Pana acum, legea educatiei prevedea ca, pentru a nu frecventa orele de religie, elevul major, parintii sau tutorii legali ai acestuia trebuie sa faca o cerere scrisa in acest sens, urmand ca situatia scolara a elevului respectiv sa fie incheiata fara disciplina religie. CCR a decis in noiembrie, cu majoritate de voturi, ca aceasta prevedere legala incalca dispozitiile Constitutiei.

“Manifestarea libera a optiunilor implica in mod necesar initiativa proprie a persoanei in sensul frecventarii disciplinei Religie, iar nu consimtirea tacita sau refuzul expres. Exprimarea unei opinii din perspectiva prevederilor constitutionale referitoare la libertatea constiintei si a religiei aplicabile in domeniul invatamantului religios trebuie sa aiba intotdeauna un sens pozitiv (persoana alege sa studieze religia), iar nu un sens negativ (persoana alege sa nu studieze religia), intrucat in cea de-a doua ipoteza persoana este prezumata ca manifestand deja optiunea de a studia, fiind nevoita sa actioneze ulterior pentru excluderea sa din grupul de studiu. Or, o atare reglementare nu reprezinta altceva decat o constrangere a persoanei in manifestarea unei optiuni, ceea ce, de plano, contravine libertatii constiintei consacrata de Constitutie”, explica judecatorii in Decizia nr. 669/2014.

Concret, asta inseamna ca, de acum, elevii majori sau parintii/tutorii legali ai elevilor minori vor studia religia in scoli doar la cerere.

Potrivit legii educatiei, religia este inclusa ca disciplina scolara in invatamantul primar, gimnazial, liceal si profesional. Elevilor care apartin cultelor recunoscute de stat le este asigurat dreptul de a participa la ora de religie (conform confesiunii proprii), iar aceasta disciplina poate fi predata doar de personal didactic calificat si abilitat.

Decizia Curtii este definitiva si general obligatorie si se aplica de la momentul publicarii in Monitorul Oficial.

Care sunt prevederile declarate neconstitutionale

Prevederile declarate neconstitutionale sunt cele ale art. 18 alin. 2 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011 si cele ale art. 9 alin. 2 din Legea invatamantului nr. 84/1995:

Art. 18 alin. 2 din Legea nr. 1/2011: “La solicitarea scrisa a elevului major, respectiv a parintilor sau a tutorelui legal instituit pentru elevul minor, elevul poate sa nu frecventeze orele de religie. In acest caz, situatia scolara se incheie fara disciplina Religie. In mod similar se procedeaza si pentru elevul caruia, din motive obiective, nu i s-au asigurat conditiile pentru frecventarea orelor la aceasta disciplina.”

Art. 9 alin. 2 din Legea nr. 84/1995: “La solicitarea scrisa a parintilor sau a tutorelui legal instituit, elevul poate sa nu frecventeze orele de religie. In acest caz situatia scolara se incheie fara aceasta disciplina. In mod similar se procedeaza si pentru elevul caruia, din motive obiective, nu i s-au asigurat conditiile pentru frecventarea orelor la aceasta disciplina.”

Legea nr. 84/1995 nu mai este in vigoare, ea fiind abrogata si inlocuita de Legea nr. 1/2011.

Ce se intampla atunci cand anumite prevederi sunt declarate neconstitutionale

Constitutia Romaniei prevede ca, atunci cand CCR constata neconstitutionalitatea anumitor prevederi legale, acestea se suspenda timp de 45 de zile de la publicarea deciziei Curtii in Monitorul Oficial. Practic, asta inseamna ca in perioada aceea prevederile nu se mai aplica.

Daca in intervalul de 45 de zile Parlamentul sau Guvernul (dupa caz) nu pun de acordprevederile neconstitutionale cu dispozitiile Constitutiei, efectele juridice ale acestora inceteaza.

| avocatnet