“Re-înmormântarea” Pr. Gheorghe Calciu sau BOR îngropându-şi (sistematic) talanţii. FOTO exclusiv cu sfintele moaşte

UPDATE: VIDEO: mitr. cretan Teofan decide îngroparea sfintelor moaște întregi ale P. Gh. Calciu Dumitreasa și zice că va face la fel și în cazul Părintelui Justin Pârvu

parintele Calciu - sfinte moaste_8

Materialul de faţă aştepta de ceva vreme să fie scris şi publicat. Până la urmă, decizia a venit în ziua de Sf. Gheorghe, odată cu contemplarea, pe Facebook, a unei fotografii în care pr. Gheorghe Calciu Dumitreasa apare alături de promoţia 1976 a Seminarului Teologic din Bucureşti (pentru cine nu ştie cine a fost pr. Calciu, vezi: ro.wikipedia.org/wiki/Gheorghe_Calciu-Dumitreasa). Peste doi ani, părintele avea să fie arestat pentru cele „Şapte cuvinte către tineri”, mărturisitoare de Hristos, într-o lume subjugată de către un regim tiranic, ateu.

Textul meu exprimă un punct de vedere asupra unei istorii pe care o găsesc (cel puţin) halucinantă. Oricine este liber să fie de acord, după cum oricine este liber să nu fie de acord cu observaţiile şi cu concluziile mele, pe care, însă, la rândul meu, sunt liberă să le exprim.

La sfârşitul anului trecut, trupul părintelui Gheorghe Calciu, descoperit cu aspect de sfinte moaşte (întregi), păstrat şi după citirea rugăciunilor arhiereşti de dezlegare (vezi observator.tv/social/razboi-pe-trupul-parintelui-gheorghe-calciu-114232.html ) a fost re-îngropat sub pretextul dorinţelor familiei şi mai ales sub cel al unui „testament” (datat 28 octombrie 2006, vezi Parintele Calciu. Scrisorile testament catre Parintele Justin Parvu) care ar fi aparţinut părintelui.

Curios este că:

„Testamentul” din 28.10 concurează un alt document (datat 12 noiembrie 2006, aşadar posterior celui din 28.10, vezi rostonline.org/rost/dec2006/pr-calciu.shtml), ambele conţinând (şi) dispoziţii privind îngroparea părintelui. O comparaţie între cele două texte poate, însă, lesne conduce la ideea că ele nu aparţin uneia şi aceleiaşi persoane.

Dacă analiza este ajutată şi de o alăturare a „testamentelor” cu alte texte aparţinând pr. Calciu (vezi, d. ex.: Parintele Gh. Calciu: Prefer sa mor aici fara niciun compromis pagină din care se ajunge şi la alte materiale, precum şi textele disponibile la parintelecalciu.wordpress.com/) „testamentul” din 28.10 devine din ce în ce mai suspect de a aparţine mai degrabă vreunui redactor de texte protocolar-fariseice de prin vreo cancelarie, sau altcuiva cu “abilităţi” similare, decât părintelui Gheorghe.

Cuvintele pr. Gheorghe Calciu se supun în mod constant unuia şi aceluiaşi stil, coerent, limpede, ferm, lipsit de orice falsetto curtenesc (după cum era şi omul). Testamentul din 12. 11 cadrează şi el cu acest stil. Cel din 28.10 nu, arătând mai degrabă a fabricaţie care, în încercarea de a imita stilul pr. Calciu, a eşuat izbitor într-un produs de „poetică de curte” adaptată nişei ecleziale (se poate presupune că autorul real al textului nu a avut cum să-şi iasă din propria piele).

Pentru cei care vor aduce observaţia că aceste comentarii ale mele pot fi (des)calificate ca pur subiective, adaug nişte detalii:

Pe lângă cele enumerate mai sus, autorul „testamentului” din 28.10 a produs şi un nonsens duhovnicesc de proporţii.

Despre ce este vorba?

În „testamentul” din 28.10, „autorul” spune că, dacă va fi găsit întreg, la dezgropare, să i se citească rugăciunile de dezlegare şi apoi rămăşiţele să fie re-înmormântate, căci întregimea trupului său va fi fost o falsă minune, lucrare a satanei. Aşadar, subiectul şi-a profeţit…neputrezirea (care se întâmplă doar din pricini înfiorătoare), deci… profetul era un blestemat, care, însă, cu… smerenie şi cu dragoste îşi admite condiţia de blestemat, dorind să preîntâmpine posibilitatea de a fi făcut idol, spre rătăcirea fraţilor săi ortodocşi!

?????!!!!!!

A se observa că dispoziţia privind re-îngroparea trupului se referă la situaţia în care acesta s-ar fi risipit, în urma rugăciunilor de dezlegare, condiţie pe care Dumnezeu nu a binevoit a o îndeplini, “încăpăţânându-Se” (în continuare) să arate sfânt pe presupusul blestemat. Altfel spus, re-înmormântarea sfinţitului trup al părintelui Gheorghe nici măcar nu respectă, de fapt, o dispoziţie dietară, fie ea şi cuprinsă în zisul „testament” din 28.10, ci reprezintă, încă o dată, un „bizar” exces de zel.

[Ca o (altă) „curiozitate”, „testamentul” din 28.10 parafrazează Evanghelia, în sprijinul ideii de a se respinge “falsa minune” a nedescompunerii trupului părintelui, dar, din toate câte se găsesc în scrierea sfântă, face aluzie tocmai la… cuvintele arhiereilor şi fariseilor, cerând pază pentru mormântul Domnului! Vezi „Diavolul s-ar putea folosi de această mitologie populară spre a împiedica putrezirea trupului meu şi atunci ar putea fi rătăcirea din urmă mai mare ca cea dintâi” (“Testamentul” din 28.10) versus. „Iar a doua zi, care este după vineri, s-au adunat arhiereii şi fariseii la Pilat, Zicând: Doamne, ne-am adus aminte că amăgitorul Acela a spus, fiind încă în viaţă: După trei zile Mă voi scula. Deci, porunceşte ca mormântul să fie păzit până a treia zi, ca nu cumva ucenicii Lui să vină şi să-L fure şi să spună poporului: S-a sculat din morţi. Şi va fi rătăcirea de pe urmă mai rea decât cea dintâi” (Mt, 27, 62-64)]

Până una, alta:

Dincolo de orice “studiu” pe texte, şi de textele însele (chiar presupunând- din punctul meu de vedere prin reducere la absurd- că “testamentul” buclucaş, din 28.10, ar aparţine, totuşi, pr. Calciu, care l-ar fi scris- iarăşi din punctul meu de vedere- într-un moment de stranie inconsecvenţă de stil şi perspectivă) realitatea imediată, palpabilă, grăieşte singură, pentru sine. Acelea, care au fost îngropate, erau sfinte moaşte! După cum mărturisesc întâmplări, imagini, oameni. Însă totul a ajuns să arate ca un caleidoscop în care lumea s-a întors cu susul în jos şi onorabile (?!) instituţii şi persoane se joacă de-a “uite sfântul, nu e sfântul”.

[Nu detaliez cine s-a pretat la acest spectacol nedemn, mi-e silă şi mi-e milă să fac asta. Oricum, cred că prin ceea ce au făcut şi-au deschis atare “socoteli” cumplite cu Cel de Sus încât ar fi superfluu şi chiar indecent să mai fie (re)arătaţi şi comunităţii. Dumnezeu să-i miluiască, pentru rugăciunile sfântului pe care l-au batjocorit.]

Trebuie să spun că mă învârt în jurul acestui subiect de ceva vreme. În decembrie 2013 habar nu am avut ce se petrece. Dintr-o serie de motive mai mult sau mai puţin bizare nu am televizor şi nici timp să urmăresc decât ocazional ciudăţeniile care se mai petrec în BOR. Doar recent, odată cu înfiinţarea blog-ului şi a contului de fb am devenit mai atentă (nu se ştie pentru câtă vreme, în funcţie de înprejurări). Am aflat, aşadar, de-abia în februarie despre cum… au fost ascunse în pământ moaştele unui sfânt mărturisitor, sub neverosimile pretexte. Am vrut să scriu ceva despre această nebunie colectivă, dar pentru o vreme m-a oprit consternarea. În faţa anumitor lucruri amuţeşti.

Istoria Bizanţului spune că, la cererea cu totul neruşinată şi neroadă a împăratului Iustinian II Rhinotmetos de a binecuvânta…dărâmarea unei biserici (pe al cărei loc bazileul dorea să ridice o construcţie pentru o demă de la Hipodrom) patriarhul Callinicos i-a răspuns că el nu ştie decât rugăciuni la întemeierea de biserici şi, silit fiind să citească, totuşi, ceva, a citit o rugăciune oarecare, pe care a încheiat-o cu “Slavă Ţie, Doamne, care ai răbdare multă, şi acum şi pururea şi în vecii vecilor”. După cum comentează istoricul S. B. Daşkov, “Mulţi au considerat demolarea bisericii ca pe o manifestare a esenţei satanice a basileului”.

Oare ce se citeşte la dosirea în pământ a unui sfânt?! Şi de ce fel de esenţă este o atare faptă?

Personal, consider că povestea aceasta, a re-îngropării unor sfinte moaşte, sub anume pretexte, o concurează pe cea despre monahul care a copt un ou pe cheie, încât necuratul s-a recunoscut depăşit în ingeniozitatea întru răutate, zicând că el, demonul, doar l-a îndemnat să se lăcomească la oul acela, partea cu coptul pe cheie nefiind, însă, patentul întunecimii sale, ci ideea omului. Cu amendamentul că această comparaţie rezistă doar în privinţa „mărinimiei” implicate, elaborările oamenilor nefiind, în situaţia de faţă, la fel de ingenioase precum tehnologia coacerii oului pe cheie, ci mai degrabă reversul.

Consider, de asemenea, că s-au depăşit măsuri înfricoşătoare. De mult strigă la Cer lepădarea de harul lui Dumnezeu pe care o facem refuzând înscrierea în sinaxar a noilor mărturisitori şi mucenici care au pătimit în perioada comunistă. Dar… să îngropi cu dinadinsul moaştele unui sfânt mărturisitor!

Mai consider şi că, dacă Cel de Sus ne va lăsa pradă consecinţelor faptelor de acest fel comise în această biserică locală, onest ar fi să nu am nimic de spus, ci să-mi plec capul şi să îndur binemeritatele urgiile, oricare ar fi ele.

Îndrăznesc însă, către mila lui Dumnezeu, pururea îmblânzind dreptatea Lui, şi Îl rog, cerând mijlocirile Preacuratei şi ale tuturor Sfinţilor Noi Mucenici şi Mărturisitori, în ale căror rânduri pomenesc zilnic şi pe Sfântul Gheorghe Calciu, să ne dea minte în capetele ameţite de iluziile lumii acesteia şi să nu pierim aşa, ca proştii, după cât sânge a curs, pentru Hristos, pe pământurile acestea, nu mai departe de veacul trecut.

Doamne preaînalte, “bun, îndelung-răbdător şi mult-milostiv, Căruia îi pare rău de răutăţile oamenilor”, pe ce “bec” plin de lumină necreată se va mai călca, oare, şi când, şi la ce vor duce toate acestea, până la urmă? 

Oana Iftime & Alexandru Iftime

parintele Calciu - sfinte moaste_11 parintele Calciu - sfinte moaste_10 parintele Calciu - sfinte moaste_9 parintele Calciu - sfinte moaste_8 parintele Calciu - sfinte moaste_7 parintele Calciu - sfinte moaste_5 parintele Calciu - sfinte moaste_4 parintele Calciu - sfinte moaste_2 parintele Calciu - sfinte moaste_1

21 comments

 1. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Hristos a înviat! Multumesc pentru preluarea articolului. Am, insa, o rugăminte- sa scoateti titlurile si calificările noastre si sa lăsați doar numele....

  • Traiasca Legiunea si Capitanul!

   @Oana Iftime
   Adevarat a inviat. Textul l-am primit pe mail, de la un parinte, care probabil a adaugat acele titluri.
   Multumim mult pentru verticalitate.

  • Traiasca Legiunea si Capitanul!

   Hristos a inviat si sarut mana doamna Iftime!

   Vin si eu cu o intrebare:mai exista pe undeva de vanzare cartea dumneavoastra "Introducere in antievolutionismul stiintific",ca o tot caut de ani de zile in zadar.

   Multumesc anticipat!

   • Traiasca Legiunea si Capitanul!

    Adevarat a inviat! Scuze pt intarzierea raspunsului, sunt plecata si comunic, in general, de pe mobil, nevand, insa, semnal bun pentru traficul de date. Cartea s-a epuizat. Mai am eu numai doua exemplare pt imprumut, pot trimite unul prin posta si mi-l returnati pe aceeasi cale. Scrieti-mi pe adresa de mail: [email protected] Urmeaza sa facem un site cu argumentatia stiintifica anti teoria evolutiei biologice, care, intre timp, s-a imbogatit mult, dar nu stiu cand vom ajunge si la aceasta operatiune, cu site-ul.

    • Traiasca Legiunea si Capitanul!

     Sarut mana dna. Iftime!

     Vreau sa va multumesc pentru raspuns si pentru disponibilitatea si generozitatea dvs. de a-mi imprumuta titlul in discutie.Insa situatia e putin complicata:eu am o copie dupa cartea dvs. insa in format digital pe caluculator si vroiam sa o am si fizic,s-o mai rasfoiesc si cand nu sunt la calulator.Dupa ce am cautat-o in zadar mult timp,m-am gandit sa o scot la imprimanta,de pe calculator,pe urma am zis s-o mai caut totusi (oscilatia asta a durat un an-doi),apoi am vazut comentariul dvs. la articolul asta si mi-am zis sa va intreb daca stiti unde pot s-o gasesc.Dar din moment ce s-a epuizat,pur si simplu n-are rost sa va deranjez cu expedieri prin posta,desi apreciez enorm bunavointa dvs.,si am s-o rezolv cu imprimanta;exista centre foarte ieftine ptr. asa ceva.

     Inca o data va multumesc pentru raspuns si generoasa oferta!

     • Traiasca Legiunea si Capitanul!

      N-aveti pentru ce, domnule Mihai. Sper ca atunci cand vom reusi, Dumnezeu ajutand, sa postam argumentatia pe net sa va fie utile noile argumente. Mai sper si sa nu treaca o decada, pana atunci- suntem foarte prinsi, cu diverse subiecte. Cert este ca trebuie sa reluam si tema evolutionismului, am tot primit, mai ales in ultima vreme, intrebari si solicitari de materiale. Toate cele bune!

 2. Marian Gheorghe

  Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Hristos a Inviat !!!

 3. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Am citit, la vremea cand se petrecea scandalul marca Kanal D "reingroparea Pr Calciu", prin revista Rost cat de miseleasca ar fi fost deshumarea, facuta in toiul noptii, si nu cu aprobare monastireasca, ci icognito. ca un fel de operatiune ilegala si ilegitima. tot acolo am citit cum prea-inaltii prelaţi ai Bisericii noastre, in acord cu amenintatorul cu procese fiu american al Pr Calciu, au hotarat reinhumarea lui "crestineasca", dupa o asemenea "profanare smintitoare". ca argument imbatabil al acestei poziţii oficios-legale statea "Testamentul" impricinat in articolul Dvs, unde negru pe alb Pr Calciu proorocea ca va lasa in urma un trup potential blestemat, care sa nu cumva sa fie cinstit ca Sf Moaste, ca totul e de la diavol.

  Sincer am fost foarte uimit de duhul prea putin ortodox al acestui "Testament", fara sa ma indoiesc o clipa de sfintenia Marelui Marturisitor Gheorghe Calciu -cu sau fara moaste "valide". am fost uimit deoarece Sfintii nostri nu cugeta asa "pământeşte" cu privire la starea trupurilor lor de după moarte. de obicei atentia sta pe judecata lui Dumnezeu dupa moarte, pe smerenie (un sfant din Pateric le-a spus ucenicilor ca atunci când va muri sa-i arunce trupul intr-o râpă, ca să-l mănânce fiarele) si abia apoi, eventual, pe importanta ritualurilor de ingropaciune crestineasca (vezi cum Pr Cleopa cerea Liturghii, parastase, milostenie si rugaciuni pt sufletul sau, dupa ce va muri, mai ceva ca o babă -insa toate dupa Predania cea de obşte a Bisericii).
  Am observat, de asemenea, cât de necanonică a fost procedura de dezgropare a osemintelor Pr Calciu (facuta noaptea, pe ascuns, cum marturiseste insusi Monahul Teodot in recentul interviu), si cat de anti-canonica a fost reinhumarea "la ordin" a unui trup care poate fi ori blestemat, ca sa nu se dezlege, ori proslavit de Dumnezeu cu darul sfinteniei. in ambele cazuri, Canoanele Bisericii nu permit "trecerea cu vederea", ci o atentie crestineasca sporita, caci fie ne aflam in fata unui nou Sfânt, descoperit de Dumnezeu Bisericii Sale, fie in fata unui suflet damnat, al carui trup sufera de groaznice blesteme. ambele situatii trebuie "rezolvate" de Biserica in mod ortodox: daca e sfânt, sa fie canonizat si propus cinstirii sobornicesti; daca e un trup blestemat, un arhiereu, apoi mai multi (in caz de nereusita!) sa citeasca in mod repetat dezlegari, iar urmasii celui decedat sa faca milostenii spre a obtine iertarea lui Dumnezeu, al cărei semn vazut este decompunerea trupului celui răposat.

  Deci...cum s-a procedat in cazul Pr Calciu? Monahul Teodot are inspiratia (de Sus, sustine el) de a exhuma moastele Sfântului Calciu. si o face zelos, însă de capul lui, fara sfat, incuviintare, binecuvântare sau sprijinul nimănui notabil din Mânăstire. Fratii dormeau, iar Teodot excava! Bucuros de a fi descoperit ca Sfântul Calciu era realmente Sfânt (pt unii, moastele constituie "dovada suprema"), ceea ce mulţi dreptslăvitori creştini ştiau deja de mult timp, monahul Teodot, om simplu si sincer al credinţei, pune trupul la inchinare soborniceasca nu in biserica, cum s-ar cuveni (probabil nici nu avea cum; „autoritaţile” monastice de la Ptr Vodă s-au trezit peste noapte cu un „scandal”, de care sigur nu aveau nevoie!), ci in fosta chilie a Părintelui Iustin Pârvu. Bun şi aşa!
  Adevăratele probleme încep abia acum: dezgroparea „cu cântec” pune pe jar o serie intreaga de oameni si instituţii (intre care si cea a Bisericii) pt a neantiza impactul descoperirii facute. Biserica instituţionala nu e interesata de un nou (al câtelea, Doamne?!...) Sfânt al Inchisorilor, deoarece dumneaei are un trecut cel putin dubios în perioada comunistă, iar Martirii Credinţei pun într-o lumină proastă pe Ierarhii Bisericii, pioni servili dar îmbuibaţi ai regimului ateu totalitar comunist. În altă ordine de idei, Biserica oficială (mă refer la „angajaţii Patriarhiei” –cum îi numea însuşi Sf Gheorghe Calciu, care astăzi îşi pun ei primii cip, pt a demonstra gloatelor umplătoare de biserici că nu e niciun pericol) nu mai putea pune sub obroc sfinţenia Mucenicilor şi Marturisitorulor noştri recenţi, relativizând sau amânând pe perioadă nedefinită canonizarea lor, când, iata, încep să răsară, de peste tot, Sfinte Moaşte! Nu e destul cât au pătimit prea şi inaltprea-sfinţiţii noştri de pe urma întrebării sâcâitoare: când îl veţi canoniza pe Sf Ilie Lăcătuşu? - om cu moaşte „valide”, cu toate dezlegările făcute, deci nu blestemat; cu minuni multe la activ, apariţii în vise, vedenii, tămăduiri, etc, etc, etc. Acum mai urma un alt „caz Lăcătuşu”, dar mai avansat, întrucât mai popular? O, Doamne!...

  Şi atunci, sistemul s-a pus in miscare: fiul american a fost înştiinţat cum că trupul tatălui său fusese „profanat”; autorităţile bisericeşti locale s-au „autosesizat” (ei,da!) de „înfractiunea” comisă, iar la nivel mânăstiresc, se pare că s-a ajuns chiar şi la un vot democratic „în favoarea reînhumării” celui „profanat” (ar fi fost cam 2-3 „împotrivă” la această faptă. Dar si Hristos este cu 2-3 adunati în Numele Său, nu neapărat cu „majoritatea” :).
  Apoi –televiziunile! Ştirea despre „uite Sfântu, nu e Sfântu” a făcut înconjurul ţării, reuşind să facă un caz „controversat” din moaştele Părintelui Calciu. Iar ca să dispară „controversa” – au dispus îngroparea „de urgenţă” a împricinatului Gheorghe Calciu, care nu si-a dorit deloc asta, dovadă si „Testamentul” său. Împricinatul spune, ba pardon, prooroceşte că vrea liniste acolo sub pământ, si in caz că se va face vreun „deranj” pt dânsul, să fie pus la loc, într-o groapă mai adâncă, de data asta. Şi musai uitat pt vecie.

  Dacă cele expuse de mine conţin greseli sau inadvertenţe va invit cu smerenie sa le corectati şi sa le completati, aşa încât sa se implinească cuvântul Mântuitorului: „nu este nimic ascuns care sa nu iasa la lumină”. În acelaşi timp, poate ar fi cazul unei dezbateri mai profunde, pe baze canonice, nu dupe părere proprie (cum ne place nouă românaşilor atoate-ştiutori) cu privire la tipurile de sfinţenie şi manifestările sfinţeniei (minuni, moaşte, arătări, etc) Noilor Mucenici şi Mărturisitori Români din tenmiţele comuniste. Ştiu ca deja s-au scris tomuri şi făcut conferinţe şi scos moaşte la cinstire –şi este foarte bine. Dar fără o conştiinţă canonică plinătatea Bisericii noastre nu va dobândi acele „oase tari” de care vorbeşte Sf Apostol Pavel, ci va rămâne la laptele bebeluşilor.
  Până acuma noi nu am demonstrat decât „dinţi de lapte” în multe chestiuni interne bisericeşti. Noroc cu Sfinţii noştri din ceruri – că în rest noi, urmaşii lor, cum ar veni, nu suntem în stare să punem problema în aşa manieră exemplară, încât să fim vrednici de moştenirea lăsată de ei nouă. Între care, la loc de cinste, Moaştele Părintelui Mărturisitor Gheorghe Calciu.

  • Dreapta Credinta Ortodoxa

   Traiasca Legiunea si Capitanul!

   HRISTOS A INVIAT!

   ,,Valeriu says:April 25, 2014 at 10:17 am
   Autorul testamentului pe care-l discreditaţi este aparţinătorul sfintelor moaşte. Dumnezeu să vă ocrotească de mânia Sfântului Gheorghe Calciu pe care-l batjocoriţi în duh, la fel cum l-au batjocorit trupeşte cei din Piteşti şi cei ce l-au dezhumat…”
   (Valeriu este un cititor de pe blogul Saccsiv)

   Gandul imi spune ca acest domn Valeriu saracul de el nu intelege ce inseamna Sfintele Moaste sau mai grav nu cinsteste Sfintele Moaste. Cum sa spuna: “pe care-l batjocoriţi în duh”??? Adica cum cinstirea ca Sfinte Moaste este o batjocorire in duh? Saracul de el este in ratacire pt ca incalca AL 7-lea Sfant Sinod Ecumenic de la Niceea din anul 787!!! Sau mai clar este eretic! Problema este ca recunoaste ca sunt Sfinte Moaste dar nu le cinsteste, asta inseamna ca este in erezie!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
   Doamne-l iarta-l si ajuta-l!
   Doamne ajuta!
   Sa aveti pace!

 4. pr. Matei Vulcanescu

  Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Cerem Manastirii Petru Voda si Mitropoliei Moldovei sa deshumeze urgent moastele Sfantului Nou Aratat Gheorghe Calciu!

  A nu deshuma sfintele moaste este blasfemie asa cum arata si articolul semnat Oana si Alexandru Iftime:

  http://www.apologeticum.ro/2014/04/re-inmormantarea-pr-gheorghe-calciu-sau-bor-ingropandu-si-sistematic-talantii-foto-exclusiv-cu-sfintele-moaste/#more-36553

  preot Matei Vulcanescu

 5. pr. Matei Vulcanescu

  Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Deja i-am facut de ras in Grecia si in lumea de limba greaca cu "reinhumarea" Sfantului Gheorghe Calciu! Cum sa reinhumezi Sfinte Moaste? Ori esti nebun, ori esti urator de Sfinte Moaste!

  La amneintarea din partea monahului Filoteu am raspuns asa:

  Oricum deja e tarziu, a aflat toata ortodoxia de ingroparea margaritarului in pamant. Am avut grija sa se afle, inclusiv Sfantul Sinod al Bisericii Greciei, informatia circula. Asa ca bucurati-va, ca Sfintii nu raman in pamant!
  Numai dupa minti bolnave sfintii raman in pamant. Logica dvs e sincopata. Pai cum aveti moaste la inchinat de la Sfinti Martiri necunoscuti necanonizati dar moastele Sf Gheorghe Calciu le bagati ca talharii in pamant? Oare e frumos?
  Ce-o zice Sfantul?
  Deja a aflat toata ortodoxia de tarasenie, insclusiv mitropolitul meu, saracu! :))
  Aici cautam sa gasim sfinti si sa ii cinstim si altii ii pun pamant. Frumos.
  Si nici macar critica nu o suportati, ca doar sunteti papi.
  He, cu mine nu va merge!
  Deja a aflat toata ortodoxia de nebunia cu reingroparea Sfantului Gheorghe Calciu. Eu contest aceasta acctiune a Mitropoliei si a Manastirii! E o acctiune samavolnica, rusinoasa si urata!
  I-am scris si lui Teofan, i-am trimis si mesaj sa stie!
  pr matei vulcanescu

  • Traiasca Legiunea si Capitanul!

   Hristos a inviat! Va felicit parinte Matei pentru actiunile sfintiei voastre. Este rusinos ce am facut cu cinstitele sfinte moaste ale Pr. Calciu. Sa ne ierte Dumnezeu pentru ca nu suntem in stare sa-i cinstim pe sfintii romani. Sper ca IPS Teofan sa actioneze in duh si sa scoata la suprafata aceste margaritare, altfel suntem de toata rusinea in lumea ortodoxa.

 6. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  @pr. Matei Vulcanescu

  HRISTOS A INVIAT! AVETI PERFECTA DREPTATE,PARINTE,CRED CA AR TREBUI SA FACEM CU TOTII CEVA! MOASTELE SFANTULUI PARINTE GHEORGHE CALCIU NU POT RAMANE ACOLO UNDE LE-AU PUS OBIDIENTII MASONERIEI... Imi pare foarte rau,dar nu am de mult mare incredere nici in Teofan,dupa cum nu am absolut deloc in maimarii sai...Daca gresesc,Dumnezeu sa ma ierte! Asa sa ne ajute Dumnezeu!

 7. Valentin Dorneanu

  Traiasca Legiunea si Capitanul!

  au ras de mine unii de acolo cand am zis ca e sfant si eu m-am rugat la mormantul sfantului sa imi faca dreptate
  asta era in noiembrie 2013.

  acu le-a aratat ca e sfant.

 8. Valentin Dorneanu

  Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Eu propun din nou sa facem acelasi lucru
  SA NE RUGAM LA SFANT !

  SE VA FACE LUMINA. FOARTE MARE LUMINA!

  HRISTOS A INVIAT!

 9. Valentin Dorneanu

  Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Acum vad clar un lucru si l-a mai scris cineva mai sus - cei care nu cinstesc sfintele moaşte sunt eretici.

  A venit papa de la Roma aici sa puna moaştele înapoi în mormânt ? NU! ARE OAMENII LUI PUSI SA FACA ASTA DINAINTE!

  ERETICII NU SUPORTA SFINTELE MOASTE!
  CEI CARE LE-AU VAZUT SI SE BUCURAU SI DOREAU SA FIE CINSTITE SA SE BUCURE PENTRU NEDREPTATEA CARE LI S-A FACUT SI LOR SI NOUA!
  CA ASA A ZIS HRISTOS PRIN SFINTI:

  FERICITI VETI FI, CAND VOR SPUNE TOT CUVANTUL RAU IMPOTRIVA VOASTRA!

  DECI EI SUNT IN STARE SI DIN CEVA BUN CU DESAVARSIT BUN- ADICA SFANT, SA GASEASCA CEVA RAU DE ZIS IMPOTRIVA LUI HRISTOS SI A NOASTRA.

  DE ASTA E ASA DE REA EREZIA , PENTRU CA INTUNECA MINTILE !

 10. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Va amintiti cum zicea parintele Calciu ca ,,si morti se vor lupta cu noi''?Cui ii este frica de sfinti si moastele lor?Sau,de ce le urasc?Fiindca acesti vrajmasi ai sfinteniei sint de partea celui ce a fost si este uritor si ucigas de oameni...''Dupa fapte ii veti cunoaste'' spune Domnul Nostru Iisus Hristos.

 11. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Sa ne fie clar noua tuturor, ca cei ce nu cinstesc pe Sfintii, cei ce nu cinstesc Sfintele moaste ale Sfintilor, cei ce desconsidera Sfintenia fara sa se pocaiasca intra sub blestem imparatesc. Autoritatea Lui Dumnezeu spulbera pe asfel de oameni de pe fata pamantului. Sa nu cumva sa lupti in potriva Domnului Dumnezeului tau ca ucigator de frate esti si calea lui Cain o urmezi. Sa nu cumva sa te astepti la o biruinta , pentru ca cel ce desconsidera Sfintenia Domnului din Sfintii Lui, pe Domnul Dumnezeu L va desconsidera si in asfel de om biruinta nu va fi. Asfel de oameni care nu cinstesc Sfintele moaste , ale Sfintiilor Lui Dumnezeu nu vor putea aduce laude Lui Dumnezeu. Nu vor putea aduce nici laude de biruinta si de bucurie si nu se pot bucura de bucuria Domnului.

 12. Valentin Dorneanu

  Traiasca Legiunea si Capitanul!

  sectantă întrebarea din finalul articolului - cea cu "[...] pe ce bec plin de lumină necreată se va mai călca...?"

 1. Pingback: Bishop Constantine (Essensky) of the old ROCOR, found incorrupt after 8 years in the grave, then re-buried ! | Orthodox Views

 2. Pingback: Bishop Constantine (Essensky) of the old ROCOR, found incorrupt after 18 years in the grave, then re-buried ! |

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*