Un patriarh și un episcop resping viitorul sinod pan-ecumenist și-l cataloghează adunare a fărădelegii

patriarh Ilia al II-leaPatriarhul Ilia al II-lea a anuntat ca Biserica Georgiei RESPINGE documentul „Relațiile Bisericii Ortodoxe cu întreaga lume creștina” pregatit pentru Sinodul Pan-ortodox. (Video)

În urma sesiunii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Apostolice din Georgia care a avut loc pe 16 februarie 2016, Sanctitatea Sa Ilia al II-lea, Catholicos-Patriarhul întregii Georgii, Arhiepiscop de Mtskheta și Tbilisi a anunțat că Sinodul a respins documentul Relațiile Bisericii Ortodoxe cu întreaga lume creștină” , care a fost pregătit pentru viitorul Sinod Pan-ortodox, ce va avea loc în Creta, în iunie 2016.

Biserica Georgiei a deplâns, de asemenea, și alte documente. La Marele Sinod unde vor lua parte cele paisprezece Biserici Ortodoxe Autocefale, dacă un document nu va primi acordul unanim va fi respins. „Sfântul și Marele Sinod care va avea loc în iunie … Biserica noastră va rămâne cu vechiul calendar … Biserica noastră a fost, este și va fi o apărătoare a Ortodoxiei.

Biserica Ortodoxă Georgiană respinge documentul despre ecumenism pregătit pentru Marele Sinod. Biserica noastră este cea care a salvat țara și poporul nostru. În viitor Biserica noastră va rămâne o apărătoare a Ortodoxiei”.

Graiul ortodox

PS-Mihail-JARP.S. LONGHIN împotriva Sinodului Panortodox: „Nu recunoaștem acest sobor al fărădelegii, care va aduce dezbinare în Biserică”

Scrisoare adresată Patriarhului Kiril de către viețuitorii Mănăstirii „Înălțarea Domnului”, Bănceni, Ucraina

Prea Fericirii Sale, Prea Fericitului Kiril, Patriarh al Moscovei și al întregii Rusii

Prea Fericirea Voastră, Prea Fericite Stăpâne, cu smerenie, cerem binecuvântarea Domnului și sfintele Voastre rugăciuni pentru turma ce V-a încredințat-o Dumnezeu.
Cu multă bucurie și căldură sufletească, ne aducem aminte de vizita Prea Fericirii Voastre pe pământul nostru natal bucovinean, fapt pentru care Vă mulțumim mult și Vă rămânem recunoscători.
Cu durere în suflet ne adresăm Prea Fericirii Voastre, în dorința de a ne păzi să nu ajungem trădători ai sfintei credințe ortodoxe.
În momentul de față, poporul creștin ortodox este adânc tulburat datorită faptului că Biserica Ortodoxă Rusă participă la Soborul înșelător care este hotărât pentru anul 2016 și care are ca scop să ne îndepărteze de la calea cea adevărată.
Biserica lui Hristos ne-a educat în duhul iubirii, blândeții, smereniei, ascultării și cinstirii îndrumărilor duhovnicești lăsate de înaintașii noștri. Biserica Ortodoxă, prin glasul Sfinților Părinți mărturisește că mântuirea poate fi dobândită numai în această Biserică întemeiată de Hristos. Biserica Ortodoxă este adevărata Biserică în care nepătat s-a păstrat Sfânta Tradiție și deplinătatea dumnezeiescului har mântuitor. Ea a păstrat întreagă și curată învățătura Apostolilor și a Sfinților Părinți. Dorim să rămânem credincioși și ascultători mărturisirii lor, urmându-le în credință neclintită și în dragoste înflăcărată pentru Dumnezeu.

CREDINȚA ORTODOXĂ ESTE SINGURA CREDINȚĂ MÂNTUITOARE!
Nu ne vom lepăda de tine, iubită Ortodoxie, nu te vom tăgădui pe tine, credința moștenită de la Sfinții Părinți. În tine ne-am născut, în tine trăim și în tine vom muri. Și, dacă vremea ne-o va cere, de mii de ori vom muri pentru tine, urmând învățăturilor Sfinților Părinți, care ne-au arătat calea spre Împărăția lui Dumnezeu chiar cu prețul vieții lor.
Noi suntem chemați să păstrăm în toată curăția sfânta Ortodoxie lăsată nouă ca moștenire de Sfinții Părinți. Cu orice preț vom apăra credința ortodoxă, urmând învățăturilor dogmatice, Sfintei Tradiții și sfintelor canoane care au fost date la cele șapte Soboare Ecumenice și Locale ale Bisericii Ortodoxe.
Rămânem fermi în hotărârea noastră de a apăra sfânta Ortodoxie, credința Sfinților Părinți și ne rugăm bunului Dumnezeu să dăruiască poporului ortodox putere, înțelepciune, evlavie și statornicie în credință.
Prin cele spuse mai sus, suntem categoric împotriva oricăror întruniri cu cei de alte crezuri: catolici, protestanți și toți ereticii, care s-au rătăcit de la adevăr, întrucât ecumenismul este calea ce duce la pierzare, despărțindu-i pe creștinii ortodocși de Sfânta Sobornicească și Apostolească Biserică.
Suntem gata să-i îmbrățișăm cu toată dragostea întru Hristos pe toți cei ce s-au rătăcit de la Adevăr, dar care doresc să se întoarcă în sânul Bisericii Ortodoxe prin Taina Pocăinței, cerându-și iertare, plângându-și păcatul rătăcirii și primind deplin dogmele și Tradiția sfintei noastre credințe Ortodoxe, care „a fost dată sfinților o dată pentru totdeauna” (Iuda 3).
Pentru rugăciunile Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, Îl rugăm pe Domnul cel Preamilostiv să ne dăruiască atotputernicul Său ajutor tuturor creștinilor ortodocși, pentru a rămâne în trezire duhovnicească și în duhul smereniei, să fim hotărâți și devotați fii ai Bisericii noastre Ortodoxe.
Prea Fericirea Voastră, noi viețuitorii Sfintei Mănăstiri „Înălțarea Domnului” din Bănceni, nu recunoaștem acest sobor al fărădelegii, care va aduce dezbinare în Biserică, protestăm categoric împotriva lui și vrem să rămânem fii devotați ai sfintei noastre credințe ortodoxe, slujind pe Adevăratul Dumnezeu, slăvit în Treime: Tatăl, Fiul și Sfântul Duh. Amin.
Cerem cu umilință ale Prea Fericirii Voastre sfinte rugăciuni, dorindu-Vă din toată inima putere sufletească și trupească, sănătate, pace, înțelepciune și ani mulți întru buna slujire ce V-a încredințat-o Dumnezeu.

Starețul sfintei mănăstiri „Înălțarea Domnului” – Bănceni
Episcop Longhin (Mihail Jar) | ATITUDINI

4 Comments

 1. Mergand pe strada mai de una zi ma abordeaza o femeie care ami da o brosura (bineinteles ca am refuzato) si mia facut invitatie la o adunare unde participa de la toate ,,credintele” inclusiv ,,preoti ortdocsi” si iam reprosat: doamna dar dumneata constientizezi ceea ce faci ? La care ea sia vazut de drum. Dupa cum bine stim aceasta secta militeaza pt n.w.o si face propaganda pt aceasta

 2. Atât Patriarhul Georgiei cât și PS Longhin resping soborul fărădelegii, că ar aduce dezbinare etc, dar nu ne explică și de ce anume îl resping! Amintește de documente, dar articolul nu menționează ce anume conțin acele documente!?. Care sunt punctele pe care le resping? Una am înțeles că e Calendarul, dar restul??? Chiar și motivul Calendarului, mie personal, mi se pare ridicol, Mântuirea nu stă în calendar!
  Motto:
  “Tu trebuie să fii schimbarea pe care vrei să o vezi în lume”

 3. Pascalia

  Sfinţii Părinţi întruniţi la Sf. Sinod de la Niceea, în ceea ce priveşte stabilirea datei Sf. Paşti, hotărăsc că Paştele creştinilor nu trebuie să se serbeze niciodată mai devreme de 22 Martie (limita inferioară) şi nici mai târziu de 25 Aprilie (limita superioară). Deci Paştele creştinilor nu pot avea loc, decât în intervalul a 35 de zile bine stabilite, de la 22 Martie la 25 Aprilie. Prezenţa acestor 35 de zile, a făcut posibilă întocmirea a 35 de tabele, privitoare la sărbătorile cu dată variabilă (schimbătoare) dependente de data Paştelui. Aceste tabele sunt cunoscute sub denumirea de Pascalie. În cadrul Pascaliei se deosebesc o pascalie parţială şi una generală.
  Pascalia parţială este pascalia stabilită pe un mare număr de ani, unde sunt prezentate data Paştelui şi a tuturor sărbătorilor cu dată schimbătoare, în funcţie de data Paştelui. Prin mijlocirea acestei pascalii, se întreţine cea mai perfectă uniformitate în serviciul bisericesc. Pascalia parţială conţine un număr de 35 de tabele, în care sunt prezentate zilele, când au loc sărbătorile cu dată schimbătoare, în raport cu cele 35 de zile, în care ar putea cădea Paştele.
  Pascalia generală este pascalia întocmită pentru un număr de 532 de ani, ceea ce echivalează cu un period, după care data Paştelui şi a sărbătorilor cu dată schimbătoare reîncep din acelaşi punct şi în aceeaşi ordine.
  Introducerea calendarului gregorian în locul celui iulian a determinat o nouă calculare a Pascaliei (de fapt introducerea unei noi Pascalii), şi în mod implicit, schimbarea datei Paştelui, precum în anii 1926 şi 1929, micşorarea duratei postului Sf. Apostoli sau chiar anularea acestui post (atunci când Paştele cade mai târziu de 3 Mai s.n.).
  Calendarul iulian şi Pascalia iuliană reprezintă cele mai vechi şi cele mai eficiente mijloace de organizare a slujbelor bisericeşti. Odată cu acceptarea reformei calendaristice, impuse de Biserica Romei, trebuia să fie acceptate şi o serie de prescripţii apusene. Considerăm că nu se poate admite introducerea în Biserică a altor prescripţii (îndreptări), care atrag după sine dezorganizarea întregului serviciu religios. În Biserica de Răsărit totul este coordonat şi reglementat. Aici totul se face după tipic şi orice inovaţie, care nu este adaptată la regulile stabilite de atâtea veacuri, este respinsă de cele mai multe ori ca pe o schismă sau erezie.
  În aceste condiţii, adoptarea calendarului gregorian fără a se pregăti mai întâi mijloacele de adaptare la vechile orânduieli, implică acceptarea benevolă a regulilor Bisericii din Roma. Biserica Ortodoxă din România, în anul 1924 acceptând calendarul gregorian a fost silită a abandona vechile orânduieli a slujbelor bisericeşti, toate pascaliile şi întocmirile lor, care erau rodul zelului şi ostenelilor Sf. Părinţi. Motivul neîntemeiat al acestei dezorganizări, a fost schimbarea datei echinocţiului de primăvară, de la 21 martie, la 11 martie. În 1582 echinocţiu coborâse până la 11 Martie, dar aceasta nu înseamnă că Biserica din Apus nu a greşit prin schimbarea calendarului, căci spune Sf. Ioan Gură de Aur: “Nu poartă grijă Dumnezeu şi Biserica de această pândire a vremilor şi a zilelor, decât pentru singură unirea şi pacea”. Echinocţiul a coborât până la 11 Martie, însă greşeala Bisericii Apusului constă în aceea că s-a rupt de trupul Bisericii lui Hristos, încălcând hotărârile dumnezeieşti ale celor 318 Sf. Părinţi.
  “A dezbina Biserica şi a se împotrivi cu prigonire şi a face împerecheri şi despărţiri şi a deosebi pe sineşi pentru totdeauna de obştescul Sobor al Bisericii, acesta este păcat neiertat şi de prihană vrednici şi are multă muncă şi pedeapsă. Căci trebuie să ştie ei, latinii, că şi soboarele cele din toată lumea, care s-au făcut după cel dintâi, de către ceilalţi Sf. Părinţi, vedeau cu adevărat şi ei, ca nişte înţelepţi ce erau, că mult s-a pogorât isimeria (echinocţiu), dar nu au voit a o strămuta din 21 Martie, unde a găsit-o cel dintâi Sobor, cinstind şi mai mult înnoirea şi unirea Bisericii, decât neînsemnata isimerie (echinocţiul), care nu pricinuieşte nici la aflarea Paştelui nostru vreo tulburare, nici vătămare la blagocestie. Dar mai ales că amănunţirea aceasta, a isimerii pricinuieşte latinilor două necuviinţe mari: adică, a prăznui ei Pasca ori cu iudeii, ceea ce este împotriva canonului al 7-lea apostolesc, ori mai înainte de iudei. Dar mai mult place lui Dumnezeu rânduiala Pascaliei şi, în scurt a calendarului nostru(ortodox n.ed.), decât orânduiala Pascaliei şi a calendarului latinilor…” (Sf. Ioan Gură de Aur, Cuvânt la Paşte către cei care postesc).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

4 Comments