VIDEO: Sa ne amintim de vorbele pline de adevar ale Parintelui Ioanichie Balan: Aceasta tara profund ortodoxa este incomoda Europei

[googlevideo=https://video.google.com/videoplay?docid=4086382910346847831]

[googlevideo=https://video.google.com/videoplay?docid=-547234823161548742]

20 Comments

 1. Daca va rog frumos, ma puneti si pe mine la blog-roll, ca sa nu mai fiu nevoit sa trimit titlurile articolelor?
  Multumesc pentru intelegere!

 2. Ve.ti plati!
  de TEODOR DUNGACIU
  Trebuie s. in.elege.i, o dat. pentru totdeauna, c. Istoria nu iart.. A.adar, ve.i pl.ti to.i, pan. la ultimul, cu varf .i indesat. Voi to.i, cei din actuala infam. coali.ie, care a aruncat Romania in pr.pastie. Voi, autorii celui mai nes.buit act din intreaga Istorie a romanilor: tr.darea pe fa.. a ..rii. Tot ceea ce s-a cl.dit cu jertf. .i diploma.ie in decursul a dou. milenii – adic. Statul Roman Suveran Na.ional .i Independent, Unitar .i Indivizibil – este ast.zi distrus de o .leaht. bezmetic. de troglodi.i vanz.tori de Neam .i .ar..
  Voi to.i, cei din arcul guvernamental, a.i pus la cale .i, in parte, a.i .i inf.ptuit distrugerea Romaniei. Vei pl.ti, Traian B.sescu, f.r. nici o indoial.! S. nu-.i inchipui c. vei sc.pa de judecata implacabil. a Istoriei. Ai venit la Putere pe un val de speran.. na.ional., spre a te defini, mai apoi, drept un detonator primejdios al Statului constitu.ional. Ca s. te coco.i confortabil pe tronul de dictator, ai adus la guvernare fascista grupare udemerist.. .tiai exact ce reprezint. aceast. forma.iune iredentist., .ovin., antina.ional. (.solu.ie imoral.h, DA?). .i, totu.i, nu .i-a tremurat o clip. mana duplicitar. cand ai semnat pactul cu diavolul. Ai aruncat ira.ional Na.iunea Roman. in ghearele acestei cohorte revizioniste, prin sus.inerea la fel de necugetat. a unei adun.turi de derbedei .i mistificatori politici din partidul personal PDL .i din pramatiile traseise din UNPR. Act samavolnic .i ignobil, pe care Istoria il va taxa ca atare, trebuie s. .tii!
  A c.uta o logic. na.ional. .i ra.ional. in aceast. ac.iune stupefiant. de zdrobire a romanismului este inutil. Acum stai .i rinje.ti cinic cand vezi cum romanii sunt lovi.i in ceea ce au mai sfant: Patria lor; cum haita minoritar. maghiar. ii batjocore.te cu orice prilej, ii dispre.uie.te .i ii acuz. – tocmai pe ei! – de discriminare etnic.. Ai acceptat iresponsabil ca udemeri.tii s. fac. legea in Romania. Dar cine .i-a oferit aceast. indrept..ire? Aceasta-i intrebarea. Cine .i-a spus c. ai dreptul s. le oficializezi limba? De ce le-ai dat pe man. Istoria sfant. .i geografia mirabil. ale Romaniei, spre a fi falsificate .i pang.rite? Pentru ce ai segregat inv…mantul na.ional pe criterii etnice? De ce, um.r la um.r cu ei, pui la cale modificarea absurd. a Constitu.iei, prin abolirea – intre altele – a Articolului 1, care consfin.e.te Romania drept Stat Na.ional? C.ci proiectul de schimbare a Constitu.iei e in conformitate cu preten.iile udemeriste: descompunerea ..rii in regiuni, deci .i a Transilvaniei. Dar cum? Cic., pe etape: mai intai, cateva jude.e (ungurii cu ale lor!), iar apoi constituirea de h.lci mai mari, una chemandu-se chiar Transilvania, ce va fi f.cut. plocon Ungariei.
  Vei pl.ti pentru toate acestea, Traian B.sescu! Nu singur, fire.te, ci impreun. cu cea mai incompetent. .i mafiot. guvernare postdecembrist.. S. n-ai nici o iluzie c. nu va sosi vremea cand lucrurile se vor a.eza in albia lor fireasc.. .i atunci, in
  aceea.i firid. a nevolnicilor Istoriei, in aceea.i bolgie a nemernicilor tr.d.tori de .ar., ve.i intra to.i, in vrac, condamna.i de implacabilul tribunal al timpului. To.i: Boc .i .a.a mahalagiilor cotroceni.ti (ministereasa Dezvolt.rii Regionale, care are in subordine .jude.ul Tim.oarah), ho.oaica Roberta Anastase .i cinicul ranjitor Mircea Toader, broscoiul Oltean .i Blaga, zdrean.a Tab.r. (parc. mai ieri era pre.edinte al unui partid .al Unit..ii Na.ionale”!), Berceanu .i Stolojan, Sulfina Barbu .i Cristian R.dulescu, Stoica .i Boureanu, Flutur .i so.ii .urcan, Funeriu .i Boagiu, Cezar .i Cristian Preda, L.z.roiu .i Canacheu, Oprea .i Berea, Gheorghe Tinel .i Vi.an, Oajdea .i Popoviciu, Baconschi .i Cristian Diaconescu, Nicolicea .i Marian Sarbu, Ialomi.ianu .i Blejnar, Frunz.verde .i Macovei, Voinescu .i Buda, Ariton .i Cintez., Branz. .i Potera., Negoi.. .i Paleologu, Du.. .i Avramescu, Fota .i Kovesi, Morar .i Ungurenii ejusdem farinae. Un fariseu printre ei este .i fostul .ef al Statului Major General general B.d.lan Eugen.To.i – membri .i sus.in.tori ai celui mai josnic, incompetent .i dezonorant guvern de violatori ai intereselor Poporului Roman.
  Vei pl.ti, Traian B.sescu! Vei pl.ti pentru genocidul social, cultural .i economic, pentru dezastrul din s.n.tate .i inv…mant, din sistemul de pensii .i salarii, programat .i executat impreun. cu oastea udemerist.! O clic. instalat. cu propria-.i man. la varfurile de decizie vitale ale Puterii: literatul ratat Marko – vicepremier; veterinarul Kelemen – la Cultur.; juristul mengelian Cseke – la S.n.tate; Andreea Vass – mana dreapt. a lui Boc la Guvern etc., etc. I-ai pro..pit pe udemeri.ti in func.ii de insemn.tate na.ional., de la secretari de Stat .i .efi de Agen.ii pan. la prefec.i .i inal.i demnitari, pentru a se c.p.tui, dar .i pentru a submina din interior aceste institu.ii. Impardonabil. decizie! Mai mult, ai c.ft.nit unguri la .efia unor jude.e unde n-a c.lcat picior de str.nepot al lui Attila. Dar, mai cu seam., i-ai plasat in Transilvania, pe care ai l.sat-o la cheremul lor. N-ai suflat o vorb. despre prigoana romanilor din HarCov. Le-ai dat voie udemeri.tilor s.-.i fac. o lege a lor, poreclit. a minorit..ilor, care consfin.e.te, in esen.., crearea unui stat maghiar in Romania. Pe care, mintena., s.-l alipeasc. la Ungaria, cu prima ocazie prielnic.. Prilej, in genere, creat tot de Cotroceni. Un stat in stat, cu guvern, parlament, armat., drapel, procuratur., securitate, justi.ie .i alte institu.ii proprii. I-ai cultivat intr-atat, incat le-ai dat liber s. umble cu foarfeca, dup. bunul lor plac, pe harta ..rii, dar numai in interesul lor propriu .i, fire.te, al Ungariei.
  Toate acestea – dar .i cate altele! . le-ai conceput f.r. a cere acordul Poporului Roman. In numele c.ruia zici c. domne.ti. De ce nu te mai consul.i acum cu acesta? De ce nu mai faci b.i de mul.ime? .i-e fric. de reac.ia romanilor? P.i, nu strigai cat te .ineau bojocii c. nu ie.i niciodat. din vorba acestui popor? Sau nu-l mai recuno.ti? Nu mai e bun pentru un dictator ca tine? Nu te mai suport.? Atunci, de ce nu-l abandonezi? .tii de ce: nu vrei. Puterea te-a acaparat definitiv. Cloce.ti – ascuns la Cotroceni, ori la Vila Lac 2 sau in Covasna – impreun. cu udemeri.tii legi antiromane.ti, pe care le transmi.i trompetei Boc .i trombonistei Udrea. Ei sunt, a.adar, poporul. Ei .i stransura de cioloveci mancur.i .i ketmani
  din juru-.i. Ai impins card..ia cu minoritarii maghiari pan. la subminarea statalit..ii.
  S. nu te mai prefaci c. nu .tiai de ac.iunea cu reprezentan.a ..inutului Secuiesch de la Bruxelles, incuibat. .i inf.ptuit. de cei mai indarji.i adversari ai Tratatului de la Trianon: revizioni.tii udemeri.ti .i europarlamentarii lor (Laszlo Tokes, Sogor Csaba .i Gyula Winkler), ocroti.i sub pulpana preziden.ial.. De ce n-ai condamnat ferm acest act profund iredentist? Fiindc. e.ti, ca .i ei, tr.d.tor. N-ai scos un scancet m.car cand martirul na.ional Avram Iancu a fost spanzurat simbolic in inima Transilvaniei, sub forma blasfemiatoare a unei marionete.
  Ca in nici o .ar. suveran. din lume, la.i capii oficiali de la Budapesta s. se plimbe in voie prin Ardeal, ca vod. prin lobod., f.cand propagand. antiromaneasc. .i pledand pentru autonomia inventatului ..inut Secuiesch, care este o diviziune administrativa neconstitu.ional., in care tr.iesc doar 260 de secui, inregistra.i ca atare la ultimul Recens.mant. Bagi capul in nisip ca stru.ul, fiindc. ai f.cut in.elegere cu Viktor Orban, liderul celui mai .ovin, iredentist .i antieuropean partid de la Budapesta .i cu care ai ticluit alegerea ta ca pre.edinte al Romaniei .i a antiromanului Tokes Laszlo (decorat cu Steaua Romaniei chiar de tine!) ca vicepre.edinte al Parlamentului European. Din care post trage din toate pozi.iile in .ara noastr., terfelind-o .i acuzand-o de toate f.r.delegile.
  De cate ori ai fost in HarCov, ai stat la taclale numai cu maghiarii .ovini, pentru a le satisface toate de..n.atele pofte de autonomie. O clip. n-ai plecat urechea la dolean.ele romanilor din acele jude.e. .i cuno.ti foarte bine c. ei, acolo, ata.ia ca.i n-au fost alunga.i, i.i duc existen.a ca intr-o .ar. str.in., sub ocupa.ie. Toate acestea le .tii, Traian B.sescu! De aceea ai .i permis, dirijat .i realizat distrugerea sistemului educa.ional na.ional. L-ai segregat pe criterii etnice. In loc de reunificarea procesului de predare, ai ini.iat .i patronat continuarea separ.rii acestuia. Dac. ai fi coborat in strad., in localit..ile din Covasna .i Harghita, ai fi b.gat de seam. c. limba roman. abia dac. se mai vorbe.te. .i asta tot din cauza fr..iei cu iredenti.tii udemeri.ti, prin care ai subminat .i capacitatea de ap.rare a ..rii.
  Ai acceptat, intr-o veselie aiuritoare, cererile ungure.ti de a desfiin.a .i a dizloca unit..ile militare din cele dou. jude.e amintite. A.a dup. cum tolerezi in continuare statuia de la Arad a celor 13 generali unguri, care au comis grave crime .i atrocit..i impotriva romanilor. .i apropo de asta: de ce nu sufli o vorb. despre ceea ce au f.cut udemeri.tii, avand sus.inerea ministrului Culturii, Kelemen, la restaurarea statuii lui Matei Corvin de la Cluj-Napoca? Dar despre faptul c. au smuls de pe soclu pl.cu.a cu textul lui Iorga, care era o minim. repara.ie a grosolanului fals istoric executat de unguri (steagul Moldovei pus la picioarele lui Matei Corvin, cand se .tie c. acesta a fost b.tut m.r .i pus pe fug. de .tefan cel Mare)? De ce defileaz. .an.o. unguri din toat. lumea prin Romania, la .umuleu-Ciuc .i Ghime.-F.get-Bac.u, cu steagurile Ungariei Mari .i ale .inutului Secuiesc? Cumva s. vad. grani.ele fostului Imperiu Austro-Ungar? A cui
  e .ara asta, Traian B.sescu? Statul Roman nu mai are nici o autoritate? De ce nu iei nici o pozi.ie? In care .ar. din lume se mai intampl. a.a ceva? Ar permite asta, de exemplu, Slovacia .i Serbia? Nu-.i dai seama, prin aceasta toleran.. de nedescris, c. jigne.ti, in demnitatea lui na.ional., intregul Popor Roman?
  Vei pl.ti .i pentru asta, Traian B.sescu! Te prefaci a nu observa c., zilnic, fasci.tii unguri provoac., instig., se zvarcolesc, improa.c., scuip. pe .ar., .i-au creat organiza.ii paramilitare, sap. adanc la temelia Statului Roman. Au invadat .ara cu simboluri revan.arde, horthyste, organizeaz. manifest.ri antina.ionale, incit. la ur. interetnic., def.imeaz. tot ceea ce este romanesc. Ai f.cut priete.ug antistatal cu un lider de la Budapesta, al c.rui .el ultim este revendicarea Transilvaniei .i alipirea ei la Ungaria. .tii foarte precis c. unul dintre pa.ii importan.i pentru realizarea acestui scop este acordarea cet..eniei de maghiar al statului revizionist maghiar tuturor liderilor UDMR din conducerea Consiliilor Jude.ene Covasna, Harghita .i Mure., precum .i primarilor UDMR-PCM din localit..ile din zon.. .i taci, taci, taci. Stai ascuns in p.pu.oi, fiindc., f.r. unguri, f.r. Boc .i al.ii, n-ai mai fi la Putere. Ai incurajat terorismul politic practicat de udemeri.ti, obr.znicia .i dispre.ul lor fascist. Te-ai f.cut luntre .i punte, sus.inut de toat. clica personal. din Parlament .i Guvern, de a nu pune la zid extremismul unguresc. Nici m.car atunci cand, prin declara.iile iredentiste ale pre.edintelui Parlamentului ungar, venit intempestiv la Tg. Mure., a vorbit despre – auzi! – legitimitatea autonomiei teritoriale pe baz. etnic. a ..inutului Secuiesch. Ai f.cut pe dracul in zece ca nu care cumva Parlamentul roman s. dea, acolo, o mic.-micu.. declara.ie de condamnare a acestei interven.ii in treburile interne ale Romaniei. Ai dovedit – a cata oar.? – c. e.ti un tr.d.tor, un capitulard, un pre.edinte anticonstitu.ional. De aceea, nu mai mir. pe nimeni c. nu te-a deranjat in nici un chip infiin.area Consiliului Administrativ ..inutul Secuiesc”. Desigur, nu-.i creeaz. insomnii nici inscrip.iile cu ..inutul Secuiesc nu e Romaniah. Ce ar trebui s. se mai intample ca s. te treze.ti .i s. observi c. .ara e in primejdie? Cand unitatea na.ional. este destr.mat. fir cu fir, pas cu pas, de c.tre alia.ii unguri de la guvernare, t.cerea preziden.ial. e de r.u augur: inseamn. incon.tien.. sau tr.dare. E.ti la curent, fire.te, c. noua stem. a jude.ului Covasna este cea a fostului Haromszek (Trei Scaune) din perioada Imperiului Austro-Ungar. A.a cum .tii c. toat. Transilvania, dar .i restul Romaniei sunt in.esate nu doar cu organiza.ii antiromane.ti, ci .i cu bro.uri propagandistice, studii, c.r.i, filme, spectacole teatrale, concerte, emisiuni TV, pres., statui ale extremi.tilor unguri, edi.ii ale c.r.ilor criminalului de r.zboi, antiromanul condamnat la moarte in contumacie Wass Albert. Toate acestea i.i sunt binecunoscute, Traian B.sescu! Dar le tolerezi cu o iresponsabilitate strig.toare la cer. Nici o clip. n-ai luat pozi.ie ferm. impotriva acestor ac.iuni antistatale. N-ai avut nici o reac.ie din func.ia de pre.edinte al Romaniei.
  Intrebarea e: de ce? Pentru ce taci? Astfel c. vei pl.ti, Traian B.sescu! To.i ve.i pl.ti! Intreaga liot. de care te-ai inconjurat va pl.ti! Nici o sc.pare nu va exista din perspectiva preabunei .i dreptei Istorii. To.i ve.i fi pu.i la stalpul infamiei. Ca.i romani vor mai r.mane dup. ce a.i pustiit .i nimicit aceast. .ar. v. vor
  blestema. O palm. de p.mant dac. va mai exista din Romania de azi nu va fi dispus. s. v. primeasc. osemintele sau cenu.a. Con.tiin.a voastr. p.tat., tr.d.toare, exclude comuniunea cu duhul romanesc. Fiindc. n-ave.i nimic romanesc in voi, nimic sfant! Ap.rarea identit..ii na.ionale era datoria voastr. esen.ial., ca administratori ai Statului Roman. Dar Guvernul B.sescu-Boc-Udrea a capitulat in fa.a iredentismului unguresc. Acesta a invins Romania, prin cozile de topor de la Cotroceni, Palatul Victoria .i Palatul Parlamentului. Romania e o .ar. e.uat., pentru c. a inc.put pe mana unor impostori politici. A unor tr.d.tori incorigibili. Ve.i pl.ti, a.adar, cu to.ii! Dac. va fi s. piar. vreodat. semin.ia romaneasca, atunci ultimul patriot roman chemat la Domnul va fi cel de pe urm. care va scuipa cu n.duf pe toxica voastr. amintire de vanz.tori de Neam. .i vom fi, astfel, r.zbuna.i, m.car in eternitate!
  De trimis oric.rui ROMAN, de oriunde!
  Iat., in sfar.it, un articol semnat!

 3. Parinte ( ? ) Timotei , de ce oare nu recunosc , in duhul articolului postat de d-voastra , Duhul Adevarului si al iubirii Hristice, ci numai pe cel al adevarului relativ lumesc , ca sa fiu chiar ingaduitor cu limbajul de departe neortodox al autorului ? De ce riscati sa girati ,cu titlul conferit de Hristos prin Taina Hirotoniei , anateme personalizate in acest mod ?
  Imi cer iertare, dar cred ca ar fi mai de folos ( atat pentru ei cat si pentru noi) sa-i lasam pe politicieni sa imparateasca aceasta lume si sa ne rugam , pentru ei dar si pentru noi, sa ne primeasca in Imparatia Cerurilor pentru care a venit Hristos.
  Cu smerenie va sarut dreapta cu care impartasiti pe pacatosi, dupa ce ii dezlegati cu puterea pe care v-a dat-o Hristos , slava Lui !

 4. ” Poti sa spui lucruri foarte bune, dar daca nu sunt in Duhul lui Dumnezeu sunt minciuna. (…). Intre altele, cel care are duhul deosebirii, pe linia asta deosebeste [duhurile gandurilor]. Printre altele, prin efectul pe care cuvantul il are in sufletul tau.” (Parintele Rafail Noica )
  Parinte Timotei, recititi acum articolul postat si girat de dvoastra ( sau cel putin fragmente din el) si incercati sa deosebiti duhurile…atentie mare la inselare, aveti perfecta dreptate

 5. @liviu
  Cam agitat de acel articol!
  Par. Timotei doar l-a repostat.
  Daca ati fi onest ar trebui sa spuneti ce este gresit in articol si sa nu-l blamati pe cel care l-a postat
  Si daca tot vorbim de duhul crestin, cum de va permiteti, fara a sti adevarul, sa-i puneti la indoiala calitatea de preot?
  Unele din faptele mentionate in acel articol care v-a pus in actiune sunt de natura penala, atentate la siguranta statului roman.

 6. @Liviu- sunt de acord cu tine…In primul rand romanii sa-si schimbe atitudinea(faptele) fata de sfanta biserica , fata de Dumnezeu …si atunci vom culege roade mai bune …cred.Cine de cine trebuie sa asculte: Dumnezeu de om sau omul de Dumnezeu ?

 7. Vad ca v-am agitat cu acest articol! Adevarul supara? Daca razesii lui Stefan aveau atitudinea voastra Moldova si intraga Europa era azi musulmana!!!
  Ce a facut Hristos cand a fost lovit peste obraz? Astept sa imi raspunde-ti!

 8. …razesii lui Stefan nu au fost pagani(sau atei) ca romanii zilelor noastre.Ei au fost ortodocsi cu adevarat…Culegem ce am semanat parinte.Dreptatea este numai la bunul Dumnezeu…Sa ne lumineze bunul Dumnezeu mintile… sa facem ceea ce este de la Dumnezeu si nu ce este de la oameni.

 9. Nu mi-ati raspuns ce a facut Hristos atunci cand I s-a dat o palma pe obrazul drept?
  Romanii nu sunt toti pagani sau atei, mai sunt romani crestini ortodocsi.

 10. …mai sunt parinte ,dar cati???????????Si apropo de Sf. Stefan cel Mare :el prefera sa dea bir turcilor decat sa faca vre-o intelegere cu apusul papistas diabolic. Eu parinte prefer sa merg pe mana parintelui Justin Parvu:,,doar rugaciunea ne mai poate salva.NU mai sunt solutii omenesti”. Cat despre ,,..ce a facut mantuitorul Iisus Hristos atunci cand I s-a dat o palma pe obrazul drept?”-martirul Mircea Vulcanescu(vesnica sa-i fie pomenirea)a spus niste cuvinte dumnezeiesti: ,,Sa nu ne razbunati”…..Slava lui Dumnezeu.Traiasca dreapta credinta Ortodoxa.,,O singura credinta un singur adevar:Ortodoxia”

 11. Hristos a spus: De ce Ma bati? Daca am gresit dovedeste, dar daca nu de ce Ma bati?
  Asa si noi suntem datori sa stim adevarul si ca cetateni sa actionam, nu sa stam cu maninile in san. NU de altceva dar s-ar putea sa ajungem in nirvana si nu in Rai.

 12. Stim prea bine ca securistul Roncea este pus ca sa adoarma constiintele si mai ales sa ii spuna tot felul de povesti nemuritoare parintelui Iustin Parvu, cum ar fi ca Basescu e mare “patriot” si ca vrea sa readuca Basarabia!:))) Sa fim seriosi. Probabil ca de aia e infiltrat Roncea la Petru Voda ca securist de serviciu!

 13. …o fi nu o fi infiltrat Roncea la Petru Voda nu stiu si nici nu ma interesea Pentru mine e deajuns ca e ,,infiltrat” parintele Justin Parvu in Ortodoxie de bunul Dumnezeu..Slava lui Dumnezeu. ..si apropo parinte ,a-ti auzit de cuvintele :,,iubiti pe vrajmasii vostri,binecuvantati pe cei ce va blesteama ,faceti bine celor ce va urasc”…nu prea se potrivesc cu ce postati d-voastra pe aici.(i-mi pare rau sa ve-o spun). Noi Ortodocsii trebuie sa ,,actionam” doar cu rugaciunea ,cu faptele si cu postul in aceste vremuri grele si bunul Dumnezeu ne va ajuta.

 14. cuvantul Parintelui Paisie Aghioritul:

  “- Parinte, diferitele miscari, protestele ce se fac de crestini au vreun oarecare rezultat?
  – Prezenta crestinilor este marturisire de credinta. Cineva poate ajuta mai mult cu rugaciunea, dar tacerea lui o vor exploata ceilalti si vor spune: ‘Cutare si cutare n-au protestat, prin urmare sunt de partea noastra, sunt de acord cu noi’. Daca nu incep unii sa loveasca raul, adica sa mustre pe cei care smintesc pe credinciosi, se va face mai mare rau. Astfel se vor intari putin cei credinciosi, dar vor fi impiedicati putin si cei care lupta Biserica. Biserica nu este corabia lor cu care sa faca plimbari, este corabia lui Hristos. Acestia sunt de blamat. Singurul lucru care ii intereseaza este sa aiba salariu mare, masini de lux, sa alerge la distractii…”

 15. Nicolae Steinhart spunea: A fi crestin nu insemna a fi prost! Nu numai cu rugaciune si post trebuie sa acctioneze crestinul(aceasta ar fi valabila in budism). Crestinul este implicat in social. El trebuie sa discearna si sa acctioneze in lume. Vza reamintesc de predica Despre Statui a Sf Ioan Gura de Aur pe care chiar va rog sa il acuzati de lipsa de iubire pentru ca ataca cu vehementa pe saraca imparateasa Evdoxia. Sau celelalte predici ale lui in care ataca alte persoane ale epocii care uzurpau societatea romana bizantina. Nu prea merge cu texte iubiriste budiste in Ortodoxiei.

 16. Insas Ortodoxia poate fi acuzata de “lipsa de iubire” pentru ca numai crestinii ortodocsi au parte de mantuire(vesi Sf Ignatie Briancianinov, Sf Mucenic Daniile Sisoyev, Sf Ioan Damaschin, etc)
  Ar fi o lista foarte lunga de sfinti care pot fi acuzati de lipsa de iubire: SF Mitrop Augustin de Florina, inclusiv parintii Athoiniti incepand cu Sf Grigorie Palama, Antim Ivireanu.Chiar legionarii care au acctionat crestineste si au inteles mesajul crestin, nu ca blegii vlaguiti din zilele noastre care ” se roaga” si atat.Nu ma refer la dvs.d Petre.

 17. Ma iertati, sunt un simplu mirean inselat de diavol prin vise. Am avut un vis care mi-as fi dorit sa nu-l iau in seama dar se pare ca nu am puterea duhovniceasca sa-l scot si s-a cuibarit in inima mea.
  Se facea ca eram copil pe la 5 anisori si stateam cu Mama mea (Dumnezeu sa o ierte). L-a un moment dat am inceput sa plang si sa urlu cu disperare catre Mama mea caruia ii spuneam cu lacrimi in ochi.
  “Maamaaa nu mai pot, Basescu ne-a vandut diavolului. Sa sti ca eu ma duc la el si chiar daca ar fi sa mor o fac pentru neamul acesta. Intelege Mama ca nu mai pot”.
  Mamei mele i se rupe sufletul cand ma vedea plangand, plangeam in hohote. Din cauza acestor tipete ma trezesc, dar in loc sa ma gasesc intr-o agitatie sufleteasca si cu lacrimi in ochi, eram rece si in tacere fara nici o lacrima calda pe obraz. Am ramas incremenit cand am vazut ca defapt altcineva tipa cu disperare in interiorul inimi mele iar eu stateam ca un las in fata acestui copil care daca ar fi fost cazul isi dadea si viata. M-a apucat un altfel de plans, un plans al neputintei si al rusini fata de acest copil.
  Sa ma ierte Dumnezeu dar nu pot scapa de imaginea acelui copil care era ca un inger nevinovat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

20 Comments
scroll to top