Tag Archives: marturisire de credinta

Orthódoxos Týpos: Și Sinaxa Clericilor și Monahilor Ortodocși din Grecia a adoptat o nouă Mărturisire de Credință întocmită de Schitul românesc Prodromou din Sfântul Munte

054[2]

Sinaxa Clericilor și Monahilor Ortodocși din Grecia
Orthódoxos Týpos, 5 iunie 2015, nr. 2056, p. 1, 7.

Εικόνα (171)

NOUĂ MĂRTURISIRE DE CREDINȚĂ ÎMPOTRIVA PANEREZIEI ECUMENISMULUI

După cum se știe, ”Sinaxa Clericilor și Monahilor Ortodocși” a întocmit și publicat în anul 2009 <<Mărturisirea de Credință împotriva ecumenismului>>, care a devenit deja istorică prin ecoul pe care l-a avut, fiind semnată de un mare număr de arhierei, clerici și monahi și de mii de credincioși ortodocși din toată lumea. Trezirea duhovnicească pe care a provocat-o a fost impresionantă. În vremea din urmă ne gândeam că, după trecerea atâtor ani, ar fi nevoie de o înnoire și o întărire a acelui text și, iată, ca un răspuns și dar de la Dumnezeu, ne-a parvenit un text excepțional de <<Mărturisire>>, pe care l-a întocmit și l-a publicat Schitul românesc Prodromou din Sfântul Munte, ce aparține Sfintei Mănăstiri a Marii Lavre. Textul, semnat de toți monahii Schitului, peste treizeci la număr, dimpreună cu întâistătătorii și duhovnicii lor, a circulat în România și a adus bucurie creștinilor, dar și furie și oprobriu din partea ecumeniștilor.

Acest text, tradus în limba greacă, a fost acceptat și apreciat de ”Sinaxa Clericilor și Monahilor Ortodocși”, care îl semnează prin reprezentanții ei și și-l asumă ca al ei propriu, și se va bucura, dacă va fi semnat în continuare și de alți clerici și monahi, ale căror semnături le așteptăm la [email protected]

Urmează textul Mărturisirii:

MĂTURISIRE DE CREDINȚĂ ÎMPOTRIVA ECUMENISMULUI

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh.

Toți cei care am fost botezați în Biserica Ortodoxă și am crezut în mod ortodox, suntem membri deplini ai Bisericii celei Una, Sfinte, Sobornicești și Apostolești, care este doar Biserica Ortodoxă, adică mădulare ale Trupului lui Hristos, care are drept Cap pe Însuși Domnul nostru Iisus Hristos, Dumnezeu și Omul. Prin Taina Sfântului Mir am primit Pecetea Darului Duhului Sfânt și prin Sfânta Împărtașanie cu Trupul și Sângele lui Hristos ne unim cu El, devenind mădulare ale Trupului lui Hristos. continuare »

Binefacerile mărturisirii credinţei

Adevărul este singurul lucru care odihneşte şi bucură duhovniceşte. Dumnezeu ne învredniceşte să cunoaştem bucuria duhovnicească atunci când mărturisim Adevărul. Aceasta este o bucurie care ne renaşte duhovniceşte, ne înviază, ne curăţă de păcate. Este un Singur Dumnezeu, un Singur Adevăr şi o singură credinţă adevărată – Ortodoxă. Prin mărturisire, suntem aleşi să ajungem la fericirea cea veşnică şi plină de slavă dumnezeiască. Dar, având frică de oameni şi de moarte, renunţăm. Să nu ne amăgim: adevărata viaţă nu este aceasta pământească. Prin această viaţă trebuie să câştigăm fericita viaţă veşnică. Iar dacă nu suntem în Adevăr, nu mărturisim, nu suntem în Dumnezeu.

Viaţa aceasta este o moarte continuă. Dacă mărturisim, avem pace cu Dumnezeu şi ne mutăm la viaţa cea veşnică cu conştiinţa împăcată. Noi suntem cei care trebuie să mărturisim Adevărul. Dacă vrem să fim fericiţi, şi-n această viaţă şi în viaţa cea veşnică, să murim apărând Adevărul prin faptă şi prin cuvânt.

Frumuseţea Învierii este Dumnezeiască. Toată Creaţia Dumnezeiască a trăit momentul Învierii. Dar nu ar fi fost posibilă Învierea, dacă n-ar fi fost mai înainte Jertfa, Crucea.

Trebuie să ştim să murim în fiecare zi pentru credinţă, ca să putem să înviem duhovniceşte. Bucuria mărturisirii, când apărăm Adevărul, este dumnezeiască, odihnitoare, cerească, veşnică. Dar pentru aceasta trebuie să biruim cu ajutorul Harului Dumnezeiesc inerţia omului trupesc, căruia îi este frică de moarte şi de ispite. Aoleu! Să nu mă lovească, să nu sufăr, să nu mă chinuiască, să nu mor! continuare »