Singurul episcop român anti-ecumenist, PS Longhin Jar: Cuvinte de întărire și îngrijorare cu privire la sinodul pan-ecumenist

Conferința de la Constanța a PS Longhin Jar, episcopul român de la Mănăstirea Bănceni, din Bucovina

Harul Domnului nostru Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu Tatăl, și împărtășirea Sfântului Duh să fie cu voi, cu toți.

Te îmbrățișez întru Hristos, iubită Românie, preacuvioși, preacucernici părinți, preacuvioase maici și iubit popor ortodox, în aceste vremuri „ale durerii” și „ale zdrobirii sufletești” atât de tulburătoare pentru Sfânta noastră Ortodoxie. Mai întâi de toate aș vrea să mulțumesc tuturor celor ce mai doresc să facă ceva pentru Sfânta noastră Credință Ortodoxă singura mântuitoare, pe care ne-a lăsat-o Mântuitorul nostru Iisus Hristos, una Sfântă, Sobornicească și Apostolească Biserică. Aceasta este Biserica, ce nici porțile iadului nu o vor sfărâma și al cărei cap este Domnul nostru Iisus Hristos. Alte biserici nu mai recunoaștem, pentru că sunt rupturi și erezii, grupări drăcești, care de-a lungul vremurilor au luptat și luptă împotriva adevăratei credințe și împotriva lui Dumnezeu, ca să atragă cât mai mult popor spre pierzare și spre iad.

Dragi ortodocși, dacă vom pierde curăția Sfintei Ortodoxii, noi îl vom pierde pe Sfântul Duh, care este în Biserica noastră, iar asta înseamnă că vom pieri.

De la începutul veacurilor au fost lupte și loviri contra Bisericii adevărate a lui Hristos. De mii de ani s-au străduit să dărâme Biserica Lui, dar a rămas nevătămată, pentru că Hristos a fost, este și va fi Conducătorul Ei, având oameni Sfinți ai Sfintei noastre Biserici Ortodoxe, care au stat de strajă și au păstrat Dogmele, Canoanele și Sfânta Tradiție a credinței noastre ortodoxe. Însă astăzi stăm în fața unui mare pericol de a deveni vânzători și trădători de Dumnezeu și Adevăr. De aceea vă spunem cu durere în suflet, că a venit vremea mărturisirii de a apăra Sfântul Adevăr a scumpei noastre Ortodoxii.

Știm că Biserica lui Hristos a fost întemeiată în ziua Cincizecimii și de atunci până astăzi este condusă de Duhul Sfânt. Ceea ce este de mirare, este că în aceeași perioadă a Cincizecimii Întâistătătorii Bisericii, plecați acum în Creta, doresc să „dez-întemeieze” Adevărul lui Hristos și să-i dea chipul lumii acesteia, adică să o „dez-bisericească”. Ei apoi doresc să „îmblânzească și să domesticească” Evanghelia lui Hristos, „dată sfinților o dată pentru totdeauna”. (Iuda 1,3) Acum, în aceste vremuri, noi ca oameni vrem să devenim conducătorii acestei Biserici. Nu s-a pomenit niciodată ca un singur ierarh al Bisericii Ortodoxe să ia hotărârea pentru întreaga Biserică cu un singur vot și dacă totuși acest Sinod se numește Panortodox, atunci unde este deplinătatea Bisericii? continuare »

VIDEO exclusiv: Părintele JUSTIN și sinodul panortodox – Cuvânt testamentar pentru credincioși și ierarhi

Părintele Justin către mitr. Teofan:

Grijă de turmă, ca un păstor! Toată grija cea lumească să o lepădăm!
Cuvinte mari: Ascultați de mai marii voștri, ca și ei să asculte de Mine (n.n. de Dumnezeu)!

Ascultarea, spun Sfinții Părinți, se face până la păcat, până la erezie. Astfel trebuie să fie și ascultarea noastră: de ierarhii care fac ascultare de Dumnezeu. Să ne fie cu luare aminte în aceste zile în care ierarhii hotărăsc pentru noi, în Creta, ori continuitatea Sfinților Părinți ori, să ne păzească bunul Dumnezeu, intrarea oficială în împărăția lui antihrist.

Sfântul Cuvios Justin Pârvu – 3 ani de la trecerea în ceata marilor sfinți români

16 iunie 2013 – 16 iunie 2016

Sfinte Justin, veselia îngerilor, bucuria și frumusețea tuturor sfinților, pe tine te rugăm îngrădește mănăstirile tale, în care te-ai nevoit cu râvnă și te-ai făcut părtaș cetei mărturisitorilor și cuvioșilor.

Sfantul Justin Parvu de la Petru Voda

continuare »

Campanie umanitară pentru recuperarea copiilor lui Florin Barbu!

Avem acordul lui Florin Barbu pentru a face public nr. de cont și codul IBAN. Deoarece modalitatea de plată prin PAYPAL (în contul surorii lui din Spania) ridică unele probleme, pentru unii, puteți trimite direct în contul lui din Londra. Se pot trimite bani în orice monedă, de la orice bancă (evident, cu comisionul perceput sau nu de bănci).

CONT in lei pentru cei din Romania:
Cont Raiffeisen Bank Romania: Florin Barbu
RO03 RZBR 0000 0600 1871 9108
Cod BIC Raiffeisen Bank: RZBRROBU

BANCA SANTANDER
Nr. de cont: 51151222
Cod IBAN: GB83ABBY09012851151222
Pe numele Florin Barbu 

foto cont

Să-l ajutăm pe Florin! Vă rog, nu rămâneți nepăsători! Orice părinte poate trece prin situații asemănătoare, căci sitemul satanic e din ce în ce mai apăsător.

 

Patru patriarhii nu vor participa! Sinodul pan-ecumenist în “pericol” să nu mai aibă loc! … dacă s-ar respecta canoanele

UPDATE

 

sinodul-panortodox-anulat

După ce pe 1 iunie sinodul Bisericii Ortodoxe Bulgare a anunțat că nu va participa la viitorul sinod pan-ecumenist, astăzi și Patriarhia Antiohiei a confirmat neparticiparea. Citiți mai jos Comunicatele oficiale:

„În legătură cu răspândirea unor zvonuri false și înșelătoare pe Internet, cu privire la ultima decizie a Sfântului Sinod [al Bulgariei], privind Sfantul si Marele Sinod Panortodox, care va avea loc in perioada 16-26 iunie 2016 in Creta, Cancelaria Sfântului Sinod [al Bulgariei] face urmatoarele precizari:

1. Decizia adoptată în unanimitate de către Sfântul Sinod a fost semnata oficial de către Patriarhul bulgar Neofit și de mitropoliții-membri ai Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Bulgare.

2. Decizia Sfântului Sinod este categorică: Biserica Ortodoxă Bulgară NU va participa la Sfantul si Marele Sinod Pan-ortodox, din motive deja anunțate (detalii).

3. Decizia a fost trimisă Intâistătătorilor fiecărei Biserici Ortodoxe locale.

4. Zborul delegației Bisericii Ortodoxe din Bulgaria, spre Creta, într-un avion guvernamental, a fost anulat.

5. Rezervarile facute pentru delegația bulgara au fost anulate și, in prezent, au loc negocieri in vederea unor raspunsuri favorabile”.

mai multe aici.

Conform agenţiei de ştiri Romfea.gr, în şedinţa extraordinară a Sinodului Patriarhiei Antiohiei din 6 iunie 2016, acesta a luat act de hotărârea Bisericii Bulgare şi de propunerea Bisericii Ruse privind rezolvarea problemelor organizatorice, acuzând Patriarhia Constanti­nopolului de indiferenţă faţă de propunerile celorlalte Biserici Ortodoxe.

Mai mult decât atât, Sinodul Patriarhiei Antiohiei nu acceptă propunerea Constantinopolului de a amâna rezolvarea diferendului jurisdicțional cu Patriarhia Ierusalimului după Sinodul din Creta, amintind tuturor că Patriarhia Antiohiei şi cea a Ierusalimului nu sunt în comuniune euharistică şi, deci, nu vor putea sluji şi colabora la Sinod, mai ales că Ierusalimul n-a făcut nimic timp de trei ani ca să rezolve problema arhiepiscopiei pe care a înfiinţat-o în Qatar pe teritoriul canonic al Antiohiei.

De asemenea, Patriarhia Antiohiei constată că agenda Sinodului nu este relevantă, mai ales după ce s-a scos şi tema calendarului (importantă pentru nevoile pastorale ale credincioşilor din Patriarhia Antiohiei), iar toate celelalte documente propuse spre aprobare au carențe majore sau sunt lipsite de consistenţă.

În consecinţă, Patriarhia Antiohiei cere Constantinopolului amânarea Sinodului Panortodox până la eliminarea tuturor problemelor existente între Bisericile Autocefale şi cheamă pe toţi la o mai serioasă pregătire pentru organizarea viitorului Sinod, a cărui succes depinde de consensul deplin al tuturor ortodocşilor. În actuala situaţie, Biserica Antiohiei nu va participa la Sinodul din Creta şi nici nu va recunoaşte hotărârile lui.

| sinodultalharesc

Sinodul panortodox nu poate avea loc, decat cu participarea tuturor Bisericilor Ortodoxe și deciziile luate nu pot fi valide decât prin vot unanim. Cel puțin așa este tradiția în Biserica Ortodoxă. Dar mai știm cazuri, precum “sinodul” de la Moscova care a schimbat calendarul, cu toate că nu au participat toate patriarhiile, declarându-se că cele absente vor adera pe parcurs. Sperăm ca acest sinod pan-ecumenist să nu aibă loc, căci altfel va trebui să-i întâmpinăm pe ierarhii noștri la întoarcere cu huiduieli și ouă, cum au făcut binecredincioșii Sf. Marcu Evghenicul, cu ierarhii ce au trădat la sinodul de la Ferrara-Florența din 1438.

PETIȚIE internațională pentru salvarea copiilor lui Florin Barbu din mâinile homosexualilor

PETITIE Florin Barbu CitizenGO

Site-ul CitizenGO, specializat în petiții pro-familie, anti căsătorii LGBT, anti avort, anti vaccin etc. a lansat petiția internațională pentru sprijinirea lui Florin Barbu. Vă rugăm să semnați petiția și să o popularizați prin email, site-uri de socializare (facebook, twitter) si alte mijloace pentru a strânge câteva sute de mii de semnături. Să arătăm că și ortodocșilor le pasă de frații lor, nu numai protestanților, care au reușit prin lobby și bani să recupereze copiii familiei Bodnariu.

SEMNAȚI PETIȚIA AICI

 

Cititi și: DOCUMENT: Cazul FLORIN BARBU – DOVADA ca oricare dintre noi poate fi considerat NEBUN, deci oricaruia dintre noi II POT FI LUATI COPIII continuare »

PETIȚIE adresată sinodului BOR: NU participați la sinodul din Creta

sinod-bor

CĂTRE SFÂNTUL SINOD AL BISERICII ORTODOXE ROMÂNE ÎN PRIVINŢA SFÂNTULUI ŞI MARELUI SINOD CE SE PREGĂTEŞTE A AVEA LOC ÎN  16-27 IUNIE 2016

Hristos a înviat!

Cu toate că timpul care s-a scurs de la publicarea documentelor propuse spre aprobare „Sfântului şi Marelui Sinod al Bisericii Ortodoxe” programat a se desfăşura peste două săptamâni în Creta a fost extrem de scurt, au avut loc deja numeroase dezbateri la nivel panortodox pe marginea acestora. Astfel, au fost semnalate unele aspecte dogmatice, canonice, de credinţă, ce implică inclusiv regulamentului de organizare şi funcţionare, care au ridicat credibile semne de întrebare şi au iscat controverse.

Faptul că cei care le-au semnalat sunt pe drept cuvânt personalităţi din cadrul Bisericii (înalți clerici, monahi, teologi, mireni), și chiar, mai ales, Sfinte Sinoade ale mai multor Patriarhii și Biserici autocefale sau autonome (între care, la 1 iunie 2016, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Bulgare tocmai a hotărât retragerea de la „Sfântul şi Marele Sinod al Bisericii” dacă nu se amână pentru a fi regândit și ca organizare, dar și ca documente teologice de adoptat), ne dă motive întemeiate să ne alăturăm şi noi îngrijorării lor şi cu dragoste filială vă rugăm să nu mergeţi la această întrunire şi să luptaţi pentru amânarea ei până la momentul în care toate problemele ridicate, atât privitoare la organizarea şi funcţionarea sinodului, cât şi la documentele acestuia, vor fi lămurite (notăm aici că faţă de multele decenii în care teologii desemnaţi pregătirii documentelor au analizat şi dezbătut cuprinsul lor, este profund incorect şi extrem de primejdios să se lase pleromei Bisericii doar câteva luni pentru analiză şi ridicarea obiecţiunilor, şi doar câteva zile în care Bisericile locale să poată recepta şi fructifica aceste obiecţii şi observaţii ale pleromei).

Dacă din orice motiv socotiţi că sunteţi totuşi obligaţi să mergeţi în Creta, credem că cea mai bună şi cea mai sigură atitudine cu putinţă este aceea de a obţine amânarea şi reorganizarea acestui sinod și reformularea hotărârilor sale finale, inclusiv prin refuzul de a accepta şi semna documentele propuse.

Dorim ca „Marele și Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe” să fie lipsit de orice controversă și pată, pentru ca numai aşa el poate fi cu adevărat de folos Bisericii, pentru copiii noştri și întreaga lume, iar nu un motiv în plus de dezbinare și îndepărtare de la credinţa Părinţilor.

Semnează o parte a pleromei Bisericii părintești, care se roagă ca Sfântul Duh să fie cu sfinţiile voastre şi să vă întărească în toată lucrarea cea bună şi dreptslăvitoare a Bisericii Domnului nostru Iisus Hristos.

Astăzi, 02 Iunie 2016,
la prăznuirea Sfântului Nichifor Mărturisitorul Patriarhul Constantinopolului
și a Sfântului Mare Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava.

SEMNAȚI SCRISOAREA AICI

| SinodulTâlhăresc

Citiți și:

Credincioși din Arhiepiscopia Buzăului cer printr-o scrisoare deschisă IPS. Arhiepiscop Ciprian, să condamne fără echivoc, ecumenismul și Consiliul Mondial al Bisericilor (CMB) la Sinodul din Creta

Arhitecta Ana Botez printr-o scrisoare deschisă se adresează Patriarhului Daniel și Arhiereilor din BOR,  cerându-le să nu participe la Sinodul din Creta

Foto: SCRISOAREA DESCHISA adresata Mitropolitului Teofan, de catre monahi din Mitropolia Moldovei si Bucovinei referitor la MARELE SINOD din 06.06.2016

STARETUL MACARIE de la Manastirea Oituz INGRIJORAT de MARELE SINOD

Scrisoare deschisă către sinodul Sfintei Biserici Ortodoxe Române: Nu participați la sinodul din Creta!

patriarhia_romanaHristos a înviat!

Cu toate că timpul care s-a scurs de la publicarea documentelor propuse spre aprobare „Sfântului şi Marelui Sinod al Bisericii Ortodoxe” programat a se desfăşura peste două săptamâni în Creta a fost extrem de scurt, au avut loc deja numeroase dezbateri la nivel panortodox pe marginea acestora. Astfel, au fost semnalate unele aspecte dogmatice, canonice, de credinţă, ce implică inclusiv regulamentului de organizare şi funcţionare, care au ridicat credibile semne de întrebare şi au iscat controverse.

Faptul că cei care le-au semnalat sunt pe drept cuvânt personalităţi din cadrul Bisericii (înalți clerici, monahi, teologi, mireni), și chiar, mai ales, Sfinte Sinoade ale mai multor Patriarhii și Biserici autocefale sau autonome (între care, la 1 iunie 2016, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Bulgare tocmai a hotărât retragerea de la „Sfântul şi Marele Sinod al Bisericii” dacă nu se amână pentru a fi regândit și ca organizare, dar și ca documente teologice de adoptat), ne dă motive întemeiate să ne alăturăm şi noi îngrijorării lor şi cu dragoste filială vă rugăm să nu mergeţi la această întrunire şi să luptaţi pentru amânarea ei până la momentul în care toate problemele ridicate, atât privitoare la organizarea şi funcţionarea sinodului, cât şi la documentele acestuia, vor fi lămurite (notăm aici că faţă de multele decenii în care teologii desemnaţi pregătirii documentelor au analizat şi dezbătut cuprinsul lor, este profund incorect şi extrem de primejdios să se lase pleromei Bisericii doar câteva luni pentru analiză şi ridicarea obiecţiunilor, şi doar câteva zile în care Bisericile locale să poată recepta şi fructifica aceste obiecţii şi observaţii ale pleromei).

Dacă din orice motiv socotiţi că sunteţi totuşi obligaţi să mergeţi în Creta, credem că cea mai bună şi cea mai sigură atitudine cu putinţă este aceea de a obţine amânarea şi reorganizarea acestui sinod și reformularea hotărârilor sale finale, inclusiv prin refuzul de a accepta şi semna documentele propuse.

Dorim ca „Marele și Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe” să fie lipsit de orice controversă și pată, pentru ca numai aşa el poate fi cu adevărat de folos Bisericii, pentru copiii noştri și întreaga lume, iar nu un motiv în plus de dezbinare și îndepărtare de la credinţa Părinţilor.

Semnează o parte a pleromei Bisericii părintești, care se roagă ca Sfântul Duh să fie cu sfinţiile voastre şi să vă întărească în toată lucrarea cea bună şi dreptslăvitoare a Bisericii Domnului nostru Iisus Hristos.

Astăzi, 02 Iunie 2016,
la prăznuirea Sfântului Nichifor Mărturisitorul Patriarhul Constantinopolului
și a Sfântului Mare Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava.

SEMNAȚI PETIȚIA AICI.

Biserica Ortodoxă din Bulgaria NU va participa la sinodul pan-ecumenist. Va fi amânat sinodul sau vor fi convinși bulgarii?

sinodul ortodox bulgar

Sfantul Sinod al Bisericii Ortodoxe Bulgare a semnalat retragerea din Consiliul Pan-ortodox care va avea loc in Creta intre 16 si 26 iunie. De fapt, Sfantul Sinod a cerut amanarea consiliului, cu exceptia cazului in care ii sunt indeplinite cerintele, dar avand in vedere ca acest lucru este putin probabil sa se întample, decizia Sinodului va conduce la retragere. Sfantul Sinod a mentionat sase obiectii.

| saccsiv

Pare de necrezut, că tocmai bulgarii sunt mai ortodocși decât grecii. Să ne rugăm însă să fie așa și sinodul pan-ecumenist să fie amânat, dacă nu anulat. Dar, să rămânem în continuare vigilenți, să nu ne culcăm pe-o ureche, căci poate fi și o diversiune pentru a opri avalanșa de atitudini ce sancționează acest sinod, datorită temelor pe care le propune ambiguu spre dezbatere. Să ne întristăm totodată că dintre ierarhii BOR nu se ridică unul care să arate necanonicitatea și ecumenismul ce caracterizează agenda viitorul sinod supranumit “mare și sfânt”.

Traficantul de copii Klaus Iohannis NU VREA să se implice în cazul Florin Barbu. Să-l bombardăm cu emailuri!

I sent an Email to CPS (Child protection agency) in UK regarding Mr Barbu’s situation.. They responded to me, and they said that they alread y contacted the Romanian President regarding Mr Barbu’s situation. According with them, the Romanian President replied to them that he doesn’t want to get involved in. How is that possible?? He knows what is going on with the Butnariu’s family. The Romanian President doesn’t care for his own people??? If is true let’s all send him the piece of our minds. This is not right…

traficantul de copii Klaus Iohannis

Mesajul de mai sus a fost publicat la pagina fratelui Florin Barbu, tatăl copiilor răpiți de statul britanic și dați spre adopție unui cuplu de homosexuali foarte bogați.

Deși nu cred că nesimțirea acestui neamț poate fi deranjată de emailurile noastre, vă îndemn să trimiteți o avalanșă de emailuri pe adresa [email protected] si prin formularul de contact de aici. Spuneți-i că este o marionetă, un mort sufletește, un trădător al cetățenilor români și prin neimplicarea sa în salvarea copiilor lui Florin Barbu confirmă că este un complice la traficul de copii.

VIDEO: Propunerile IPS Serafim de Pireu pentru sinodul pan-ecumenist

– Inaltpreasfintia voastra, privitor la Marele Sinod care urmeaza sa aibe loc in Creta, intrebarea mea este: vedeti necesare modificari, fie referitor la subiectele ce vor fi abordate, fie la modul de organizare, asa incat acest Mare Sinod sa se bucure de statutul si autoritatea unui Sinod Ecumenic?

IPS Serafim de Pireu:

As dori, pentru inceput, sa-mi exprim marea recunostinta fata de Televiziunea tarii surori, Romania, pentru cinstea pe care mi-o face, dorind sa auda smeritele mele pareri referitoare la un subiect atat de grav si insemnat care priveste intreaga Biserica Ortodoxa Soborniceasca a lui Hristos.
Si, desigur, trebuie sa-mi exprim profunda apreciere, marele devotament si dragostea fiasca fata de Întaistatatorul Preasfintei Biserici Ortodoxe Romane, Preafericitul Patrairh al Romaniei, Daniel, care este o foarte importanta personalitate teologica a Ortodoxiei de azi si un ierarh constient si veghetor al Bisericii lui Hristos. Deci, smerit, cu acest prilej, imi exprim pretuirea fata de Patriarhul Romaniei si fata de poporul roman frate, din partea Mitropoliei Pireului.  continuare »