APELUL Părintelui Justin împotriva actelor cu cip! SEMNUL Ortodoxiei ca răspuns la semnul fiarei!

Doamne Iisuse Hristoase Fiul lui Dumnezeu miluieste-ma pe mine pacatosul/pacatoasa si pe toata lumea Ta !

Este vremea muceniciei!
Luptaţi până la capăt! Nu vă temeţi!

Iubiţi fii ortodocşi ai acestui neam

Cu multă durere şi îngrijorare vin să vă adresez aceste cuvinte, pentru care mă simt dator în faţa lui Dumnezeu şi conştiinţa şi inima nu mă lasă să trec nepăsător pe lângă acest val primejdios care s-a ridicat să înghită toată suflarea omenească, chiar şi pe cei aleşi, de este cu putinţă. Nu în calitatea mea de biet monah, ascuns într-un vârf de munte, era să vă aduc la cunoştinţă aceste pericole ce se ivesc asupra Bisericii lui Hristos, în primul rând, ci a arhipăstorilor, mai marii acestei Biserici. Dar dacă ei trec aceste lucruri sub tăcere, având preocupări mai de seamă decât are acest popor, eu nu pot să trec cu vederea glasul vostru, al celor care aţi rămas credincioşi cuvântului Evangheliei lui Hristos, aţi aşteptat şi mi-aţi cerut cuvântul în privinţa acestor realităţi dureroase în care ne aflăm.

De aceea, fiii mei, vin şi vă spun că a sosit ceasul să-L preaslăvim pe Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos, singurul Dumnezeu adevărat. Nu credeam că voi trăi să văd şi eu începutul acestor vremuri de durere, apocaliptice – dar iată că mânia lui Dumnezeu a venit mai degrabă asupra noastră, pentru toate păcatele şi fărădelegile pe care le-am săvârşit. Şi văd cum bieţii oameni nu sunt pregătiţi să facă faţă acestor capcane ale vrăjmaşului, a cărui nouă lucrare acum este să pecetluiască sufletele voastre cu semnul Fiarei – 666. Toţi am citit Apocalipsa şi înfricoşătoarea profeţie – scrisă cu 2000 de ani în urmă: „Şi ea(fiara) îi sileşte pe toţi, pe cei mici şi pe cei mari, şi pe cei bogaţi şi pe cei săraci, şi pe cei slobozi şi pe cei robi, ca să-şi pună semn pe mâna lor cea dreaptă sau pe frunte. Încât nimeni să nu poată cumpăra sau vinde decât numai cel ce are semnul, adică numele fiarei, sau numărul numelui fiarei”(Apoc. 13:16-17).

Vremea în care ne aflăm acum este premergătoare acestei profeţii. Prin lege, prin ordonanţă de guvern, românii sunt obligaţi să se încadreze într-un plan de urmărire şi supraveghere la nivel naţional şi mondial, proiect care le răpeşte de fapt oamenilor libertatea. Românilor li se cere să-şi pună pe paşapoartele, permisele auto şi orice alt act personal cipul biometric ce conţine amprenta digitală, imaginea facială, şi toate datele personale. Poate pentru mulţi dintre dumneavoastră acest cip pare un lucru nesemnificativ, dar în spatele acestui sistem de însemnare a oamenilor, de codare şi stocare a datelor de identificare se ascunde o întreagă dictatură, un întreg plan demonic, prin care de bună voie îţi vinzi sufletul diavolului. Însemnarea oamenilor, ca pe vite, este primul pas al unor alte măsuri luate pentru controlul absolut al fiinţei umane. Dragii mei, după cum proorocesc Sfinţii Părinţi, primirea acestui semn este lepădarea noastră de credinţă. Să nu credeţi că putem sluji şi lui Dumnezeu şi lui mamona. Nu, dragii mei, nu primiţi acest însemn diavolesc care vă răpeşte ceea ce vă aparţine prin moştenire de la Dumnezeu, dreptul la identitate, dreptul la unicitate şi originalitate, al fiecărei fiinţe umane! Trebuie să vă apăraţi acest drept de la Dumnezeu, chiar de ar fi să plătiţi cu preţul vieţii voastre. În zadar câştigaţi cele ale lumii, dacă vă pierdeţi sufletele voastre şi ale copiilor voştri, pentru că Sfinţii Apostoli ne spun clar „se cuvine să ascultăm de Dumnezeu mai mult decât de oameni”.

De aceea vă spun: este vremea muceniciei! După părerea mea ne aflăm în vremurile în care singura cale de mântuire este mucenicia. De-abia acuma este momentul să mărturisim cu propria noastră viaţă, până acum ar fi fost o risipă de energie. Din păcate noi nu avem un tineret ortodox la fel de riguros ca cel al grecilor, al nostru este mai evlavios, ce-i drept, dar şi mai lipsit de vlagă şi de reacţie. Se ştie foarte bine cât de curajos au reacţionat grecii dar şi sârbii, când au protestat împotriva acestor cipuri şi a sistemului însemnării şi controlului total al identităţii. Tinerii lor au fost formaţi de mici în duhul acesta patristic, atât în familiile cât şi în şcolile lor – ei au noţiuni de Vechiul Testament, de Noul Testament; din tată-n fiu s-a predat această tradiţie patristică. De pe timpul comunismului încoace noi am dovedit că rămânem constanţi slugi altora, uitând de curajul şi demnitatea românilor de altădată. Toate popoarele vecine au încercat să scape de comunism, să-şi impună cumva neatârnarea – şi au reuşit într-o măsură oarecare. Dar România, care a fostcel mai crunt lovită de fiara comunistă, al cărei popor a îndurat cele mai cumplite crime şi decimări în lagăre şi deportări, a ajuns astăzi putregai. La noi în biserică situaţia este destul de anevoioasă deoarece credincioşii nu sunt destul de informaţi cu privire la aceste provocări ale lumii de azi. La noi, bietul român, dacă îl măguleşti un pic, nu mai ţine cont de nici o normă evanghelică. El este vinovat numai prin neştiinţă deoarece dacă el n-are câtuşi de puţine cunoştinţe de la biserică, de la şcoală, din familie, din societate – ignoranţa e cuceritoare. Pentru că el are un text în capul lui: „supuneţi-vă mai marilor voştri”; la el trebuie să meargă textul. Păi, pe noi nu ne acuzau în puşcărie, folosindu-se cu viclenie de textul scripturistic, aşa cum fac şi sectarii?– „Voi aţi fost încăpăţânaţi măi, voi aţi fost răzvrătiţi, n-aţi ascultat de cuvântul Evangheliei – păi, ce creştini mai sunteţi voi? Voi vă pierdeţi viaţa zadarnic”. Aşa încercau să ne reeduce comuniştii roşii de atunci, şi tot astfel fac acum cu poporul nostru comuniştii de azi îmbrăcaţi cu haine albe.

Se vrea şi se încearcă o desfiinţare a sacrului prin relativizarea valorilor fundamentale, a adevărului de credinţă prin ecumenicitate, se vrea înregimentarea şi uniformizarea pe model ateist a copiilor noştri. Dacă îi spui acum unui cetăţean care are cinci copii în casă – „Măi, nu mai lua buletinul sau paşaportul” – păi el nu înţelege. „Păi, părinte, eu ce le mai dau de mâncare”? Şi-l pui în faţa acestei situaţii grele. Suntem noi dispuşi ca Brâncoveanu de altădată să facem sfinţi din copiii noştri? Nu suntem pregătiţi. Şi atunci cine poartă toată această vină? Nu noi, biserica? Nu noi, mănăstirile, care suntem în faţa altarului avem datoria să spunem oamenilor adevărul şi să-i prevenim la ceea ce-i aşteaptă pe mâine? Dar în protopopiate nici vorbă să se pună o astfel de problemă, eşti respins, eşti catalogat naiv şi depăşit – ba chiar mai face şi glume pe seama ta. Deci dacă preotul nu are habar de lucrurile acestea, atunci ce să mai spui de bietul credincios care săracu’ de-abia deschide Biblia de două trei ori pe an, sau doar o dată-n viaţă? Vina este de partea tuturor celor ce răspund de educaţia şi formarea acestui popor – de la învăţători, profesori până la preoţi şi miniştri.

Vă cer, aşadar, în numele Mîntuitorului Hristos, Care a spus „Oricine va mărturisi pentru Mine înaintea oamenilor, mărturisi-voi şi Eu pentru el înaintea Tatălui Meu, Care este în ceruri.  Iar de cel ce se va lepăda de Mine înaintea oamenilor şi Eu Mă voi lepăda de el înaintea Tatălui Meu, Care este în ceruri.” (Matei 11: 32-33), să cereţi autorităţilor române să abroge (anuleze) legile care permit îndosarierea şi urmărirea electronică a creştinilor, renunţarea la libertatea cu care ne-am născut.

Dar o să primim plata păcatelor noastre, moartea, osânda noastră, care să nu fie, ferească Dumnezeu, de răscumpărat. Pentru că Hristos Şi-a vărsat sângele o dată pentru tine. Ei bine, poporul acesta, prin fruntaşii săi, s-a ticăloşit până la culme, prin trădarea tradiţiilor şi credinţei strămoşeşti. Iar noi am refuzat această răscumpărare prin neprezentarea acestor adevăruri scripturistice; am fost deseori absenţi din fruntea micii oştiri a Adevărului.

Să rezidim neamul acesta! Dar nu vom putea izbândi lucrul acesta dacă nu ne vom rezidi fiecare în parte sufletele noastre. Să ne pocăim şi să ne punem cenuşă în cap, ca să ne dea Domnul harul şi puterea de a primi mucenicia. Va trebui să creăm mici fortăreţe, mici cetăţui de supravieţuire, la sate, acolo unde mai sunt încă oameni care pricep şi îşi amintesc Rânduiala, unde să avem pământul nostru, şcoala noastră – în care să ne creştem copiii în duhul aceasta ortodox, să avem spitalele şi moaşele noastre. Copiii încă de la naştere trebuie protejaţi – pentru că, după cum vedeţi, vor să implanteze acest cip pruncului la naştere.

Fiecare este dator să-şi mântuiască sufletul. Fiecare să se intereseze şi să vadă că ne aflăm în faţa unui moment de cumpănă în care ai de ales: să-ţi pierzi sufletul sau să-ţi salvezi sufletul. Cel care nu s-a interesat până acum, nu e târziu încă să afle şi să se dumirească.

Acum e timpul jertfei !!!

Prin vorbărie şi prin conferinţe nu mai facem nimic.

Să te duci, române drag, fără frică, direct spre vârful sabiei, ca străbunii noştri cei viteji, să te duci ca o torpilă japoneză, să mori în braţe cu vrăjmaşul! Acum suntem exact ca în arena romană cu fiare sălbatice – stai aici în mijlocul arenei şi aştepţi, ca şi creştinii de odinioară, să dea drumul la lei. Aşteptaţi să fiţi sfâşiaţi, rupţi, altă scăpare nu mai e! Lupta este deschisă. Luptaţi până la capăt! Nu vă temeţi! Aşa cum a început creştinismul, aşa va şi sfârşi – în dureri şi în suferinţă. Pecetluiţi creştinismul cu mucenicia voastră!

Iubiţi fraţi întru cinul îngeresc şi întru slujirea preoţiei, fac un apel către frăţiile voastre să întăriţi acest text cu semnătura proprie, în numele mănăstirii şi parohiei pe care o păstoriţi.

Mănăstirea Petru Vodă, 14 Ianuarie 2009
Cuvioşii Mucenici ucişi în Sinai şi Raith
Arhimandritul Justin Pârvu

CAMPANIA DE STRANGERE DE SEMNATURI IMPOTRIVA PASAPOARTELOR BIOMETRICE

Parintele Iustin Parvu confirma cele spuse in Comunicatul scris

[youtube=https://www.youtube.com/watch?v=UJDjRzIIEpQ]

128 comments

 1. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  SA NU LE PRIMIM ! SA PRIMIM INSA MUCENICIA!

  Ca bine zice marele duhovnic despre preotii nostrii care cam tac … Mai mult, am intalnit unul ce ma intreba de ce sunt atat de pornit impotriva masoneriei! Ca multe fete bisericesti fac parte din ea …

  Multi dintre apartinatorii taberei ortodoxe m-au dezaprobat, respins, jignit, batjocorit si unii chiar m-au vorbit de rau la confratii nostrii, deoarece de peste un an tot spun: vine mega criza si cu ea toate napastele scrise in APOCALIPSA ( foamete, razboaie, prigoana, implanturi cu microcipuri).

  Iata ca acum o aud aceia si din gura unui MARE DUHOVNIC! Posibil insa ca tot tari in cerbicia lor vor ramane …

  Spune duhovnicul:

  „ ... să cereţi autorităţilor române să abroge legile care permit îndosarierea şi urmărirea electronică a creştinilor, renunţarea la libertatea cu care ne-am născut ... Ei bine, poporul acesta, prin fruntaşii săi, s-a ticăloşit până la culme, prin trădarea tradiţiilor şi credinţei strămoşeşti. „

  Sa le cerem conducatorilor aceasta? Poate doar pentru a nu putea spune la JUDECATA ca n-au stiut despre ce este vorba si eventual sa mai trezim cativa, caci CLASA POLITICA ROMANEASCA au format-o ELITELE planetare anti crestine cu scopul clar de a le servi interesele

  http://saccsiv.wordpress.com/2009/01/08/apocalipsa-traim-vremurile-din-urma/

 2. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  da are dreptate Parintele Iustin...este timpul pt jertfa!!!..si cum tinerii din ziua de azi sunt ff nepasatori din punct de vedere religios trebuie sa i anuntam sa se razvrateasca contra legilor abordate de conducatorii romaniei....TREBUIE..

 3. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  practic se poate iesi din tara (UE) si cu buletinul, cei carora nu le convine nu pot merge in turcia/state/asia, deci e ok

 4. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Dumnezeu ne va judeca pe toti cu aceeasi masura cu care am dat sau am oprit, dar si mai aspru daca nu am impartit cu dragoste dumnezeiasca darurile noastre.
  Ne hranim pantecele cu cele desarte….multumim Pr. Iustin pentru darurile pe care le impartiti, in permanenta, pentru hrana sufletelor noastre.
  Puterea lumeasca e a celor care au ochi pentru mandrie, fariseism.
  Sa ne ajute Bunul Dumnezeu sa pastram constiinta tare, de crestin adevarat, sa ne dea putere si intelepcine pentru a face fata razboiului cu noi insine si cu vrajmasii nostri.
  Doamne ajuta!

 5. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Cu semnul Sf.Cruci pe frunte,in suflet si in gand vom anihila pe cei impotriva Lui Dumnezeu si implicit,a noastra.
  Nu este vreme de ganduri,este vremea actiunii.
  Cu binecuvantarea Parintelui Iustin Parvu,binecuvantat de Dumnezeu,vom merge catre Lumina.
  Exista un singur Dumnezeu si o singura cale catre EL,aceea a dreptei credinte,ortodoxia.
  Calea este Adevarul si Viata.Haideti sa le dobandim.
  Cu Dumnezeu, la drum.Doamne ajuta!

 6. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  sa ne ajute Dumnezeu sa trecem peste toate incercarile diavolesti si sa ne dea putere sa luptam impotriva celor ce vor sa ne faca sa ingenunchiem in fata antihristului. fie ca puterea lui Hristos sa fie peste noi toti iar daca este necesar , sa devenim mucenici. Atat va spun tuturor "manca-va-r raiul"(Parintele Cleopa)

 7. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Bunul Dumnezeu si Maicuta Domnului sa ne ajute sa luptam pana la capat pentru libertatea noastra, chiar cu pretul vietii. Mai ales noi tinerii trebuie sa ne punem nadejdea in Dumnezeu si sa nu ne lasam biruiti de cel rau, sa fim cresti orctodocsi nu numai cu numele ci si cu fapta. Sa fim uniti sa luptam si sa ne pastram credinta ortodoxa adevarata! Maicuta Domnului sa ne acopere de tot raul!

 8. crestin ortodox

  Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Adevar graieste parintele Iustin, este printre ultimii stalpi ai credintei ortodoxe din Romania, e drept ca prea multe nu se vor face, este doar o roua care se va duce, dar sa nu disperam, va fi ca in vremea Proorocului IIie, cand nici acesta nu credea ca ar mai fi cineva care ar crede in Dumnezeu si totusi avea 7000 de tineri care nu s-au lepadat de credinta adevarata. Semnalul de alarma este adevarat si este inceputul a ceea ce numim 666 sau semnul fiarei, intr-un viitor apropiat se va ajunge la implanturi de cipuri, atunci cei cu credinta adevarata nu vor accepta aceste
  cipuri si se vor retrage departe de viata cotidiana, renuntand la servici si la toate cele ce rezulta din viata cotidiana.Fiti pregatiti!

 9. Pintrijel Alexandra

  Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Nu FIAREI!!!

 10. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Domnul fie cu noi!

 11. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Doamne ajuta,

  Eu sunt nespus de dezamagita cu polemica si imi pare nespus de rau ca sa ajuns la aceasta situatie.Parintele Iustin Parvu de la Petru Voda are o mare dreptate in tot ceea ce spune si Biserica Ortodoxa ar trebui sa-l spigine si nu numai Biserica, si noi toti frati intr-un Hristos. Ma intreb ore de ce in Romania sa ajuns la acest lucru??Ca nici intr-o alata tara nu am auzit de acest tipt de buletin si mai ales ca atatea lucrui lipsesc!! toata cheltueala de a schimba buletinu oamenilor, nu cred ca o fi ieftin, in loc sa dea ajutor saracilor si sa puna toate spitalele si scolile in conditii mai buen si multe alte lucrui de care e nevoie in tata noasta, eu doar am data 2 exemple. Dar pana la uram daca ne gandim cheltuiala nu ar fi o problema problema e referitor la ce a spus parintele Iustin si sa multumim la Bunul Dumnezeu ca avem un asa bun Duhovic al Bisericii Ortodoxe Romane. Ma iertati dragi cititori daca v-am plictisit cu comentariu meu si daca am vro greseala de ortografie. Dor un lucru e sigur ca Domnul nostu si Maintuitoru nostu Iisus Hristos o s ne aviba de grija.
  Un calduros Doamne ajuta.

 12. efect de turma

  Traiasca Legiunea si Capitanul!

  http://theologhia.wordpress.com/2008/07/16/filmul-ingerul-digital/ acceseaza acest site si poate vei reusi sa vezi mai multe decat vezi acum,nu inseamna sa fim anarhisti dar nici nu cred ca tu omule ai vrea sa simti o umbra care vegheaza la tine in pat, acasa,masina,servici.

 13. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  sa dea Dzeu sa trecem cu bine si prin asta

 14. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  sa ne ajuteDomnu sa trecem prin aste vremuri grele care vor veni,si sa ne rugam fratilor mai bine sa nu mai traim pana in desfasurarea lor,decat sa fim vii atunci si sa ne lepadam, ca va fi vai si amar de cel ce se va lepada.totul este aproape; antihrist pazeste din umbra dar va veni vremea cand ne vom lupta fata catre fata.sa ne intarim acum cu postul si rugaciunea,sa lasam clevetirile si sa lucram la mantuirea noastra.SPRE MUCENICIE FRATILOR CA SI HRISTOS Si-a varsat sangele pentru noi.Doamne ajuta si ma iertati.

  • Traiasca Legiunea si Capitanul!

   Noi cei ce credem în Domnul Hristos suntem în inferioritate numerică dar cu noi este Domnul ,după cum a spus ,până la sfârșitul veacului.În ce privește lupta față către față cu antihristul.aceasta va fi asemenea celei purtate de Sf. Mare Mucenic Gheorghe.Prin jertfa lui sfântul mucenic l-a învins pe reprezentantul de atunci a lui antihrist.Până atunci să ne rugăm să fim întăriți în credință ca să fim atunci găsiți vrednici de a-l înfrunta, față către față pe vrăjmașul Domnului nostru Iisus Hristos.,, Îndrăzniți zice Domnul,Eu am biruit lumea".Iar Maica Domnului zice: ,,Biruința este a Fiului Meu,nu vă temeți" .Cei ce doriți mântuirea și cununile cele neasemuite, vă rog să luați aminte și să continuați pregătirea voastră căci după cum spun unii Sinți Părinți ,vremea este aproape.Închei cu îndemnul din cadrul acestui site: Bucurați-vă și vă rugați(căci vremea prigoanei creștinilor a început) ! Nu uitați însă nici îndemnul Părintelui nostru Iustin Pârvu: ,,Intrați în arena cu lei.Pecetluiți creștinismul prin mucenicia voastră". Tuturor celor buni binecuvântare !

 15. radu sebastian georgescu

  Traiasca Legiunea si Capitanul!

  multumim parintelui Iustin Parvu ca si de data aceasta ne arata drumul cel bun, acum depinde de noi ce vom face. Doamne ajuta-ne!

 16. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  sa avem credinta in Dumnezeu si tarie pentru a lupta impotriva rautatii care s-a abatut asupra lumii acestea asa sa ne ajute Dumnezeu.

 17. ioan I. din munteni

  Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Doamne ajuta !! Sa fim alaturi si sa-l sustinem pe parintele Justin Parvu

 18. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  SA VA INTAREASCA DUMNEZEU SI SA VA RUGATI SI PENTRU NOI ROBII LUI DUMNEZEU

 19. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  TRAIASCA Pr.IUSTIN PARVU ! BUNUL DUMNEZEU SA-L MILUIASCA, SA-I DARUIASCA LUNGIME DE ZILE,SANATATE,SI CUVANT CU PUTERE MULTA pt.a ne folosi si noi pacatosii de Sfaturile Sfintiei Sale. Marele nostru Duhovnic Pr.IUSTIN PARVU ne-a vorbit tuturor romanilor crestini-ortodoxi luminat fiind de HARUL DUHULUI SFANT AVAND DREPTATE in tot ceea ce a spus.Pr.IUSTIN ESTE UN EXEMPLU DE CRESTIN ADEVARAT ! A dat dovada anca o data de curajul si responsabilitate Sfintiei Sale, fiind primul care a tras semnalul de alarma vremurilor Apocaliptice la care am ajuns .Pr.IUSTIN ESTE UN MARTIR an viata supravietuind anchisorilor comuniste-atee de la care toti avem ce invata. Sa fim convinsi ca DUMNEZEU lucreaza prin Sfiintia Sa si consider ca ar trebui cu totii cei care nu vor sa primeasca semnul fiarei pecetea lui antihrist, sa fim uniti in jurul Pr.IUSTIN acum cata vreme mai avem,pt. ca trebuie sa fim constienti ca timpul este FOARTE FOARTE SCURT.Asa dupa cum ne cerea si Pr.IUSTIN trebuie sa avem CURAJ FRATILOR SI SA NU NE TEMEM,CHIAR SI CU RISCUL VIETII pt. ca MANTUITORUL SI DUMNEZEUL NOSTRU DOMNUL IISUS HRISTOS NE SPUNE: INDRAZNITI EU AM BIRUIT LUMEA si DACA VOI VE-TI TACEA PIETRELE VA GRAI ! DACA NOI IL AVEM PE DUMNEZEU, DE CINE NE VOM TEME ?! SA NU TACEM DAND DOVADA DE FRICA SI LASITATE SI SA IESIM DIN NOU AN STRADA CU FOARTE MULT CURAJ PROTESTAND ampotriva documentelor care au aparut deoarece ni se incalca libertatea de a alege asa cum au avut curajul de a face si frtatii nostri Crestini-Ortodoxi din Grecia si Serbia si sa nu aceptam asceste documente care au aparut nici in ruptul capului pt.ca dupa asta va urma introducera MICRO-CIPULUI in mana sau pe frunte cum poate multi ati vazut pe internet ca asta se va intentiona.Sa meditam foarte bine ceea ce a spus Pr.Iustin,SI SA LUAM AMINTE FRATILOR la toate cuvintele Sfiintiei Sale pt.ca SUNT ADEVARATE,SUNT DE LA DUMNEZEU.Chiar daca sunt convins ca vor exista multe vocii poate chiar din mai marii bisericii dandu-ne asigurari si garanti de bine noi sa nu ne culcam pe o ureche si sa o luam de buna indiferent de rangul care-l va puta acela pt.ca muliti vor cade an anselare.Sunt vremurile din urma,traim Apoclipsa si pt.cine are ochi de vazut ,vede.Proorocul Isaia la 6,9 zice: ''Cu auzul veti auzi si nu veti intelege si uitandu-va,va veti uita,dar nu veti vede-a''!.SA FIM CU TOTII UNITI CU MARE CRDINTA , CURAJ SI NADEJDIE IN DUMNEZEUL NOSTRU TATAL,FIUL SI SF.DUH AMIN.DOAMNE AJUTA !

 20. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  lucrurile merg din rau in mai rau si preotii nostri seamana din ce ince mai mult cu fariseii care l-au rastignit pe domnul nostru IISUS HRISTOS . Daca se merge in ritmul asta nu le mai trebuie decat punga cu treizeci de arginti si ne vor vinde asa cum au facut si fariseii cu HRISTOS . Preotii isi apara scaunele mai lesne decat pe noi enoriasii. O cata dreptate are parintele Iustin Parvu ei tac deliberat . Un preot intr-o parohie trebuie sa-si apere credinciosii chiar cu pretul propriei vieti doar atunci celalti crestini din parohie vor avea sansa mantuirii daca aleg calea cea dreapta bineanteles. Dar multi dintre preotii nostri apara mai degraba buzunarul decat crucealui HRISTOS IISUS fiul lui DUMNEZEU si MANTUITORUL nostru .

 21. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Dumnezeu sa ne ajute!! trebuie sa ne rugam Lui Dumnezeu si Domnului nostru Iisus Hristos sa ne ajute, dar in afara de rugaciuni ce am putea sa mai facem sa iesim in strada sa facem miting sa se inteleaga ca nu vrem sa se aprobe aceasta ;lege, daca doar comentam asa intre noi nu cred ca rezolvam nimic.ei o sa actioneze incontinuare.deja sau facut permisele auto cu microcip sau acel cod de bare care are cifra fiarei.ma infioara dar cred ca o sa ma incurajeze DUMNEZEU si pe noi toti.

 22. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Sa ne dea DUMNEZEU forta necesara sa depasim aceste ispite.
  Priveste Doamne la jertfa adusa de toti calugarii care se nevoiesc in Sfintele Manastiri si nu ne parasii!
  DOAMNE IISUSE HISTOASE, FIUL LUI DUMNEZEU, MILUIESTE-NE PE NOI PACATOSII !!

 23. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Dumnezeu sa ne ajute!

 24. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Fie ca Dumnezeu sa ne dea putere si rabdare, pentru a putea trece chiar si peste cele mai grele ispite ale vrajmasilor vazuti si nevazuti,ai zilelor noastre.Sa ne rugam cu totii si sa incercam sa ne salvam sufletele din flacarile iadului, luptand impreuna impotriva fiarei 666.
  Frati crestini nu primiti pecetluirea fiarei!!!!!!!!!!!
  DUMNEZEU SA NE AJUTE PE TOTI.

 25. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Parinte Iustin multumim pentru rugaciunile pe care le faceti pentru noi toti.
  . Rugati-va, sa ne rugam!

 26. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Cata dreptate are parintele Parvu! Sa-i dea Dumnezeu viata lunga. Chiar astazi am intrat pe un site unde fiecare isi spunea parearea despre pasapoartele diabolice. Din pacate, tineretul nostru habar nu are de nimic. De ce se mai invata religia in scoli? Nu stiau lucruri elementare si faceau niste comentarii... lipsite de substanta, de logica, de orice vreti. Cu mana pe inima va spun, mi-e frica. Cred ca numai rugaciunea nu ne ajuta, trebuie facut altceva, dar nu stiu ce. Pasapoarte biometrice ne trebuiau noua? La saracia in care ne zbatem ? Sunt atatea alte probleme care trebuie rezolvate , sociale vreau sa spun. Copii ai strazii, prostitutie, dar si aspecte mai putin evidente , mai sinuoase, si cu atat mai periculoase, masonerie, guvern mondial, pasapoarte biometrice. Dumnezeu sa ne lumineze sa gasim calea de a nu ne pierde ceea ce este nemuritor : sufletele noastre. Amin

 27. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  APEL IMPORTANT ! DOAMNE AJUTA FRATI CRESTINI ORTODOXI. VA ROG DIN SUFLET SA MA RABDATI PANA LA CAPAT SI SA CITITI ACEST APEL IMPORTANT ! SE VAD VREMURILE IN CARE TRAIM CA SUNTEM DEJA IN TIMPUL CELOR SCRISE DIN APOCALIPSEI SF.IOAN EVANGHELISTUL.VRAJMASII LUI DUMNEZEU SI AI NOSTRI AU PORNIT LA LUPTA FINALA DE FOARTE MULTA VREME,DAR POATE UNII DINTRE NOI NU NE-AM PUTUT DAT SEAMA PANA ACUM.VRAJMASII AU PORNIT LA ACEASTA BATALIE FINALA ASUPRA OAMENILOR SI IN MOD SPECIAL ASUPRA CRESTINILOR CU MARE RAUTATE,URA SI DUSMANIE ASA CUMSCRIE SI IN BIBLIE CA: VRAJMASUL DIAVOL A PORNIT SA NE MANANCE RAGNIND CA UN LEU SI CAUTAND PE CINE SA INGHITA .DE ACEEA TRABUIE SA NE POCAIM SI SA FIM CU TOTII CU CREDINTA SI NADEJDIE MARE IN DUMNEZEU NOSTRU CEL ADEVARAT: TATAL,FIUL SI SFANTUL DUH-TREIME SFANTA SLAVA TIE.TREBUIE SA FIM MAI UNITI CA ORICAND SI CONSTIENTI CA SUNT CELE DIN URMA VREMURI SI MAI ALES VAZAND CA DEJA NI-SE PREGATESTE PECETLUIREA CU SEMNUL FIAREI NR.666,ADICA IMPLANTAREA IN CORP A MICRO-CIPULUI(RFID) LA NIVEL MONDIAL,ASA CUM DEJA UNII DIN NOI STIU.TOTUSI M-AM GANDIT CU PARERE DE RAU, CA CEI MAI MULTII NU STIU CE NI-SE PREGATESTE. HADE-TI VA ROG DIN SUFLET PT.NUMELE DOMNULUI SI DUMNEZEULUI NOSTRU IISUS HRISTOS MANTUITORUL,SA FACEM TOTUL CE NE STA IN PUTINTA PT.A INFORMA SI PE ALTI SEMENI DE-AI NOSTRI,CE NI-SE PREGATESTE.DE ACEEA FAC ACEST APEL LA TOTI CRESTINI ORTODOXI CU SUFLET MARE,SUGERANDU-VA URMATOARE IDEE SI CERANDU-VA TOTUROR SA MA IERTA-TI PE MINE PACATOSUL PT.INDRAZNEALA MEA. HAIDE-TI CU TOTI SA DESCARAM DE PE NET(You Tube SI Google) CELE MAI CONCLUDENTE SI CONVINGATOARE MATERIALE SI FILMULETE GEN INGERUL DIGITAL(0BLIGATORIU),SI TOT CE ESTE TRADUS REF.LA IMPLANTURILE CU MICRO CIP; VEZI PT.DESCARCARE: APELUL UNOR Pr.DUHOVNICI DE A NU PRIMI DOCUMENTELE BIOMETRICE CA: Pr.IUSTIN PARVU,Pr.ARSENIE PAPACIOC,Pr.ADRIAN FAGETEANU,Pr.PROCLU NICAU,Pr.MELCHISEDEC VELNIC,Pr.AMFILOHIE BRANZA,Pr.IOAN SISMAN,Pr.FILOTHEU,Pr.MIHAI ALDEA,Pr.EFTIMIE,MAICA ECATERINA FERMO,DANION VASILE,VICTOR RONCEA, ETC.VEZI PT.DESCARCARE: EMISIUNEA CARE AU FOST LA OTV(Dan DiaconescU)UNDE APARE Pr.FILOTHEU,MAICA ECATERINA,DANION VASILE,VICTOR RONCEA(Care este Postata tot pe You Tube),VEZI PT.DESCARCARE: EMISIUNEA 360 DE GRADE DE LA B1 TV UNDE APARE MAICA ECATERINA FERMO SI DANION VASILE(Postata pe You Tube),VEZI CONFRINTELE LUI MAICA ECATERINA,Pr.FILOTHEU,Pr.IOAN SISMAN,DANION VASILE SI ALTII, SI TOT CE PUTE-TI GASI SI DESCARCA DE PE NET.REFERITOR LA IMPLANTURILE CU MICRO CIP. 1] DESCARCATI TOT CE ATI GASIT MAI BUN DE PE NET SI IMPRIMATI PE DVD-uri MATERIALUL RESPECTIV,IN MAI MULTE COPII DVD.ATATE CATE POATE SI CATE VREA FIECARE. 2] NU UITATI CA DUPA CE LE-ATI IMPRIMAT PE DVD-uri SA SCRIETI CU MARKERUL PE ELE NEAPARAT URMATORUL INDEMN : MULTIPLICA DACA POTI SI DA MAI DEPARTE,DACA NU POTI DA ACEST DVD SI LA ALTII !.NU UITATI CA ATUNCI CAND LE VETI DARUI GRATIS ALTORA ACESTE DVD-uri,SA LE SPUNE-TI SI VERBAL SA PROCEDEZE SI EI LA FEL DACA AU POSIBILITATE DE IMPRIMARE,DE MULTIPLICARE A ACELUIASI MATERIAL PE CARE LA-TI IMPRIMAT DEJA, ADICA DACA AU CALCULATOARE IAR DACA NU POT MULTIPLICA,AVAND NUMAI APARATE DVD.UNDE LE POT VEDEA,SPUNETILE VERBAL SA DEA DVD-ul DUPA CE LA VAZUT LA ALTI, SI ALTII LA ALTI, PROCEDAND TOTI LA FEL CU ACELASI MATERIAL SCRIIND PE DVD ACELASI INDEMN SI SPUNAND-LE SI VERBAL. 3] MERGETI IN BISERICILE NOASTRE ORTODOXE SI DARUITILE GRATIS CATE UN DVD.PREOTILOR SI CREDINCIOSILOR PE CARE-I GASITI IN BISERICA,SI AU POSIBILITATEA SA LE VADA PE CALCULATOR SAU PE APARAT DVD.IAR DACA NU LE-ATI PUTUT DA PE TOTE DVD-urile PE CARE LE-ATI IMPRIMAT,LASATILE PREOTILOR DIN BISERICA RESPECTIVA,SA LE DEA ENORIASILOR CARE VOR VENI IN ALTA ZI LA BISERICA,ADICA ALTII DECAT CEI CARE AU FOST IN ZIUA ACEEA LA BISERICA,SAU DACA VEDETI CA POATE UNII PREOTI NU VOR SA VA IA ACESTE DVD-uri DIN MAI MULTE CONSIDERENTE CA SA LE DEA SI ALTORA, MERGETI VOI FARA A DEZNADAJDUI MAI DEPARTE CU CREDINTA IN DUMNEZEU SI CURAJ LA ALTE BISERICI ORTODOXE,DANDU-LE SI ALTORA SI EXPLICANDU-LE DESPRE CE ESTE VORBA PE ACESTE DVD-uri.
  NOTA: Aveti in vedere Blancurile DVD.cand le cumparati ca sa le imprimati sa fie neaparat fata lor cu putin scris pe ele cat mai vizibila pt.a se putea vedea si distinge cat mai bine atunci cand le ve-ti scrie pe ele INDEMNUL RESPECTIV: MULTIPLICA DACA POTI SI DA MAI DEPARTE IAR DACA NU POTI,DA ACEST DVD.SI LA ALTII! IN ACEST FEL PUTEM PE MAI MULTI SA-I TREZIM SI SA-I INFORMAM EXACT ASA CUM STAU LUCRURILE,PT. CA MULTI NU STIU SAU STIU FOARTE PUTIN.VA FUNCTIONA SIGUR SA FITI CONVINSI PT.CA ESTE TESTAT.ACEST SISTEN VEZI SI DA MAI DEPARTE ESTE UN SISTEM PIRAMIDAL SI 100% FUNCTIONEAZA SIGUR.HADETI CU TOTII LA TREABA CU CREDINTA IN DUMNEZEU,RUGACIUNE,CURAJ SI NADEJDIE CA O ARMATA ADEVARATA A DOMNULUI NOSTU IISUS HRISTOS BIRUITORUL, CARE NE VA AJUTA IN VECI,AMIN.VA MULTUMESC MULT TUTUROR CARE ATI AVUT RABDAREA SA MA CITITI SI SA VA CER SA MA IERTATI PE MINE PACATOSUL.

 28. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  CATEGORIC ;;NU...NU...NU;; ASA CEVA N-AS FACE PT. NIMIC IN LUME ! MAI MULT,CA AM CITIT DIN BIBLIE , IN CE CHINURI VOR MURI ACELE PERSOANE CARE VOR PURTA NUMARUL FIAREI 666 ! NUMAI CA NU STIM UNDE SA FUGIM ATUNCI CAND VOR VENI CU INSCRIEREA ACEIA , UNDE SA NE MUTAM , CE FACEM CU CASELE NOASTRE , COPII CARE AU SCOALA , SERVICI ,SI ASA MAI DEPARTE! IAR DACA NU NE VOM SUPUNE ORDINELOR , VOM FI EXECUTATI , ASTA AM CITIT DIN ARTICOLELE RESPECTIVE ! ...SAU ...ASTA SPUNE PR. IUSTIN PARVU ...SA NE MARTIRIZAM !!!!!!!! TARE AS VREA SA STIU CONCRET CE AR FACE UN CREDINCIOS ORTODOX ( O FAMILIE,CUM SUNTEM SI NOI ) ! IMI RASPUNDETI VA ROG ?????

 29. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Frate Haini nu te teme si nu deznadajdui!Da va fi enorm de greu atunci.Dar daca nu vom primi pecetea fiarei Dumnezeu vazand impotrivirea noastra, rabdarea si credinta nostra in Dumnezeu si nadejdia noastra an el sigur va randui si pt.noi cei care nu vom primi pecetea fiarei tot ce ne trebuie atat cat sa nu murim de foame si de sete si sa fi sigur si convins de asta.Ce ne mai intereseza casa,masini,etc.important e sa supravituim fara pecetea fiarei sa nu depindem de ia pt.a trai. Daca avem macar o paine pe zi si o cana cu apa si e super bine pt.ca nu depindem de pecetea fiarei si nu vom muri de foame ava.nd doar o paine si o cana de apaEu ti-o spun pt.ca am vazut puterea Dumnezeasca cand nu mai vedeam nici o sansa.Si atunci cand nu vedeam nimic "la orizont ''si atunci cand nu gandeam tocmai atunci sa sti ca a intervenit Bunul Dumnezeu .Si asta nu numai o data an viata mea de foarte foarte multe ori.De multe ori lacrimam de bucurie cand vedeam clar mana lui Dumnezeu si Lucrarea sa .Si sa-ti dau un exemplu care acum mi-a venitan minte :Nu mai aveam nici un ban iar pasta de dinti mi-se terminase si eu trebuia sa plec la slujba la biserica seara la Utrenie la Manastirea Cernica si vazand ca nu mai am cu ce ma spala pe dinti,am zis doar atat in gadul meu:Doamne nu mai am pasta de dinti de unde sa-mi fac si eu rost?Si am plecat la slujca la Man.Cernica .Acolo cand am ajuns sa facut noapte afara.Am intrat an Biserica sm stat ce am stat si la un moment dat mi-sa facut sete iesind afara din Biserica sa beau apa si noapte fiind exact langa fantana jos unde eu trebuia sa ma aplec ca sa beau apa,ERAU 3 CUTI CU 3 PASTE DE DINTI IN INTERIORUL LOR SI EXACT ACEIASI PASTA DE DINTI PE CARE EU O FOLOSESC.DACA EU ACUM ASI MINTII M-AR PEDEPSI BUNUL DUMNEZEU,DECI CREDE-MA NU MINT!Asta a fost un exemplu care mi-a trecut repede prin minte dar am avut N cazuri de genul acesta cand fara absolut nici un ban an buzunar ami dadea Bunul Dumnezeu exact ce aveam nevoie si cand aveam nevoie si chiar atunci cand eu nu ma asteptam.CREDE-TI CU ADEVARAT IN DUMNEZEU SI NU DEJNADAJDUI-TI NICI UNUL CA MARE ESTE PUTEREA SA !!!V-O SPUN LA TOTI PT.CA AM PUTUT SA VAD ASA MI-SA DAT CA SA-MI DAU SEAMA,TOT DE LA DUMNEZEU-SLAVIT SA FIE NUMELE SAU AL: TATALUI ,AL FIULUI SI AL SF.DUH IN VECII-VECILOR,AMIN.Frate Haini aduti aminte ca pe poporul lui Israel timp de 40 de ani nu la lasat in pustie niciodata Dumnezeu, ba chiar trimitandu-le mana cereasca de sus din cer pe care au mancat-o si minunandu-se de bunatatea sa si randuindu-le izvoare de apa buna,in desert fiind si toate au fost trimise in chip minunat,adica prin minune Dumnezeiasca.Sa stiti ca mai ales la greu sigur nu ne va lasa BUNUL DUMNEZEU!SIGUR SI CRDETI ASTA SI LASATI-VA ABSOLUT TOTAL AN SEAMA SI AN VOIA SA!CREDINTA MARE !RUGACIUNE!CURAJ SI NADEJDIE IN DUMNEZEU-SF.TRIME! Si daca sa zice vom muri care este problema?! Pai oricum cu o moarte toti suntem datori acum sau mai tarziu!Oare crede-ti ca timp de 3 ani si jumatate nu ne mai poate Nu mai rabdam si noi oare 3 ani si jumatate pana va reveni Mantuitorul Domnul Nostru IIsus Hristos pe pamant dupa tot necazul care are sa vina?!Dumnezeu in Biblie zice :Nu numai cu paine va trai omul,ci si cu tot cuvantul lui Dumnezeu.Sa avem nadejdie si sa ne rugam.Laste absolut in voia lui Dumnezeu si el te va lumina si-ti va da ganduri bune si scapari minunate ,sigur 100%.Tot in Biblie zice:Nu te teme turma mica ,ca Tatal vostru cel din ceruri a voit sa va dea voua imparatia.Deci nu te teme!Crezi ca acum ai putea face ceva fara ajutorul lui Dumnezeu?! Asa ca tot Dumnezeu ne va ajuta si randui atunci cum si acum tot Dumnezeu ne ajuta si randuieste si atunci sa fi sigur de ajutorul lui Dumnezeu .Daca deznadajduiesti este un mare pacat ansemnand ca nu te ancrezi asa cum trebuie in Bunul Dumnezeu.Deci multa ancredere an Dumnezeu.Sa fim siguri cu toti si constienti ca Bunul Dumnezeu nu ne va lasa la greu!Da asa va fi 100% si crede-ti ce va spun pt.ca m-am lovit de multe si amputut sa vad foarte clar mana lui dumnezeu si ajutorul pe care mi-la dat la vremea potrivita ,MULTUMIRI,SLAVA,PREA MARIRE,CINSTE SI INCHINACIUNE LUI DUMNEZEU PT.TOATE IN VECII-VECILOR,AMIN,Doamne Ajuta Tuturor! si Foarte Mare Curaj La Toti!!! Daca noi al avem pe Dumnezeu de cine ne vom teme?! Si atunci CURAJ,CURAJ,CURAJ !!! Pana la sfarsit nu pana la prasit asa cum ne spunea marele nostru Duhovnic Pr.Cleopa Ilie.Va IUBESC pe toti-fratii mei Crestini-Ortodoxi si sa fim tari pana la capat,Amin.Doamne Ajutane la toti asa cum sti mai bine,Amin.

 30. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Frate Haini nu te teme si nu deznadajdui!Da va fi enorm de greu atunci.Dar daca noi nu vom primi pecetea fiarei Dumnezeu vazand impotrivirea noastra, rabdarea si credinta nostra in Dumnezeu si nadejdia noastra an el sigur va randui ce vom face si pt.noi cei care nu vom primi pecetea fiarei ne va da tot ce ne trebuie cel putin atat cat sa nu murim de foame si de sete si sa fi sigur si convins de asta.Ce ne mai intereseza casa,masini,etc.important e sa supravituim fara pecetea fiarei sa nu depindem de ia pt.a trai. Daca avem macar o paine pe zi si o cana cu apa ar fi super bine pt.ca nu depindem de pecetea fiarei si nu vom muri de foame avaddo ar o paine si o cana de apa.Eu ti-o spun pt.ca am vazut puterea Dumnezeasca cand nu mai vedeam nici o sansa.Si atunci cand nu vedeam nimic "la orizont ''si atunci cand nu gandeam tocmai atunci sa sti ca a intervenit Bunul Dumnezeu .Si asta nu numai o data an viata mea de foarte foarte multe ori.De multe ori lacrimam de bucurie cand vedeam clar mana lui Dumnezeu,Lucrarea si Ajutorl Sau pe care mi-la dat mereu.Si sa-ti dau un exemplu care acum mi-a venit an minte :Nu mai aveam nici un ban iar pasta de dinti mi-se terminase si eu trebuia sa plec la slujba la Biserica seara la Utrenie la Manastirea Cernica langa Bucuresti si vazand ca nu mai am cu ce ma spala pe dinti,am zis doar atat in gadul meu:Doamne nu mai am pasta de dinti de unde sa-mi fac si eu rost??? Si am plecat la slujba de la Man.Cernica .La Man.Cernica cand am ajuns sa facut noapte afara.Am intrat an Biserica am stat ce am stat si la un moment dat mi-sa facut sete iesind afara din Biserica sa beau apa si noapte fiind exact langa fantana jos unde eu trebuia sa ma aplec ca sa beau apa,ERAU 3 CUTI CU 3 PASTE DE DINTI IN INTERIORUL LOR, SIGILATE SI NOI-NOUTE SI EXACT ACEIASI PASTA DE DINTI PE CARE EU O FOLOSESC.DACA EU ACUM ASI MINTII M-AR PEDEPSI BUNUL DUMNEZEU,DECI CREDE-MA NU MINT ! Asta a fost un exemplu care mi-a trecut repede prin minte dar am avut N cazuri de genul acesta nu unul,cand fara absolut nici un ban an buzunar ami dadea Bunul Dumnezeu exact ce aveam nevoie si cand aveam nevoie si chiar atunci cand eu nu ma asteptam.CREDE-TI CU ADEVARAT IN DUMNEZEU SI NU DEJNADAJDUI-TI,CA MARE ESTE PUTEREA SA !!!V-O SPUN LA TOTI PT.CA AM PUTUT SA VAD ASA MI-SA DAT CA SA-MI DAU SEAMA,TOT DE LA DUMNEZEU-SLAVIT SA FIE NUMELE SAU AL: TATALUI ,AL FIULUI SI AL SF.DUH IN VECII-VECILOR,AMIN.Frate Haini aduti aminte ca avem o garamada de exemple an care DUMNEZEU nu i-a parasit.Exemplu- poporul lui Israel cand esra condus de MOISE timp de 40 de ani nu ia lasat in pustie niciodata Dumnezeu, ba chiar trimitandu-le mana cereasca de sus din cer pe care au mancat-o si minunandu-se de bunatatea sa si randuindu-le izvoare de apa buna,in desert fiind si toate au fost trimise in chip minunat,adica prin minune Dumnezeiasca.Sa stiti ca mai ales la greu sigur nu ne va lasa BUNUL DUMNEZEU!SIGUR SI CRDETI ASTA SI LASATI-VA ABSOLUT TOTAL AN SEAMA SI AN VOIA SA!CREDINTA MARE !RUGACIUNE!CURAJ SI NADEJDIE IN DUMNEZEU-SF.TRIME! Si daca sa zice vom muri care este problema?! Pai oricum cu o moarte toti suntem datori acum sau mai tarziu!Oare crede-ti ca timp de 3 ani si jumatate nu mai rabdam si noi Ajutati fiind tot de Dumnezeu,pana cand va reveni Mantuitorul Domnul Nostru IIsus Hristos pe pamant.Eu zica si ma rog sa ne Ajute la toti Dumnezeusi sa ne punem Nadejdia an el .Ca asa scrie an Biblie ca va reveni pe pamant dupa 3 ani Jumatate de cand va ancepe aceasta prigoana satanica.Dumnezeu in Biblie zice :Nu numai cu paine va trai omul,ci si cu tot cuvantul lui Dumnezeu.Sa avem nadejdie si sa ne rugam.Lasate absolut total in voia lui Dumnezeu si el te va lumina si-ti va da ganduri bune si scapari minunate ,va radui si pt.tine ce-ti trebuie,sigur 100%.Tot in Biblie zice:Nu te teme turma mica ,ca Tatal vostru cel din ceruri a voit sa va dea voua imparatia.Deci nu te teme!Crezi ca acum ai putea face ceva fara ajutorul lui Dumnezeu?! Asa ca tot Dumnezeu ne va ajuta si randui atunci cum si acum tot Dumnezeu ne ajuta si randuieste si atunci sa fi sigur de ajutorul lui Dumnezeu .Daca deznadajduiesti este un mare pacat asta ansemnand ca nu te ancrezi asa cum trebuie in Bunul Dumnezeu.Deci multa ancredere an Dumnezeu.Sa fim siguri cu toti si constienti ca Bunul Dumnezeu nu ne va lasa la greu!DAR MAI ALES LA GREU NU NE VA LASA!Da asa va fi 100% si crede-ti ce va spun pt.ca m-am lovit de multe si am putut sa vad foarte clar mana lui Dumnezeu si Ajutorul pe care mi-la dat la vremea potrivita ,MULTUMIRI,SLAVA,PREA MARIRE,CINSTE SI INCHINACIUNE LUI DUMNEZEU PT.TOATE IN VECII-VECILOR,AMIN,DUMNEZEU SA NE AJUTE TUTUROR! SI SA FIM CU Foarte Mare Curaj cu Toti si mai UNITI CA NICIODATA!!! Daca noi al avem pe Dumnezeu de cine ne vom teme?! Si atunci CURAJ,CURAJ,CURAJ LA TOTI !!! Pana la sfarsit nu pana la prasit asa cum ne spunea marele nostru Duhovnic Pr.Cleopa Ilie.Va IUBESC pe toti-fratii mei Crestini-Ortodoxi si sa fim tari pana la capat,Amin.Doamne Ajutane la toti asa cum sti mai bine,Amin.Ps.O zicala Romnasca zice:NU MOR CAII CAND VOR CAINII !!! DECI NU AVEM DE CE SA NE TEMEM SI DE CINE ,DOAR DE DUMNEZEU SI SFINTELE SALE PUTEREI ALE SALE ,Amin.Iarta-ma pt.greseli scrise si pt.toate si pe mine pacatosul.

 31. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  APEL!Doamne Ajuta Frati Crestini-Ortodoxi!Eu am vazut cu tristete,ca sunt f.multi Crestini,care vin la Biserica si care nu stiu cum este cu documentele biometrice si ce se urmaresc prin astea,iar de implanturile(satanice)care ni-se pregatesc nici atat nu stiu,neavand acces la net.HAIDE-TI VA ROG DIN SUFLET care puteti,vreti si aveti mila de aproapele nostru,sa descarcam de pe net.tot ce gasim mai bun pe aceasta tema de ex:Filmul Ingerul Digital-Semnul Fiarei,filmuletele ref.la implanturile cu microcip,Pr.Duhovnici care explica despre aceste subiecte si ne indeamna cum ar fi Pr.Iustin Parvu,Pr.Filotheu,Pr.Ioan Sisman,Pr.Arsenie Papacioc,Pr.Adrian Fageteanu,Pr.Amfilohie Branza,Pr.Melchisedec Velnic,Maica Ecaterina Fermo,Danion Vasile,Victor Roncea etc.Unii dintre ei au aparut si la multe emisiuni tv.vezi:B1Tv,OTv,etc.care sunt postate pe.net.Mai sunt si Conferintele care sau facut pe tema asta,deci este f.mult material pe net.si avem de unde sa alegem Slava Domnului pt.toate.Dupa ce descarcam materialul selectat atat cat sa incapa pe un DVD.Le imprimam cu materialul gasit si multiplicam pe mai multe DVD-uri an functie de posibilitatea fiecaruia mergand prin Bisericile noastre Crestin-Ortodoxe,si daruindu-le gratis tuturor care nu stiu mare lucru despre acest subiect.Chiar daca nu au calculator poate au aparate DVD sau poate au rude,prieteni,vecini unde le pot vedea chiar impreuna.Spuneti-le din suflet va rog,tuturor care au calculatoare,pot si vor sa faca acest lucru,dandu-le si ei la alti semeni de-ai nostri care nu stiu nimic neavand acces la informatiile de pe net.Dupa ce le-am descarcat si le-am multiplicat pe cate DVD-uri vrea fiecare.este f.bine sa scriem si pe DVD-uri urmatorul indemn: Multiplica daca poti si da mai deparete iar daca nu dal si altora sa-l vada!Va multumsec din suflet si va rog sa ma iertati pe mine PACATOSUL pt.indrazneala pe care am avuto.Dumnezeu sa ne Binecuvanteze aceasta lucrare,Amin.Doamne Ajuta.

 32. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  STIMATE D-LE MARIAN-SORIN , IN PRIMUL RAND VA MULTUMESC CA MI-ATI SI RASPUNS REPEDE SI IN AL DOILEA RAND PT. CUVINTELE ACELEA FRUMOASE SI INCURAJATOARE ! AVETI PERFECTA DREPTATE , CEI CARE AU CREDINTA INTARITA IN DUMNEZEU INTOTDEAUNA SUNT AJUTATI SA-SI DUCA CRUCEA ; TOATE PROBLEMELE, SI GRIJILE DE ZI CU ZI ! AM SIMTIT SI EU LUCRAREA MINUNATA A LUI D-ZEU , MINUNILE PE CARE LE FACE , NU NE-A LASAT LA GREU NICIODATA SINGURI . INTOTDEAUNA AM AVUT O CALE DE IESIRE , CHIAR SI IN MOMENTELE CELE MAI DIFICILE . SUNT SOTIE SI MAMA A TREI COPII , AM 51 DE ANI , SI BINE-NTELES CA ORICE PARINTE SI EU LA RANDUL MEU IMI FAC NISTE GRIJI PT. EI SI VIITORUL LOR .DAR CU NADEJDEA IN D-ZEU SI CU AJUTORUL LUI VOM TRECE SI PESTE ACESTE VREMURI . IAR INCA NICI NU STIM PRECIS CAND VA INEPE , IN USA PASAPOARTELE ACESTEA SUNT INCEPUTE DE ACUM 10 ANI . SA NE RUGAM LUI D-ZEU SA MAI TREACA MULTI ANI DE ACUM INCOLO SI ASA CUM AU BLOCAT FRATII NOSTRI SARBI ACESTE PASAPOARTE SI LEGEA REFERITOR LA BIOMETRIZAREA PERSOANELOR , SA FIE ABROGATA LEGEA SI LA NOI .SUNTEM UN POPOR CREDINCIOS DIN MOSI STRAMOSI SI NU NE PUTEM PIERDE ORIGINILE SI TRADITIILE PE CARE LE-AM MOSTENIT .PROBLEMA E CA NE-A CAM LUAT VALUL DE A TRAI MAI BINE SI TINERETUL NOSTRU NUMAI ESTE ASA DE INTERESAT DE PARTEA RELIGIOASA ! INTR-ADEVAR ACUM TREBUIE SA NE PUNEM CU TOTII SI SA NE RUGAM BUNULUI D-ZEU SA NE MILUIASCA SI SA NE MANTUIASCA SUFLETELE NOASTRE. MA INGROZESTE NUMAI CAND MA GANDESC , CA DE LA O VREME INCOACE CE AUDE OMUL ; ATATEA CRIME, VIOLURI ,AVORTURI , FURTURI , APOI NU VORBESC DE INCEST . CE SE PETRECE OAMENI BUNI SI ;;CEI CARE SUNT LA GUVERNARE ;;! CUM ATI PUTUT VOTA LEGEA PT. INCEST SI PROSTITUTIE ? ? ? PAI CE SE VA INTAMPLA CU NOI ? ? ? NE VA PIERDE BUNUL D-ZEU PT. FARADELEGILE ACESTEA ! ! ! VREMURI GRELE URMEAZA ! TREBUIE SA PLATIM PT. TOATE ASTEA LUCRURI URATE ! CU NADEJDEA IN D-ZEU , CEI CU CREDINTA SA INCERCAM SA NE FERIM DE PACATE SI VOM TRECE SI PESTE ASTEA ! ASA SA NE AJUTE D-ZEU ! DOAMNE AJUTA PE TOATA LUMEA ! ! !

 33. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Frati crestini sa nadajduim in Domnul nostru ISUS HRISTOS care v-a avea grija de cei ce se impotrivesc antihristului si slugilor sale nu va fie frica:5. Şi a născut un copil de parte bărbătească, care avea să păstorească toate neamurile cu toiag de fier. Şi copilul ei fu răpit la Dumnezeu şi la tronul Lui,
  6. Iar femeia a fugit în pustie, unde are loc gătit de Dumnezeu, ca să o hrănească pe ea, acolo, o mie două sute şi şaizeci de zile.
  Iata frati crestini cine are pricepere sa inteleaga . Asa ca Dumnezeu a gatit locul s-au il va gati si biserica nu v-a pati nimic ca biserica lui Hristos suntem noi frati crestini daca pazim ceea ce ne-a invatat Isus.Eu nu zic ca aceste evenimente se vor intampla imediat dar se vor intampla si daca noi nu vom mai exista ca persoane fizice sa lasam invataturile cele bune copiilor nostrii.Ca ei sa nu cada in capcanele masonilor si antihristului.Dar daca va fi sa traim noi aceste evenimente trebuie sa ne impotrivim cu toata inversunarea ,am citit mai sus cineva se temea de executii,Constantin Brancoveanu nu s-a temut si a asistat cum sunt executati toti fii sai impruna cu el dar nu s-a lepadat de credinta in ISUS.Asa ar trebui sa faca si preotii nostrii . Dar din pacate unii dintre ei nu zic toti ,zic ca acest cip nu reprezinta semnul fiarei si daca reprezinta spun sa punem semnul crucii langa el si gata . Nu e asa ori purtam semnul crucii care este semnul mantuitorului nostru ori fereasca Dumnezeu cipul si atunci va fi ultima alegere libera pe care o va face omul.Din momentul insemnarii il recunoaste pe satana ca dumnezeu si i se inchina . Cipul interactioneaza cu sistemul nervos . Va fi un control total asupra oamenilur. Cei ce vor purta cipul pe frunte si pe mana dreapta vor fi ca niste roboti ,prin compiuter li se va comanda si ei vor executa intocmai.Programul de baza 666 implementeaza in creer ca satana e dumnezeu si nu vor contesta cine o face si are cip implantat moare . Dar cine nu poarta cipul nici nu poate fi gasit nici controlat de aceea vor sa-l implanteze la toti. Feritiva de masoni de sectele care iau amploare tot mai mult si mai ales nu discutati decat cu oameni pe care ii cunoasteti bine si stiti sigur ca nu va vor trada inca nu se intampla nimic dar daca intrati mai adanc si faceti publice cele pe care le auzit i si le aflati in cercetarile voastre sunteti in pericol .Masonii sunt extrem de periculosi cand li se dezvaluie adevaratele intentii.Ei sustin ca sunt buni ca vor binele atunci de ce ritualurile lor sunt secrete de la un anumit nivel .Ce au de ascuns . La noi in biserica nu e nimic secret in afara de spovedanie care e ceva personal.Prin acest cip vor sa controleze mintea omului pentru ca se stie ca satana nu stie ce gandim decat daca ii dam voe.Vedeti fratilor care este scopul acestui cip care este o unealta a satanei de pecetluire a sufletului nostru ca sa ne indeparteze de Dumnezeu Tatal de Isus si de prea curata sa maica si pururea Fecioara Maria.Pentru ca Lucifer ne uraste atat de mult ca vrea sa ne ucida pe toti.De ce .Pentru ca noi avem sansa de a merge in Imparatia Cerurilor unde el spurcatul nu poate sa mai ajunga.Cu acestea spuse zic DUMNEZEU sa ne binecuvanteze si sa ne apere de cel rau amin.

 34. Fatu Georgiana

  Traiasca Legiunea si Capitanul!

  sunt de acord cu parintele.

 35. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Frati crestini sa nu ne temem ca mare este Dumnezeu si MAICUTA SA sa va relatez si eu cum lucreaza Dumnezeu nu spre lauda Laudat safie Domnul in veci amin de 12 ani imi doream sa ajung in U craina sa ma inchin la sfintele moaste de la Pecerska dar nu aveam posibilitati materiale asa calatoream imaginar Intr o zi ma suna o cunostinta sa mi ofere un loc intr un pelerinaj in Ucraina caci nu vrea sa mearga singura nu credeam sa pot merge caci lucram la gradinita particulara eram doar 3 persoane angajate Gandindu ma ca totul se face cu voia lDomnului am indraznit amreusit sa ajung dar stiti nici cel rau nu doarme asa ca atunci cand m am intors mi apregatit si surpriza pe saptamana in care am fost plecata nu am primit salariul Slava DOMNULUI pt toate

 36. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Doamne, da putere poporului roman sa invinga raul! Nu permite sa devenim niste marionete, sa ajungem in Infern cu totii! AMIN!

 37. gavriilstiharul

  Traiasca Legiunea si Capitanul!

  "Apocalipasa reia de fapt numarul 666. Acesta este menţionat pentru prima dată în Vechiul Testament, şi anume în Paralipomena
  9, 13 : „ Greutatea aurului care i se adusese lui Solomon într-un an era de şase sute şaizeci şi şase de talanţi de aur, precum şi în 1 Regi 10,14. Pe buna dreptate, Fericitul Augustin spunea: “Noul Testament în cel Vechi se ascunde; acum Vechiul în Cel Nou se descoperă” (P.L. XXXIV, 623)..."

 38. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Asa sa ne ajute Dumnezeu. Ceea ce facem este pentru noi , copii nostri si copii copiilor nostri.

 39. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  e timpul sa descihem ochii ...pt ca nu cred ca e vorba de o simpla coincidenta de semnul fearei din apocalipsa si pasapoartele sau cipurile cu 666 ...

 40. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  trebue sa ne ruga si sa credem in dumnezeu sa nu ne bizium pe proprile noastre puteri sa ne rugam lui dumnezeu si sa avem toata nadejdea in el ......ca nu ne va lasa ,dumnezeu ne iubeste si trebiue sa cerem prin rugaciune sa ne dea iubire pt el ........trebue sa luptam noi nu suntem facuti pt lumea aceasta ....si noi nu suntem ai nostri suntem a lui dumnezeu ...si cu siguranta o sa ne ajute ...nea dat libertatea de a alege sta in puterea noastra ca sa decidem ciu vrem sa slujim iar daca il alegem pe dumnezeu el ne ajuta nu o sa ne lasae in mainele satanei............cativa ani in durere aici ....sut platiti cu fericirea vesnica ......mergem inainte fara frica ,dumnezeu e cu noi si o sa ne ajute nu suntem singuri..........si ca sa fiti siguri de adevar mergeti la biserica pentru ca acolo se afla adevarul ....iar daca o sa fiti nepasatori si o sa mergeti cu satana no sa va fie bine nici aici nici dincolo ........cautati adevarul ...mergeti la biserica ...fiindca daca nu mergeti la biserica nu veti putea face nimic biserica e casa lui dumnezeu aici pe pamant ,spovediti-va ,impartasiti-va ,postiti si va rugati ....si nu lasati pe mai tarziu ca nimeni nu stie cat are de trait ...azi esti...si mane nu mai esti .....si cu siguranta o sa se intample toate astea care sunt srise in apocalipsa si in noul testament ......pentru ca tot ce a fost scris in vechiul testament sa implinet nu credeti ca o sa se implineasca si cele scrise in noul testament?????????? ba da cu siguranta ...macar sa ne facem datoriea acolo unde suntm ..iertati ca sa fiti iertati , cea ce vrei tu sa primesti da si tu la altul ,.......nu mai fiti nepasatori.....

 41. Miron Doinita

  Traiasca Legiunea si Capitanul!

  am si eu o intrebare: pna la ce data se strang semnaturi impotriva cipurilor biometrice,care este data limita?

 42. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Dumnezeu n-o sa ne lase. Suntem faptura lui. Doamne ajuta sa ne mantium!

 43. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Frati crestini alesii nostrii au hotarat ca fara sa ne intrebe sa lanseze introducerea cipului biometric pe pasapoarte si bulettine concomitent.
  Ce ne mai ramane de facut ? Lupta se inteteste,v-a fi foarte greu dupa cum se stie fosta securitatre a ucis, torturat zeci de mii de oameni multi parinti s-au prapadit si nu le-a pasat acum nici atat nu o sa le pese.
  De aceea VA AVERTIZEZ SA FITI PUTERNICI si sa ne pastram credinta in Isus ca ne v-a salva. Nadejdea noastra e in El. Ca alesilor nu le pasa decat de buzunar si de avantajele ce li se ofera nici nu-si dau seama cei asteapta.

 44. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Frati intru Hristos trebuie sa strangem randurile masonii sunt infiltrati peste tot si in biserica .Ar trebui demascati, mai marii bisericii ar trebui sa sa-i demaste public si sa-i dea afara din biserica.Acum trebuie mai mult ca niciodata sa fim cu bagare de seama.Am vizionat documentare care m-au infiorat , in tara vecina Serbia s-au intamplat lucruri ingrozitoare fratii nostrii crestini ortodoxi de acolo au suferit cumplit le-au fost bombardate casele, ucisi copiii au fost obligati sa plece din casele lor pentru care au muncit o viata ,spurcatii de americani i-au bombardat in sfanta seara de Paste desi cerusera armistitiu 3 zile sa poata sa se inchine Domnului.Toate acestea s-au intamplat sub ochii nostrii si biserica nu a luat atitudine de ce ,cu ce au gresit acei oameni ce vina au ei .Plange sufletul in mine si ma rog lui Dumnezeu ca acele urgii sa nu se abata si asupra noastra .Pe cine au aparat americanii 😮 minoritate de musulmani cica li s-au incalcat drepturile dar sarbii ortodoxi au fost obligati sa plece din casele lor si mai mult i-au obligat sa-si ia si mortii din cimitire.Si asta pentru ca sunt crestini si ferice de ei ca nu s-au lepadat de credinta ,au organizat proteste impotriva introducerii cipului biometric si au fost foarte multi care au iesit in strada ,dar la noi debea daca s-a auzit de acele proteste.
  Fratilor sa luam exemplul sarbilor ei desi greu incercati nu s-au dezis de credinta lor multi l-au condamnat pe Milosevici, a murit inainte de a fi condamnat de tribunalul acela care chipurile imparte dreptatea.Dumnezeu nu le-a lasat placerea de al ucide si de ai denigra numele si mai mult ,el si-a aparat poporul si daca a crezut pana in ultima sa clipa de viata in Isus e acum in Imparatia lui Dumnezeu .
  Freti crestini trebuie sa ne unim fortele sa luam crucea lui Hristos sa ne inarmam cu arma ce mai puternica "credinta"si sa luptam impotriva acestor nemernici care vor sa ne vinda satanei . Si nu e de glumit altfel nu ne condamnam pe noi ci si pe copiii nostrii si nepotii.daca ne inchinam Doamne fereste celuilalt s-a zis cu noi pina la al saptelea neam.
  Domnul sa ne binecuvinteze pe toti eu intaiul pacatos ma rog pentru iertarea pacatelor si pentru ca Dumnezeu sa ma ierte si sa ne mantuiasca pe toti amin.

 45. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Traim vremuri foarte ciudate! "tatii" isi violeaza fetitele si baieteii, "fratii" isi omoara fratii si parintii pentru mosteniri, "sotii" isi violeaza si ucid sotiile, politicienii si patronii i-au tranformat pe muncitori in sclavi, etc. Eu ca muncitor, dau tot salariul pe chirie! Din ce sa mai traiesc? Ce viata este asta? Este mai bine la puscarie, decat in "libertate" (sclavie)! Este nevoie de o schimbare! Partidele politice ne asupresc pe rand, cand unii, cand ceilalti! Ciolanul, oricum il rod impreuna! Sa-si faca bagajele si sa plece de unde au venit! Ei, au venit din iad!
  Doamne apara-ne si ne pazeste, de aceste bestii in piele de om!

 46. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  NU VAD CE LEGATURA ARE POLITICA CU SEMNUL FIAREI DIN PUNCTUL MEU DE VEDERE NU CONTEAZA CINE E LA PUTERE TOT DIAVOLULUI SE INCHINA.
  E scris in biblie ca toti au un singur gand sa dea puterea lor fiarei si devreme ce dumnezeul lor este banul deci se inchina diavolului si cu asta basta . Isus din Nazaret nu a facut politica primii crestini erau saraci foarte foarte saraci si nu se opuneau sistemului se rugau doar. Nu credeti ca trebuie sa le urmam exemplul? Daca asa este atunci sa-i lasam pe conducatori cu ale lor si noi sa ne vedem de ale noastre sa luptam pentru Imparatia lui DAUMNEZEU cu toata fiinta noastra defapt asta e telul principal care ar trebui sa-l preocupe pe un bun crestin. Domnul nostru Isus Hristos sa ne binecuvanteze si prea curata Sa Maica sa ne apere.amin

 47. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Astazi in sec XXI nu numai ca traim vremuri apocaliptice dar vedem cu ochii nostri incredibile evenimente. Drepturile homosexualilor, asa zise biserici crestine destinate acestora, preoti care isi recunosc apartenenta la acest macabru grup de ne-oameni. Implementarea unor hotariri si decizii facute in spatele usilor inchise (vezi grupul Bilderberg) si sa nu uitam de ridicarea din cenusa a unui imperiu din vechime, Imperiul Roman sau Noua Europa Unita. Toate astea sunt semne de alarma pentru crestinii care cauta Fatza Domnului! Alt contrast apocaliptic este raspindirea vestilor despre microcip, fie ca il introduc in pasapoarte, permise de conducere fie ca benevol exista persoane care au acceptat microcipul subcutanat, Semnul Fiarei. Toate astea prevestesc revenirea Fiului lui Dumnezeu asa cum a promis prin vedenii Sfintului Apostol Ioan pe insula Patmos cu mii de ani in urma. Cum ne va gasii oare acest mare eveniment prevestit in Scriptura, pe noi crestinii sec. XXI ?

 48. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  S-ar putea sa ne gaseasca ascunsi prin munti, multi cerestini s-ar putea sa fie executati nu vreu sa sperii pe nimeni dar e stiut ca cine nu accepta semnul fiarei v-a avea de suferit .Si nu spun asta ca sa ma aflu in treaba e scris in apocalipsa ca fiara va duce razboi cu sfintii si-i va birui .Care sunt acesti sfinti aproape ca se stie sfintii parinti cum este acest minunat preot Iustin Parvu caruia Dumnezeu ia dat intelepciune sa ne descopere noua si sa ne avertizeze ,si multi altii ca el , acestia sunt in linia intai pe ei ii va ataca prima oara ca sa ne lase fara calauze.Dar Dumnezeu este milostiv si bun si nu cred ca v-a ingadui asa ceva .Poate ca vor fi prigoniti dar Dumnezeu ii v-a ocroti ca noi celalti mai putin credinciosi sa putem rezista furiei diavolului.Nazisrii au incercat sa extermine un popor dar nu au reusit, ce vina aveau acei oameni,nemernicii au ucis cu milioanele dar ei au suprevietuit , comunistii au incercat sa ne indeparteze de Dumnezeu au ucis preotzi nevinovati dar credinta in Dumnezeu a ramas si la noi si la evrei cu toate ca am fost prigoniti ,evreii se vor intoarce si vor crede in Isus deja au aparut evrei crestini si nu sunt putini .EI au fost mintiti si sunt mintiti in continuare ,fariseii i-au mintit nazistii i-au mintit politicienii lor ii mint dar ei sunt poporul lui Dumnezeu si v-a veni si zioa cind toti vor crede in Isus .Atunci va trebui sa ne gandim ca sfarsitul acestei lumi e aproape sa nu uitam ca sfintul Ilie a fost evreu el cred ca-i va intoarce pe evrei . Pentru ca il v-a da de gol pe antihrist, deabea atunci dupe ce il vor ucide pe el si pe Enoh vor incepe executiile dar asta nu stie nici un om cand se va intampla sper din tot sufletul sa nu se intample prea curand. Dar daca da atunci ma rog lui Dumnezeu sa nu fiu prins ,dar daca se va intampla ma rog sa nu cedez si sa merg pana la capat ca sa fiu un exemplu bun copiilor mei . Frati crestini trebuie ca toate invataturile cele bune lasate de Isus prin sfintii apostoli sa ni le insusim temeinic sa le aven in suflet si in minte ca poate v-a veni vremea cind cartile cele sfinte sa fie arse si inlocuite de altele care duc oamenii la sminteala si atunci daca noi vom cunoaste adevarul il vom transmite copiilor nostrii si ei caopiilor lor si adevarul v-a dainui pina la revenirea lui Isus si cei care au pastrat adevarul vor da raspuns bun la chemarea Fiului lui DUMNEZEU cind v-a striga "veniti alesii Tatalui Meu"fie ca v-om fi noi fie ca vor fi copii nostri s-au copii popiilor nostri amin .Dumnezeu sa ne calauzeasca pe calea cea dreapta si sa ne pastram credinta in El amin .

 49. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Mare grija pentru sufletele noastre, trebuie sa avem.Temerile noastre sunt justificate, date fiind toate cate ni se intampla.Sa nu ne lasam inselati!Rugaciune, multa rugaciune si vigilenta.Dumnezeu sa ne ajute sa fim cu luare aminte!Doamne ajuta!

 50. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi, păcătoși tăi robi!

 51. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  fratilor,nu va fie frica!Dumnezeu va avea grija de cei credinciosi Lui,iar plagile ce vor cadea peste inchinatorii fiarei nu i vor atinge.da,unii vor fi dati mortii,dar ''ferice de mortii care mor in Domnul''Apocalips14;13''veti fi urati de toti pt Numele Meu dar cine va rabda pana la sfarsit,VA FI MANTUIT'' Marcu13;13.iar fiara esteDiavolul insusi reprezentat prin BISERICA CATOLICA,cea care a ucis''in Numele Domnului'' milioane d crestini ''eretici''doar pt k citeau Biblia.''aici e intelepciunea.Cine are pricepere sa socoteasca nr fiarei.caci este un nr de om,si nr ei este666''Apocalipsa13;18cum aflam cine este Fiara??Papa poarta o mitra p cap pe care scrie; VICARIVS FIGLII DEI care inseamnaINLOCUITORUL LUI DUMNEZEU.Daca adunam valoarea ficarui numar romanV=5; I=1;C=100; L=50;D=500,deci5+100+1+1+5+1+1+50+1+ 1+500+1=666.de multe sute de ani Papa poarta acest numar pe mitra sa.iar semnul fiarei va fi inchinarea la sabatul fals impus de BCatolica la 6martie 222d.H cand au schimbat cu de la sine putere poruncaa4a a lui Dumnezeu. ''Cercetati Scripturile..''IOAN5;39ne indeamna Isus.numai in studierea Scripturilor veti gasi Calea,Adevarul si Viata.

 52. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  si semnul fiarei este sabatul fals ''s au incumetat sa schimbe Legea lui Dumnezeu'',ce afost schimbat de Bis Catolica la 6martie222,prin prima lege duminicala.semnul fiarei=Duminica. o zi p care Dumnezeu NU a poruncit niciodata sa o pazim.De aici va pleca persecutia crestinilor.''Sa paziti legile si poruncile Mele:omul care le va implini,va trai prin ele.EU suntDOMNUL!'' leviticul18;5''Pocaiti va,caci Imparatia Ceruriloreste aproape.'' matei3;2''Iata Eu vin curand,si rasplata Mea este cu Mine,ca sa dau fiecaruia dupa fapta lui.''Apocalipsa22;12

 53. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Boby din textele pe care le-ai enuntat nu reese ca ar trebui sa tinem o zi s-au alta reese ca trebuie doar sa ne inchinam lui Dumnezeu asa ca treaba cu decretul duminical e o teorie de a pastorilor vostrii sa stii ca antihristul s-ar putea sa fie incoronat sambata si prin asta ne vom deosebi noi crestinii de cei ce primesc semnul fiarei .Intrebal pe pastorul tau de ce liderii vostrii sunt masoni si cei ce au infiintat secta de ce au facuto si v-a da in balbaiala.Si martorii lui iahova tin tot sambata si nu au nici o legatura cu , crestinismul ba din contra prin manipularea membrilor nlor practica o forma de satanism . Treaba cu sambata vine de la cei care au citit biblia dar nu prea pricep nimic din ceea ce scrie acolo lideri sambetistilor zic papa e antihristul dar profetiile ii contrazic ei au mai zis ca revenit si Isus si nu ii stie nimeni identitatea ceea ce e total eronat.Antihristul nu v-a fi o persoana celebra ci una care apare din umilinta asa cum s-a facut cunoscut si Domnul Isus asa ca nu mai aberati cu papa .

 54. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Si inca ceva cei ce vor sa reconstruiasca templul lui Solomon tot sambata tin ca mozaici tin sabatul ca ei nu crad ca Isus este mesia asa ca mare atentie ce ve-ti face cand evreii se vor intoarce la dreapta credinta pe care multi au si imbratisato deja de ce cei convertiti dintre ei au ales ortodoxismul si nu alte religii te-ai intrebat. Da au ales ortodoxismul pentru ca pe ei ii indruma Dumnezeu si nu vrea sa-i piarda celelalte secte nu fac doi bani pentru ei .Deci toti israelitii convertiti sunt ortodoxi si nu au imbratisat alte religii si ei tineau cu strictete sabatul innainte studiaza problema si vei vedea Domnul Isus sa be binecuvanteze pe toti amin

 55. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  sorine!deja intram in subiecte complexe,p care e greu aici sa le dezbatem caci spatiul nu ne permite si ar fi multe de zis.eu n am vrut decat sa fac o avertizare despre cine este reprez fiarei etc,nu o sa intru cu tine in contradictie ca niciodata n o sa ajungem la un consens.ok,in opinia ta in cer vor avea acces doar ortodocsii,iar ceilalti crestini,protestanti etc vor arde in iad.evreii care nu L recunoscp Mesia e problema lor,idem si pt cei ce au imbratisat masoneria,eu sunt CRESTIN.,si il urmez p Isus.nu am vrut sa jignesc p nimeni respect toate religiile,si totusi cred ca in Imparatia Cerurilor,nu vor fi numai ortodocsi, ci si catolici,protestanti etc,crestini cu inima curata.decretul duminical nu e ceva nou si nu a fost dat de Bis Otdx ci de cea Catolica,si va mai fi dat pt ingradirea libertatii religioase(deja in Germania a fost deja aprobat intr o foma mai lejera,dar incet-incet va lua amploare).argumentele mele sunt pur biblice si credinta mea este sa Lurmez p Hristos si sa pazesc TOATE,cele 10porunci,sa studiez profetiile si sa i avertizez p ceilalti oamani ca sfarsitul este aproape,si k trb sa ne pocaim dk vrem sa fim gasiti pregatiti la apropiata revenire a Mantuitorului.

 56. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  nu e problema noastra ce fac mai marii bisericilor (masonerie curvie hotie etc)ei vor raspunde,caci va veni ziua cnd toti vor da socoteala,in fata Judecatorului.totusi cred k vai fi de acord cu mine k este NECESAR si urgent sa studiem Sf Scriptura,si profetiile pt a sti sa ne ferim de cursele p care satana ni le va intinde in viitorul f apropiat.deasemenea cred cu tarie ca esti de acord cu pazirea poruncilor lui Dumnezeu,si in faptul k trb sa ne pocaim si sa ne revizuim viata urgent pt a fi in pace cu Dumnezeu ACUM,ptk nimeni nu ne garanteaza ziua de maine. IOAN Botezatorul ne indeamna''POCAITI VA caci Imparatia cerurilor este aproape.''Matei3;2.despre porunci chiar Isus ne spune;''Daca Ma iubiti veti pazi poruncile Mele''IOAN14;15( incusiv a4a,pazirea Sabatului),iar despre cercetarea Scripturilor tot El ne indeamna:''Cercetati Scripturile,caci socotiti ca in ele aveti viata vesnica dar tocmai ele marturisesc despre Mine''Ioan5;39,Pavel ne indeamna:''Rugati va neincetat...Nu stingeti Duhul,nu dispretuiti proorociile.Ci cercetati toate lucrurile,si pastrati ce este bun''1Tes5;17-21.deci nu avem motive sa mai stam cu mainile incrucisate ci sa vestim oamenilor Evanghelia si vestea cea buna a revenirii Mantuitorului care ''sta la usa si bate'' si k mai este fff putin timp de har.''Caci Cel ce vine va veni si nu va zabovi.''un salut respectuos pt toti crestinii (indiferent de confesiune)si pt tne Sorin.Pacea Domnului!

 57. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Dar eu nu am afirmat ca doar ortodoxii vor avea parte de imparatiia cerurilor, eu am sustinut doar teoria pe care am studiato ,sa stii ca pana la revolutie nu prea credeam in Dumnezeu eram asa undeva la mijluc prima biblie cara am inceput sa o citesc a fost editata de protestanti si dupa aia tot la biserica ortodoxa am mers . Tot dumineca o tin si l-am visat pe Isus de cateva ori dar nu inteleg de ce fara sa creade cineva ca ma laud probabil zic eu a aparut in visele mele ca sa nu renunt la credinta , cred ca e ceva personal . Pastorii vostrii zic ceva de o imparatie lde 1000 de ani pe pamant daca zici ca studiezi scriptura unde ne promite Isus vreo imparatie lumeasca . Pe de alta parte masonii vor o imparatie pe pemant tot de 1000 de ani si Hitler voia sa creeze o imparatie tot da o asemenea durata. Doar ca visul masonilor v-a fi spulberat in circa 3,5 ani .Iti zic ceva sa nu mi-o iei ca pe o jignire dar liderii vostrii cauta sa va duca departe de Isus si cand antihristul v-a fi intronat veti vedea ca nu v-a fi nici un decret duminical ca e asa siret ca v-a lasa libertatea de alege zioa de inchinare numai cu conditia sa-l recunoasca drep mesia oamenii.As avea multe sa-ti spun da nu e loc iti zic atat Dumnezeu sa te lumineze pe calea ce a dreapta si daca tii sambata e ok dar tineo cu adevarat si domnul Isus sa ne binecuvanteze si sa ne apere de rau.

 58. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  sorinele,nu ti am sugerat niciodata sa ti schimbi credinta,caci ''ce nu vine din incredintare e pacat''zice Pavel,dar tu daca ai ceva neclar fugi la Biblie;acolo vei gasi instructiuni clare p care Domnul ne a lasat.Nu te lasa influentat de unii si altii.nu intelegi unele lucruri din Biblie?roaga te si vei primi intelepciune dl Dumnezeu.caci e posibil sa fii sfatuit in mod partinitor.Si nu ti mai face atatea probleme cu masonii si ce va fi;astea sunt subiecte complexe iar satana incearca sa ne devieze atentia de la studiul Scripturii si dl rugaciune.iar pastorul meu nu incearca sa ma influenteze deloc.nici n ar putea caci cunosc f bine Biblia.iar in ziua cnd ma va sfatui ceva impotriva ei am sa i o spun in fata.da eu tin sambata pt ca am descoperit in Scriptura ca este ziua binecuvantata,sfintita si lasata de Dumnezeu omului ca zi de odihna(exodul,leviticul, deuteronomul),si desi Mantuitorul a inviat in ziua1(Duminica) nu a lasat nici o porunca pt a anula sau schimba Sabatul. aceasta schimbare a aparut 1data la 6mart222 printr un decret duminical si mai tarziu Imparatul Constantin a stabilit ziua Soarelui(zeului Mithra)ca zi de odihna incercand astfel sa impace paganismul f numeros cu crestinismul care deasemenea crestea ca numar.acest sabat fals a fost impus cu forta lucru chiar recunoscut de Bis Catolica schimband astfel porunca a4a scrisa de Dumnezeu insusi pe Tablele Legii in Sinai.pt ca dureaza de sute de ani oameni spun ca asa e traditia preferand astfel sa ignore porunca originala a lui Dumnezeu,din ignoranta sau motivand ca Dumnezeu a schimbat Sabatul in duminica.dar Biblia ne spune ca Dumnezeu nu e schimbator si de ce ar fi facut o?oricum e alegerea ta totusi satana se va folosi de sabatul fals intr o ultima incercare de a pacali lumea. insa cei ce au credinta,s au pregatit,au studiat si s au pocait sincer vor sti cum sa nu cada in cursele lui.pt ca el se va incumeta sa piarda chiar si p cei alesi.cei 1oooani vor fi petrecuti in cer impreuna cu Isus dupa cea de a2a venire, si ii vor judeca p cei rai.in tot acest timp satana si ingerii lui vor fi ''legati'' blocati p pamantul pustiu fara oameni si va avea 100ani sa vada cosecintele dar fara a mai putea insela pr nimeni(Apocalipsa).dupa acesti 1000ani cei rai vor fi inviati pt judecata si pedeapsa.satan ii va insela din nou spunandu le ca el le a dat viata si ca trb sa atace cetatea cereasca.Dar batalia(Armachedonul) va fi pierduta din start caci Isus ii va topi intr o clipita.dupa aceea EL va creea un pamant nou care va dura vesnic iar cei alesi vor locui vesnic. nu ti fie frica de evenimentele finale f apropiate,daca esti credincios Lui,El te va pazi cum scrie in Scriptura.100 vor cadea si 1000 la dreapta ta dar de tine nimic nu te se va atinge.roaga te mult si studiaza Biblia mult,si renunta la tot ce mai te tine departe de Dumnezeu in viata ta. Domnul cu tine!

 59. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Satana va incerca sa contr faca venirea lui Isus dar nu i se va permita sa o faca pe norii cerului.de aceea suntem avertizati de Hristos in Matei24 ,,daca va va zice cineva iata l in pustie sau in camarute ascunse SA NU VA DUCETI.caci cum se vede fulgerul asa va fi si venirea Fiului Omului''in zilele din urma lui Satana i se va da multa putere chiar sa coboare foc din cer (vezi Apocalipsa 13)iar toti cei ce nu au studiat si nu s au pregatit vor cadea in cursalui.de aceea vor avea loc minuni ,aparitii,spiritismul va lua o mare amploare iar lui satana ii e f usor sa ia forma cuiva si sa ti apara in vis si sa te insele. tu roaga te si Dumnezeu iti va da putere,intelepciune sa treci peste toate inselaciunile lui.''Fiindca ai pazit cuvantul rabdarii Mele,te voi pazi si Eu de ceasul incercarii,care are sa vina peste lumea intreaga,ca sa incerce pe locuitorii pamantului'' apocalipsa3;10.pacea Domnului peste tine si familia ta

 60. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Se adeveresc cele spuse de parintele.
  Cititi acest interviu si spuneti mai departe la ceilalti romani:
  "In vreme ce romanii sunt hipnotizati de campania electorala, se trag sforile de catre grupurile financiare care se pregatesc sa cumpere activele majore ale tarii, in regim de solduri. O sa va invit sa urmariti o discutie purtata de mine cu un bancher, pe tema scenariului pentru 2010, si o sa va las sa trageti concluziile. Nu conteaza banca unde lucreaza acest om, ci pur si simplu, strategia ampla, pusa la cale peste capetele noastre, care par sa nu se mai dezlipeasca de manipularile si circul campaniei electorale. Un fost sef de la CIA spunea " daca stii cum si cu ce sa manipulezi atentia cetateanului, si pui in stanga lui un spectacol de circ, nu o sa observe portavionul din dreapta lui"

  - UI : Cum priveste banca si grupul financiar din care faceti parte, ce se intampla in Romania, in plan economic si politic ?
  - Bancher : Suntem incordati insa extrem de motivati, intrucat asteptam producerea momentului la care lucram de circa 10 luni de zile; Banca noastra si-a redus extrem de
  mult expunerea in Romania, a inchis robinetul creditarii, si am trimis catre headquarter-ul grupului, cat de multa moneda euro am putut; Repet, asteptam acum producerea rezultatului muncii noastre, in cadrul unui plan la care participa extrem de multe grupuri financiare si bancare externe;

  - UI : Adica concret in ce consta acest rezultat pe care il asteptati ? Sperati in revenirea economica a tarii ? Veti relua creditarea ?
  - Bancher : Naivitatea este o slabiciune de caracter a romanilor; Ma intrebi daca speram in revenirea economica a tarii ? Pai noi speculam si vom castiga enorm de multi bani,
  tocmai in momentul in care, economia nationala romaneasca, va atinge fundul cel mai de jos al graficului. Himerele legate de cresterile economice din 2010, sunt lansate
  concertat de analisti, pentru ca aceasta este parte a strategiei noastre, pentru a ne maximiza profitul pe care il vom face, cand balonul speculativ imobiliar si al cursului
  valutar, ne va indica faptul ca suntem pe trendul castigului maxim. Ma intrebi daca vom relua creditarea ? Creditarea in Romania, s-a facut cu cap; Este adevarat, ca si guvernarea din 2007-2008 ne-a ajutat enorm, atunci cand, ne-am consolidat si ne-am asigurat prin intermediul creditului de consum, dependenta totala a populatiei active, a fortei de munca romanesti;

  - UI : In se sens v-ati asigurat dependenta lor totala ?
  - Bancher : Simplu; Populatia Romaniei si romanul in general, are un singur bun de pret, care ne intereseaza pe noi bancherii : activele imobiliare. Mai exista si forta de munca a individului, insa aceasta, dupa ce l-ai prins in mreje, este utila de speculat, pentru ca acel individ va munci perpetuu pentru noi. Trebuia sa ajungem cumva la aceste active imobiliare ale romanilor; Normele BNR si legile, nu ne permiteau sa putem acorda in masa, credite ipotecare, plus ca aceste credite ipotecare, nu erau 100% avantajoase pentru noi; Asa , ca am profitat de lentoarea in decizie a BNR, si am investit masiv in publicitate pe segmentul creditului de consum. Stiam inca de la bun inceput, faptul ca, cei carora le acordam credite de consum, nu vor avea resurse sa le restituie, astfel, incat, coroborat cu faptul ca, stiam din 2008, ca aceasta criza financiara va lovi si Romania, am
  calculat totul extrem de bine; Nu trebuia sa fii geniu bancar, ca sa iti dai seama ca intr-o tara precum a voastra, pur si simplu, efectele crizei urmau sa fie devastatoare pentru ca : [1] nu mai produceati nimic; [2] pietele emergente sunt dominate de multinationale, legate de grupurile financiare si bancare pe care noi le reprezentam; [3] urma sa aveti in 2009 un an electoral in care , pe fondul disputelor politice, era de anticipat ca va veti sapa singuri groapa; La acest din urma punct recunosc ca a trebuit sa ne implicam; si asta pentru ca, daca in 2008, actualul presedinte avea o cota de popularitate de vreo 60 %, noi trebuia sa incingem campania, pentru a impinge politicienii sa ia masurile pe care noi le asteptam.

  - UI : Ce masuri asteptati sa ia politicienii ? Spuneti ca ati manipulat partidele ca sa va atingeti scopul economic ?
  - Bancher : Iulian, hai sa ne gandim putin. Noi nu a trebuit decat incingem spiritele, si sa creem un cadru in care, oponentul in alegeri al actualului presedinte, sa recupereze handicapul de imagine, astfel incat sa creem romanilor si politicienilor, impresia unei lupte stranse; Iar de aici pana la luptele politice din Parlament, care au intunecat
  mintile tuturor partidelor a fost doar un pas, insa decisiv a fost momentul in care tara voastra a ramas fara Guvern. Atunci, si acum in acest moment, orice guvern se va forma, este legat ombilical si total la mana noastra, intrucat, are nevoie de banii nostri, pentru a plati salariile, pensiile, etc. Voi v-ati ales cu spectacolul din presa, noi ne alegem cu banii si castigurile. Practic Romania este a noastra, iar dependenta voastra de noi va deveni totala.Actualul presedinte, ne-a pus putin in dificultate, atunci cand a venit cu guvernul PSD-PDL, pentru ca ceea ce noi ne doream era instabilitate economica si politica; a trebuit sa presam extrem de mult pentru ca ruptura la nivel guvernamental sa se produca, sa cada guvernul, sa se amane sosirea transei de bani de la FMI, insa pana la urma, cunoscand mentalitatea colerica romaneasca, am reusit.

  - UI : Nu imi vine sa cred; este evident ca suntem naivi sistarnim furtuni in paharul cu apa; Hai sa revenim putin la acea legatura intre casele romanilor si creditul de consum.
  - Bancher :Iti spuneam ca in 2008, am dat masiv credite de consum; am dat bugetarilor, am dat angajatilor din sectorul privat; Atractia era mare intrucat, nu trebuiau sa prezinte garantii, insa noi stiam ca in 2009, ne vom atingescopul. Si , in 2009, intr-adevar, pe fondul crizei economice, au explodat restantierii. Asta inseamna ca oamenii nu si-au platit ratele catre banci, iar noi am trecut la executare silita; Aici am avut iar nevoie sa ne
  concertam eforturile, astfel incat, sa nu existe grupuri financiare romanesti, companii sau persoane private , care sa ne strice planurile, intrucat riscam sa ne trezim ca vin sa cumpere activele imobiliare scoase la vanzare; Asa ca a trebuit sa lovim si mediul de afaceri privat, pentru ca oamenii de afaceri, sa se lupte pentru supravietuire, si sa nu aiba lichiditati pentru a cumpara nimic; A trebuit sa-i facem sa devina preocupati de grija zilei de maine, si sub teama falimentului, ne-am eliminat competitorii. Seful BRD Soc. Gen.. spunea intr-un ziar romanesc ca este momentul sa ne eliminam competitorii; Exact asta facem, va eliminam din jocurile economice din propria voastra tara;

  -UI : Ati eliminat concurenta autohtona, blocand creditarea pentru firme si blocand piata executarilor silite ?
  - Bancher : Corect. Si nu a fost greu. Pe o piata interna gatuita de blocajul financiar, firmele romanesti au fost sufocate de lipsa lichiditatilor, iar guvernul din 2009 a fost lasat fara nici o posibilitate de a asigura resursele financiare; Daca intr-o tara guvernul nu are bani pe care sa-i injecteze in economia nationala, iar noi bancherii, va blocam accesul la credite, firmele ajung fix ca o gradina de flori, expusa arsitei zilnice, pe care nu o mai uda nimeni, si care pana la urma va muri; De aceea spuneam ca a trebuit sa ne agitam putin pentru a impiedica acest guvern din 2009 sa puna in aplicare masurile economice, si sa abatem atentia asupra luptei din campania electorala. Dupa ce ne-am asigurat ca pur si simplu nu va exista riscul sa apara intrusi care sa cumpere activele imobiliare, case, terenuri, scoase la vanzare de executorii nostri bancari, am inceput sa trimitem pe banda
  rulanta dosarele celor care au luat credite de consum ,> catre executori. Nimeni nu a sesizat faptul ca, nu ne interesa de fapt sa le vindem casele, ci sa manipulam piata
  imobiliara, sa o tragem in jos, asigurandu-ne in acelasi timp, ca la momentul potrivit, cand curba prabusirii imobiliare va atinge cel mai de jos nivel, grupurile financiare din tarile noastre de origine, sa cumpere masiv si la preturi de nimic aceste active; Te asigur Iulian ca in 2010, un apartament cu trei camere care in 2008 era evaluat la 150000 euro, va fi scos la vanzare , la executare silita, la preturi de sub 30000 de euro si nu va veni nimeni sa cumpere, pentru ca in 2010 toti vor fi preocupati sa tina bani deoparte pentru ziua de maine; Va fi momentul perfect sa cumparam totul pe nimic. Romanii vor deveni chiriasi in
  propriile case, pentru ca acesta a si fost obiectivul nostru primordial, si anume achizitiile la preturi infime. Pentru asta era obligatoriu sa ducem piata imobiliara la un maxim, pentru ca pe fondul prabusirii acesteia, noi sa culegem caimacul. Si la plan se adauga si
  presiunea pe moneda voastra nationala.

  - UI : Ce presiune ? Vad acum ca leul se intareste, desi, intr-o tara care nu produce nimic, aflata in criza politica, lovita de criza financiara, nu imi explic care poate fi suportul de intarire a leului.
  - Bancher : Pai este vorba de aceiasi reteta, care se invata la orice curs de MBA. Asa cum piata imobiliara a fost dusa de noi la maximuri ireale, pentru ca trebuia sa va dam
  credite la valori foarte mari, ca sa aveti pe urmatorii 30-40 de platit rate uriase catre noi, pentru a deveni in acest interval de timp, atat proprietarii caselor voastre, dar si asigurandu-ne ca veti munci voi si familiile voastre pentru noi, pentru a plati aceste rate ireale, tot asa, bula speculativa a monedei nationale, trebuie manipulata , insa in sens
  invers. In cazul speculatiilor pe moneda nationala, trebuie sa ducem leul la un nivel minim, cat mai mic posibil, lasandu-l apoi sa explodeze, sa urce la valori mari, valori reale, undeva catre peste 5 ron pentru un euro. Adica vom face euro atat de scump incat, sa nu va puteti permite sa cumparati activele imobiliare scoase la executare silita, nici cand ele vor avea valori in euro, relativ mici, dar si pentru ca, micimea salariilor romanilor, salarii platite in lei, sa faca din rata catre banca, un cosmar al vietii de zi cu zi. Totul legal, profitand de naivitatea generala, de ternele lupte politice si de tot acest context romanesc , care din 2006 lucreaza pentru noi si in interesul nostru. Iata ca ieri euro era deja la 4,21 lei.

  - UI : Asadar totul este componenta a unui plan; cand va fi detonat ?
  - Bancher : In ciuda galopului inregistrat de alte active din aceeasi clasa de risc aceasta revenire , fiind evident pentru orice incepator, ca este totul o bula speculativa ; " investitorii urmaresc cu ingrijorare mai intai derularea acordului cu Fondul Monetar International, iar mai apoi turbulentele de pe scena politica", spune Koon Chow, analist la Barclays Capital, una dintre cele mai mari banci de investitii britanice. El considera ca euro ar putea sa coboare spre 4,1 lei.Balon de sapun, care este un element al sarjei finale de cumparare a Romaniei la OUTLET.Pentru ca defapt, prin incingerea campaniei electorale, noi avem acoperirea perfecta ca nimeni nu mai are timp sa ne strice planurile.

  - UI : Ce veti face cu acte active, cu casele romanilor ?
  - Bancher : Pai este esential sa controlam aceste active, intrucat, ele sunt o moneda de tranzactionare pe pietele internationale; Uitati-va la Dubai acolo unde expunerile bancilor noastre, se lovesc de nevoia de a acoperi pierderile; Pierderile se acopera prin cresterea ritmului de exploatare a muncii celor care au credite la banci; Ei trebuie constransi sa lucreze mai mult, si sa plateasca rate mai mari catre noi; Avand in mana bunul cel mai de pret al unui om, locuinta, acesta va munci pentru noi; Recreem astfel sistemul sclavagist perfect, in care aparenta de libertate, in care mintea si atentia cetateanului este atrasa de lupta politica, fara ca cineva sa mai aiba timp sa se gandeasca la ce li se intampla cu adevarat. Iar cand se vor trezi va fi de fapt foarte tarziu; Noua ne trebuie sa exploatam forta de munca a voastra , sa va impingem sa munciti mai mult ca sa ne platiti noua mai mult.

  - UI : Mai am o singura intrebare; Spuneti ca ati contribuit la incingerea campaniei electorale, pentru ca trebuia sa saditi samanta unei confruntari politice puternice, intrucat
  instabilitatea politica era necesara; Concret, ati platit politicieni romani sa puna umarul la
  actuala criza politica ?
  - Bancher : In mod evident, in 2007 si 2008 am sprijinit si sustinut politicieni care avea acces la fraiele guvernarii, ca sa fim lasati sa derulam amplul program de acordare
  masiva a creditelor de consum. In 2009 fiind an electoral, grija noastra a fost sa alimentam puternic aparitia unui contracandidat puternic pentru actualul presedinte, care
  avea o cota mare de popularitate, si am reusit. Mult mai usor si mai ieftin decat ne imaginam. Sa ne intelegem : noua nu ne pasa cine va iesi presedinte, pentru ca sunteti la
  mana noastra, in plan guvernamental. A fost mai usor pentru ca, aveti in Romania o pasiune extrem de mare, sa va consumati energiile fix in directiile care nu va aduc
  avantaje, care va ingroapa sansele la un viitor mai bun. Suntem si noi uimiti de modul in care, marea masa a jurnalistilor, ne-au facut misiunea mult mai usoara, implicandu-se in aceasta campanie electorala emotional, doar pe fondul ideii ca actualul vostru presedinte trebuie dat jos, fara sa aiba nici un fel de viziune economica asupra realitatii. Repet, noi doar am alimentat ascensiunea unui oponent puternic pentru dl. Basescu, si restul l-a facut mass-media, si naivitatea voastra , de la sine. Anul 2010 va aduce si
  rasplata pentru munca depusa de noi in ultimii 4 ani, pentru ca vom aduce Romania la statutul de tara total si , cel mai important, ireversibil dependenta , de fraiele complicatului
  sistem financiar-bancar mondial. Nu vreau sa par cinic insa,> in 1989, toate activele tarii erau ale clasei proletare, adica de fapt ale nimanui, fiind controlate de o mana de
  oameni care decideau in aceasta tara si pentru a caror bunastare, muncea intreaga natiune ; La 20 de ani, veti fi ajuns fix in aceeiasi situatie, adica nimic nu va mai fi in
  proprietatea voastra, si veti munci sa va platiti datoriile. Iar economia nationala va fi dominata de multinationalele controlat indirect tot de noi, in vreme ce falimentele firmelor romanesti, detinute de romani, vor continua si in 2010, intrucat fara finantare , financiare, nu exista sanse de supravietuire. Astfel incat, tinerii romani vor avea doar doua optiuni : angajati la stat, sau angajati la multinationalele straine; In ambele variante, numai noi castigam". Doamne ajuta!

 61. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Sa stii ca am citit scriptura si m-am si rugat Domnului sa-mi dea intzelepciune sa intzeleg si eu zic ca am priceput ceva nu ma dau marele intzelept s-au profet nici pe departe dar imi poate zica un om care zice ca stie scriptura pe din afara de ce Domnul Isus a facut vindecari in zioa de sambata ?Aici zic eu cu mintea mea ca Isus a facut asta ca sa arate ca trebuie sa fim credinciosi si nu fatzarnici. Si fariseii tineau sambata cu strasnicie si daca cineva nu o tzinea era ucis cu pietre primii crestini au tzinut zioa de dumineca de frica fariseilor pentru ca acestia ii ucideau daca se inchinau in zioa de simbata pentru ca-i cunosteau asa a aparut dumineca zioa izbavirii noastre zioa cand Dumnezeu s-a impacat cu lumea. Cat despre masoni acestia sunt slugile innaintemergatoare antihristului ei au pus la cale caderea regimurilor totalitare din motivul ca nu erau recunoscutzi ca si organizatzie daca ,comunistii i-ar fi recunoscut si ar fi intrat in randurile lor ar fi fost foarte bucurusi si traiam si astazi in comunism,pentru ca lor le convine totalitarismul . Asa au pus la cale si mascarada din decembrie 89 si au platit cu sange nevinovatzii,s-au infiltrat si in biserica ortodoxa si vor sa o distruga ca pe voi nu va considera un pericol suntetzi deja cumparatzi dar nu au luat in calcul ca biserica defapt suntem noi crestinii de pretutindeni chear si din alte confesiuni toti suntem biserica lui Hristos. As putea sa dau si eu citate din biblie ca e la indemana oricui o gasim online da eu zic ca nu are rost cine a citit biblia nu se da mare ca o stie si ca a inteleso suta la suta am zis si ma repet nu stiu daca am descifrato am zis ca doar dupa mintea mea . Fie ca domnul Isus Hristos si prea curata Sa Maica sa ne binecuvanteze si sa ne ocroteasca pacea sa fie cu noi cu totii amin.

 62. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  nu am pretins niciodata ca stiu Biblia pe de rost sau sunt profet daca asta vrei sa spui,eu n am avut decat intentia sa te indrum spre Biblie.iar daca am dat vreun citat era ca sa intaresc ce spun cu Scriptura ca sa nu se inteleaga ca e de la mine.Isus vindeca in Sabat pt ca nu e pacat sa ajuti pe cineva si voia sa demonstreze ca rabinii vremii pusesera de la ei f multe reguli ce nu puteau fi tinute despre Sabat.reguli ce nufusesera poruncite niciodata de Dumnezeu.dar de aici pana la a crede ca Isus a schimbat Sabatul in duminica e cale lunga. dealtfel nu apare niciodata in Biblie ca El ar fi afirmat asa ceva. Dumnezeu in intelepciunea Lui ar fi lasat porunca clara si explicita ca intotdeauna.daca zici ca intelegi Biblia dupa mintea ta e ok asa.continua sa o studiezi cu multa rugaciune.retine! nu te am indemnat niciodata sa tii Sabatul sau sa ti schimbi credinta,n ar avea nici o valoare daca nu esti convins ca asa trebuie.tu doar studiaza,roaga te,pregateste te,pocaieste te,fii gata pt cea de a2a venire care se va intampla curand. e valabil si pt mine si pt toti crestinii. caci nimeni nu e mai sfant ca celalalt.toti suntem pacatosi,iar daca vom fi mantuiti nu va fi pt meritele noastre ci numai prin meritele jertfei Mielului.sper sa ne intalnim in Imparatia Cerurilor alaturi de familiile noastre si cu toti crestinii. Pacea Domnului cu noi!

 63. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  pt admin:nu vreau sa se supere nimeni pe mine nu a fost intentionat.Dar Biblia mea este tradusa de un dascal otx D Cornilrscu si Isus se scrie cu 1I.iar eu nu sunt otx desi respect credinciosii otx.Pacea Domnului cu noi toti

  • Traiasca Legiunea si Capitanul!

   @boby
   Cornilescu a fost pana la o varsta preot ortodox, insa L-a tradat pe Hristos si a trecut la protestanti.
   Ma intreb daca il respecti pe Hristos, stiind ca isus cu un singur i, inseamna "magar", iar Iisus inseamna Mnatuitor. Alege si tu

 64. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  ok,nu stiam asta,nu cred ca isus inseamna asta dar nu vreau sa cauzez probleme.doar aveam o convers interesanta cu sorin.(deci protestantii L au tradat pe Hristos?hmm asta se va vedea cand va reveni El).Pacea Domnului cu toti crestinii! deci Biblia de Cornilescu nu e buna???

 65. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  oameni buni veniti la adevar domnul va asteapta

 66. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Boby sa stii ca am rude in cultul advent si au intrebat de cip si stii ce le-a raspuns ,ca nu reprezinta niumic ori in biblie scrie calar de un semn distinct ca cine nu-l are nu mai poate cumpara nimic s-au vinde fara ca sa poarte acel semn acum aproape 2000 de ani Ioan nu avea cunostintzele si nici nu folosea termenii de azi ca sa zica cip biometric daca ai fi zis pe vremea aia de asa ceva se uitau oamnii la tine ca la un nebun .Deci se adevereste profetzia. In schimb preotzii ortodocsi au zis ca asta e inceputul insemnarii pentru ca semnezi daca-l primesti . Si in plus se face reclama ca ar fi ceva bun o dau cu teroristii pe care tot ei ii finantzeaza
  ca sa-si atinga scopul malefic. Cum Mantuitorul Isus a avut pe Ioan Botezatorul ca sa-i netezeasca calea asa are si spurcatul de antihrist inaintemergatorii lui si-ti enumar catziva masonii ,iahovistii ,miscarea new ege secte de diferite feluri pentru ca lucifer a obtzinut o victorie a reusit sa-i dezbine pe crestini prin infiltrarea as zisilor pastori preotzi si prezbitori ca sa rastalmaceasca biblia ,atentzie studiind si interpretand biblia dupa cum itzi convine potzi crea organizatzii radicale de orientare terorista . Biblia trebuie propavaduita asa cum fac preotzii nostrii ortodocs cu toate pacatele lor ca noi enoriasii de rand nu suntem cu nimic mai presus decat ei ,noi mai lipsim de la sfanta litueghie ei nu ,ei slujesc in fiecare dumineca si-n zilele de sarbatoare si-i aduc slava lui Dumnezeu la fel o fac si preotzii catolici si papa pe care voi il consideratzi antihrist dar el aduce slava lui dumnezeu .
  La protestantzi Isus din Nazaret este denigrat subtil si-tzi spun si cum : zicetzi ca Maria maica Domnului a avut copii cu Iosiv ca ar scrie in biblie da scrie asa ceva intr-un pasaj dar e metaforic ca Isus intreaba cine sunt fratzii mei si cine este mama mea nu voi acei care credetzi in tatal ,nu stiu daca e exact ca in biblie am scris cum m-am priceput ca sunt un om simplu . In plus biblia e o carte care nu omite nume daca Isus ar fi avut fratzi de sange asa cum sustzin protestantzii ar fi aparut numele lor . Dar zicand ca Maria ar fi avut copii dupa ce l-a nascuT pe Isus subtil duce crestinul la ideea ca si Isus ar fi fost fiul lui Iosiv atentzie la logica ,fiindaca Dumnezeu nu vrea sa citim biblia ca pe o povesta ci sa si intzelegem ce scrie acolo ca e codata pentru ca fortzele intunericului sa nu poate avea acces la viitor . Lucifer doar interpreteaza dar adevaratul sens al profetziilor putzini il talcuiesc .Isus fiind intrebat de sfarsitul lumii zica ca nimeni nu stie decat Dumnezeu ceea ce denota ca nu e obligatoriu sa fie un sfarsuit ca viitorul se misca in functie de faptele noastre daca suntem buni si ne inchinam lui Dumnezeu atunci sfarsitul lumii nu mai are nici un rost ,sfarsitul vine ca o consecintza a rautatzii umane . Noi oamenii nu ne inchinam Lui si de aceea lumea trebiue distrusa nu ca Dumnezeu ar vrea asta ca o demonstratzie de fortza . Dumnezeu e bun si drept daca un singur om e bun si se inchina Lui salveaza toata turma asa de bun e . Si daca nu ar mai fi credintza de loc dar ar exista catziva oameni buni la inima tot ne-ar lasa sa traim . Imi aduc aminte ca nu eram prea credincios si tot avea grija de mine dar eu eram orb si nu vedeam ,mi-a calauzit pasii pe calea buna casa-mi fie bine sa nu patzesc ceva rau sa fiu batut s-au mai stiu eu nustiu ce rau iar dupa revolitzie am inceput sa citesc in biblie si am ajuns sa-l iubesc pentru tot ce a facut si face pentru noi . Dumnezeu se intristeaza cind mergem pe calea intunecata dar nu ne obliga sa venim dupa El ci doar ne arata calea si alegerea o facem noi. Si nu am auzit si citit cuvintul binecuvantare de le protestantzi eu intaiul pacatos zic totosi Dumnezeu sa ne binecuvanteze si sa ne apere de cel rau amin.

 67. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Biblia lui Cornilescu ne buna dar lui i se aroga niste merita de afi tradus ceea ce era tradus deja. A dica noi eram niste dobitoci noroc de Cornilescu ca altfel noi eram ratacitzi singurul mantuitor e Isus din Nazaret ceilaltzi preotzi pastori s-au cum sor mai fi numind ei sunt doar indrumatori ,calauze .Daca sunt buni s-au rai depinde de ei si de intzelepciunea lor . Eu cred ca sunt oamnei buni si cinstitzi peste tot si la musulmani si la crestini si la budisti peste tot . Noi crestinii avem o sansa in plus ca stim adevarul dar tot odata si o mare respundere vom fi intrbatzi ce am facut stiind adevarul cum am respectat scriptura .
  Nu stiu de une a aparut chestia asta cu Isus si Iisus daca pui do de i schimbi intzelesul cuvantului ? mi se pare o prostie . Adica pe mine na cheama sorin care inseamna soare si daca mai pun un s inseamna orce altceva :))))) stupid .
  Seamana a masonerie ei zic ca Isus inseamna magar ,

  ei ne catalogheaza pe noi crestinii drept salbateci , evreomasonii ne zic goia = animale si pe Mantuitor seful nostru asta insamna hula ps.nu-mi apartzin afirmatziile.

 68. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Incredibil am citit bloguri neoprotestante si protestante nici unul nu lasa loc pentru comentarii halal libertate . Nici un asa zis preot de la ei nu accepta alte opinii,nici nu vreau sa-mi imaginez ca se v-a intampla cand antihristul isi va arata coltzii.
  Dar nu asta trebuie sa ne preocupe pe noi crestinii ci mantuirea care e la indemana tuturor indiferent de cult ca si la noi la ortodocsi sunt preotzi care lasa de dorit .Noi trebuie sa fim asa cum ne-a cerut Iisus in predica de pe munte s-au macar sa ne straduim .
  Sa ne rugam dar pentru binele tuturor si sa incercam sa fim cat mai buni si curatzi la suflet asemenea copiilor numai asa avem sansa mantuirii ,sa nu mai gandim cu stomacul si cu buzunarul , Iisus ne-a invatzat sa nu ne gandim la ziua de maine .Mai ales in aceste vremuri cand minciuna si imoralitatea sunt propovaduite ca lucruri bune cand o fata virgina de exemplu este badjocorita si luata in ras ca fiind fraera in loc sa fie considerata o virtuasa asa cum si este defapt . Se intampla lucruri rele peste tot masmedia promoveaza violentza nesupunerea ii invatza pe copii sa nu-si asculte parintzii prin asa zisele emisiuni educative gen copii contra parintzi etc. filmele cu vrajitori si de groaza sunt difuzate chipurile cu acordul parintzilor . Adevaratul scop al acelor buline care indica varsta s-au acordul nu e altul decat a atrage atentzia copiilor si ei fiind curiosi se uita . Subtil induc si denigrarea celor sfinte difuzeaza cum crestinii se ingesuie la sarbatori si li se face rau ca se inghesuie ca sa se roage chipurile nu e bine ce fac se difuzeaza imagiuni cu preotzi nu tocmai ortodoxe etc. Nu am vazut sa fie denigratzi pastori protestantzi nu s-au difuzat stiri ca ar fi homosexuali si altele dar biserica ortodoxa e bombardata sistematic de masmedia nu trece un scandal ca apare altul.
  Vlne sfinta sarbatoare de craciun nu am vazut sa zica de nasterea pruncului Iisus ei zic vine mos craciun copii il asteapta pe mos si nu pe Iisus . Se dau daruri asa cum scrie in apocalipsa .Adevarata semnificatzie a craciunului a fost denaturata si in ziua de craciun multzi il asteapta pe mos craciun un personaj imaginar.Acest personaj distrage atentzia da la adevarata insemnatate a craciunului . Ideea e ca mosul e din laponia departe de locul unde s-a nascut mantuitorul nostru, iar acest mos nu exista dar ii face pe copii care sunt viitorul sa creada intr-o minciuna in loc sa li se zica da nasterea Pruncului Iisus si de ce a venit El pe lume . Sistemetic dar sigur ii indeparteaza pe oameni de Dumnezeu . Daca vorbesti de Dumnezeu intre mai multzi oameni te intrerupe cineva zicand lasa-l pe Dumnezeu ca nu e locul potrivit pentru a purta o asemenea discutzie nicaeri nu e locul potrivit pentru multzi . Ideea e ca noi oamenii suntem prea legatzi de lumea materiala care e trecatoare daca avem de ales intre avere si credintza multzi ar alege bunastarea materiala grav Iisus nu ne-a invatzat asa .As avea multe sa scriu dar nu e loc . Craciun fericit si nu ezitatzi sa primitzi preotul in casa voastra ca cine stie poate intra si ingerii Domnului odata cu el si va binecuvinteaza casa si copii si vetzi fi mai fericitzi si mai intzelegatori nu consumatzi alcool in seara de ajun sau de craciun ca e pacat sa va imbatatzi in ziua cind s-a nascut Iisus asta ar insemna ca intinatzi aceasta sfinta zi . Aceasta zi trebuie sa fie primita cu bucurie cau impacare ,trebuie sa va iertatzi cu totzi cu care din diferite motive v-atzi certat si poate nu atzi vorbit dea lungul anului in zilele ce urmeaza impacatziva cu ei si ceretziva iertare chear daca suntetzi convinsi ca atzi avut dreptate numai asa vetzi reusi sa va impacatzi si sa fitzi cu sufletul curat eu intaiul pacatos imi cer iertare tuturor si tzie Boby daca prin ceea ce am scris am suparat pe cineva . Fie ca nasterea Domnului sa ne aduca bucurie si impacare cu toata lumea sarbatori fericite . Dumnezeu sa ne ierte si sa ne binecuvanteza amin.

 69. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Sorine, subscriu la cele comentate de tine!Sa-L primim pe Iisus Domnul, in ieslea sufletului nostru curatit de pacate prin sincera spovedanie .Sarbatori cu pace !Doamne ajuta!

 70. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Hristos se naste domnul coboara
  ingerii ii canta magii il adoara
  pastori alearga ieselea inconjoara
  mari minuni se intamplara
  Fie ca bucuria nasterii Domnului sa patrunda in sufletul tau Georgeta si binecuvantarea Domnului sa se reverse peste tine si intreaga ta familie craciun fericit Domnul sa ne binecuvanteze pe toti ca El ne iubeste si asteapta ca toti sa ne inchinam Lui

 71. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Miroase a brad si a parfum de flori/bat la ferestre colindatori/pe cer sclipesc mii de culori/fiti fericiti de sarbatori/acum si-n anii urmatori!
  Nasterea Domnului nostru Iisus Hristos sa aduca bucurii duhovnicesti, lumina in suflete , iubirea si pacea Lui sa fie peste noi toti !
  Sarbatori fericite, tuturor!

 72. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Fratzi crestini atzi vazut de exemplu la Prima tv un post respectat de tv ca apar coarnele peste tot? Acei carcotasi pe care ii iubeste o tzara intreaga isi pun coarne da la inceputurile emisiunii . Si fac bascalie cand prind momentul de biserica si cele sfinte . Cand un preot greseste e lovita biserica si se stie bine ca biserica suntem noi crestinii de pretutindeni nu cladirile si nici poreotzii,acestia sunt doar conducatorii nostrii si daca unii dintre ei gresesc o fac pentru ca sunt oameni . Am citit pe undeva ca daca pe preotzii actuali Dumnezeu nu-i mai considera vrednici El are altzi oameni pregatitzi sa le ea locul .
  Astea fiind zise nu vom ramane fara calauze degeaba denigreaza ei biserica . Biserica nu este o institutzie asa cum o considera multzi biserica suntem noi si capul este Domnul Isus cel ce a intemeiato dealtfel sa nu uite conducatorii nostri acest lucru .Biserica nu e a preotzilor a pastorilor s-au a nustiu carui lider biserica e a lui Hristos si atat . Ma supara cand vad peste tot cum este transformata intr-o unealta a unor grupuri . Hristos a intemeiat biserica pentru mantuire nu pentru interese si imbogatzirea unora s-au altora . Noi suntem biserica iar preotzii sunt reprezentantzii si indrumatorii nostri care sunt parte integranta din biserica , cladirile ridicate de oameni sunt lacasuri de cult unde se aduna crestinii ortodocsi dumineca de dumineca si ridica rugaciuni catre Dumnezeu . E de datoria noastra sa mergem sa ne inchinam . Dar pentru asta trebuie sa ne curatzam prin spovedanie in fiecare simbata si a doua zi dumineca sa participam activ la sfinta liturghie si la final sa ne luam sfanta impartasanie . Asa vad eu un crestin adevarat cum ar vrea si Domnul nostru Isus Hristos sa fim .
  Preotzii trebuie sa fie oameni simpli ,saraci sa nu umble dupa avantaje materiale sa ajute comunitatea cu invatzaturi sa atrega tineretul la biserica ,nu sa-si construiasca vile .Sa nu uite ca traiesc din bunavointza noastra pentru ca-i respectam ca si lideri ai nostrii si ei trebuie sa fie trup si suflet pentru noi enoriasii daca e nevoie sa-si dea si viatza asa cum a facuto domnitorul Constantin Brancoveanu el a preferat moartea decat sa-si schimbe credintza . Asa trebuie sa fie si un preot sa-l urmeze pe Isus pana la capat. Preotul are datoria sa faca sfinta liturghie chear daca nu vine nici un enorias ca Dumnezeu sa auda cintarea si sa zica iata mai e cineva care mi se inchina . Cind nu se v-a mai auzi sfanta liturgie in lacasul de cult v-a fi grav inseamna ca nimeni nu se mai inchina lui Dumnezeu . Am auzit ca au fost preotzi care nu au mai tzinut slujba pe motiv ca nu a venit nimeni grav acei preotzi trebuia sa tzina slujba indiferent daca nu a venit nimeni Dumnezeu ar fi auzit .

 73. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Fie ca noul an sa na gaseasca pe totzi mai buni si mai aproape de Iisus Hristos si sa dea Dumnezeu ca binele sa invinga si raul sa dispara de pe pamant. Sa fim fericitzi si implinitzi din punct de vedere sufletesc si asta se poate doar respectand poruncile lui Dumnezeu. La multzi ani! DUMNEZEU sa binecuvanteze noul an si pe noi ca mare nevoie avem de El acum si in vecii vecilor. Amin.

 74. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  daca e vremea jertefei, fie, ne vom jertfi. Dumnezeu sa ne intareasca si sa ne ajute sa nu cadem prada satanei.
  Doamne-ajuta si ne miluieste! Amin!

 75. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  "Fericitzi ce- i milostivi caci a lor este imparatzia cerurilor " asa zicea Domnul in slujba de pe munte "fericitzi cei isetatzi de dreptate caci aceia se vor mangaia " . Fratzi crestini slujba de pe munte a Domnului nostru Isus Hristos m-a miscat intotdeauna nu stiu daca am redat cuvant cu cuvant citatele dar va zic voua si-mi zic mie ca asa trebuie sa fim cum ne-a invatzat Isus in acea slujba de pe munte acolo s-a vazut toata bunatatea lui Dumnezeu si ne-a cerut lucruri cat se poate de simple . Sunt convins ca nici unul dintre noi nu e asa cum ne-a invatzat Isus El care si-a dat viatza pentru noi . Dar Isus ne cere sa fim si intzeleptzi ,mai ales acum cand dusmanii crestinatatzii si ai intregii omeniri si-au ascutzit pumnalele si au inceput ofensiva . Aceasta gripa porcina pe care au scoso din sertar e o minciuna groaznica ,si impinge oamenii spre insamnarea cu pecetea antihristului cu ajutorulunui asa zisului vaccin impotrive gripei porcine .Fortzele oculte vor sa diminueze populatzia planetei . Acest vaccin antigripal chipurile ne imunizeaza ,fals el actzioneaza lent dar sigur in slabirea sistemului imunitar . Deci vor zice primitzi cipul biometric ca in felul acesta madicul v-a putea din cabinet sa-tzi scrie retzeta . Da vor zice scepticii ce legatura are cipul cu vaccinul nimic mai simplu vaccinul slabeste sistemul imunitar te imbolnavesti si ai nevoie de medic vor zice nu e mai simplu sa primesti cipul astfel nu mai stai la coada la medic . Da nu mai stai la coada da nici medicul nu te consulta , computerul are in baza de date bolile si prescrie retzetele pe care le are in memorie medicul doar il tzine deschis si isi vede de pacientzii care vin pe bune la el . D aca ne vom lasa sanatatea in mainile unei masini e grav . Vor fi voci care vor zice nu se v-a intampla in viitorul apropiat dar daca ne vaccineaza copiii cum se vor naste celaltzi daca se vor naste pentru ca una din reactziile adverse ale acestui vaccin cica ar fi sterilitatea la unele persoane nu la totzi , daca o mama si un tata au sistemul imunitar slab copilul cum se naste de unde sa ia zestrea genetica daca nu are . Am aflat si eu de pe internet pe youtobe fara sa vreau cica formula vaccinului e secreta dar acel medic cica stie de unde nu stiu zice ca s-a extras ADNul de la un om care a murit de ciuma in perioada cand ciuma a omorat ff multzi oameni in lume si l-au gasit ingetzat si asa au putut sa ia mostra de sange . Inghetzat cred ca pe undeva prin muntzii . Si din acel sange cica ar fi creat faimosul vaccin antigripal despre care am aflat astazi ca ar contzine si mercur metal extrem de toxic care se stie slabeste sistemul imunitar doze e foarte mica asa fel incat are efect in timp . Dumnezeu sa ne ajute .

 76. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Nu stiu cum sa ajung sa vorbesc cu Dvs. Parinte... Poporul roman are nevoie de sfaturile Dvs. Atat de mult ne-au dezbinat acesti masoni, atat de multa ura au adus intre noi incat nici macar fratii si parintii nu ni-i mai iubim. MA enerveaza totusi o specie de oameni care sunt printre noi: cei care se cred rationali. Sunt persoane printre noi care, dupa ce au citit vreo 100 de carti si si-au facut o parere ireala a politicii, economiei etc., cred ca sunt rationali si mai destepti ca nimeni altul. Acestia, cand aud despre Apocalipsa sau despre teoria conspiratiei te iau in ras. Sunt prea "inteligenti" ei sa creada astfel de lucruri. Nu spun ca vorbeam cu o tipa saptamana trecuta despre Apocalipsa si despre implinirea profetiilor biblice si persoana respectiva mi-a spus ca ea crede ca universul va indrepta comportamentul uman. Nu credea ca exista Dumnezeu, ci ca universul intervine in toate actiunile noastre si tot acesta va pune capat intr-un final dezordinii acesteia. Bravo fata!!! Esti foarte rationala!!! Astia sunt romanii, tinerii romani de astazi. Crezi in univers, dar nu crezi in Creator! Nu am inteles de ce crede ca universul poseda vreo forta superioara. Sa inteleg ca crede in astrologie, in faptul ca dinamica cosmosului si campurile magnetice ne pot afecta viata. Cata prostie !!! Dar este problema ei daca crede asa ceva. Bineinteles, i-am dat pace. Si uite tineri ca astia gasesti astazi in societate. Prea preocupati de fitze si de lumea materiala pentru a-si da seama cat este de grav ceea ce se intampla. Ei cred ca totul este normal si ca ceea ce vad la televizor este realitatea absoluta. Sunt niste ignoranti creduli!!! SI atunci, cu cine sa iesi in strada sa te lupti contra masonilor din conducere? Asta ar fi solutia!!! Sa punem bataia pe ei.. sa ii dam jos de la putere. Nu facem noi ce vrea ue...Ne mai vand gogosi ca in celelalte state e o lume civilizata si ca totul este perfect acolo. Pina acum este mult mai bine la noi. In Marea Britanie deja nu mai ai cum sa te misti de camere. Sunt instalate in orice coltisor din strada. Pentru ce? Se teme guvernul ca a crescut numarul de infractori? Vede in fiecare om un potential criminal? Si ce ne mai mint !!!! Vreau initiativa dragilor!! Sa iesim in strada cu mic, cu mare sa le rupem oasele in ei!!! Este tara noastra, nu a lor!!! SA ne adunam puterile crestini!!! Este timpul nostru. Este vremea noastra!!! SA fim uniti : http://pentruhristos.blogspot.com/

  --- am creat acest blog special pentru aceste vremuri. Ne gasim acolo. Impreuna ne putem apara. Singuri nu vom face nimic!

 77. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Chestia cu ruptul oaselor le apartzine , noi crestinii nu trebuie sa gandim negativ ei asta vor sa ne provoace pentru a arunca in spatele nostru tot ce fac ei rau, intzelegi asa a incercat si Nero si nu i-a mers dar tot a ucis multzi crestini . Domnul nostru Isus Hristos nea invatzat sa intoarcem si celalalt obraz nu sa ripostam dar din nefericire socetatea actuala e atat de bolnava incat nu mai potzi avea incredere in nimeni chear si unii preotzi si asta o zic cu durere an suflet sunt doar de ochii lumii in rest nu au nici o legatura cu harul si asta e atat de grav sunt exemple extrem de negative mai ales pentru cei tineri . Daca ar fi dupa mine as tipari 20000000 de exemplare ale Acatistului Maicii Domnului si l-as distribui din poarta in poarta da nu e dupa mine . Dumnezeu sa ne binecuvanteze si sa ne ajute sa ne indreptanm amin.

 78. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Cred Într-Unul Dumnezeu, Tatal Atotiitorul,
  Facatorul cerului si al pamântului, vazutelor tuturor si nevazutelor.
  Si întru Unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu,
  Unul-Nascut, Care din Tatal S-a nascut, mai înainte de toti vecii.
  Lumina din Lumina, Dumnezeu adevarat din Dumnezeu adevarat,
  Nascut, nu facut, Cel de o fiinta cu Tatal, prin Care toate s-au facut.
  Care pentru noi oamenii si pentru a noastra mântuire
  S-a pogorât din ceruri
  Si S-a întrupat de la Duhul Sfânt si din Maria Fecioara
  Si S-a facut om.
  Si S-a rastignit pentru noi în zilele lui Pilat din Pont,
  Si a patimit si S-a îngropat.
  Si a înviat a treia zi dupa Scripturi .
  Si S-a suit la ceruri si Sade de-a dreapta Tatalui.
  Si iarasi va sa vina cu slava, sa judece viii si mortii,
  A carui Împaratie nu va avea sfârsit.
  Si întru Duhul Sfânt, Domnul de viata Facatorul,
  Care din Tatal purcede,
  Cela ce împreuna cu Tatal si cu Fiul Este închinat si slavit,
  Care a grait prin prooroci.
  Întru-una Sfânta Soborniceasca si apostoleasca Biserica,
  Marturisesc un botez întru iertarea pacatelor,
  Astept învierea mortilor si viata veacului ce va sa fie.

  Amin !

 79. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Fragment din predica Pãrintelui Ioan Iovan, din 15 august 1992, la Manãstirea Recea.

  …Eu, ca preot si ca frate al dumneavoastrã vã spun: privirile dumneavoastrã sunt primite de Hristos, care-i pe Sfânta Masã, si Dumnezeu care este în cer; toti vã privesc, si nu vã privesc ca sã vã întrebe unde ati fost pânã acum, ci ca sã se bucure cu bucurie negrãitã...

  - Uite-i, uite-i cum te cautã, zice Maica Domnului; îi întoarce privirea Mântuitorului când vede asa ceva. Iar când vede cãdere, când vede întinare, asa-i întoarce privirea, ca sã nu vadã. Si când strigã cineva: Doamne, Maica Domnului(!), Doamne ajutã (!), Maica Domnului, ajutã (!), când vã vede prezenti la slujba Maicii sale, atunci Mântuitorul se bucurã cu bucurie negrãitã, iar eu, ca preot, vã spun cã-i aici, si l-ati fericit, l-ati bucurat, si cu o prezentã din acestea, s-a sters absenta de 45 de ani dintr-o datã, a uitat lipsa voastrã, cã asa-i Dumnezeu, tu faci un pas si El face o mie cãtre tine. Asta-i proportia divinã, dã ploaie peste bun si peste rãu, dã soare peste drept si peste pãcãtos, de aceea , scumpii mei, rogu-vã eu din inimã, cãutati sã descoperiti, sã desfaceti inima, si sã împãcati într-însa o bucurie care sã vã tinã mult, si nu numai sã vã tinã asa, ci sã vã hotãrascã ca de acum înainte sã fiti oamenii lui Dumnezeu, oamenii credintei, nu în interesul lui Dumnezeu, cãci El existã de la sine, ci în interesul nostru, iubiti credinciosi. Da, am fost pãcãtosi, mai suntem dar iatã cã Dumnezeu a semãnat o micã putere la tinerii nostri, si au rãsturnat o întunecime de veacuri.

  Un preot de dinainte de a ne dezbina de fratii nostri catolici, un preot vede cum se întineazã lumea si simte cã urmeazã pedeapsa lui Dumnezeu, si, frãmântat, se roagã cu lacrimi, întinzându-si mâinile, si zice:

  -Doamne, mai iartã-i, mai dã-le timp de pocãintã, nu-i prãpãdi, nu-i distruge!

  Îi apare în vedenie Mântuitorul, cu toatã autoritatea lui, si alãturi, arhanghelul Mihail, si-i spune:

  -Când va suna a treia oarã trâmbita lui, Mihail va pedepsi toatã tara pentru pãcatele ei. Preotul striga la Maica Domnului disperat, si apare Maica Domnului, dupã ce de douã ori se fãcuse semn lui Mihail, când sã se dea al treilea semn, Maica Domnului vine în fatã si spune:

  -Opreste-te, Fiul meu, pentru rostul care-l am la tine!

  Iar Mântuitorul a dat-o la o parte, si zice:

  - Nu îndrãzni sã mã opresti, Maica Mea, cãci au pãcãtuit toti, nu numai poporul de rând, ci si arhiereii, si preotii, si cãlugãrii, toti au întinat jurãmintele, nu mai rabd, lasã-mã sã fac dreptate!

  Maica Milei, care nu are opreliste la Fiu, a îngenunchiat si-si frângea mâinile, si-i curgeau brazde de lacrimi pe obraz, si a strigat:

  -Ai dreptate, Fiul meu, asa este, ai luat Trup din Trupul meu, Sânge din Sângele meu, rogu-te, iartã-i si de data aceasta, adicã, dã-le timp de pocãintã, te rog, pentru rostul meu la tine.

  Mântuitorul, iubiti credinciosi, strigã:

  -M-ai biruit, Maica mea , mai biruit! În veci voi schimba dreapta mea mânie si o voi transforma în milã. Le voi trimite alti propovãduitori sã-i învete calea mântuirii !...

  Si, se pare cã si nouã ne trebuie asa ceva, sã ne rugãm cu totii ca sã ne primeascã pe noi, pe toti, cã se poate, iubiti credinciosi, Dumnezeu nu tine minte rãul pe care-l fac oamenii, si, pe lângâ toate acestea, sã nu uitãm noi, românii, cã oriunde am fi (si mã bucur cã azi sunteti aici din toate pãrtile tãrii), sã nu uitãm câtã dragoste are Maica Domnului de tara noastrã, de poporul nostru care-l iubeste, care are în el, în sufletul lui, cel mai mult din lume, biserici închinate Maicii Domnului, si cele mai multe hramuri, dedicate ei, Preacuratei.

  Dragii mei, am mai spus, dar mai repet, cã si Evanghelia se repetã: cinci cãlugãri pleacã de la mãnãstirea Bistrita- Baia, din Moldova, pleacã la Sfântul Munte Athos, pleacã, si n-au apucat doi km. sau trei sã iasã cãci apare Maica Domnului în fata lor si le spune:

  -Unde mergeti, fiilor, unde vã grãbiti?

  -Mergem la grãdina ta, Maica Domnului, din Sfântul Munte, sã ne mântuim mai usor.

  Si rãspunde Maica Domnului, auziti toti:

  -Întoarceti-vã înapoi, si sã stiti cã si România este grãdina mea!"

  HOME

 80. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  nu cred ca statul trebuie sa controleze pe oameni asa de tare incat sa le puna cipuri la pasapoarte si alte acte de identitate, daca David pentru ca a numarat poporul a fost pedepsit oare cei care fac mai mult de a numara poporul, de a controla poporul ce parca noi poporul am fi robii celor ce ne conduc si nu robii Domnului Iisus, cum o sa fie pedepsiti?
  si cei care cred ca daca pun niste cipuri la pasapoartele unor oameni apoi o sa stopeze infractiunile si infractorii nu o sa mai poarta sa mearga dintr-o tara in alta se inseala, au trecut oamenii zidul Berlinului, in timpul comunismului au fost oameni care au trecut de la noi din tara in Iugoslavia prin Dunarea rece ca gheata, oare infractorii nu vor gasi metode de contracarare a acestor cipuri si informatiilor din ele. s-au gasit metode de bruiare a radarelor si sunt convins ca se pot gasi de catre infractori si metode de contracarare a cipurilor pentru ca nu au cum sa fie perfecte din punct de vedere al securitatii pentru ca sunt facute spre rau si ce e rau nu e perfect doar Dumnezeu e perfect.Doamne ajuta

 81. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  sunt deacord cu parintele si pe aceasta cale fac un apel la toti romanii din intreaga lume: sa nu va fie frica , si daca trebuie sa murim atunci cand ni se va cere sa purtam semnul fiarei, sunt sigur ca Dumnezeu, tata iubitor de oameni, ne va da putere sa murim cu fruntea sus si sa invingem frica clipei in care vom muri. Dumnezeu sa ne binecuvinteze si sa lumineze mintea necredinciosilor si sa le arate lor calea cea dreapta.

 82. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Parinte,bunule parinte,roaga-te pentru noi sa avem puterea de a marturisi cu bucurie adevarata credinta.DUMNEZEU sa va tina in paza lui

 83. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Pana nu vom invatza ce e dragostea de aproape nu vom avea parte de o viatza mai buna . Cata vreme banul este mai presus de valorile adevarate umane raul v-a triunfa si mai mult v-a invinge. Trebuie sa invatzam sa fim oameni si aceste invatzaturi adevarate sunt de la Iisue Hristos.El ne-a invatzat cum sa traim in pace si fericire iubindune ca fratzii si respectand poruncile lui Dumnezeu . Daca toata suflarea omeneasca ar respecta poruncile lui Dumnezeu codul penal ar fi inutil judecatorii , procurorii si avocatzii ar deveni someri. Dar din nefericire asta nu cred ca se v-a intampla pe planeta Terra niciodata . Ma apuca tristetzea cind citesc din apocalipsa si vad ce ne asteapta fie pe noi fie pe urmasii nostrii. Pentru ca oamenii au devenit atat de rai ca nu mai potzi avea incredere nici in propriul frate .
  Raul e propavaduit in masmedia audiovizuala si scrisa ca fiind ceva bun , biserica e din ce in ce mai atacata si nu exista luna s-au saptamana cand sa nu fie remarcate aspecte negative din biserica si asta din cauza ca s-au infiltrat elemente negative care sa denigreze biserica . Am mai spus si repet BISERICA NU ESTE O INSTITUTZIE . Biserica suntem noi crestinii Iisus zicea ca acolo unde vorbesc doi in numele Meu acolo e biserica mea . Au transformat biserica intr-o institutzie un instrument de control al maselor crezand ca o vor putea distruge dar lucrul acesta nu se v-a intampla niciodata , Iisus spunea ca biserica Mea nici portzile iadului nu o vor putea distruge .Nu potzi distruge ceea ce nu potzi atinge ceea ce Dumnezeu a creat nu poate fi distrus asa ca sa-si ia de o grija masonii satanistii si sectarii ca nu vor reusi sa distruga biserica . Biserica e credintza tarie puterea crestinului de a invinge raul ,crucea lui Hristos e arma suprema a crestinului si raul numai cand aude de cruce se sperie . Cine vrea sa priceapa aceasta v-a pricepe si o v-a folosi sa-si apere ce are mai de pretz omul adica sufletul . Cind v-a veni vremea imparatziei lui antihrist actualele lacasuri de cult vor fi goale ca biserica se v-a muta in locuri tainice . Adevaratzii preotzi ai lui Hristos vor fi prigonitzi si vor ramane doar cei falsi care au facut o facultate de teologie doar din interes material s-au au fost trimesi sa faca rau crestinilor facand lucruri rele in numele bisericii asa cum au facut si inchizitorii care s-au declarat catolici si ei erau defapt masoni sau satanisti si nu aveau nici o legatura cu crestinismul . E o minciuna care este sustzinuta de dusmanii crestinismului se arunca in bratzele crestinilor crime pe care nu le-au facut de ce papa si-a cerut iertare pentru ceva ce nu au facut crestinii. De ce a trebuit sa recunoastem ceva atat de oribil cind nu ne apartzine . De ce trebuie sa spunem ca ,cruciatzii erau crestini cand ei nu mai se numeau crestini dar in suflet erau satanisti .Nu potzi sa ucizi ni numele lui Iisus ,pentru ca El nu ne-a invatzat asa ceva , el ne-a invatzat sa ne iubim intre noi .As avea multe sa va scriu fratzi crestini . Sa stitzi ca nu sunt preot sunt un simplu crestin intaiul pacatos care se sperie de judecata ce dreapta a lui Hristos dar care spera sa fie iertat si mantuit si voi fratzi crestini de pretutindeni care suntetzi impreuna cu mine la suferintza si la bucurie va zic sa ne intarim credintza sa lasam ura sa ne impacam cu fratele nostru care ne-a zis o vorba care nu ne-a placut nu din rautate ci din pricina unei suparari . Sa-l redescoperim pe Iisus si sa-i respectam invatzaturile ca vin vremuri grele . Uitatziva ce se intampla in lume cutremure devastatoare si s-au inmultzit numarul cutremurelur , uragane inundatzii nivelul marilor a crescut alarmant si continua sa creasca . Cititzi va rog ce le-a zis Iisus ucenicilor cand a fost intrebat despre revenuirea Sa pe pamint si vetzi vedea ca se adevereste .Dar nu trebuie sa ne speriem ca asa trebuie sa se intample ,dataorta rautatzii si neascultarii noastre.Domnul nostru Iisus Hristos sa fie cu noi cu totzii si sa ma ajute pe mine pacatosul sa-mi pastrez putzina credintza pe care o mai am . Dumnezeu sa ne binecuvanteze amin.

 84. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Nu da nimeni cu piatra 1. credintaza i n Iisus hristos nu trebuie sa fie considerata o religie ci doar sa existe 2 . parintele ne arata calea doar trebuie sa o alegem .3. crede l in Iisus cu tarie dar nu-i denigreaza mama ci o pune la loc de cinste,si ar fi multe de zis dar ca sa pricepi trebuie sa te rogi Domnului pentru intzelepciune ,intai vei gasi calea si apoi vei intzelege deslusit. Parintele ne avertizeaza de pericolul ce ne paste si au mai fost ca el si vor mai fi . Daca o sa avem destula credintza vom fi salvatzi si. Dar asta nu inseamna ca aici pe pamant cine se leaga de viatza asta trecatoare face o mare greseala asta e un succes foarte mare al diavolului i-a legat pe oameni de viatza asta trecatoare . Se stie ca diavolul nu poate citi mintea omului vara voia acestuia dar poate sa i-o blocheze sa nu vada dincolo de fereastra, fereastra fiind trecerea dincolo la cele vesnice .Putzini oameni au vazut Paradisul adica dimensiunea sufletului care nu are nici o legatura cu viatza tridimensionala. Nu ma laud ca am vazut dar imi imaginez pentru ca vreau sa-mi folosesc mintea atat cat pot si cat imi permite Domnul Iisus Hristos. Ca daca ne-ar dechide portzile intzelepciunii la maxim nustiu catzi am supravietzui fluxului de informatzii acumulate dintr-o data . Dumnezeu ne vrea intzeleptzi cumpatatzi cinstitzi si buni mai ales numai asa vom intra in Paradis si cred ca putzini sunt vrednici .

 85. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Astazi e o mare sarbatoare crestina e vestea zamislirii Pruncului Sfant a Celui ce avea sa ia asupra Sa toate pacatele lumii . Sa na bucuram si sa incercam sa fim mai buni si mai tolerantzi unii cu altzii ca numai asa vom ajunge si noi sa-l vedem pe Iisus Hristos si sa ne bucuram impreuna cu El de frumusetzile Impararziei Cerurilor . Sa incercam sa fim asa cum ne-a invatzat Iisus in slujba de pe munte . Sa ne iertam dusmanii si sa ne rugam pentru ei ca Dumnezeu sa le indoaie inimile si sa devina mai buni si mai iertatori si sa-i mantuiasca si pe ei ca mantuirea apartzine tuturor deopotriva si nu numai celor care cred acum ci si celor care se vor cai de pacate adica se vor pocai si vor crede in Iisus si in jertfa Sa. Sa o cinstim pe preacurata Sa maica pururea Fecioara Maria . Ca cine o denigreaza pe Mama Lui pe El il denigreaza asa ca sa avem grija ce zicem de Prea curata Maica Fecioara Maria ca vom da socoteala.Dumnezeru sa ne binecuvanteze.

 86. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Saptamana asta e saptamana patimilor fratzi crestini sa incercam sa fim mai buni si sa nu ne certam cu nimeni sa ne impacam cu toata lumea si sa ne pregatim cu bucurie in suflet pentru marea sarbatoare ce vine Invierea Domnului catr a adus odata cu ea si izbavirea tuturor acelora cu suflet bun si a facut din noi o biserica indistructibila . Sa-i iertam si pe acei preotzi care cu faptele lor ne-au suparat si sa le dam credit in continuare ca poate nu au facuto din rea vointza ci din dorintza de a trai mai bine ca oameni suntem si gresim ."si ne iarta noua toate greselili pre cum iertam si noi gresitzilor nostrii" Domnul nostru Iisus Hristos sa ne binecuvanteze si sa ne mai ingaduie poate ne indreptam .

 87. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Hristos a inviat

 88. Murariu Rodica

  Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Sunt de acord cu parintele. Rugaciunile acestor mari sfinti in viata ne mai tin si dragostea nemarginita a lui Dumnezeu.Doamne, ajuta.

 89. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Am fost crescuta si botezata de nasa mea tatal ei era preot, nu eram credincioasa nici pe departe am luat o hotarare dupa ce am descoperit Biblia, mi-am adus aminte ca strabunii mei erau romano catolici am schimbat ritul oriental in cel latin, nu intr-o alta religie cum spun oamenii alta religie ar fii insemnat mozaica, islamica, budista etc, am facut ore de catehism cu preotul catolic am devenit catolica. Ce vreau eu sa spun mai ales de cei de mai sus care considera catolicismul ca pe ceva rau, iar ortodocsii sunt buni. Este adevarat despre inchizitie si ce sa intamplat cu protestantii dar eu nu acuz adevarata biserica catolica formata din credinciosi nu dintr-o cladire sau mai stiu eu ce cluburi exclusiviste, daca exista coruptie in biserica este pentru ca asa trebuie sa fie raul trebuie sa vina de sus nu de jos, cati preoti ortodocsi si catolici or avea pe sub sutana preoteasca, sortul mason???????????????? cred ca foarte multi doar putini vor ramane asa cum trebuie, si inca ceva scindarea bisericii crestine in doua a fost datorita icoanelor inca ceva ma mai intreb? Oare Sf Petru Sf Paul si ceilalti sfinti Apostoli, stiau ceva despre icoane?????? Eu nu le vad nicaieri pomenite in Sf Evanghelie, si nici in Faptele Apostolilor sa aiba protestantii un pic de dreptate, primi crestini aveau o cruce si un peste. Ca semn noi acum avem foarte multe, adevaratul idol este dogma preotilor si ortodocsii si catolici, ei au pus legile lor mai mai presus decat legile lui Dumnezeu, oare cuvantul lui Dumnezeu in Sf Scriptura nu este el, trecut, prezent, si viitor. Si daca este asa ii putem numi Farisei si pe preotii din zilele noastre, mandria ii impiedica sa devina o singura Biserica se cearta pe traditii ale Sf Parinti, pe culori, pe icoane cand defapt adevaratul sens al Crestinismului se pierde, obiceiuri de la tara, observ in calendar alaturi de ziua Sf Ioan Botezatorul, ziua ielelor cine sunt acestea ? Nu sunt ele din obiceiurile pagane inainte ca Romania sa devina crestina hmmm cata asemanare cu Samaritenii care se inchinau si lui Dumnezeu dar si idolilor. Oare protestantii au vrut sa redevina la Crestinismul din primele secole, si au cam ratat? De ce "Ati iubit mai mult obiceiurile parintilor vostrii decat legea lui Dumnezeu" Lucruri grave se petrec si lumea se cearta pe amanunte lispite de importanta, Daca reusesc sa construiasca Templul in Ierusalim va fi razboi, pt vor fi nevoiti sa darame moscheia Al Aqsa care este chiar in acel loc, sa fie Antichristul marele si primul preot care va oficia prima jertfa??? in Templu sau este altul

 90. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  De câtiva ani, Institutul Templului (infiintat cu peste doua decenii in urma) se pregateste intens pentru constructia celui de-al Treilea Templu pe Muntele Moriah din Ierusalim, unde Avraam a adus pe Isaac jertfa, locul pe care se afla Domul Stâncii si moscheia Al-Aqsa. In acest sens, nu cu mult timp in urma a fost inaugurat chiar si un atelier de confectionat vesminte preotesti. Ridicarea acestui Templu poate parea doar un vis din cauza implicatiilor politice si spirituale imprevizibile de care, pana acum, autoritatile israeliene au tinut cont: daca pentru mai bine de 50 la suta dintre evrei ridicarea Templului reprezinta o datorie nationala, ascultarea unei porunci divine pentru musulmani este un act imposibil, din moment ce domul si moscheia de pe Muntele Moriah reprezinta cel de-al treilea loc sfant al Islamului, iar pentru multi crestini va fi momentul cand pe pamant Anticrist se va aseza in Templu.

  A fost terminata coroana marelui preot
  Pe 27 noiembrie 2007, incepea la Academia Navala din Annapolis, Maryland, SUA, o conferinta internationala la care participau vreo 50 de state, sperandu-se, cu acel prilej, sa se puna capat interminabilului conflict israeliano-arab. Dar conferinta s-a incheiat fara rezultate notabile, din cauza spinoasei probleme a Muntele Templului. In toamna aceluiasi an insa, Institutul Templului din Ierusalim anunta terminarea confectionarii ”tzitz”- ei – coroana marelui preot – din aur curat, pregatita special pentru al Treilea Templu, dupa un an de munca, si dupa cele scrise in Exod: „Sa faci o tabla de aur curat si sa sapi pe ea, cum se sapa pe o pecete:«Sfintenie Domnului»… Ea sa fie pe fruntea lui Aaron”. Tot atunci, directorul institutului, Rabbi Chaim Richman, anunta inceperea proiectului confectionarii a 120 de costume pentru preoti, din material special adus din India, dupa ani de cercetare serioasa, pentru a fi create in concordanta cu legea evreiasca, a instrumentelor muzicale pentru leviti, fabricarea integrala din aur curat a sfesnicului cu sapte brate, a altarului din aur pentru tamaie, a vaselor din aur si argint pentru aducerea jertfelor, precum si a mesei pentru asezarea painilor, pregatirea pietrelor si materialelor de constructie pentru viitorul Templu in Israel si SUA. Fara a da detalii, a mai vorbit si despre pregatirea viitorilor preoti, selectati din randul familiilor descendentilor vechilor preoti ai Templului, si despre vaca rosie care va fi adusa ca jertfa.Controversa ridicarii noului Templu
  Cum aratam, pentru foarte multi evrei, proiectul celui de al Treilea Templu este posibil si realizabil. Yehuda Glik, actualul director al Institutului Templului, crede chiar ca musulmanii ii vor sprijini, cand cladirea va fi ridicata, deoarece are legaturi secrete cu cativa lideri importanti ai acestora. Mai mult, la ridicarea Templului contribuie mai multe state. Unul dintre ele este Papua Noua Guinee, care i-a surprins pe oficialii institutului prin donarea unei cantitati de aur si pietre pretioase si a 10.000 de dolari americani. Pe langa institutul amintit, in Israel mai exista o grupare, „Credinciosii Muntelui Templului“, condusa de Gerson Salomon, care de cativa ani tot incearca sa puna piatra de temelie a viitoarei constructii, lucru interzis de autoritati. Ei au realizat machete, planuri de constructii si au pregatit materiale pentru viitorul lacas de cult. Adeptii noului Templu au o sustinere importanta si din partea unor lideri evanghelici crestini, puternic implicati in politica. Acestia cred ca renasterea Israelului reprezinta implinirea unei profetii biblice. In schimb, grupul evreilor condusi de Rabi Eliahu considera ca nu trebuie ridicat Templul pentru ca Insusi Mesia se va pogori cu el din cer.

  Sinedriul modern si actiunile sale
  Dupa cum se cunoaste, Sinedriul a reprezentat forul superior evreiesc si domeniul religios si legislativ, avand 23 de membri. In anul 358 d.Hr. a fost dizolvat, din acel an nemaiexistand nici o autoritate religioasa general acceptata de evrei. In istorie, au fost mai multe incercari de restaurare a Sinedriului: in 1538, 1940, 1949. In 2004, un grup de rabini, care pretinde ca reprezinta diverse comunitati, a pus bazele Sinedriului modern. In anul 2007, acesta a hotarat introducerea sacrificiilor animale, argumentand ca a sosit vremea ca Templul sa fie reconstruit. Autoritatile insa nu au fost de acord cu aceasta decizie, cazul ajungand chiar in instanta. In 1991, cu ocazia Pastelui evreiesc, s-a incercat jertfirea unui miel, dar a intervenit politia. In 1998, mai multe miscari care sustin reconstructia Templului au adus un ied ca jertfa in apropierea Muntelui Moriah. In ciuda oponentei guvernului, sustinatorii ridicarii lacasului cred ca nu va mai trece mult timp pana cand vom asista la restaurarea serviciilor ceremoniale din noul Templu care se va ridica pe Muntele Moriah si asta pentru ca, asa cum sustine traditia iudaica, de trei locuri de pe pamant nu se pot atinge neamurile: pestera unde sunt inmormantati patriarhii, locul unde este inmormantat Iosif si Muntele Templului, toate fiind cumparate de catre Avraam, Iacov si respectiv David.

 91. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Se pare ca nimeni nu prea crede in reconstructia templului ca zic unii musulmanii nu sunt deacord. Un scenariu posibil in favoarea constructiei templului . Integrarea Turciei in Uniunea Europeana , Iracul nu mai prezinta o amenintare , invadarea Iranului de trupe N.A,T.O ,invadarea iordaniei de catre Israel deci intr-un cuvant eliminatrea opozitiei musulmane fie prin fortza armata fie prin siretlicuri economice. Cert e ca templul v-a fi reconstruit. Numai ca Dumnezeu isi v-a construi Noul Ierusalim in alta parte asa ca laurii victoriei si toata salava a lui Dumnezeu este si v-a fi in vecii vecilor . Dumnezeu e iubirea suprema si El ne-a promis viata vesnica si asa v-a fi pentru cei ce se vor inchina doar lui si vor crede cu tarie in jertfa Domnului nostru Iisus Hristos fie catolici fie ortodoxi ,protestanti , neotrotestanti,crestini adevarati intr-un cuvant si nu doar cu numele . Crestinii adevarati se vor uni intr-o singura si sfanta biserica apostoleasca si vesnica si vor lupta cu tarie si cu sacrificii impotriva fortelor oculte satanice si in final prin revenirea Fiului lui Dumnezeu vor birui si vor domni in veci si nimic nu-i v-a mai putea atinge ca vor fi gasiti fara pata in fata Judecatorului suprem . Poate dintre ei vor fi ucisi exilati in desert ascunsi in munti dar la venirea lui Iisus vor fi biruitori si cei ce si-au dat viata pentru numele Dumnezeului cel Sfant vor invia si cei ce vor fi in viata se vor transforma in fiinte superioare angelice si vor trai in veci fericiti in imparatia lui Dumnezeu si nu vor mai suferi si vor fi fericiti in veci eu fratele vostru crestin sper ca voi rezista tuturor incercarilor prin care avem sa trecem daca e vremea de apoi si sa nu cad in ispita diavolului si Doamne fereste sa primesc semnul lui antihrist indiferent de care v-a fi acesta fie cip biometric s-au sistem liniat de codificare si mai stiu eu ce . Dumnezeu sa ma ierte si sa primeasca nevrednicele mele rugaciuni seara innainte de culcare ca doar atunci ma inchin Lui si gresesc ca omul trebuie sa se inchine si dimineata si innainte de fiecare masa si sa nu lipseasca de la biserica .

 92. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  10. Va bea şi el din vinul aprinderii lui Dumnezeu, turnat neamestecat, în potirul mâniei Sale, şi se va chinui în foc şi în pucioasă, înaintea sfinţilor îngeri şi înaintea Mielului.
  11. Şi fumul chinului lor se siue în vecii vecilor. Şi nu au odihnă nici ziua nici noaptea cei ce se închină fiarei şi chipului ei şi oricine primeşte semnul numelui ei.
  12. Aici este răbdarea sfinţilor, care păzesc poruncile lui Dumnezeu şi credinţa lui Iisus.
  Din ceea ce scrie in acest fragment reese ca cine primeste semnul fiarei nu are iertare .Asa ca vocile care zic primesc semnul da pun o cruce langa el s-au primesc da ma inchin lui Dumnezeu sa-si ia gandul ca nu exista cale de scapare decat neacceptarea semnului fiarei indiferent de canseciunte. Ca la inceput vor fi restrictii apoi arestari poate si executii deportari toate trebuie suportate ca Dumnezeu sa ne ierte si sa ne mantuiasca .Doamne ajuta si sa fim tari in credinta.

 93. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Maine e inaltarea Domnului o mare sarbatoare ziua in care Iisus se ridica in ceruri dea dreapta Tatalui intru slava Sa slavit sa fie in veci

 94. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Slava lui Dumnezeu, si pe pamant pace!

  Astazi este in joc soarta crestinilor, a Bisericii lui Hristos, si nu trebuie sa stam deoparte. Noi suntem madularele lui Hristos si pe Hristos il doare orice nepasare si orice sustragere din partea oricui de la a-L marturisi, de a-L iubii. Si mai trebuie ceva: multa rugaciune adusa in fata lui Dumnezeu pentru toti crestinii, pentru ca El sa-si reverse mila Lui asupra noastra.

  Este adevarat ca sunt preoti corupti, Noi suntem Biserica lui Hristos, cei care o umplem, si acolo unde simtim coruptia ar trebui sa nu mai intram, daca nu avem curajul sa le-o spunem (bland) in fata. Sunt destule biserici astazi. Poate in felul acesta isi vor da seama ca gresesc si nu vor mai incerca sa ne amageasca.

  Slava lui Dumnezau, si intre oameni bunavoire!

 95. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Oameni buni!

  Refuzati aceste buletine electronice ce contin coduri EAN cu cele trei bare de siguranta 666 (in margine, in mijloc si la capat)!

  Impotriviti-va presedinetului actual si guvernului sau, obedient in fata FMI-ului, evreilor si al ocultei noii ordini mondiale care vor sa-l aduca pe antihrist!

  Deja este prea tarziu pentru toti crestinii care nu sunt de acord cu acest sistem de insemnare. Singura solutie ar fi un amendament de lege prin care sa se specifice ca cine nu este de acord (din motive religioase) cu actele biometrice sa poata beneficia de actele de identitate de care s-a folosit pana acum.

  Daca autoritatile nu vor fi de acord, atunci ramane suferinta, excluderea din societate, pierderea proprietatii, inchisoarea, tortura si nu in ultimul rand executia. Intr-un cuvant mucenicia.

  Tineti minte! Nu vor avea nici un fel de mila!

 96. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Stim asta dar Iisus Hristos a spus Eu nu te voi parasi in nici un chip si cu torturile deocamdata nu vor apela ca se considera civilizati si chipurile respecta drepturile omului iansa dupa demascarea antihristului va fi jale doar Dumnezeu ne va mai apara.Guvernarile precedente sunt la fel de vinovate sa fim serosi nu au insistat ele sa fim primiti in imperiul fiarei s-au ati uitat ca am intrat in U.E. pe vremea P..S.D. Lasati politica sa piara pe propria ei limba daca inlocuim guvernul si presedintele ce car vor veni vor face la fel s-au ati uitat ca romanii au ramas datori vanduti bancilor de pe vremea P.S.D. cind luai credit doar cu buletinul si acum multi regreta de ce se da vina doar pe acestia de acum cand cei dedinaintea lor au facut la fel . Miroase a discurs politic cereti demisia actuaklilor lideri si sa vina cine ? Cei care au adus tara in situatia actuala? Diaconescu? si asta ce vrea sa faca ? nimic nimeni nu face nimic ca sta scris "SI TOTI AU UN SINGUR GAND SA DEA PUTEREA LUR FIAREI" .

 97. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Este foarte adevarat ce scrii Sorin, ca orice guvernare ar fi la noi in tara ar proceda la fel in cazul mult controversatelor acte de identitate biometrice.

  Tot ceea ce as mai spera, cel putin eu, ar fi ca un alt guvern ar putea fi un pic mai tolerant si ar introduce un amendament de lege care sa permita persoanelor (in special crestinilor) sa poate alege intre un act de identitate electronic si unul clasic, fie si pentru o perioada scurta de timp.
  Si actualul guvern poate sa acorde o astfel de facilitate, dar dupa cum ii vad eu de hotarati (sa reduca salarii si pensii, sa lase oameni fara serviciu, sa impovareze jugul fiscal al societatii, sa restranga drepturile si libertatile cetatenilor), nu vor face astfel de concesii. Cu siguranta, sunt si constransi pe plan international sa procedeze astfel, caci trebuie sa se implineasca profetia mentionata de tine.

  Am scris ca trebuie sa ne impotrivim si sa luptam impotriva lor, dar nu cu arme in maini, ci cu flori si mai ales cu Cuvantul Scripturii. Caci Iisus a spus "Cine ridica sabia de sabie va pieri".

  Dumnezeu sa ne ajute si sa ne intareasca in credinta spre a rezista la marile greutati ale vietii ce se vor revarsa peste noi!

 98. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Cum a spus parintele Iustin Parvu ,nu trebuie sa acceptam aceste buletine,sa se organizeze mitinguri de protest, si in fiecare localitate sa fie reprezentanti ai celor care sunt impotriva acestor buletine, fiecare sa semneze pe o lista ,asa cum s-a mai organizat in 2009.Avem nevoie de un reprezentant al bisericii,daca nu chiar de mai multi ,care sa ne indrume.

  • Traiasca Legiunea si Capitanul!

   @Doina
   Parintele Justin nu a zis nimic despre mitinguri.. sa ne punem toti pe rugaciune si sa avem o initiativa pasnica, legala si cum se va milostivi Domnul.. SOLUTII LUMESTI NU SUNT

 99. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  da mare dreptate are parintele justin! problema e ca noi ar tebui sa stim cum sa luam in calcul cum sa salvam pe acest tineret, cum sa le scoatem din cap prostiutia, drogurile si multe altele care mai sunt.
  am inteles o buna invatatura de la parintele justin doamne ajuta

 100. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Am trista impresie ca soarta omenirii e pecetluita ca nu mai exista indreptare e dureros dar pare adevarat. Problema e cum salvam ceea ce se mai poate salva.
  Daca ar incepe insemnarea multi ar ceda din motivul simplu ca le e frica de moarte de aceea ma rog bunului Dumnezeu sa -mi dea putere,intelepciune si credinta pentru a rezista in fata unei asemenea incercari. Am trista impresie ca zarurile sunt aruncate si ca nu se mai poate face nimic decat sa ne pastram putina credinta care o mai avem.Si multi ar accepta semnul pentru ca sa poata sa cumpere cele necesare.Dumnezeu sa-mi dea putere sa pot rabda de foame in acele momente pana la capat ca sa nu-mi pierd sansa vietii vesnice . Sa ne ajute si sa ne ocroteasca Iisus Hristos si prin el sa ne mantuim.

 101. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  pt Sorin:toti speram la fel, intr-o zi ma gandeam cum sa facem sa luam legatura intre noi cei care credem macar ca vom avea taria sa refuzam bunatatile oferite de anticrist prin slujitorii sai, apoi un gand,ca un fulger m-a strabatut:nu noi trebuie sa ne alegem.Dumnezeu ne va alege dupa mare mila Lui - punct. Poate in zilele acelea dintr-un motiv sau altul ne vom cunoaste si ajuta intre noi.Sa nadajduim in mila si ajutorul Maicii Domnului-nadejdea si ajutatoarea noastra dupa Dumnezeu. Sa ne rugam mai mult,din inima,...si poate se vor face auzite si rugaciunile noastre. Doamne auzi rugaciune mea, asculta cererea mea intru credinciosia Ta, auzi-ma intru dreptateaTa...Ps 142. Amin!

 102. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  parintele iustin are dreptate,vremea vorbelor a trecut.trebuie sa iesim la lupta.

 103. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Ai dreptate Dumnezeu ne va indruma si ne vom cunoaste intr-un fel s-au altul si ne vom ajuta lumeste sa supravetuim intr-un fel daca nu vom fi rapiti eu nu cred ca voi avea privilegiul sa fiu ridicat la cer ca sunt un pacatos dar ma rog pentru copii si sotie ca daca ei vor merge acolo eu singur voi rezista doar sa nu ma las inselat de antihrist sau slugile sale.Sa stii ca am visat de multe ori ca eram urmarit de autoritati din cauza ca nu aveam semnul fiarei.

 104. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Craciun fericit frate crestin de oriunde ai fi . La multi ani romane si nu uita ca ai inaintasi care au varsat sange pentru a apara credinta neamului acesta. Moldova ridicate din nou la virtutile strbunilor care odinioara stateau stavila in calea semilunei pagane ,ridicate la viata spiritula din vremurile dedemult cand zideai lacasuri de cult intru credinta in Domnul.Am uitat de credinta frati romani suntem mai ocupati de castigurile materiale dar uitam ca viata asta e trecatoare.

 105. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Semnele se implinesc ne asteapta vremuri grele Dumnezeu sa ne apere ,doar credinta si adevarul ne mai poate salva vino Doamne Iisuse Hristoase .

 106. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Frati romani ,
  e cineva interesat de a urma indemnul Parintelui Iustin Parvu ?
  de a infiinta o mica fortareata crestina ?

 107. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  CARD NOMINAL RATB ABUZIV SI NELEGAL
  Va chemam sa actionati in limita atributiilor dumneavoastra de serviciu pentru a obliga RATB sa renunte la comercializarea CARDURILOR NOMINALE care permit utilizarea mijloacelor RATB de transport in comun.

  Chiar daca nu utilizati mijloacele de transport ale Regiei Autonome de Transport Bucuresti si mergeti cu masina de servicu sau masina personala va chemam sa va alataurati eforturilor celorlalti cetateni care sunt obligati sa utilizeze RATB de-a impiedica aceasta grava incalcare a Drepturilor Omului Directiva CE/95/46, precum si Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.
  Asa cum METROREX comercializeaza abonamente fara datele personale ale calatorului, abonamentul reprezentand contravalarea calatoriei indiferent cine efectuaeaza sau plateste calatoria asa si RATB TREBUIE sa comercializeze carduri(abonamente) fara datele personale ale utilizatorului.
  Va intrebam cum sunt pretejate conform legii datele fiecarei persoane de catre fiecare chiscarita cu patru sau opt clase de la fiecare colt de strada de unde suntem obligati sa ne cumparam abonamentele sau sa le incarcam?
  SOLICITAM MINISTERULUI ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR - DIRECTIA PENTRU EVIDENTA PERSOANELOR SI ADMINISTRAREA BAZELOR DE DATE PRECUM SI ORICAREI INSTITUTII SA SE AUTO SESIZEZE SI SA OBLIGE RATB SA COMERCIALIZEZE ABONAMENTE FARA DATELE PERSONALE ALE UTILIZATORUI.
  Aceasta regie nu are ce face legal cu –numele si prenumele, CNP, Seria si Nr CI, adresa cumparatorului .
  RATB este o regie ca oricare alta si pentru activitatea ei nu are nevoie de datele personale a le clientilor sai.

 108. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Eu cred ca semnul Fiarei are legatura cu poruncile lui Dumnezeu, nu cu indosarierea. Parintele Iustin a zis bine ca semnul are legatura cu inchinarea, nu ne putem inchina si lui Iisus si lui Mamona. De fiecare data cand incalcam poruncile lui Dumnezeu primim semnul fiarei, pe frunte, caci cu mintea alegem si pe mana, caci cu mana facem. Dumnezeu pune semnul Lui in inimile noastre, caci iubindu-L pe El iubim si poruncile Sale. Doamne Ajuta

 109. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  de cand a fost daramat templul lui Solomon Dumnezeu nu a mai ingaduit evreilor sa l reconstruiasca si iesea foc ce topea piatra pe care incercau sa o puna...asta pana acum cam 4 ani cand s a cutremurat tot Ierusalimul caci atunci cand facea incercarea sa vada daca se topeste piatra pe care o puneau la temelia de sub moschea lui omar NU s a mai topit,deci a fost aratat ca Dumnezeu le ingaduie sa l construiasca pe 3 templu unde va sluji obaantihristul

 110. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Cînd vii Doamne? Mai este pînă vii?
  Vino, Doamne! Căci toată omenirea este într-o profundă decadenţă, afectivă, morală, socială şi economică!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 111. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  pai fratilor ei oculta nici nu va mai trebui a se obosi sa execute pa cei ce nu primesc semnul fiarei caci acel ce nu va primi pecetea fiarei va indura de foame, de sete, de frig si acei ce nu vor primi pecetea vor fi minoritari, ar trebui sa procedam si noi cum au facut greci la apelul mitropolitului serafim de pireu

 112. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Frati crestini vin vremuri fff grele pentru ce ce vor sa traiasca in hristos ,iata am ramas somer si nu sunt singurul sunt multi ca mine . Ma rog Domnului Iisus Hristos sa aiba mila de mine si de toti acei care vor sa mai pazeasca numele lui cel sfant ,ca atata ne-a mai ramas . Am ramas datori pe la banci si asta din vina noastra poate ,dar am vrut un trai decent pentru noi si copii nostrii. Acesti camatari ce dau bani cu dobanzi de trei ori care slujesc pe diavolul ,ne-au imprumutat cu bani sa ne faca ca cadem din credinta in Hristos . Dar trebuie sa ramanem neclintiti in credinta noastra orce ar fi . Chiar cu pretul vietii lumesti ,ca mare rasplata ne asteapta in ceruri ,acolo unde Domnul ne asteapta cu iubire . Au facut in asa fel incat crestinii sa fie disperati si cand va veni vremea insemnarii multi sa mearga ca oile la taiere fara sa-si dea seama ca defapt isi pierd ce au mai de pret : sufletul. Nu va lasati amagiti ca s-ar putea sa ne zica ca ne sterg datoriile daca primim semnul pe mana derapta sau pe frunte. Mai bine moartea de 1000 de ori spunea un sfant parinte de la muntele Athos.Dumnezeu sa ne apere de raul care vine in lume si de amagitor.

 1. Pingback: Romania - primul stat cu pasapoarte biometrice « A simple blog

 2. Pingback: Patriarhia Română se dezice din nou de Părintele Iustin Pârvu !!! « † Apologeticum

 3. Pingback: Reactii in blogosfera « A simple blog

 4. Pingback: Pregatirea pentru vremurile din urma - ce era mai important din mesajul parintelui Iustin « † Apologeticum

 5. Pingback: Război întru Cuvânt » Cu sau fara cip? - studiu al unor specialisti romani din Canada

 6. Pingback: Portal Ortodox. Crestinism.net » Blog Archive » Cu sau fara cip? - studiu al unor specialisti romani din Canada

 7. Pingback: Chemarea marturisitorilor. In numele Domnului Hristos alaturati-va celor dintai! « † Apologeticum

 8. Pingback: Desteptarea Romaniei !

 9. Pingback: Mesajul Parintelui Justin despre retragerea si organizarea in comunitati crestine « † Apologeticum: Hristos a Inviat!

 10. Pingback: Astazi se implinesc 3 ani de la Apelul Parintelui Justin din 14 ianuarie 2009 referitor la actele cu cip | † APOLOGETICUM: Ortodoxie, neam si tara

 11. Pingback: 3 ANI DE LA APELUL ANTI CIP al Parintelui Iustin Parvu « Saccsiv's Weblog

 12. Pingback: Cui foloseşte, de fapt, cipul? « IISUS ESTE DOMNUL

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*