Tag Archives: Petru Voda

Acatistul Sfintilor Inchisorilor citit de Parintele Justin si parintii de la Petru Voda

[youtube=https://www.youtube.com/watch?hl=ro&v=qgQfkXbGimc]

Aiud, 13 septembrie 2011

Cititi si:

Acatistul Sfintilor Inchisorilor

Troparul, glasul 1:
Marturisitorii cei adevarati ai lui Hristos cu vitejie au stat impotriva uneltirilor satanei, si nici prigoana, nici temnita, nici chinurile, nici lanturile nu i-au spaimantat, ci cu putere de sus credinta si neamul romanesc au pazit. Pentru rugaciunile lor, Hristoase Dumnezeule, mantuieste sufletele noastre.

Condacul 1:

Pe Marturisitorii cei alesi ai lui Hristos, podoaba Bisericii noastre, pe cei ce in temnita chinuri si batjocuri au rabdat, ostasii cei adevarati ai Domnului care cu puterea Crucii pe slujitorii satanei au rusinat si in ceruri se roaga pentru noi, cu dorire sa ii laudam zicand: Bucurati-va, Sfintilor Marturisitori, care in temnita Golgota neamului romanesc ati suit! continuare »

Sfantul Mucenic Pantelimon, doctor fara de arginti. Hram la Manastirea de maici Paltin – Petru Voda

[youtube=https://www.youtube.com/watch?v=Xq9Ou_iZ3dw]

In fiecare an, la 27 iulie, Biserica sarbatoreste pe Sfantul Pantelimon, „doctorul cel fara de arginti“, martirizat in vremea persecutiei imparatului roman Diocletian (284-305), in cetatea Nicomidia din Asia Mica, pe cand avea doar 29 de ani. Este numit „doctor fara de arginti“ pentru ca, medic fiind, a imbratisat credinta crestina, si-a impartit averea saracilor si nu primea plata pentru tratamentele pe care le facea. Evlavia populara l-a cinstit indata dupa ce a fost incununat cu mucenicescul sfarsit, devenind, din imparatia lui Dumnezeu, ocrotitor al celor ce vindeca si ajutator al celor ce se vindeca. Sfantul Pantelimon s-a nascut in jurul anului 275, in cetatea Nicomidia din provincia Bitinia, intr-o familie nobila, si a primit numele Pantoleon, care tradus din limba greaca inseamna „cel in toate puternic ca un leu“. Tatal sau, Eustoghie, era senator pagan al imparatului Maximian Galeriu (286-305), intr-un Imperiu roman in care credinta crestina era pricina de persecutie, batjocura si moarte. Cu toate acestea, mama sa, Euvula, imbratisase tainic credinta in Hristos, si si-a crescut copilul in dragostea lui Dumnezeu. Nu mult timp s-a bucurat tanarul Pantoleon de dragostea si ocrotirea maicii sale, caci aceasta s-a mutat la cele vesnice, pe cand el era inca era un copil. Pentru sfintenia vietii si datorita fiului pe care l-a odraslit si crescut, Euvula a fost canonizata de Biserica si este cinstita la 30 martie. continuare »

Mesaj al Parintelui Justin catre semnatarii tabelelor anti-cip

logo

Preluat de pe ATITUDINI.COM

Frati crestini, iata ca actiunea SEMNATURILOR ANTI-CIP a ajuns la punctul final si va multumim tuturor pentru efortul depus in apararea drepturilor noastre pe care Dumnezeu, din iubire, ni le-a daruit. Astfel, pe baza semnaturilor dumneavoastra s-a depus o cerere de organizare a REFERENDUM-ului care sa decida prezenta sau nu a cipurilor in documentele de identitate, in urma alegerii democratice a poporului. Mai jos va prezentam mesajul Parintelui Justin Parvu, cel care a lansat apelul de trezire a neamului in lupta cu cei ce vor sa ne inrobeasca.

[youtube=https://www.youtube.com/watch?v=q7t7OvgbqIE]

Manastirea Petru-Voda: Comunicat de presa cu privire la REFERENDUM

Comu­ni­cat de presa

Va infor­mam ca in urma apelu­lui Par­in­telui Arhi­man­drit Justin Pârvu de la Man­a­s­tirea Petru Voda — Neamt din 14 Ian­uarie a.c. s-a ini­tiat o cam­panie de infor­mare a opiniei pub­lice romanesti despre peri­colele mul­ti­ple ale noilor masuri leg­isla­tive care intro­duc in Roma­nia con­trolul elec­tronic al pop­u­latiei. OUG 184/2008, 207/2008, 55/2009, Legea 298/2008 si adoptarea ile­gala a direc­tivei UE 126/2006 de catre M.A.I., prin intro­duc­erea supraveg­herii elec­tron­ice gen­erale si crearea cadru­lui leg­isla­tiv pen­tru incal­carea unor drep­turi fun­da­men­tale ale omu­lui, incalca fla­grant mai multe arti­cole din Con­sti­tu­tia Romaniei, mai multe norme de drept intern si inter­na­tional, si nu in ultimul rind aduc atin­gere con­sti­in­tei reli­gioase a poporu­lui roman, crestin de 2000 de ani.

Incepind cu luna Ian­uarie, s-a ini­tiat o serie de con­fer­inte in majori­tatea oraselor mari ale tarii, s-au pub­li­cat o serie de arti­cole in mai multe pub­li­catii romanesti si inter­na­tionale, s-a tiparit cartea “Dic­tatura bio­met­rica” (ce cuprinde abor­darea prob­lem­aticii con­trolu­lui elec­tronic din punct de vedere juridic, civic, med­ical, elec­tronic si reli­gios), s-au real­izat mai multe emi­si­uni de tele­viz­iune si radio.

La votul pe care elve­tienii l-au expri­mat prin ref­er­en­dum in ziua de 17 Mai 2009 cu privire la intro­duc­erea in Elve­tia a pas­apoartelor elec­tron­ice reprezen­tan­tul nos­tru a fost prezent in can­toanele Zürich si San Galen si a luat legatura cu lid­erii mis­carii anti-cip din Elve­tia (pop­u­la­tia a spus DA cu doar 50,14%, la o diferenta de 5000 de voturi fata de cei ce au spus NU; pen­tru prima data in isto­ria de 800 de ani a democ­ra­tiei elve­tiene se prop­une revotarea unei legi).

Reprezen­tan­tii man­a­s­tirii si ai mai mul­tor orga­ni­za­tii civice non-guvernamentale au fost prezenti atit la dez­ba­ter­ile, cit si la votul din cele doua camere ale Par­la­men­tu­lui asupra masurilor leg­isla­tive men­tion­ate mai sus. In fata indo­len­tei si insen­si­bil­i­tatii medi­ilor politice romanesti la nevoia de lib­er­tate si de ade­var a cetatean­u­lui de rind, s-a ini­tiat strin­gerea de sem­na­turi de la pop­u­latie, propunindu-se orga­ni­zarea unui ref­er­en­dum pen­tru abrog­a­rea aces­tor masuri legislative.

Cele aproape 1.000.000 de sem­na­turi strinse au fost puse ieri, 17 Sep­tem­brie, la dis­pozi­tia Presed­in­telui Tra­ian Basescu, prin intimp­inarea ofi­ciala facuta de man­a­s­tire, inreg­is­trata sub numarul 18.720 la Reg­i­s­tratura Gen­er­ala a Admin­is­tratiei Prezi­den­tiale, intimp­inare prin care se cere insti­tu­tiei prezi­den­tiale orga­ni­zarea unui Ref­er­en­dum national in prob­lema actelor si a supraveg­herii elec­tron­ice, insti­tu­tia prezi­den­tiala fiind sin­gura in masura sa il organizeze.

Daca avem in vedere ca intregul sis­tem de put­ere politic care con­duce azi Roma­nia s-a insta­lat prin votul a mai putin de trei mil­ioane de votanti, credem ca este rel­e­vant fap­tul ca la Apelul unui sin­gur par­inte duhovnicesc s-au aso­ciat prin sem­natura olo­grafa aproape un mil­ion de Romani, in doar sase luni de stran­gere de sem­na­turi la Man­a­s­tirea Petru Voda.

Nu cre­dem ca vointa ata­tor oameni poate fi igno­rata de vreun om politic, cu atat mai putin de Presed­in­tele Romaniei, al tuturor Romanilor.

Intru­cat noua ne lipsesc mijloacele mate­ri­ale si legale pen­tru a intreba TOTI cetatenii Romaniei, facem apel la Presed­in­tele Tra­ian Basescu sa intrebe intreaga natiune daca vrea sau nu acte si supraveg­here electronica.

Riscurile uti­lizarii noilor tipuri de acte au fost doc­u­men­tate de numeroase foruri sti­in­tifice, iar aspectele etice ale uti­lizarii extinse a supraveg­herii elec­tron­ice plaseaza deja aceasta dez­batere intr-o zona ce priveste reeval­u­area bazelor demo­c­ra­t­ice ale statului.

Nu cre­dem ca Roma­nia se afla in acest moment in punc­tul in care sa suporte o ast­fel de dez­batere, iar amintirea vechi­u­lui sis­tem comu­nist, sustinut prin aparatul de supraveg­here si con­trol al Secu­ri­tatii, este inca sufi­cient de vie incat sa ne deter­mine sa fim cel putin sus­pi­ciosi, mai ales ca cei care ar urma sa imple­menteze sis­temele de supraveg­here si con­trol total al pop­u­latiei sunt, cu totii, fie fosti mem­bri, fie apropiati ai Aparat­u­lui mentionat.

Dum­nezeu sa il lumineze pe Presed­in­te!

sursa: logo

Semnaturile anti-cip au ajuns la Presedinte. Asteptam organizarea REFERENDUM-ului

Scrisoarea deschisa a Parintelui Justin catre Presedintele Romaniei,
Traian Basescu prin care cere REFERENDUM national

Domnule Presedinte,

In numele Sfintei Predanii a Bisericii noastre Ortodoxe si in numele suferintei neamului din ultimele zeci de ani, am incercat sa ducem mai departe tezaurul de sfintenie si de bunastare al acestui popor greu incercat. In intreaga noastra viata si mai ales in ultimii douazeci de ani, de cind am ctitorit Manastirea Petru Voda, am dus o lupta continua pentru trezirea si constientizarea poporului fata de valorile milenare ale sfintei credinte si ale neamului nostru.

De aceea, socotim ca promulgarea unor acte normative precum OUG 184/2008, OUG 207/2008, OUG 55/2009, Legea 298/2008 si adoptarea ilegala a Directivei 126/2006 a UE de catre M.A.I., care, toate, promoveaza implementarea cipurilor electronice in actele de identitate românesti, pe linga incalcarea flagranta a unor articole din Constitutia Romaniei si a unor norme de drept intern si international, aduce atingere constiintei religioase a neamului nostru. Legatura dintre aceasta tehnologie si citeva semne apocaliptice, ca si renuntarea la libertatile cucerite cu singe in Decembrie 1989, nu se poate face in Romania decit prin adoptarea legilor mai sus mentionate, departindu-ne, prin impunere de sus, oficiala, de implinirea misiunii noastre in istoria de 2000 de ani de crestinism a acestui popor.

Asteptam de la domnia voastra o rezolvare favorabila, pe cit se poate, a dorintei noastre de abrogare a tuturor acestor masuri legislative mai sus mentionate. Domnia voastra sunteti reprezentantul acestei natiuni si direct si indirect: Direct pentru ca sunteti ales de natiune ca reprezentant in lupta cu greutatile si nevoile momentului istoric prin care trecem, si indirect, pentru ca este la mijloc constiinta morala a domniei voastre fata de poporul care va iubeste. Crestinii nostri au sugerat inca de la inceput organizarea unui Referendum pe tema actelor si supravegherii electronice ca posibila solutie pentru abrogarea acestor legi. Va stau inainte implicarea directa si personala sau alegerea responsabilitatii populare pentru implinirea setei de libertate si adevar a neamului nostru.

Socotim ca acum este momentul prielnic sa prezentati un raspuns celor aproape un milion de Romani care au semnat impotriva actelor si supravegherii electronice, alaturi de manastirea noastra, de foarte multe manastiri si parohii ortodoxe din tara si din strainatate, si de multe organizatii ale societatii civile care ne-au sustinut si ajutat, dar mai ales – ca o dovada a interesului pe care il avem fata de dumneavoastra si fata de acest neam crestin ortodox. Este un moment prielnic sa va deschideti in mod oficial fata de asteptarile poporului, si sa fiti cit se poate de aproape de aspiratiile noastre.

Socotim ca este un moment prielnic si pentru prezenta dvs in viitor ca presedinte ales al acestui popor, nascut crestin-ortodox. Ceea ce facem astazi nu ne reprezinta atit politic, cit mai ales istoric, fiecare gest pe care il facem trebuind sa fie pe linia inceputa de inaintasi de a urca poporul român pe culmile unei biruinte crestine. Domnia voastra sunteti un urmas al Sfintului Voievod Constantin Brincoveanu, si al marilor voievozi Matei Basarab si Mihai Viteazul, care si-au scris cu litere de aur numele in istoria neamului nostru. Acesta este momentul in care domnia voastra va puteti arata cit mai aproape de duhul si cit mai in asentimentul poporului si in special al batrinei noastre Ortodoxii din Europa de Rasarit. Domnia voastra reprezentati Tara si Neamul intr-un moment istoric deosebit, si va cerem sa fiti alaturi de milioanele de romani care ne sunt alaturi, dar mai ales de acel milion de crestini care s-au informat si au semnat alaturi de noi impotriva actelor electronice. Va cerem sa fiti alaturi de noi mai degraba decit alaturi de interesele politice globalizante si nivelatoare. Ca neam crestin ortodox, cerem sa fim respectati cu credinta si traditiile noastre milenare, de la care nu se cuvine sa ne abatem citusi de putin, avindu-i pilda pe inaintasii mai sus pomeniti.

Solutia ceruta de crestini, Referendumul asupra actelor si supravegherii electronice, s-ar putea organiza in acelasi timp cu alegerile prezidentiale, economisind timp si bani pentru organizarea sa si pentru informare, candidatii la cea mai inalta functie in stat trebuind sa se implice activ in dezbaterea acestui subiect atit de fierbinte la nivelul intregului popor. Credinta noastra este ca raspunzind favorabil dorintelor noastre si ale celor un milion de români care au semnat alaturi de noi si ale caror semnaturi in original vi le punem la dispozitie, va veti bucura si de binecuvintarea lui Dumnezeu, si de pretuirea si sprijinul intregului nostru popor iubitor de libertate si de adevar.

Cu pretuire,
Staret al Manastirii Sfintii Arhangheli,
Arhimandrit Justin Pârvu

Intimpinare catre Presedintele Traian Basescu asupra Referendumului privitor la actele si supravegherea electronica.

Domnule Presedinte,

In numele Sfintei Predanii a Bisericii noastre Ortodoxe si in numele suferintei neamului din ultimele zeci de ani, am incercat sa ducem mai departe tezaurul de sfintenie si de bunastare al acestui popor greu incercat. In intreaga noastra viata si mai ales in ultimii douazeci de ani, de cind am ctitorit Manastirea Petru Voda, am dus o lupta continua pentru trezirea si constientizarea poporului fata de valorile milenare ale sfintei credinte si ale neamului nostru.

De aceea, socotim ca promulgarea unor acte normative precum OUG 184/2008, OUG 207/2008, OUG 55/2009, Legea 298/2008 si adoptarea ilegala a Directivei 126/2006 a UE de catre M.A.I., care, toate, promoveaza implementarea cipurilor electronice in actele de identitate românesti, pe linga incalcarea flagranta a unor articole din Constitutia Romaniei si a unor norme de drept intern si international, aduce atingere constiintei religioase a neamului nostru. Legatura dintre aceasta tehnologie si citeva semne apocaliptice, ca si renuntarea la libertatile cucerite cu singe in Decembrie 1989, nu se poate face in Romania decit prin adoptarea legilor mai sus mentionate, departindu-ne, prin impunere de sus, oficiala, de implinirea misiunii noastre in istoria de 2000 de ani de crestinism a acestui popor.

Asteptam de la domnia voastra o rezolvare favorabila, pe cit se poate, a dorintei noastre de abrogare a tuturor acestor masuri legislative mai sus mentionate. Domnia voastra sunteti reprezentantul acestei natiuni si direct si indirect: Direct pentru ca sunteti ales de natiune ca reprezentant in lupta cu greutatile si nevoile momentului istoric prin care trecem, si indirect, pentru ca este la mijloc constiinta morala a domniei voastre fata de poporul care va iubeste. Crestinii nostri au sugerat inca de la inceput organizarea unui Referendum pe tema actelor si supravegherii electronice ca posibila solutie pentru abrogarea acestor legi. Va stau inainte implicarea directa si personala sau alegerea responsabilitatii populare pentru implinirea setei de libertate si adevar a neamului nostru.

Socotim ca acum este momentul prielnic sa prezentati un raspuns celor aproape un milion de Romani care au semnat impotriva actelor si supravegherii electronice, alaturi de manastirea noastra, de foarte multe manastiri si parohii ortodoxe din tara si din strainatate, si de multe organizatii ale societatii civile care ne-au sustinut si ajutat, dar mai ales – ca o dovada a interesului pe care il avem fata de dumneavoastra si fata de acest neam crestin ortodox. Este un moment prielnic sa va deschideti in mod oficial fata de asteptarile poporului, si sa fiti cit se poate de aproape de aspiratiile noastre.

Socotim ca este un moment prielnic si pentru prezenta dvs in viitor ca presedinte ales al acestui popor, nascut crestin-ortodox. Ceea ce facem astazi nu ne reprezinta atit politic, cit mai ales istoric, fiecare gest pe care il facem trebuind sa fie pe linia inceputa de inaintasi de a urca poporul român pe culmile unei biruinte crestine. Domnia voastra sunteti un urmas al Sfintului Voievod Constantin Brincoveanu, si al marilor voievozi Matei Basarab si Mihai Viteazul, care si-au scris cu litere de aur numele in istoria neamului nostru. Acesta este momentul in care domnia voastra va puteti arata cit mai aproape de duhul si cit mai in asentimentul poporului si in special al batrinei noastre Ortodoxii din Europa de Rasarit. Domnia voastra reprezentati Tara si Neamul intr-un moment istoric deosebit, si va cerem sa fiti alaturi de milioanele de romani care ne sunt alaturi, dar mai ales de acel milion de crestini care s-au informat si au semnat alaturi de noi impotriva actelor electronice. Va cerem sa fiti alaturi de noi mai degraba decit alaturi de interesele politice globalizante si nivelatoare. Ca neam crestin ortodox, cerem sa fim respectati cu credinta si traditiile noastre milenare, de la care nu se cuvine sa ne abatem citusi de putin, avindu-i pilda pe inaintasii mai sus pomeniti.

Solutia ceruta de crestini, Referendumul asupra actelor si supravegherii electronice, s-ar putea organiza in acelasi timp cu alegerile prezidentiale, economisind timp si bani pentru organizarea sa si pentru informare, candidatii la cea mai inalta functie in stat trebuind sa se implice activ in dezbaterea acestui subiect atit de fierbinte la nivelul intregului popor. Credinta noastra este ca raspunzind favorabil dorintelor noastre si ale celor un milion de români care au semnat alaturi de noi si ale caror semnaturi in original vi le punem la dispozitie, va veti bucura si de binecuvintarea lui Dumnezeu, si de pretuirea si sprijinul intregului nostru popor iubitor de libertate si de adevar.

Cu pretuire,
Staret al Manastirii Sfintii Arhangheli, Arhimandrit Iustin Pirvu

Din partea Fundatiei Pentru Romania, Victor Roncea

Parintele Justin: O viata cat mai aspra, sa putem rezista incercarilor mucenicesti

parintele_iustin_parvu_manastirea_petru_voda_Lacrima Maicii Domnului de la Schitul Huta

Pe marginea minunii petrecute la Schitul Huta, judetul Bihor, am discutat cu parintele Iustin Parvu de la Manastirea Petru Voda, unul din marii duhovnici ai Romaniei iata ce transmite parintele tuturor oamenilor credinciosi care cred cu tarie in Dumnezeu si Maica Domnului:

Sunt doua aspecte: un aspect al bucuriei, al mangaierii Maicii Domnului ca sa poata incuraja al doilea aspect acela al greutatilor care apasa asupra Ortodoxiei si in special a Ortodoxiei din Rasaritul Europei. Pentru ca singura nadejde si singurul bastion al rezistetei mai sunt popoarele acestea rasaritene ca o marturie a rezistentei staliniste si a marilor persecutii de pana in prezent.. Icoanele acestea facatoare de minuni ne dau vadit dar nu deschid graiul sa ne dovedeasca si sa ne mane pe noi spre o viata cat mai desavarsita crestina, spre o viata oarecum cat mai aspra pentru pregatirea zilelor de maine care se apropie din ce in ce mai vertiginos si care ne indeamna sa putem rezista in marile ispite si incercari mucenicesti de viitor. Acestea si datorita procesului pe care il traim in momentul de fata si care poate ca depaseste orice limita a ultimelor 20 de veacuri de istorie si datorita evenimentelor pacatoase pe care le-am trait si le traim cu atat si procesul de vindecare e mai tarziu si mai chinuitor.

Aceste icoane sunt in acele zone in care s-a incercat o viata mai deosebita a vietii calugaresti si a vietii crestine, cu toata influenta si puterea lor si credem ca aceste icoane sa poata influenta inspre bine, inspre o, oarecum, intarziere a abaterii maniei Lui Dumnezeu asupra noastra. Este emotionant pana la inspaimantare cum ne indeamna icoanele acestea spre o indreptare, spre o revenire a noastra in sfera crestina de altadata. O astfel de icoana e o marturie graitoare de pregatire a noastra cat mai grabnica pentru ca toate evenimentele politice si istorice si religioase se indreapta spre un dezastru al omenirii. Acest dezastru il mai putem oarecum intarzia numai si numai prin post, prin rugaciune, prin unitatea noastra in a ne indrepta in fata judecatii Lui Dumnezeu.”

Download Inregistrare Audio

Ioana Anamaria UNGUR (NapocaNews)

Staretul manastirii Sf. Sava, gheronta Evdochim, in vizita la Parintele Justin Parvu

Intalnirea cu parintele Justin [youtube=https://www.youtube.com/watch?v=Q0WhnGUKWkM]

Cuvant de folos rostit in biserica Manastirii Petru Voda [youtube=https://www.youtube.com/watch?v=v_1esVq0ThI]

Despre Manastirea Sfantul Sava cel Sfintit

Manastirea Sfantul Sava – Marea Lavra a Sfantului Sava – cunoscuta si sub denumirea locala de “Mar Saba”, este o manastire greco-ortodoxa din Pustiul Iudeii, Israel.

Manastirea este asezata pe defileul Paraului Cedrilor – Chedron sau Wadi en-Nar – care porneste de la poalele muntelui pe care se inalta orasul Ierusalim; locul se afla la 9 mile mai spre est de Betleem, de unde si porneste drumul.

Manastirea Sfantul Sava cel Sfintit - Ierusalim

Pornind initial de la o singura chilie si ajungand mai apoi la sute de chilii, asezamantul sihastresc din Pustia Iudeii a devenit un imens centru religios al lumii ortodoxe. Manastirea a fost intemeiata de catre Sfantul Sava cel Sfintit in anul 478, ca asezamant al calugarilor anahoreti din jurul sau. Continuare…

Iudele ataca prin spate la usa parintelui Justin

Judas-Iscariot

UPDATE: Parintele Justin: Tortionarii isi vor vedea “dreptatea” lor, cand vor ajunge in fata mucenicilor si a martirilor

Pe inserate ieri(17.08.2009), talhareste, exact cum ne asteptam, gloata lui Puric (parintele Amfilohie Branza, monahul Moise, Stefan Ruxanda, Corneliu Marcu) au dat navala in chilia parintelui Justin, stiind ca o parte din ucenicii sfintiei sale sunt plecati din tara in aceasta perioada. Totul a fost pregatit in prealabil, de catre doctorul Pavel Chirila, printr-un telefon in care ii adreseaza parintelui urmatoarele cuvinte: “Parinte sunteti inconstient, pentru ca acordati incredere ucenicilor implicati in campania anti-cip si in legatura cu proiectul de la Aiud. Sa va fie rusine, pentru ca ati inlaturat toata intelectualitatea din proiectele pe care le aveti.”.  Se astepta apoi un telefon din partea lui Puric. Dar pana la urma, planul lor era sa-l surprinda pe parintele si sa-l invenineze cu minciunile lor de nemernici(un amanunt exotic: Puric a fost luat de la pescuit). Puric a atacat pe toata lumea(printre care a vorbit foarte jignitor la adresa parintelui Andrei Aldea si a parintelui Savatie Bastovoi) si asta a aratat adevarul despre manevrele sale, de a compromite cele mai importante actiuni ortodoxe din acest moment din Romania: lupta anti-cip si proiectul de la Aiud. Pana la urma Puric nu are de gand sa se retraga din proiectul de la Aiud, cerand binecuvantare de la Parintele Justin pentru manastire, denigrand proiectul sustinut de Parintele si pe arhitectii Parintelui. A atacat apoi si revista Atitudini in care  Parintele Justin acorda un interviu lamuritor referitor la Puric, dar pentru informarea tuturor revista este sustinuta de Parintele si in plus tirajul a fost dublat, cererile fiind foarte mari. Binenteles ca Parintele Justin i-a tratat ca atare, i-a lasat sa vorbeasca si din nou s-a mahnit de siretenia lor.

Spre lamurirea tuturor, iata ca s-au vadit alte persoane ce incearca sa-l “otraveasca” pe Parintele, dar se inseala precum tortionarii care nu au reusit sa-l “reeduce” de-a lungul a 20 de ani de temnita.

Vom avea grija sa-i pomenim pe acesti fartati ai nostri, la locurile sfinte pe unde ne aflam in aceste zile.

De la intalnirea de la Aiud a trecut aproximativ o luna, iar proiectul pe care episcopul Andreicut a zis ca-l va face public in maxim 2 saptamani este total necunoscut. Se incearca amanarea proiectului pana in toamna, astfel incat sa se intre in iarna si sa anuleze pana la urma construirea manastirii de la Aiud. Va prezentam descrierea pe larg a proiectului sutinut de parintele Justin si sa intelegeti ca acesti oameni din jurul lui Puric se opun unei lucrari pentru Ortodoxia romaneasca.

download_iconproiect_Aiud download_iconinterviul cu pricina, aparut in nr.7 din Atitudini

“VAi voua, carturarilor si fariseilor fatarnici! Ca sunteti ca mormintele ce nu se vad, si oamenii, care umbla peste ele, nu le stiu. Vai si voua, invatatorilor de lege, ca impovarati pe oameni cu sarcini anevoie de purtat, iar voi nu atingeti sarcinile nici cel putin cu un deget. Vai voua ca ziditi mormintele proorocilor pe care parintii vostri le-au ucis…….”
Oare cine sunt intelectualii acestui neam? Adevarata intelectualitate este cea jertfitoare, asemenea celei care s-a sacrificat in puscarile comuniste. Nu cei care isi rasucesc filacteriile intelighentei lor si isi maresc umflaturile gandurilor si maretelor lor idei
“Calauze oarbe care strecurati tantarul si inghititi camila! Vai voua, carturarilor si fariseilor fatarnici, ca voi curatiti partea din afara paharului si a blidului, iar inauntru sunt pline de rapire si lacomie…. Ca ziditi mormintele proorocilor si impodobiti pe ale dreptilor si ziceti: De am fi fost noi in zilele parintilor nostri, nu am fi fost partasi cu ei la varsarea sangelui proorocilor. Astfel dar, marturisiti voi insiva ca sunteti fii ai celor ce au ucis pe prooroci. Dar voi intreceti masura parintilor vostri”.
Vai acestor intelectuali de azi care vor sa separe intelectualitatea duhovnicesca de Parintele Justin.

Parintele Iustin amuzat de teatrul nocturn indeamna la calea cea dreapta catre Biserica de la Aiud

https://www.youtube.com/watch?v=MEIkA1-ZjXo

APEL al fostilor detinuti politic catre IPS Bartolomeu, pentru sustinerea Parintelui Justin in proiectul de la AIUD

plan-manastire-aiud-rapa-robilor
Fosti detinuti politic cu 350 de ani de inchisoare ii cer Mitropolitului Bartolomeu Anania sa ridice o Manastire la Rapa Robilor de la Aiud

Un grup de 15 organizatii reunite de Centrul Rezistentei Anticomuniste, al carui presedinte de onoare este Vladimir Bucovsky, sustine Apelul facut astazi de peste 35 de fosti detinuti si luptatori anticomunisti Inalt Prea Sfintitului Bartolomeu Anania, Arhiepiscopului Vadului, Feleacului si Clujului si Mitropolit al Clujului, Albei, Crisanei si Maramuresului, pentru ridicarea unei Manastiri pe locul calvarului de la Aiud, Rapa Robilor.Personalitati anticomuniste si nume importante ale rezistentei romanesti, dintre care unele cu 20 de ani de temnita, inclusiv la Aiud, cum ar fi Monahul Paulin (22 de ani), Nicolae Purcarea (20 de ani), Grigore Caraza (21 de ani), Gavrila Rusu (fost condamnat la moarte, 21 de ani de rezistenta in munti) sau Aspazia Otel Petrescu, Raul Volcinschi, Demostene Andronescu si sora “Sfantului Inchisorilor” Valeriu Gafencu, Valentina Elefteriu Gafencu, la care s-au alaturat presedintele Asociatiei Fostilor Detinuti Politici, Octav Bjoza si presedintele Asociatiei 15 Noiembrie 1987 – Brasov, Florin Postolachi, i-au cerut Mitropolitului Bartolomeu Anania, el insusi un fost detinut politic, sa respecte “ultima dorinta” a marilor duhovnici ai Ortodoxiei romane, Parintele Justin Parvu (90 de ani, 17 de temnita) si Parintele Arsenie Papacioc (95 de ani,14 de inchisoare) si sa ridice o Manastire cu arhitectura traditionala, ortodoxa, pe locul jertfei de la Aiud.In Apelul scris de memorialista Aspazia Otel Petrescu (14 ani de inchisoare) se arata ca pentru Manastirea de la Aiud “gandirea, planul si infaptuirea sa fie ale acelui detinut politic vrednic de o astfel de lucrare: Parintele Arhimandrit Justin Parvu” iar binecuvantarea sa fie data de Arhiepiscopul Bartolomeu Anania “care a sfintit si Calvarul Aiudului si care simte altfel tresarirea Sfintelor Moaste”.1

In privinta altor proiecte care se doresc a se construi pe acel loc, fostii detinutii politic semnatari, a caror detentie insumeaza peste 350 de ani de inchisoare, cer: “Aveti buna cuviinta si lasati-ne mortii in cinstirea noastră! Lasati-ni-i noua, atat cat mai suntem si asa cum inima noastra o simte si cum credinţa noastră o cere”.

Centrul Rezistentei Anticomuniste ii roaga pe Inaltii ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Romane Bartolomeu Anania si Andrei Andreicut sa primeasca la fata locului o delegatie a fostilor detinuti politic care sa supervizeze proiectul si inaltarea Manastirii de la Aiud. continuare »

Reactii in presa bacauana in urma interzicerii conferintei de la Onesti

UPDATE: Un amplu reportaj-ancheta pe acest subiect, a fost facut si de televiziunea 1TV Bacau. Puteti viziona reportajul video de mai jos. [youtube=https://www.youtube.com/watch?v=h24MY7I_GNI]

Evenimentul neplacut de la Onesti, cand a fost anulata rezervarea salii Bibliotecii Municipale pentru conferinta “Dictatura si Martiraj”, a scandalizat si presa locala. Acest subiect a fost dezbatut de Ziarul de Bacau si portalul Onestiul pe internet.

Puteti adresa un mesaj primarului de Onesti pe adresa: [email protected]

Mai jos aveti textul publicat:

“O manifestare organizata la Onesti, constind dintr-o lansare de carte si o conferinta publica, s-a transformat intr-un adevarat scandal, dupa ce primarul municipiului a interzis actiunea, cu doar doua ore inainte de debutul acesteia. Conferinta, denumita “Dictatura si martiraj”, si lansarea volumului “Dictatura biometrica” au fost organizate de Asociatia pentru Libertatea Romanilor, un ONG din Bacau, si ar fi trebuit sa se desfasoare vineri, de la orele 17,00, in aula Bibliotecii “Radu Rosetti” din Onesti. In acest sens, cu citeva zile inainte, organizatorii au facut o cerere catre Primaria Onesti, au obtinut aprobarea de la primar si au platit aproape 11 milioane de lei vechi pentru inchirierea aulei. Dar lucrurile nu s-au desfasurat asa cum era prevazut. “Cu vreo doua ore inainte de inceperea conferintei, am primit un telefon de la o bibliotecara, care ne-a spus ca, din ordinul domnului primar, se supenda toata actiunea, fara a ne furniza prea multe explicatii”, ne-a povestit Nicolae Livada, presedintele asociatiei bacauane. Insa aproape 100 de onesteni s-au adunat in fata bibliotecii, nestiind ca manifestarea a fost interzisa. Pe geamurile bibliotecii erau lipite doua anunturi, in care se preciza ca biblioteca este inchisa intre orele 15,00 si 19,00 si ca “se suspenda conferinta”. Nedumeriti si nemultumiti, organizatorii, participantii si reprezentantii presei l-au cautat pe primar, pentru a cere lamuriri, iar explicatia venita de la edilul-sef i-a lasat perplecsi pe cei prezenti la manifestare. Primarul a spus ca nu poate permite “lansarea unei carti pornografice, legionare sau naziste” si ca preotul invitat sa conferentieze, de la Manastirea Petru Voda, “nu are binecuvintarea” sa tina astfel de conferinte. De fapt, volumul trateaza tema pasapoartelor biometrice, care a fost dezbatuta in toata tara, iar organizatorii conferintei de la Onesti au fost de parere ca, de fapt, este vorba de o dictatura comunisto-popeasca a administratiei publice din municipiu, care interzice libertatea de gindire si de exprimare. “E cenzura pe fata, exact ca in timpul comunismului”, a apreciat presedintele asociatiei din Bacau, Nicolae Livada. Faptul s-a confirmat tot vineri, putin mai tirziu, cind cei prezenti in fata bibliotecii au avut initiativa sa se deplaseze in parcul municipal, la foisor, pentru a tine conferinta in aer liber. Dar au aparut gardienii de la Primarie, care au incercat sa disperseze multimea si i-au legitimat pe cei prezenti, in vederea aplicarii unor amenzi. Pina la urma manifestarea s-a desfasurat, dar sub atenta supraveghere a agentilor de paza angajati de Primarie. “Noi stim sigur ca s-a intervenit de sus, pe linie bisericeasca, pentru ca primarul, daca nu-i convenea tema conferintei, ne-ar fi spus inainte de a da aprobare si de a se face plata pentru inchirierea spatiului”, ne-a declarat Nicolae Livada.”

Marele protopsalt Anghelopoulos in vizita la parintele Justin Parvu

UPDATE :[youtube=https://www.youtube.com/watch?v=RDY_a5GTLfE]

[youtube=https://www.youtube.com/watch?v=-8W76rJ35So]

[youtube=https://www.youtube.com/watch?v=zxOyu7Hde2Y]

mastreclass iasi

Lykourgos Angelopoulos s-a născut la Pirgos, Ileias, în 1941. A studiat dreptul la Universitatea din Atena şi muzica bizantină cu Simon Karas. Este Protopsalt al bisericii „Sfânta Irina” (prima catedrală din Atena) încă din 1982, unde a pus capăt sistemului greşit de predare al lui I. Sakellaridis prin reintegrarea Corurilor de muzică bizantină. Este fondatorul şi dirijorul Corului Bizantin Grec şi predă muzica bizantină la Conservatorul de Stat din Atena, Conservatoarele „F. Nakas” şi „N. Skalkotas”. Este Directorul Corului Bizantin al studenţilor din cadrul Conservatorului de Stat din Atena şi Preşedinte al Şcolilor de muzică bizantină din cadrul Arhiepiscopiilor Ileias, Rethymnis, Avlopotamou şi Fthiotidos. Deasemenea, colaborează cu Radioul National din Grecia în domeniul muzicii bizantine. Este implicat în proiecte de muzică contemporană (a interpretat numeroase lucrări ale compozitorilor M. Adamis, D. Terzakis, John Taverner, K. Sfetsas, G. Kyriakakis şi alţii) şi este membru al echipei de cercetători condusă de Marcel Peres, echipă ce studiază muzica veche din Occident şi legăturile ei cu muzica bizantină. Este Preşedintele Centrului de cercetare al muzicii contemporane din 2005, membru fondator al Fundaţiei Culturale Balcanice „Harta lui Riga”. Între 1998 şi 2007 a fost membru al Comitetului Artistic din cadrul Ministerul Naţional al Educaţiei şi Religiei, şi responsabil cu activitatea şcolilor de muzică din Grecia. A făcut imprimări în Franţa de muzică bizantină, creştină timpurie, ambroziană şi muzică veche occidentală.cupole

Din comorile muzicii psaltice:

[youtube=https://www.youtube.com/watch?v=SbOtEZyqoDI]

[youtube=https://www.youtube.com/watch?v=f_5bte3l8PQ]

E o batjocură să se spună despre părintele Justin că e înşelat, că e minţit, că este condus de alţii

P. Ioan Sismanian- Petru Voda

Nu este şi o vină a ucenicilor? Mă refer la neîncrederea în cuvântul duhovnicilor, şi mai ales a marilor duhovnici.

Iertaţi-mă, lucrurile stau în felul următor, şi mă refer aici şi la Părintele Justin. Mi se pare penibil, mi se pare o batjocură să se spună despre părintele Justin că e înşelat, că e minţit, că este condus de alţii. Păi, ori el este părintele cu P mare ori e o mascotă pe care eu o joc cum vreau? Nu se poate… Ori e, ori nu e! Şi eu zic că este, pentru că harul lucrează. Eu nu am cum, chiar dacă aş vrea, chiar dacă aş încerca să-l persuadez, părintele ştie foarte frumos pentru că are harul acesta al Duhului Sfânt. Şi facem la fel cum a fost şi cu Sfântul Ioan. Aceeaşi întrebare o pun şi eu acum: Botezul lui Ioan de unde a fost? De la oameni sau de la Dumnezeu? Cuvântul Părintelui Justin de unde a fost? De la oameni sau de la Dumnezeu? Dacă a fost de la oameni, toţi vor zice că nu se poate. Iar dacă zic că e de la Dumnezeu iar eu nu ascult de el, ce fac? Zic: nu ştiu; poate e înşelat. Dar asta este o minciună! Eu ştiu sigur că părintele nu e înşelat. Ştiu sigur că părintele e părintele cu P mare şi ştiu sigur că păcatele sunt ale mele mândriei mele, ale orgoliului meu, ale părerii mele. Căci părerea este cea mai sigură cale de a-mi distruge viaţa. Părerea… Nu avem nevoie decât de certitudini, nu de păreri. Sfinţii Părinţi spun că noi mărturisim ceea ce spun ceilalţi. Nu spun nimic de la mine. Şi atunci, cum pot spune eu, vezi Doamne, a zis cutare? Nu a zis cutare. A zis Biserica! A zis Duhul! Altfel nu zic! Oamenii aceştia nu vorbesc de la ei, că nu-şi permit. Eu vorbesc de la mine, din prostia mea dar el măcar nu poate. Ba mai mult şi eu, ca duhovnic, în puterea tainei, ar trebui să fiu înfricoşat şi să zic ce spune Duhul. Condiţia este să mă lepăd eu pe mine în puterea Duhului. Pentru că Dumneazeu îmi dă puterea aceasta. Dumnezeu m-a sfinţit în puterea tainei prin actul hirotoniei şi mi-a poruncit să-mi sfinţesc viaţa întru împlinirea iubirii Lui în mine. „Poruncă nouă vă dau vouă: să vă iubiţi unul pe altul aşa cum Eu v-am iubit pe voi”(In. 13:34). Dar puterea sfinţitoare în mine mi-a dat-o ca să pot să fac aceste sfinte taine. Şi fără această putere sfinţitoare a lui Dumnezeu, eu ce aş fi? Ştiu atâtea istorioare frumoase din Pateric în care atât de frumos lucrează harul peste preot. Dar asta nu înseamnă că eu sunt infailibil pentru că lucrează harul, că şi eu pot să fac voia mea, şi eu pot să lepăd harul, şi eu pot să fiu batjocoritor de har, şi eu pot să ajung un om care blasfemiază cuvântul lui Dumnezeu. Şi vai de mine!

interviu cu parintele Ioan Sismanian, varianta completa in revista Atitudini, nr. 6

coperta-atitudini-6-corect