BIBLIOGRAFIE

Cărţi de Teologie Ortodoxă 1. Biblia sau Sfânta Scriptură, tipărită cu aprobarea Sfântului Sinod, 1992. 2. Sfântul Grigorie de Nazianz,…

11 September 2008

O părere ortodoxă despre clonare

Diacon Prof. Dr. Andrei Kuraev (Inst. Teologic Sf. Tihon, Moscova) În discuţiile despre clonare, un aspect a trezit nedumerirea ortodocşilor:…

4 September 2008

ECUMENISMUL

 Ecumenismul sau mişcarea ecumenică este un ansamblu de concepţii şi practici heterodoxe (neortodoxe) care au ca scop unificarea religioasă. S-a…

3 September 2008

ANEXE

Extras din Memoriul Sfintei Comunităţi a Sfântului Munte Athos pe marginea Dialogului dintre orto­docşi şi anticalcedonieni (14/27 mai 1995) „Articolul…

3 September 2008

ANEXE

Nu se cuvine să facem rugăciune cu ereticii sau să ne întovărăşim cu ei Pe heterodocşi nu se cuvine să-i…

3 September 2008

ANEXE

  Despre perseverenţa eretică a monofiziţilor şi compromisurile foştilor ortodocşi   Sinodul al III-lea Ecumenic (Efes, 431) a condamnat erezia…

3 September 2008

REZUMAT

  Din învăţătura ortodoxă cunoaştem că Domnul nostru Iisus Hristos este Dumnezeu adevărat şi Om adevărat. El este Fiul lui…

3 September 2008

IMPORTANŢA DREPTEI CREDINŢE

  Numai cel ce trăieşte în Credinţa Ortodoxă îşi va mântui sufletul O singură credinţă este adevărată; un singur Botez…

3 September 2008

IMPORTANŢA DREPTEI CREDINŢE

Ce se întâmplă cu ereticii care nu se întorc la Ortodoxie?   La această întrebare găsim răspuns în capitolul 26…

2 September 2008

MONOENERGISMUL ŞI MONOTELISMUL

  Mai târziu, încercându-se împăcarea dintre monofiziţi şi ortodocşi pe baza unui compromis dogmatic, au apărut alte două erezii care…

2 September 2008

MONOFIZISMUL

         Rădăcina monofizismului este apolinarismul. După ereticul Apolinarie, Fiul lui Dumnezeu a luat trup şi suflet fără minte şi…

2 September 2008

BIBLIOGRAFIE

  Biblia adecă Dumnezeiasca Scriptură a Vechiului şi Noului Testament, tipărită întâia oară la 1688 în timpul lui Şerban Vodă…

2 September 2008

ÎMPOTRIVA MONOFIZISMULUI

Din învăţătura ortodoxă cunoaştem că Domnul nostru Iisus Hristos este Dumnezeu adevărat şi Om adevărat. El este Fiul lui Dumnezeu…

2 September 2008