Tag Archives: ecumenism

Mitropolitul Serafim de Pireu: Despre Conciliul II Vatican

Mitropolitul SerafimSFÂNTA MITROPOLIE A PIREULUI – BIROUL PENTRU EREZII ȘI SECTE

Despre participarea Mitroplitului Ignatie al Dimitriadei la manifestarea papală

Participarea Înaltpreasfințitului Mitropolit Ignatie al Dimitriadei și al Almyrosului, și mai ales cu referatul său, la Manifestarea organizată de ierarhia „Bisericii Catolice a Greciei” la liceul Leontin din cartierul Patision, în data de 9 noiembrie, având subiectul: „Conciliul II Vatican – 50 de ani de Credință și Speranță”, precum și cele formulate în acest referat al său, pricinuiesc mâhnire și durere clerului și poporului credincios al Bisericii. Cu datorata dragoste față de persoana sa și cuvenita cinste față de vrednicia sa arhierească, dar, de asemenea, și cu nemărginita dragoste față de Adevărul-Hristos și de preaiubita Ortodoxie, consemnăm rândurile care urmează, pentru a combate și a răsturna pozițiile și teoriile eretice pe care le-a formulat.

O primă observație generală a noastră este că în discursul său, ierarhul mai-sus-amintit exprimă cugetări, pozițiile și punctele de vedere personale, pe care îi este cu neputință să le întemeieze pe învățăturile Sfinților Părinți ai Bisericii noastre. De aceea în referatul său nu există nicăieri trimiteri la Sfinții Părinți. Iar acesta este un lucru firesc și de așteptat, deoarece reprezentantul „Teologiei” Post-patristice limitează și marginalizează autenticitatea Părinților și se pune pe el deasupra lor, pentru a scoate în evidență propriile lui poziții.

Prima poziție eretică a sa, pe care o formulează deja în prima propoziție a referatului său, este că numește adunarea papală drept Biserică: „Conciliul II Vatican constituie un mare eveniment istoric nu numai pentru Biserica Romano-Catolică, ci și pentru întreaga lume creștină”. Faptul că în conștiința istorică a Bisericii Ortodoxe Papismul este erezie, și mai ales una dintre cele mai înfricoșătoare erezii ale noastre, cu o mulțime de teorii eretice, este adeverit de o mulțime de Sinoade Ortodoxe , la care a fost caracterizat și condamnat ca atare. Primul a fost cel din Constantinopol din 879-880, din timpul Sfântului Fotie cel Mare, sinod care s-a ocupat cu învățătura eretică a lui Filioque. Acest sinod este considerat în conștiința Bisericii ca al VIII-lea Sinod ecumenic, deoarece la el au participat reprezentații tuturor Patriarhiilor și al Papei ortodox de atunci, Ioan VIII, iar hotărârile lui au fost unanim acceptate. Un al doilea Sinod mare în însemnătate, care este considerat în conștiința Bisericii ca al IX-lea Sinod ecumenic, este cel din Constantinopol din 1341, din vremea Sfântului Grigorie Palama. Pe lângă aceasta, toți Sfinți Părinți și Dascăli ai Bisericii de după Schisma din 1054, cum ar fi Sfântul Ghermano, patriarhul Constantinopolului, Sfântul Grigorie Palama, Sfântul Marcu Eugenicul, Sfântul Simeon al Tesalonicului, Sfântul Nicodim Aghioritul, Sfântul Cosma Etolianul, Sfântul Nectarie al Pentapolei, Sfântul Iustin Popovici ș.a. caracterizează fără ocolișuri Papismul drept erezie. continuare »

Lupta cea bună a creștinilor din urmă: contra ereziei ecumenismului. Fragmente și cuvinte din Sf. Scriptura, de la Sf. Părinți și scriitori contemporani

corabia-bisericii-man. hurezi„Şi va grăi cuvinte de defăimare împotriva Celui Preaînalt şi va asupri pe sfinţii Celui Preaînalt, şi îşi va pune în gând să schimbe sărbătorile şi legea, şi ei vor fi daţi în mâna lui o vreme şi vremuri şi jumătate de vreme.” (Dan. 7, 25)

Iar Iosua a zis poporului: „Nu veţi putea să sluji Domnului, căci El este Dumnezeu sfânt, Dumnezeu zelos şi nu va răbda nelegiuirile voastre, nici păcatele voastre. Dacă voi veţi părăsi pe Domnul şi veţi sluji la dumnezei străini, atunci El va aduce asupra voastră răul şi vă va stârpi, după ce v-a făcut bine.” (Ios. 24, 19-20)


„Vai de cei ce zic răului bine şi binelui rău; care numesc lumina întuneric şi întunericul lumină; care socotesc amarul dulce şi dulcele amar!” (Is. 5, 20)

„Pierde-vei pe toţi cei ce grăiesc minciuna… Căci nu este în gura lor adevăr, inima lor este deşartă; groapă deschisă grumazul lor; cu limbile lor viclenesc.” (Ps. 5, 6)

„Până la moarte luptă-te pentru adevăr, și Domnul Dumnezeu Se va lupta pentru tine.” (Înţel. 4, 30); „Nu mă voi teme de mii de popoare care împrejur mă împresoară.” (Ps. 3, 6)

„Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa.” (Ioan 14, 6)

„… învățați toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, învățându-le să păzească toate câte v-am poruncit vouă” (Mat. 28, 19-20)

„Dar vine ceasul, şi acum este, când adevăraţii închinători se vor închina Tatălui în duh şi în adevăr, că şi Tatăl astfel de închinători îşi doreşte. Duh este Dumnezeu, şi cei ce I se închină trebuie să I se închine în duh şi în adevăr.” (Ioan 4, 23-24)

„Nu te teme, turmă mică, pentru că Tatăl vostru a binevoit să vă dea vouă Împărăţia.” (Luc. 12, 32) continuare »

Mitropolitul Nifon al Târgoviștei se roagă împreună cu ereticii și mărturisește alt crez decât Crezul Ortodox la întrunirea “Consiliului Mondial al Bisericilor” din 4 noiembrie 2013 in Busan, Republica Coreea

[youtube=https://youtu.be/M94BeY_ZmtQ?t=1h33m33s]

La momentul 1:33:33 o sa vedeti cum IPS Nifon se roaga si marturiseste impreuna cu eterodocsii crezul CMB: “Sa recunoastem unul in celalalt Biserica cea Una, Sfanta, Sobornicesca si Apostoleasca” adica teoria ramurilor (ideea conform careia orice grupare protestanta este Biserica cea Una, Sfanta Soborniceasca si Apostoleasca). Iata in ce mizerie este bagata Biserica Ortodoxa! Sa intelegem ca Inaltpreasfintitul Nifon are alt crez decat crezul ortodox, care afirma faptul ca Biserica cea Una, Sfanta, Soborniceasca si Apostoleasca este numai Biserica Ortodoxa?

„Ecumenismul este exact inversul Bisericii lui Hristos şi se găseşte tocmai la opusul acesteia pentru că: Ortodoxia propovăduieşte şi mărturiseşte credinţa cea în Una, Sfântă, Catolicească (Sobornicească) şi Apostolească Biserică în Hristos Cel înviat!” (Omilie pronunţată la Oficiala prăznuire a Duminicii Ortodoxiei – teolog dl. Elefterie Gudzidis)

Cititi mai mult pe OrtodoxiaCatholica

Mitropolitul Ilarion al Rusiei către papa: “Dumnezeu să te călăuzească pe calea ta”

[youtube=https://www.youtube.com/watch?v=gQIKObhZrbw]

Papa Francisc s-a întâlnit cu metropolitul Ilarion de Volokolamsk, șeful relațiilor externe al Bisericii Ortodoxe Ruse. Este a doua întâlnire dintre cei doi și se pare că are loc o intensificare a apropierii dintre Ortodoxie și papism. Dacă luăm în considerare și încercarea de a vizita muntele Athos, atunci se putem spune că cele 2 capuri de pod prin care lucrează feroce ecumenismul sunt patriarhul ecumenic Bartolomeu și patriarhul Kyril.

Ecumenismul este satanic

Cititi si: Lista RUSINII: Ecumenistii din BOR care s-au rugat cu ereticii in saptamana 18-25 ianuarie

iasi-octava-de-rugaciune-2008Dintre obiectivele principale ale globalizării lumii enumerăm: formarea unui guvern mondial unic, care va fi condus de antihrist, monedă unică, religie unică (antihristică), armată unică, acte biometrice-pecetluire, ziua de odihnă-sâmbăta [1] etc.

Diavolul nu ştie ce să facă, vede ce face Dumnezeu ca să ne mântuiască şi face cele contrare ca să ne piardă.

A trimis Dumnezeu proroci şi învăţători, trimite şi Satana proroci şi învăţători mincinoşi. Dumnezeu ne învaţă Adevărul, Satana ne învaţă ereziile, minciunile. Prin Întrupare, Jertfă, Înviere şi Înălţare şi pogorârea Duhul Sfânt peste Sfinţii Apostoli a întemeiat Biserica -Trupul Său mistic, a făcut şi satana Biserică Satanică. Dumnezeu vrea ca Bisericile să se unească prin Duhul Sfânt-ecumenism ortodox, satana, care a despărţit Biserica, vrea să le unească în duhul lumesc şi al păcatelor-ecumenism satanic.

Satana este cel care a dezbinat Biserica, intrând în minţile papilor şi inspirându-i cu gânduri eretice, pe care papii le-au luat drept inspiraţii divine. (Erezia catolică, prin Filioque, spune că Duhul Sfânt purcede  din Tatăl şi din Fiul[2].

Astfel a avut loc marea schismă din anul 1045, în care s-a despărţit Biserica în Biserica Ortodoxă, care a păstrat  învăţătura Domnului Iisus Hristos şi a Sfinţilor Părinţi, statornicită în cele Şapte Sinoade Ecumenice, şi biserica apuseană, catolică, care a schimbat învăţătura de credinţă şi cultul.

Creştinul se desparte de Dumnezeu prin păcate. Dar păcate sunt şi ereziile.

Domnul nostru Iisus Hristos S-a rugat  ca toţi „să fie una” (Ioan 17,21), în Duhul Sfânt, iar adevăraţii închinători să se închine Tatălui „în duh şi adevăr” (Ioan 4, 23), pentru că „Duh este Dumnezeu, şi cei ce I se închină trebuie să I se închine în duh şi în adevăr” (Ioan 4, 24). continuare »

CINE VREA SĂ COMPROMITĂ MITROPOLIA MOLDOVEI?

-tipic_bisericesc_2012-8016Despre un text neîntemeiat canonic, apărut în „Tipicul Bisericesc zilnic – 2012”, şi 2013

Cine vrea să compromită Mitropolia Moldovei și Bucovinei? Cine vrea să facă sminteală în rândul binecredincioșilor? Căci de sminteală este vorba atunci când se trece un text eretic sub egida unei mitropolii ortodoxe. Textul este intitulat „ISTORIA BISERICEASCĂ UNIVERSALĂ ÎN DATE”, are caracter ecumenist și apare în Tipicul Bisericesc zilnic – 2012.
După datele referitoare la Nașterea, Botezul, Propovăduirea, Răstignirea, Învierea și Înălțarea Domnului nostru Iisus Hristos și la propovăduirea Sfinților Apostoli, textul îl prezintă pe ereticul Origen, care „a lăsat o operă de aproape două mii de titluri”, fără a se menționa în acel loc faptul că a fost eretic.
Apoi este menționată nașterea la Mecca a lui Mahomed în 570 și refugiul său la Medina în 622, însă nu se menționează nimic despre Sfântul Ierarh Marcu Evghenicul, mare luptător împotriva ereziilor papale.
Din text aflăm că în anul 809, la sinodul de la Aachen, a avut loc „fundamentarea biblică, patristică și teologică a adaosului Filioque și introducerea lui în Crez”. Cum se poate fundamenta biblic și patristic o erezie? Nu este vorba nicidecum de fundamentare biblică și patristică, ci de înșelătorie papistășească.
Textul mai arată că în anul 867 a avut loc „schisma dintre Papa Nicolae I al Romei și patriarhul Fotie al Constantinopolului. Enciclica lui Fotie către patriarhii orientali, în care combate practicile și învățăturile latine”. În primul rând, se folosește exprimarea „Fotie” și nu „Sfântul Ierarh Fotie”, fapt care poate induce ideea că era un ierarh oarecare, nu un Sfânt Ierarh. Această idee falsă facilitează înțelegerea greșită a schismei „dintre Papa Nicolae I al Romei și patriarhul Fotie”. Se induce ideea unei simetrii de tipul: schismă între A și B egal schismă între B și A, relativizându-se adevărul. Trebuie să se știe că Sfântul Ierarh Fotie a condamnat ereziile papale, nu doar niște „practici și învățături latine” oarecare. continuare »

Declarație apostată a ss Bartolomeu: “noi continuăm să dialogăm cu Roma, cu Biserica Anglicană, cu CMB, cu Federația Luterană Mondială și cu Bisericile vechi orientale, cu armenii, copții, etiopienii, până când va veni marea zi a unirii tuturor”

Declaratii ecumeniste ale ereziarhului Bartolomeu, patriarhul ecumenist al Constantinopolului pe care le-a exprimat cu ocazia pomeniriii patriarhului Athenagoras, alt eretic care are pretentia sa fi ridicat anatemele asupra papistasilor.

„Astăzi, ca în fiecare an, ne amintim de Patriarhul Atenagora, de fericită memorie, care a adormit în 7 iulie, la Spitalul Valukli în 1972. Când ne aducem aminte de el, ca în fiecare an, este firesc să ne exprimăm recunoștința față de el, cu mai mare intensitatea în acest an, în care comemorăm 40 de ani de la trecerea lui la cele veșnice. Așa cum am sugerat recent Sfântului Sinod al Patriarhiei noastre, vom săvârși un requiem oficial în care îl vom pomeni pe patriarh. Am cerut Mitroplitului de Pergam, care a slujit Patriarhului Atenagora în diferite funcții, să ne vorbească despre personalitatea și opera acestui mare patriarh. Să ne rugăm împreună pentru odihna sufletului patriarhului nostru, care a deschis orizonturi noi pentru Patriarhia Ecumenică, a reînnoit perioada dialogurilor ecumenice, a întâlnit pe Papa Paul al VI-lea în Ierusalim acum 48 de ani, a deschi ferestrele pentru ortodoxie, a deschis centrul patriarhal de la Geneva, Academia ortodoxă de la Creta, Centrul patriarhal de studii patristice de la Tesalonic și altele”. continuare »

Ecumenismul în Biserica Ortodoxă Română: profanare a Bisericii si o pustiire a Ortodoxiei

Perfidia cu care se înrădăcinează zi de zi în viata noastră mentalitatea noului veac este de negrăit. Sub masca umanismului iubitor de om si nu de Hristos-Dumnezeu, ecumenismul, prin promovarea sincretismului apostatic, socialismului religios si a utopiilor sacerdotale doreste în marea lui apostazie să instaureze împărătia lui Antihrist pe acest pământ. Ispita cea mare e că vicleanul duh râvneste la a ne desprinde de Ortodoxie si a ne face lucrători pentru noul templul babilonic, pentru Împărătia de carne a Antihristului acestei lumi. Iată de ce aducem această mărturisire dreaptă a predaniilor apostolice si rânduielilor Sfintilor Părinti, spre a arăta credinciosilor de pretutindeni cum eresul ecumenist caută să surpe Una, Sfântă, Sobornicească si Apostolească Biserică a Ortodoxiei.

Înainte de a face orice judecată în cele ale credintei, se cuvine a nu trece cu vederea mărturisirile celor care mai înainte de noi au stiut să poarte „lupta cea bună” si să biruiască până la capăt: Sfintii Prooroci, Evanghelisti, Apostoli, Mărturisitori si Cuviosi din toate timpurile si toate locurile ce într-un cuget mărturisesc despre Biserica Ortodoxă drept Mireasa Domnului nostru Iisus Hristos si despre apărarea Ortodoxiei drept virtute mântuitoare.

Încredintati fiind de cele de mai sus, vom căuta, pentru o prezentare cât mai clară a ecumenismului autohton, să găsim rădăcinile prin care s-a ridicat acest vlăstar eretic pe zidurile Bisericii noastre Ortodoxe. Istoric vorbind, aderarea oficială si “legală” a BOR în CEB s-a făcut în anul 1964, dimpreună cu celelalte biserici din blocul comunist. Însă pentru a avea o radiografie clară a momentului, vom aduce în prezentare factorii esentiali ce au determinat acest pas al BR pentru ca mai apoi să putem privi obiectiv si nepărtinitor situatia actuală a ecumenismului din România. continuare »

ss Daniel – fidela slugă a CMB. Secretarul General al CMB în vizită la Patriarhia Română

Secretarul General al Consiliului Mondial al Bisericilor în vizită la Patriarhia Română

Biroul de Presă al Patriarhiei Române, ne informează:

În ziua de 16 mai 2012, la Reşedinţa patriarhală, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a primit în audienţă pe Domnul Pastor Olav Fykse Tveit, Secretarul General al Consiliului Mondial al Bisericilor. La întrevedere au mai participat Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Nifon, Arhiepiscopul Târgoviştei şi Exarh patriarhal, precum şi Preasfinţitul Părinte Ciprian Câmpineanul, Episcop vicar patriarhal.

Domnul Pastor Olav Fykse Tveit a mulţumit pentru primire şi a subliniat importanţa cooperării între Bisericile membre ale Consiliului Mondial al Bisericilor pentru o mărturie creştină comună în lumea de astăzi şi contribuţia exemplară a Bisericii Ortodoxe Române la activităţile acestei instituţii creştine internaţionale. continuare »

Provita Bucuresti si rozariul sau cum se face propaganda ecumenista sub paravanul actiunilor proviata

Cititorii abonati pe grupul de discutii Provita au purtat zilele acestea un dialog cu administratorul grupului, Bogdan Stanciu, care promoveaza evident si obsesiv ecumenismul, mascat de actiuni provita. El a trimis urmatorul mesaj grupului:

Primim și difuzăm:
”În perioada 4-6 mai 2012 la nivel mondial se organizează evenimentul ‘Un Milion de Rozarii pentru Pruncii Nenăscuţi’. În întâmpinarea acestui eveniment, cu binecuvântarea ÎPS Ioan Robu, Arhiepiscop Mitropolit de Bucureşti, la Catedrala ‘Sf. Iosif’ din Bucureşti va fi organizată o seară specială, sâmbătă, 5 mai 2012 – Rozariul Pruncilor Nenăscuţi – după următorul program:
* ora 18.00: recitarea Sfântului Rozariu al Pruncilor Nenăscuţi
* ora 18.30: Sfânta Liturghie solemnă, prezidată de PS Cornel Damian, Episcop auxiliar de Bucureşti, pentru apărarea vieţii şi dreptul copiilor la viaţă;
* ora 19.30: Prezentarea Rozariului Pruncilor Nenăscuţi de către preşedintele asociaţiei Pro Life Human Life din Irlanda, Declan Waters, însoţit de soţia sa, Carmel Waters.
Sunt invitaţi şi aşteptaţi să participe la acest lanţ de rugăciuni şi la această seară specială toţi cei care doresc să intre în Armata de Rugăciune a Preasfintei Fecioare Maria pentru dreptul la viaţă.„

Ca raspuns la acest mesaj, un cititor a scris:

Specificati, va rog, ca este valabil doar pentru catolici!
Un crestin-ortodox cade sub afurisire daca participa la slujbele si rugaciunile eterodocsilor.
Va rog sa nu promovati ecumenismul pe acest grup!

continuare »

Sunt eterodocşii – adică toţi cei ce îşi zic creştini, dar nu sunt ortodocşi – membri ai Bisericii?

Sunt eterodocşii, adică toţi cei ce îşi zic creştini,
dar nu sunt ortodocşi, membri ai Bisericii?[1]

de Dimitrie Ţelenghidis[2],
Profesor al Facultăţii de Teologie
Universitatea Aristotelică din Tesalonic

Sub influenţa ecumenismului, încă din secolul trecut, se întreprinde sistematic o tentativă de înstrăinare a conştiinţei ecclesiologice a Bisericii Ortodoxe, ca întreg (ca pliromă).  Mai exact, se încearcă din ce în ce mai mult acceptarea unei teorii  denaturate despre ceea ce înseamnă Biserica.

În baza acestei percepţii, cum că Biserica ar fi divizată, toţi creştinii – adică toți cei ce au fost botezaţi indiferent de modul săvârşirii Sfintei Taine a Botezului, în numele Dumnezeului Celui în Treime – sunt consideraţi ca fiind membri egali ai Trupului lui Hristos (adică ai Bisericii). Iar acest lucru se doreşte să fie luat în consideraţie în ciuda diferenţelor dogmatice dintre aceşti creştini.

În consecinţă, indirect, prin această teorie despre Biserică se anulează propriu-zis caracterul mântuitor al dogmelor (adevărurile de credinţă descoperite de Dumnezeu), dogme formulate de Sinoadele Ecumenice ale Bisericii.

Concomitent, îşi pierd definitiv însemnătatea atât anatemele şi afurisirile, precum şi Canoanele Sinoadelor mai sus pomenite. De altfel, așa se explică și faptul că s-a ajuns ca în Duminica Ortodoxiei fie să nu se mai citească în întregime anatemele, fie să nu se mai citească deloc Synodikonul Ortodoxiei. Încet, dar sigur, înaintăm spre o nivelare programată a Ortodoxiei cu erezia. De altfel, la evenimentele bisericești oficiale, ereticii sunt numiți fraţi întru Hristos cu ortodocșii sau, după caz, ortodocșii li se adresează cu ușurință, rostind titlul lor eccleziastic mincinos. Este limpede, ne găsim în mijlocul unui proces de omogenizare a diferitelor credinţe creştine. continuare »

A aparut nr. 21 al revistei ATITUDINI, numar inchinat Sfantului Iustin Popovici

O problemă reală care ameninţă Biserica de câţiva ani încoace este ecumenismul. Sf. Justin Popovici a fost printre primii care a atras atenţia asupra acestui pericol, numindu-l panerezia timpurilor noastre. Cum vedeţi învăţătura Sfântului Justin Popovici într-o perioadă în care ecumenismul este din ce în ce mai activ?

Pentru mine Sf. Justin Popovici este cea mai frumoasă aplicare a dogmei în veacul nostru. Este omul care l-a readus pe Dumnezeu între oameni, într-o civilizaţie întemeiată pe sine, pe un umanism luciferic. Un mare teolog şi dogmatist de valoare, care a incomodat şi incomodează prin modul în care spune tranşant Adevărul. Bineînţeles că în facultăţile de Teologie nu îl veţi găsi studiat. El apare ca un mare duşman al Bisericii şi al Europei, pentru că a combătut papismul şi toate rătăcirile umaniste ale statelor europene, dar în special erezia catolică ce i-a îndepărtat pe oameni de Dumnezeu. El este pe drept un adevărat apostol al naţiunilor europene. A delimitat credinţa Răsăritului de cea a Apusului; Răsăritul care își trăieşte viaţa în pocăinţă şi asceză, prin suferinţe şi necazuri, iar Apusul absorbit de curentul ecumenist şi umanist. Revoluţia franceză constituie apogeul umanismului şi nihilismului – Franța, Germania, Italia, Portugalia sunt părinţii umanismului şi nici până astăzi nu pot suporta Răsăritul ortodox.

Cititi integral pe site-ul ATITUDINI.

Sinodul al VIII-lea Ecumenic condamnă ereziile papiste

Sfântul Fotie cel Mare şi Sinodul al VIII-lea Ecumenic

de Mitropolitul Nafpaktei şi Sfântului Vlasie, Ierotheos Vlahos

Sinodul din 879-880 d.Hr. de la Constantinopol, care a avut loc pe când Patriarh al Constantinopolului era Sfântul Fotie cel Mare – această mare personalitate patristică –, a prezentat din toate punctele de vedere o importanţă foarte mare şi un interes excepţional, cu atât mai mult cu cât acest mare Sinod a avut loc înainte de ocuparea tronului Vechii Rome de către franci şi de introducerea oficială a lui Filioque şi, desigur, înainte de întreruperea comuniunii euharistice pe care Patriarhul Constantinopolului a impus-o Papei Romei în 1009. Acesta este motivul pentru care vom analiza câteva puncte caracteristice ale Sinodului, considerat al VIII-lea Sinod Ecumenic, puncte de un interes deosebit mai ales pentru zilele noastre. În cercetarea acestei teme am citit în primul rând Actele Sinodului, atât cât s-a păstrat din ele, precum şi diferite studii teologice asupra Sinodului.

  1.  Evenimentele care au precedat convocarea Sinodului din 879-880

Sfântul Fotie cel Mare s-a urcat pe tronul Constantinopolului în anul 858, în pofida voinţei sale, după ce a fost detronat Patriarhul Ignatie, aşa cum Fotie însuşi mărturiseşte într-o scrisoare a sa către Papa Nicolae I. Susţinătorii lui Ignatie s-au adresat Papei Nicolae I cu acuzaţia că Ignatie a fost detronat pe nedrept, iar Fotie a fost înscăunat necanonic în locul lui Ignatie şi, în plus, a fost ridicat la treapta de Patriarh direct de la simplu mirean, adică hirotonia sa a avut loc „peste noapte”. continuare »

Grecii arata cu degetul ecumenismul din Romania. De aceea suntem marginalizati cand mergem in bisericile din Grecia

Blogul ortodox ΑΚΤΙΝΕΣ, in limba greaca, a publicat 5 articole cu imagini de la saptamana ecumenista din Romania, care s-a incheiat pe 25 ianuarie. Din cauza acestor greseli facute de patriarhia romana, multi romani sunt tratati foarte urat de catre greci, cand merg in pelerinaj in Grecia, acuzandu-ne ca suntem eretici si ca ne vindem credinta papistasilor. Acelasi lucru se intampla si in Rusia. Le au si grecii si rusii pe ale lor, dar in acest caz au dreptate, caci suntem cea mai ecumenista patriarhie! Si mai grav este ca vom fi “marginalizati” de Insusi Dumnezeu, pentru calcarea Sfintelor Canoane.

Iata si articolele de pe blogul ΑΚΤΙΝΕΣ:

Tot acest blog a semnalat ecumenismul episcopului Siluan al Italiei, care a mers chiar alaturi de ereticul papa Ratzinger, la Vatican, facand de rusine Ortodoxia.

Ce spune Biserica lui Hristos despre faptele săvârșite de ierarhii noştri?

  • Matei 7:15: “Luati-vă aminte de proorocii mincinosi, care vin către voi în vesmintele oilor, iar dinlăuntru sunt lupi răpitori.”
  • Matei 24:24: “Că se vor scula hristosi mincinosi si prooroci mincinosi si vor da semne mari si minuni, cât să însale, de va fi cu putintă, si pre cei alesi.”
  • Faptele Apostolilor 5:29: “Si răspunzând Petru si apostolii, ziseră: A asculta trebuie pre Dumnezeu mai mult decât pre oameni.”
  • Fapte 20:28: “Luati drept aceea aminte, si vouă si la toată turma întru care pre voi Duhul Cel Sfânt v-au pus socotitori, ca să pasteti Biserica lui Dumnezeu, pe care o au câstigat prin sângele Lui.”
  • Fapte 20: 29-30: “Pentru că eu stiu aceasta că vor intra, după venirea mea lupi grei între voi, necrutând turma. Si dintre voi, singuri se vor scula bărbati grăind îndărătnicie, ca sa tragă pre ucenici după dânsii.”
  • Romani 16:17-18: “Si rog pre voi fratilor să socotiti pre aceia ce împerecherile si smintelile fac afară de învătătura care voi ati învătat, si vă abateti de la ei. Pentru că unii ca aceia Domnului nostru Iisus Hristos nu slujesc, ci pântecelor lor, si prin bunăcuvântare si bun grai însală inimile prostilor.” continuare »

Lacasul de gheata al satanei construit si in acest an la Balea Lac. Alo Sinodul!!!

Căsătoriile şi botezurile la rece şi la înălţime – în toate sensurile – au devenit o modă la Bâlea Lac, în Munţii Făgăraş, la 2.000 de metri altitudine. Până în februarie vor fi oficiate mai multe slujbe religioase în Bi­serica de Gheaţă, care va fi gata în curând.

În cea de-a doua parte a lunii ianuarie, cei ce vor urca la Bâlea Lac vor putea vizita şi noua Biserică de Gheaţă cons­truită lângă Hotelul de Gheaţă, devenit deja celebru în toată lumea. „După ce va fi bine­cuvântată, biserica va găzdui diverse slujbe sau programe religioase, private sau cu acces liber. Rezervările pentru evenimentele de la Biserica de Gheaţă au început deja, până acum fiind confirmate două cununii religioase ale unor cupluri de tineri englezi şi mai multe botezuri”, spune Arnold Klingeis, iniţiatorul proiectului.

Şi jurnaliştii de la BBC au venit anul acesta să vadă cu ochii lor Hotelul de Gheaţă de la Bâlea Lac şi să transmită în direct deschiderea lui, iar britanicii s-au  îndrăgostit iremediabil de construcţiile de gheaţă de la Bâlea. Hotelul are anul acesta 10 camere, fiecare fiind botezată după un stil muzical. Tema din acest an al hotelului este „ice sound”, camerele având denumirile: Rock, Jazz, Latino, Dance, Hip Hop, Chillout, Classical, House, Trance şi Blues. continuare »

Maica Ecaterina Fermo ne readuce aminte doua modele de marturisitori ai Ortodoxiei contemporane: IPS Serafim de Pireu si PS Artemie de Kosovo

Incep prin a prezenta cuvantul IPS Serafim de Pireu, un om de-o verticalitate uluitoare, asa cum noi nu am avut niciodata in ierarhia BOR. La intalnirea ortodoxa din Tesalonic, din 2004, IPS Serafim a marturisit urmatoarele:

Am mai aratat si cu alte ocazii ca intalnirile inter-crestine si inter-religioase- ecumenismul in ansamblul lui- nu inseamna numai negarea Sfintei Evanghelii, ci este o jignire adusa directa Sfintilor Mucenici si Noilor Marturisitori. Nivelarea crestinismului otodox din zilele noastre face fara rost patimirile, lipsurile, luptele si jertfele Sfintilor Apostoli pentru raspandirea invataturii celei cu adevarat mantuitoare la “fratii” lor iudei si la celelalte neamuri, batjocorind in acelasi timp staruinta pana la moarte a Sfintilor Mucenici in marturisirea dreptei credinte. Se relativizeaza insasi lucrarea mantuitoare a lui Hristos, care a venit in lume nu ca unul dintre multe adevaruri existente in toate religiile –dupa parerea ecumenistilor- ci ca SINGURUL ADEVAR INTRUPAT SI CA SINGURA CALE DE MANTUIRE. […] continuare »