:

– Când ierarhul se face vinovat de delicte morale (curvie, simonie, comportament violent, etc.) acest lucru fiind stabilit de către un sinod.

– Când ierarhul propovăduiește public erezia, caz în care nu se mai așteaptă condamnarea de către un sinod.

IPS Varsanufie nu a propovăduit public erezia, dar a acceptat-o prin tăcere. Faptul de a tăcea când erezia este ratificată, când ecumenismul este pus în legalitate, reprezintă a treia formă de ateism după Sf. Grigorie Palama. Sf. Grigorie Palama spune:prima formă de ateism este negarea existenţei lui Dumnezeu, a doua este erezia care desfigurează adevărul despre Dumnezeu iar a treia este tăcerea care contribuie la răspândirea celorlalte două tipuri de ateism[2].

Am luat în considerare refuzul de a da un răspuns oficial la solicitarea noastră din 20.07.2016  în care îi ceream IPS Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, să-şi exprime punctul de vedere în ceea ce priveşte hotărârile neortodoxe ale “’sinodului”’ din Creta, cât şi faptul că până în prezent nu a exprimat o poziție de condamnare a hotărârilor adunării din Creta.  Documentele ratificate la „sinodul” din Creta încalcă hotărârile Sinoadelor Ecumenice şi Locale, intră în contradicție cu Sfinții Părinţi şi aşează pliroma Bisericii Ortodoxe sub anatema acestora.

Conform acestor aspecte din care rezultă clar că Înaltpreasfinţitul Varsanufie aproba tacit hotărârile sinodului din Creta şi că tolerează şi acceptă ecumenismul, noi, obştea Mănăstirii Lacul Frumos am întrerupt pomenirea pentru a nu ne face părtași ereziei ecumeniste (panerezia după Sf. Iustin Popovici), pentru a rămâne în Adevăr, în Biserica Ortodoxă.

Pentru a ne feri de erezie, pentru a ne păstra în Biserica Ortodoxă, în Biserica lui Hristos, am aplicat acest protest canonic (Canonul 15 Sinodul I-II Constantinopol 861) de întrerupere a pomenirii ierarhului.

Încheiem cu mesajul unor părinţi athoniţi din scrisoarea din data de 13.05.2016 adresată Patriarhiei Ecumenice a Constantinopolului, Sfintei Chinotite, tuturor Bisericilor ortodoxe autocefale şi către toată pliroma Bisericii lui Hristos:

„…Vă rugăm să rămâneți neclintiți, să fiți demni continuatori ai istoriei Bisericii și ai arhieriei voastre cu care Biserica v-a cinstit. Dacă, dimpotrivă, nu veți învăța „drept cuvântul adevărului”, atunci să știți că:

 Ați sfâșiat cămașa nețesută a Domnului, ați necinstit Mireasa cea fără pată și neprihănită a lui Hristos – Biserica Ortodoxă. Dacă lucrurile vor evolua într-adevăr în această direcție, atunci voi veți fi cei care veți crea schismă în Biserică și veți lua asupra voastră întreaga răspundere istorică pentru urmările și roadele ei. Să știți atunci că, pe temeiul eclesiologiei ortodoxe și a Dreptului canonic ortodox, în conștiința credincioșilor ortodocși v-ați caterisit și afurisit pe voi înșivă și ați căzut din treapta arhierească «punându-vă în fapt pe voi înșivă în afara Bisericii» …”

„…Rezultă din acestea că și noi suntem obligați să aplicăm Sfintele canoane ale Bisericii noastre, cunoscutul Canon 15 al Sinodului I-II Constantinopol (861), potrivit căruia avem datoria de a opri pomenirea tuturor ereticilor ecumeniști de cugetare papistaşă (romano-catolică) și filo-uniați. Prin urmare vom fi nevoiți să oprim pomenirea la Sfântul Disc al Proscomidiei, care simbolizează Biserica Ortodoxă, a numelui tuturor acelor episcopi, preoți și laici care vor semna hotărârile acestui sinod eretic, precum și a tuturor celor care sânt de acord cu ei și vor urma conștient erezia aceasta. Cu toți aceștia, care pentru Biserică vor fi pe mai departe eretici, nu putem avea comuniune bisericească până ce nu se vor pocăi public și vor renega erezia ecumenismului după cum va rândui Biserica Ortodoxă prin Sinod”.

16 August 2016,

Prăznuirea Sfinţilor Martiri Brâncoveni

Bibliografie :

 1. https://basilica.ro/documentele-oficiale-ale-sfantului-si-marelui-sinod-in-limba-romana/
 2. https://bucovinaprofunda.wordpress.com/2016/07/25/dimitrios-tselenghidis-scurta-evaluare-a-sfantului-si-marelui-sinod/
 3. https://acvila30.ro/teolog-dimitrios-tselenghidis-scurta-evaluare-a-sfantului-si-marelui-sinod/
 4. https://aktines.blogspot.gr/2016/07/blog-post_62.html
 5. https://www.atitudini.com/2016/07/scrisoarea-deschisa-a-unor-parinti-aghioriti-catre-chinotita-sf-munte-in-privinta-sinodului-din-creta/
 6. https://aktines.blogspot.gr/2016/07/blog-post_353.html
 7. https://www.atitudini.com/2016/07/declaratia-de-la-chisinau-dezaprobarea-hotararilor-sinodului-din-creta/
 8. https://sinodultalharesc.xyz/2016/07/12/document-final-al-sinodului-panortodox-din-creta-relatiile-bisericii-ortodoxe-cu-ansamblul-lumii-crestine-document-
 9. https://www.atitudini.com/2016/07/sinaxa-clericilor-si-a-monahilor-ortodocsi-impotriva-sinodului-din-creta/
 10. https://youtu.be/chD21moX7C4
 11. https://www.romfea.gr/epikairotita-xronika/9162-lemesou-athanasios-gia-logous-suneidiseos-den-to-upegrapsa
 12. Sf. Ioan Gură de Aur, Cuvânt despre prorocii mincinoși, PG 59, 553-568.
 13. Sf. Apostoli în epilogul cuvântării Canoanelor, Pidalion.
 14. Relatări din cadrul unui dialog al IPS Ierotheos cu un grup de maici de la m-rea Paltin Petru Vodă.
 15. Ierotheos Vlachos, Dogmatica empirică după învățăturile prin viu grai ale Părintelui Ioannis Romanidis.
 16. Sf. Teodor Studitul, Scrisoarea a 24-a, Lui Teoctist Magistrul, preluat din Dreapta credință în scrierile Sf. Părinți, vol I, Ed. Sophia, trad. de Pr. Marcel Hancheș.
 17. Aceste studii le puteți citi și online pe https://www.atitudini.com/2016/05/mitropolitul-ierotheos-vlachos-ridica-probleme-canonice-cu-privire-la-asa-zisul-sfant-si-mare-sinod-din-creta/, cât și în scrierile sale teologice.
 18. cf. https://www.atitudini.com/2016/05/mitropolitul-ierotheos-vlachos-ridica-probleme-canonice-cu-privire-la-asa-zisul-sfant-si-mare-sinod-din-creta/
 19. https://epomeni-tois-agiois-patrasi.blogspot.gr/2016/03/23-03-2016_14.html
 20. https://acvilaortodoxa.wordpress.com/2016/05/13/parinti-din-sfantul-munte-athos-despre-sfantul-si-marele-sinod-din-06-06-2016/
 21. https://ortodoxiacatholica.wordpress.com/2016/05/30/scrisoarea-mitropolitului-serafim-al-kithirelor-catre-patriarhul-ilias-al-georgiei-despre-sinodul-panortodox/
 22. https://ortodoxiacatholica.wordpress.com/

19 Comments

 1. Ai mai auzi pe cate uni, domne patriarhu face, patriarhul drege, la fel si in cazul teofan, eu leas zice in felul urmator: mai fratilor daca nu mai puteti de dragul lor, luatii de gusa sau facetile la un fel sa se trezeasca la realitate si sa se debareseze de ecumenism pt ca siau ales prost anturajul c.m.b, pt ca voi astia care le cantati in struna nu faceti decat sa le taiati craca de sub picioare, pt ca aici nu sunt zvonuri ci ei sunt dovediti faptic

 2. https://danielvla.wordpress.com/2016/08/18/un-alt-marturisitor-protosinghelul-elefterie-tarcuta-de-la-catedrala-arhiepiscopala-sfanta-parascheva-din-roman-nu-l-mai-pomeneste-la-slujbe-pe-ioachim-bacauanul/comment-page-1/#comment-3713

  UN ALT MĂRTURISITOR: Protosinghelul ELEFTERIE TĂRCUȚĂ, de la Catedrala Arhiepiscopală „Sfânta Parascheva„ din Roman, NU-L MAI POMENEȘTE LA SLUJBE pe Ioachim Băcăuanul

  ată că mărturisitori tot apar. De data asta chiar sub nasul lui Ioachim Băcăuanul…

 3. Eu sunt intr-u totul de acord cu voi, insa as vrea sa va spun ceva, care m- a bagat un pic in ceata. Acum ceva timp cand era in desfasurare saptamana de rugaciune in comun cu ereticii am intrebat pe siteul Patriarhiei de ce fac acest lucru, in conditiile in care canoanele interzic acest lucru? Ei bine mi-au raspuns ca ei nu pacatuiesc pentru ca de fapt nu se implica in rugaciune, ci doar participa ca spectatori, iar ereticilor le este permis la fel doar participarea ca spectatori fara a li se permite implicarea in slujba ortodoxa. Ce parere aveti despre acest raspuns? Pe net am vazut un parastas pt Pf Teoctist la care a fost pomenit si Papa Ioan Paul al ll-lea.

 4. I-am mai intrebat dupa aceea, cum ramane atunci cu predica unui eretic de la sfarsit? Insa n-am mai primit raspuns.

 5. “O, ce zi! Căci aproape este ziua Domnului şi vine ca o pustiire de la Cel Atotputernic.
  Oare nu ni s-a luat hrana de sub ochii noştri, bucuria şi veselia din Biserica Dumnezeului nostru?
  Erezia este cumplita, lasa fiii credintei fara hrana duhovniceasca, o plaga urata care slabeste sufletul si duhul crestinului, copiii se prapadesc in eresurii. Pedeapsa de la Cel Atotputernic nu va astepta mult, rugaciunea cea neoprita si neincetata va fi toiagul cu care o sa va loveasca fiecare credincios , nu tradati!!! nu lepadati credinta ceea adevarata, nu lasa-ti crucea si povara voastra care o aveti. Striga cocosul in cantare si plange Sfintii pentru Sfinti nu poti trai in lepadare nu poti murii fara de ascultare , nu poti jertfi al tau eres , nu poti sa mergi in comuniune manat de propriul tau interes, nu poti sluji cu vrednicie Voi, cei ce nu recunoasteti pe Apostolul si Arhiereul credintei noastre, cum va porunceste Pavel (Evr. 3, 1)spuneti pe ce preot il stiti vreodata de aceeasi fiinta cu Cel caruia I se slujeste ca preot? Sau pe ce apostol nu-l stiti supus Celui ce l-a trimis ca apostol?… Noi spunem ca Acelasi Hristos pe care-L cunoastem Facatorul tuturor este si faptura si nu numai … Caci stim ca Acelasi Hristos este si Dumnezeu si Preot si Jertfa…. Voi ecumenistilor de unde ati primit o asfel de jertfa din inselare? din hotie ? din negot?
  Va sfatuim asa dar marturisiti cu sangele vostru ecumenismul daca tot a-ti imbratisat si a-ti primit in casa voastra erezia ereziilor, nu cu sangele Sfintilor nostri. Ticalosia e fara margini cine o poate opri..?

 6. Exista vreo biserica in Iasi unde nu e pomenit Teofan? Peste tot pe unde ma duc eu este… Deci, ce fac? In conditiile in care gasesc una unde nu e pomenit ma duc acolo. Dar unde???

 7. Astazi la Patriarhie “PS “Varlaam Ploieşteanu s-a dezis public de Ortodoxie …
  Nu îşi retrage semnătura din Creta….
  Anatema! Anatema! Anatema!

  Uitati aici, mai jos, ce s-a intamplat la Patriarhie.. Cei care au venit astazi sa depuna plangerea impotriva ecumenismului , cerand demisia de onoare a celor care au semnat in Creta, l-au luat la intrebari pe PS Varlaam Ploiesteanu …

  Ce a iesit vedeti mai jos :

  https://www.facebook.com/search/top/?q=ANATEMA%20PS%20VARLAAM

 8. Din Georgia despre necomuniunea cu cei ce accepta erezia ecumenista.ECUMENISMUL NEGA CREZUL,mantuirea e imposibila chiar de-ar fi sa-si dea viata pentru convingerile lor

  Cartea Apocalipsa 13,pag. 76-77

  Oare nu se înțelege că această erezie împiedică mântuirea atâtor milioane de suflete? Tocmai aceasta l-a determinat pe patriarhul Ilia al II-lea, Catholicos al întregii Georgii, să, semneze, la 20 mai 1997, hotărârea de retragere din C.M.B. la inițiativa celor mai de seamă mănăstiri georgiene, care i-au trimis o scrisoare de protest, declarând ca vor întrerupe comuniune euharistică cu Patriarhia dacă erezia va continu. În scrisoare se subliniază că ecumenismul este o erezie eclesiologică contrară Simbolului Niceo-Constantinopolitan, deoarece susține că nu există doar o singură Biserică Apostolică și Sobornicească. Apoi se adaugă: “Când Biseric începe să accepte învățături eretice, atunci harul mântuirii o părăsește(…), mântuirea membrilor săi devine imposibilă, chiar de-ar fi să-și dea viața pentru convingerile lor”, soluția fiind: “ori Biserica să renunțe la eroare, ori, cei ce doresc mântuirea să părăsească adunarea celor rău-credincioși”.

 9. DOAMNE AJUTA !

  AVETI OCAZIA SA PARTICIPATI ACTIV PENTRU APARAREA ORTODOXIEI , PE 10 SEPTEMBRIE , LA PATRIARHIE , UNDE SE VA FACE UN MITING AUTORIZAT (intre orele 9-18 langa Patriarhie, baza dealulului)

  TIMP 9 ORE SE VA PROTESTA PASNIC IMPOTRIVA ECUMENISMULUI.

  Veniti cu pliante, fotografii, carti care dovedesc faptul ca acesti pastori sunt de fapt acei antihristi, lupi in piele de oaie care vin sa sfasie turma asa cum ne-a spus Sf Apostol Pavel!

  Sa dea Domnul sa se reuseaca sa fie pus acolo si un proiector mare pe care sa se deruleze documentare despre ce inseamna ecumenismul, ca sa inteleaga si cel care nu are internet acasa !

  Avem acesta mare ocazie, timp de 9 ore !

  Lasati mandria ca nu va place cel care a luat autorizatia de la Primarie.. ca e balbait, repezit.. a facut mai mult decat cei care sunt cu doctorate dar tac…si nu fac nimic..

  Trebuie sa fim uniti pt ca avem acelasi scop- SA APARAM DE ERETICI ORTODOXIA !

  Daca veneati pe 30 august la Patriarhie mai multi, era si mai bine.. Dumnezeu a lucrat prin cei care au avut curaj sa vina acolo…prosti , balbaiti dar sinceri in credinta…ati vazut ca au reusit sa-l faca pe Varlaam sa vb..sa se vadeasca ce e de fapt – un eretic..

 10. 3 clerici de la Mănăstirea Bistrița din jud.Neamț s-au îngrădit de ereticul teofan savu și ereticul exarh, fostul arhimandrit luca diaconu.
  Acești mărturisitori sunt: protosinghel Antim Gâdioi și frații gemeni Gabur Mina (protosinghel) și Vichentie (ieromonah). Toți trei au plecat în munți la pustie.

  CINSTE LOR.

  Dumnezeu să le dea putere și răbdare de a mărturisi Ortodoxia până la sfârșit.

  Așteptăm reacția ereticului teofan și a dulăului lui, luca, starețul Mănăstirii Bistrița și exarhul de zona Neamț.

  Oare îi va caterisi și exclude din monahism?

  Ce va face hulpavul luca, cel care își întreține toate neamurile cu banii mănăstirii, după ce “sponsorul” Antim nu mai e la Mănăstirea Bistrița să-i umple buzunarele de bani? Se știe câți credincioși din toată țara îl căutau pe pr.Antim la Bistrița și Sihăstria.

 11. ereticul melchisedec, staretul manastirii putna a certat azi, 04 sept.2016, in predica de dupa sf.liturghie, pe marturisitorii antiecumeniști.

  rusine sa-ti fie, vicleanule melchisedec, tu cel care l-ai ucis pe iachint sa-i iei locul in staretie.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

19 Comments
scroll to top