BASARABIA pe baricade împotriva pederaștilor. Însemne sataniste folosite de activiștii gay

La frații noștri mai vezi și ceva preoți luptând la propriu pentru apărarea valorilor creștine și normale, sănătoase. Se întrevăd și la ei roadele propagandei pro-UE, care va aduce doar blestemății occidentale, babilonice și sodomice. Deși la noi sunt înaintate lucrurile în această privință, trebuie să luăm pildă de la frații noștri și de va fi nevoie să ne batem pentru drepturile și moralitatea copiilor noștri. Și ca să înțelegem cum se leagă lucrurile și cine este în spatele acestor propagande, citiți mai jos despre simbolul satanist folosit de activiștii gay la parada de la Chișinău.

Pata neagra a campaniei „fara frica” sau altfel despre miscarea homosexuala

3352421„Frica de Dumnezeu este începutul înţelepciunii.”  – Înțeleptul Solomon, Biblia

 

De la marșul „comunității lgbt” au trecut 4 zile. Cei care au urmărit mai atent sau chiar și mai puțin atent mișcările propagandistice din ultima săptămînă pe care le-au efectuat activiștii homosexuali răsădiți în RM, cunosc despre campania manipulatoare și insistent promovată denumită post-modernist „Fără frică”. Nu vom scotoci acum toate pretextele, falsurile și pretențiile liberaste pe care le impun, prin această campanie, societății noastre încă „întunecate” și „medievale” mercenarii lgbt prin mass-media iubitoare de patologii. Vom atrage atenția însă la un singur aspect: simbolul/logo-ul acestei campanii – pătratul negru pe fundal alb care ne-a urmărit de la TV în ultimele zile pe noi, „fricoșii” iubitori de normalitate.

Vulgul nu prea cunoaște că acest „simplu” pătrățel negru pe fundal alb se numește, de fapt, „pătratul negru, suprematist, al lui Malevici”. Dar și mai puțini cunosc că acest simbol este, de fapt, un simbol ocult, chiar satanist în esența lui. Vom aduce în fața cititorului interesat cîteva aspecte relevante pe marginea acestui simbol și al autorului său.

Simbolul respectiv a fost adus la viață în 1915 după mai multe luni de reflecții îndelungi ale pictorului revoluționar Kazimir Malevici. Ideea acestui simbol însă a apărut mai înainte: atunci cînd acest Malevici gîndea picturile pentru o piesă de teatru cu o denumire grăitoare: „Victoria asupra Soarelui”.

După ce și-a terminat capodopera, Malevici a spus: „Mult timp nu am putut nici să mănînc, nici să dorm, și singur nu înțelegeam ce am realizat în esență. […] Această lucrare am făcut-o inconștient.” Tot el își mărturisea crezul: „Cea mai înaltă formă de artă este aceea în care nu este nimic din ceea ce există.” Iar ceea ce există, ce este creat, este făcut de Dumnezeu, în opoziție cu vidul, cu nimicul.

Malevici a fost cel care a creat un așa-numit curent numit „suprematism”, de la latinul „suprematio”, adică supremație, care, conform DEX-ului înseamnă „superioritate absolută unită cu autoritate și putere”. În acest sens, pătratul negru suprematist este pătratul negru, cel care domină absolut asupra a toți și toate…

Alexandr Benois, contemporan cu Malevici, pictor de renume și critic de artă, văzînd pătratul negru și cunoscînd viziunile autorului, s-a exprimat astfel: „Fără îndoială, aceasta și este acea icoană pe care domnii futuriști o pun în locul Madonei […] Pătratul negru pe fundal alb – acesta nu e un simplu lucru, nu e o simplă provocare, ci unul din actele înstăpînirii acelui început care își are numele „urîciunea pustirii” și care se etalează cu aceea că prin mîndrie, prin aroganță, prin călcarea a tot ce este iubit și gingaș va duce totul la pierzanie.”

Previzibil, criticii de artă de „stînga”, liberali, au primit cu entuziasm apariția „pătratului negru”. Printre aceștia a fost și M. O. Gherșenzon, autorul lucrării „Soarta poporului iudeu” despre care cunoscutul poet și critic literar rus Andrei Belîi scria:

„Gherșenzon stătea în fața pătratelor ca și cum s-ar fi rugat lor; stăteam și eu: – păi da, două pătrate. Atunci el mi-a explicat: – privind la aceste două pătrate (negru și roșu), trăiesc căderea „lumii vechi”. Priviți, totul se ruinează!”.

În lumina celor de mai sus, nu mai pare straniu că la prima expoziție în care Malevici și-a prezentat lucrările, „pătratul negru” a fost amplasat exact în colțul care de obicei în casele oamenilor era rezervat doar icoanei:

patratul negru

Devine clar și faptul că Malevici a fost printre primii care a aclamat cu entuziasm revoluția satanistă a troțkist-bolșevicilor, biruința noii ordini antihristice asupra „vechii” orînduiri creștine. Nu degeaba și-a descris anti-icoana („anti” – în locul, din greacă) neagră astfel: „Acesta este concentratul noii rînduiri a lumii”.

După această scurtă incursiune în istorie, devine mai limpede de ce gînditorii campaniei și marșului „Fără frică” au ales și au promovat insistent anume acest simbol al noii lumi antihristice care se întronează agresiv în fața ochilor noștri peste stîrvul vechii lumi a Luminii hristice, izgonită și prigonită din toate domeniile și agore-le vieții publice. Să nu ne lăsăm amăgiți de propaganda sodomită, de „perspectiva gay”: sodomia nu se vrea doar egalată cu normalitatea naturală, ea se vrea privilegiată, adulată, întronată și idolatrizată ca expresie a noii credințe obligatorii pentru toți: hedonismul, absolutizarea plăcerii (de fapt, plăcerea carnală este una deloc absolută, efemeră, iluzorie, ca drogul care îl distruge lent pe om după ce îi oferă o senzație plăcută) cu prețul și scopul distrugerii tuturor acelor piedici care îngrădesc plăcerea absolută, dorința de a-și fi propriul zeu, de a „iubi” fără limite, fără răspundere și fără Dumnezeu, Carele este Iubirea în esență.

Satana nu este doar împotriva lui Dumnezeu. El s-a vrut și se vrea în locul lui Dumnezeu. Aceasta va face și sluga lui Satan – Antihristul. Această logică satanică o au și o urmează activiștii homosexuali care nu vor doar să aibă „și ei” dreptul la familie, ci ca Familia autentică să nu mai existe ca Concept, ca Valoare, iar Normalitatea să fie nimicită în esență, astfel că orice deviere (pînă la cele mai inimaginabile și scîrboase la moment) să fie percepută, declarată și acceptată de către toți ca „una din normalități”, ca „una din valori”, ca „un adevăr relativ” etc. Dacă pentru unii ceea ce s-a afirmat în fraza anterioară poate părea foarte grav, trebuie să știm că adevărul și realitatea este și mai înfricoșătoare. Nu întîmplător s-a pomenit mai sus despre termenul supremație. Ideologia sodomită se vrea anume supremă, a-tot-dominatoare, intolerantă cu tot ceea ce i se împotrivește: nu doar „una din normalități”, ci Normalitatea însăși. Iată ce mărturisea public acum cîțiva ani una din principalele activiste homosexuale din Rusia, „rusoaica” Mașa Gessen:

Familia nu ar trebui să mai existe. Eforturile depuse pentru legalizarea căsătoriei dintre homosexuali sînt de fapt şi de drept o minciună, o diversiune în legătură cu ceea ce vom face din căsătorie odată ajunşi în acel punct – minţim când spunem că instituţia familiei nu se va schimba. Acesta este un neadevăr. Familia se va schimba, şi trebuie să se schimbe! Părerea mea este că familia nici nu ar trebui să existe.

Încrîncenarea activiștilor homosexuali și pro-homosexuali (cei care se auto-denumesc ca „open-minded”) asupra credinței creștine, asupra credincioșilor creștini este binecunoscută și, de fapt, firească. Tatăl minciunii, tatăl păcatului – diavolul – nu suferă Adevărul, nu suferă Dragostea adevărată, nu suferă Viața. „Ce ai Tu cu noi, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu?” (Matei, cap. 8) – această reacție a „toleranților” se poate urmări atunci cînd aceștia devin legalizați și sprijiniți de statul „laic” și mass-media „echidistantă și liberă”. Cîteva mărturii video se pot vedea mai jos:

(+18) https://www.liveleak.com/view?i=3d9_1385992514

https://www.youtube.com/watch?v=LI2_6mZi12k

https://www.youtube.com/watch?v=mkOlVyTquAM

Satanismul, în esența sa, nu înseamnă ritualuri sîngeroase. Acestea sînt doar forme de manifestare practică a credinței satanice, în cadrul unor anumite grupări. Satanismul reprezintă de fapt răzvrătirea supremă, ontologică, împotriva Creatorului, împotriva lui Dumnezeu. Reprezintă descătușarea absolută de orice limite, de orice ordine, de orice ierarhie și rînduială. Reprezintă sfidarea creației lui Dumnezeu; iar omul este „cununa creației”. Sodomia, ca ideologie social-politică (nu ca patimă personală a unui individ), este o formă a satanismului: se ridică împotriva firii umane, împotriva naturii umane și, prin aceasta, împotriva lui Dumnezeu. Folosește firea umană împotriva Celui care S-a răstignit pentru omenire. Logică satanistă, prin definiție. Logica supremației lui Malevici. Logica pătratului negru.

Nu întîmplător acest articol începe cu citatul biblic despre frica de Dumnezeu care este începutul adevăratei înțelepciuni. Nu întîmplător Duminică în timpul marșului „Fără frică” (de Dumnezeu), activiștii neînțelepți au fost urcați într-un autobuz cu un număr de rută specific. Dumnezeu arată și prin aceste mici „detalii” celor care vor să vadă că fără a-L cunoaște, fără a-L urma, omul nu poate dobîndi înțelepciunea, ci este potrivit doar stației-terminus:

13221560_587515974758948_5066171336232331099_n

P.S. Unii cititori ar putea replica indignați: „dar ce, e normală violența demonstrată de creștini la contra-manifestația de Duminică?!”. Nu, nu este normală agresivitatea exagerată afișată de unii, de cîțivacreștini care și-au pierdut controlul din diferite motive duhovnicești lăuntrice și din înțelegereadeformată a rostului contra-manifestației (aici se cuvine a menționa că o bună parte din răspunderea duhovnicească pentru acele ieșiri necreștinești ale unor creștini o poartă liderii, părinții duhovnicești ai acestora); într-adevăr, mărturisirea Adevărului înseamnă și formă, nu doar conținut. Însă faptul că firea umană alege să se revolte uneori exagerat față de devierile impuse în spațiul public de către legiuitorii și fundamentaliștii liberali cu rînjete „tolerante”, nu face ca revolta să devină absurdă. Dimpotrivă.

P.P.S. Alți cititori ar putea să replice astfel: „Chiar credeți că homosexualii respectivi sînt conștienți de semnificația reală a pătratului negru?”. Nu, nu credem că bietele păpuși care s-au solidarizat pentru „drepturi egale” în ziua de Duminică sînt conștiente în general de mașinăria și ideologia pe care o slujesc orbește cu atîta rîvnă, darămite de implicațiile spirituale și mistice ale unor simboluri afișate pe maiourile gratuite pe care le-au îmbrăcat entuziasmați. Fără îndoială însă este faptul că unii din liderii acestei campanii, în particular „moldoveanca” Natalia Morari, cunoaște bine situația „pătratului negru”. Mai mult: cine crede că mișcarea homosexuală din RM este un fenomen local autohton, se înșeală. Nimic nu se execută în cadrul GenderDoc-M fără coordonare și organizare din partea sponsorilor și ideologilor din afară RM, exponenții ideologiei lgbt globale care (după cum se poate cerceta de cei interesați) nu sînt chiar deloc atei, ci dimpotrivă, foarte religioși, într-un anume și specific sens. În sensul „pătratului negru suprematist”…

Satanismul în zilele noastre:

One comment

  1. Traiasca Legiunea si Capitanul!

    Activistii gay sunt atât de indraciti incat pare ca nimic nu îi mai poate scoate din nebunia lor. Spune si Apocalipsa: ,,vremea e aproape. Cine e nedrept sa mai nedreptateasca inca, cine e spurcat sa se spurce inca, si cel ce este drept sa faca dreptate inca".(Apoc. 22.10). Sau sfantul Pavel: ,,Ca va veni vremea cand nu vor mai suferi invatatura sanatoasa, ci dupa vorbele lor isi vor gramadi invatatori care sa le desfete auzul, si auzul si- l vor intoarce de la adevar si catre basme se   vor abate (2 Tim. 4.3).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*